header

№ 312 Про районну програму протидії торгівлі людьми на період до 2015 року - Додатки

Зміст статті


Додаток № 1

до рішення ХХІІІ сесії

районної ради VІ скликання

від 28.02.2013 р. №  312

РАЙОННА ПРОГРАМА

протидії торгівлі людьми на період до 2015 року

1.

Ініціатор розроблення Програми

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

2.

Розробник Програми

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

3.

Відповідальний виконавець Програми

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

4.

Учасники Програми

Управління соціального захисту населення (далі УСЗН), відділ освіти, молоді та спорту (далі відділ освіти), служба у справах дітей районної державної адміністрації (далі - ССД), Каховський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою) (далі КРЦСССДМ), Каховський РВ УМВС України в Херсонській області (за згодою) (далі РВ УМВС), юридичний відділ апарату районної державної адміністрації (далі юр. відділ), Каховська центральна районна лікарня (за згодою) (далі ЦРЛ), Каховське міськрайонне правління юстиції Херсонської області (за згодою) (далі управління юстиції), Каховський міськрайонний центр зайнятості (за згодою) (далі ЦЗ), Каховський державний агротехнічний коледж (за згодою) (далі КДАК), Каховський професійний аграрний ліцей (за згодою) (далі КПАЛ); редакція міськрайонної газети «Каховська зоря» (за згодою), виконкоми сільських та селищної рад (за згодою)

5.

Термін реалізації Програми

2013 – 2015 роки

6.

Основні джерела фінансування Програми

Районний бюджет

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

3,00 тис. грн

І. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Торгівля людьми визнана серйозним злочином на міжнародному рівні із надзвичайно високим рівнем зростання злочинності. Підписання і ратифікація Україною Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності, а також приєднання до інших міжнародних документів у цій сфері, засвідчили визнання Україною необхідності вжиття заходів щодо подолання такої проблеми, як торгівля людьми, шляхом провадження державної політики у цій сфері на якісно новому рівні.

Крім того, постійно фіксуються нові тенденції у сфері торгівлі людьми, серед яких випадки торгівлі людьми в межах України без перетину кордону (особливо неповнолітніми та дітьми), все більше виявляється фактів торгівлі людьми з метою примусової праці, торгівлі громадянами інших країн, які ввозяться в Україну з метою подальшої експлуатації в різних сферах. Розповсюджується також сексуальний туризм, в тому числі і дитячий, комерційна сексуальна експлуатація дітей, в тому числі із використанням новітніх інформаційних технологій. Відслідковується чітка тенденція вербування потенційних постраждалих у віддалених містах та селах, де обізнаність щодо проблеми торгівлі людьми знаходиться на найнижчому рівні. До групи ризику, окрім жінок та дітей, останнім часом активно потрапляють і чоловіки працездатного віку, серед яких обізнаність щодо проблеми та усвідомлення ризику є дуже обмеженою.

Прийняття Програми необхідне для визначення конкретних заходів, окреслення обов’язків та напрямів роботи, виділення та розподілу фінансових ресурсів з метою попередження торгівлі людьми, підвищення ефективності переслідування осіб, які вчиняють цей злочин або сприяють його вчиненню, а також захисту прав осіб, постраждалих від торгівлі людьми, та надання їм допомоги.

 ІІ. Мета Програми

Мета Програми полягає у попередженні на районному рівні фактів торгівлі людьми.

ІІІ. Шляхи розв’язання проблеми

Основними шляхами щодо розв’язання проблеми торгівлі людьми є наступні:

- координація діяльності державних органів, громадських та міжнародних організацій у сфері протидії торгівлі людьми на районному рівні;

- підвищення професійної компетенції персоналу державних органів у сфері протидії торгівлі людьми;

- постійний моніторинг та проведення аналізу ситуації щодо торгівлі людьми в районі;

- проведення профілактичних заходів (інформаційно-просвітницька робота та соціальна реклама, врегулювання міграційних процесів, управадження соціально-економічних ініціатив тощо);

- підвищення ефективності діяльності правоохоронних заходів щодо профілактики злочинів та переслідування осіб, які вчиняють цей злочин або сприяють його вчиненню;

- надання допомоги (реабілітація та соціальна (ре)інтеграція) особам, постраждалим від торгівлі людьми.

ІV. Основні завдання і заходи Програми

Основним завданням Програми є розв’язання проблеми торгівлі людьми на районному рівні. Заходи щодо реалізації Програми наведені у додатку № 2 до рішення районної ради.

V. Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми має забезпечити:

- реалізацію комплексної державної політики щодо протидії торгівлі людьми;

- підвищення ефективності діяльності, посилення взаємодії районних органів державної влади, міжнародних, громадських організацій та інших юридичних осіб у сфері протидії торгівлі людьми;

- закріплення розуміння громадами району торгівлі людьми як злочину, що брутально порушує права людини, та неприйнятності використання результатів експлуатації осіб, постраждалих від торгівлі людьми;

- підвищення поінформованості населення Каховського району щодо шляхів убезпечення від потрапляння до ситуацій торгівлі людьми, а також можливостей отримання відповідної допомоги з метою формування навичок безпечної поведінки у населення;

- викорінення упередженого ставлення до осіб, постраждалих від торгівлі людьми, у суспільстві;

- захист та надання допомоги особам, постраждалим від торгівлі людьми, з урахуванням спеціальних потреб окремих груп постраждалих осіб;

- відновлення прав постраждалих осіб та забезпечення відшкодування завданої їм шкоди;

- ефективне та цільове використання на районному рівні матеріальних, технічних, фінансових та інших ресурсів, спрямованих на вирішення проблеми.

VI. Обсяги та джерела фінансування Програми

Реалізація Програми передбачається за рахунок коштів районного бюджету у межах фінансових можливостей. Загальний обсяг фінансування Програми складає 3,00 тис. грн

Рік

тис. грн

2013

1,00

2014

1,00

2015

1,00

Обсяг фінансування Програми визначається щорічно рішенням сесії Каховської районної ради.

Головним розпорядником коштів та виконавцем програми визначено управління соціального захисту населення Каховської районної державної адміністрації.

VIІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація і контроль за ходом виконання Програми здійснюється управлінням соціального захисту населення районної державної адміністрації.


Керуючий справами районної ради                                     В.І.Любак


Додаток № 2

до рішення ХХІІІ сесії

районної ради VІ скликання

від 28.02.2013 р. №  312

ЗАХОДИ

щодо протидії торгівлі людьми на період до 2015 року

№ з/п

Заходи

Відповідальний за виконання

Термін виконання

1.Організаційні заходи

1

Поновлювати базу даних про осіб, постраждалих від торгівлі людьми, та громадські організації, що проводять роботу в даному напрямку

УСЗН; КРЦСССДМ  (за згодою); ЦЗ; управління юстиції    (за згодою)

Постійно

2

Здійснювати координацію діяльності, пов’язаної з організацією виїзду груп дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення,  контроль за її провадженням

УСЗН

Щороку

3

Організовувати проведення семінарів з питань протидії торгівлі людьми, в тому

числі з метою підвищення кваліфікації фахівців з даного напрямку діяльності

УСЗН, КРЦСССДМ

(за згодою), ЦЗ, управління юстиції

(за згодою)

Щороку

4

Забезпечувати контроль за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності законодавства у сфері модельного, туристичного та розважального бізнесу, а також посередництва у працевлаштуванні за кордоном, порушення якого створює умови для торгівлі людьми

РВ УМВС (за згодою), УСЗН

Постійно

5

Забезпечити роботу мережі телефонів довіри для реагування на факти торгівлі людьми

РВ УМВС (за згодою)

Постійно

6

Налагодити систему опитування громадян, які незаконним шляхом  виїздили за кордон і були депортовані, з метою отримання інформації про організаторів каналів незаконної міграції

РВ УМВС (за згодою)

Щороку

2. Інформаційно-просвітницькі заходи

7

Проводити районний конкурс соціальної реклами, конкурс учнівських і студентських робіт на тему щодо попередження торгівлі людьми

УСЗН, відділ освіти, КРЦСССДМ (за згодою),

КДАК (за згодою); КПАЛ(за згодою)

Щороку

8

Проводити інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на протидію торгівлі людьми

УСЗН, відділ освіти, КРЦСССДМ (за згодою), ЦЗ, КДАК (за згодою), КПАЛ (за згодою), редакція міськрайонної газети «Каховська зоря» (за згодою)

Щороку

9

Готувати та розповсюджувати інформаційно-освітні матеріали щодо попередження населення стосовно торгівлі людьми

УСЗН, відділ освіти, КРЦСССДМ (за згодою)

Щороку

3. Заходи соціального спрямування

10

Здійснення соціального супроводу, надання допомоги та соціальної підтримки особам групи ризику

КРЦСССДМ (за згодою), УСЗН

Постійно

11

Надавати безкоштовну правову допомогу громадянам, які постраждали від торгівлі людьми

Юр. відділ, КРЦСССДМ (за згодою), УСЗН

Постійно

12

Проводити профілактичну та соціально-психологічну роботу з дітьми, які стали жертвами торгівлі, із залученням психологів

Відділ освіти, ССД, КРЦСССДМ (за згодою)

Постійно

13

Забезпечувати роботу психологічної служби в закладах освіти з дітьми, які постраждали від торгівлі людьми

Відділ освіти

Постійно

14

Організувати за потребою консультування, обстеження та лікування осіб, які постраждали від торгівлі людьми

ЦРЛ (за згодою)

Постійно


Керуючий справами районної ради                           Любак В.І.

Надрукувати