№ 313 Про районну програму з утвердження гендерної рівності на період до 2016 року

Дата публикації .
trizub

УКРАЇНА

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА  

ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ХХІІІ сесії VІ скликання

від 28.02.2013р. № 313

 

Про районну програму

з утвердження гендерної

рівності на період до 2016 року

 

         Розглянувши лист голови райдержадміністрації від 29.01.2013р.  № 16-1.10/101 про затвердження районної програми з утвердження гендерної рівності на період до 2016 року і відповідне розпорядження голови райдержадміністрації  від 29.01.2013р. № 33,  враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства та соціального захисту населення, керуючись ст.43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити районну програму з утвердження гендерної рівності на період  до 2016 року (додаток 1).

2.Затвердити План заходів щодо утвердження гендерної рівності на період  до 2016 року (додаток 2).

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства та соціального захисту населення.

Голова районної ради                                       М.П.Крупін


Додаток № 1

до рішення ХХІІІ сесії

районної ради VІ скликання

від 28.02.2013 р. №  313

РАЙОННА ПРОГРАМА

з утвердження гендерної рівності на період до 2016 року

1.

Ініціатор розроблення Програми

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20.04.2012 № 296 «Про проект обласної програми з утвердження гендерної рівності на період до 2016 року»,

3.

Розробник Програми

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

4.

Відповідальний виконавець Програми

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

5.

Учасники Програми

Структурні підрозділи районної державної адміністрації: управління соціального захисту населення (далі – УСЗН), відділ організаційної та кадрової роботи, відділ економічного розвитку та торгівлі, відділ культури, відділ освіти, молоді та спорту, служба у справах дітей (далі – ССД); Каховський РВ УМВС України в Херсонській області (далі – РВ УМВС) (за згодою), Каховський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – РЦСССДМ) (за згодою);; міськрайонне управління юстиції (за згодою), міськрайонний центр зайнятості(далі – ЦЗ) (за згодою), головний державний інспектор праці територіальної державної інспекції з питань праці у Херсонській області (далі головний державний інспектор праці ТДІП) (за згодою); районна координаційна рада профспілок (за згодою); Каховська громадська організація роботодавців-підприємців АПК (за згодою); редакція газети «Каховська зоря» (за згодою); виконкоми сільських, селищної рад (за згодою)

6.

Термін реалізації Програми

2013 - 2016 роки

7.

Основні джерела фінансування Програми

Районний бюджет

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

4,00 тис. грн

Обсяг коштів визначається рішенням сесії Каховської районної ради

9

З інших джерел

не заборонених чинним законодавством

І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Рівноправна участь жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства та держави є важливою умовою й гарантією утвердження демократії в Україні та запорукою її європейської інтеграції. Формування та регулювання державної політики з утвердження ґендерної рівності здійснюється у відповідності з міжнародними зобов’язаннями і законодавством України.

Діючі механізми та інструментарії забезпечення ґендерної рівності в Україні досі залишаються недосконалими. Це не дозволяє значною мірою протидіяти ґендерній нерівності, викорінити існуючі стереотипи щодо ролі жінок і чоловіків у суспільстві, а також у повному обсязі досягти цілей державної політики щодо створення умов для реалізації рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Ґендерна нерівність спричиняє загострення політичних, соціально-економічних, культурних та інших проблем у суспільстві. Заробітна плата жінок майже на третину менша ніж чоловіків, безробітних жінок значно більше ніж безробітних чоловіків. Жінка працює фактично на 4 - 6 годин більше ніж чоловік, проте праця у домашньому господарстві не враховується як продуктивна. Разом з тим, в районі та області дуже загострились проблеми чоловіків.  Чоловіче безробіття зростає швидшими темпами, ніж жіноче. Тривалість життя чоловіків на 12 років менша. Такі хвороби, як туберкульоз, алкоголізм, наркоманія, і таке явище, як суїцид, панують переважно в чоловічому середовищі. Надзвичайно гострою є проблема збереження репродуктивного здоров'я чоловіків.

ІІ. Мета Програми

Мета Програми полягає у створенні правових, соціальних і економічних умов для належного утвердження у свідомості жителів Каховського району ґендерної рівності як одного з найважливіших ціннісних орієнтирів нового тисячоліття, що веде до поліпшення якості життя мешканців району та стабільного розвитку усіх сфер їх життєдіяльності.

ІІІ. Шляхи та засоби розв’язання проблеми

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

- формування та реалізації державної політики у сфері забезпечення ґендерної рівності;

         - підтримки громадських ініціатив, спрямованих на формування ґендерної культури, подолання усталених стереотипів щодо ролі та місця жінок у суспільстві;

- здійснення моніторингу та аналізу забезпечення рівності жінок і чоловіків в районі;

- проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою статі, подолання стереотипів щодо ролі жінок і чоловіків у сім’ї та суспільстві;

- забезпечення врахування гендерної складової в районних програмах, гендерної рівності під час вирішення кадрових питань.

ІV. Основні завдання і заходи Програми

Основним завданням Програми є розв’язання проблеми ґендерної нерівності в суспільстві на районному рівні.

Заходи щодо реалізації Програми наведено у додатку № 2.

V. Очікувані результати, ефективність Програми

Реалізація  Програми дасть можливість досягти наступних  результатів:

- включити концепцію ґендерного інтегрування в районні програми, які розробляються та затверджуються;

- створити умови для підвищення рівня економічної незалежності жінок і чоловіків та для запобігання будь-яким формам дискримінації у сфері економіки і праці;

- підвищити рівень обізнаності громадськості щодо негативних наслідків ґендерних стереотипів для життя людей;

- врахувати концепцію ґендерної рівності в системі освіти та науки;

- залучити до активної участі у формуванні ґендерної культури суспільства районні заклади культури, освіти;

- сприяти завдяки національному механізму запобігання та протидії ґендерному насильству формуванню суспільного неприйняття будь-яких форм насильства, забезпечувати необхідну допомогу жертвам насильства та впровадити програми реабілітації кривдників.

VI. Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми

Реалізація Програми передбачається за рахунок коштів районного бюджету, згідно з рішенням сесії Каховської районної ради, у межах фінансових можливостей та позабюджетних надходжень, не заборонених законодавством.

Орієнтовний загальний обсяг фінансування Програми складає 4,00 тис. грн,               з яких  з районного бюджету:

Рік

тис. грн

Обсяги фінансування

2013

1,00

Календарі, бігборди, призи, подарунки  та інше

2014

1,00

Календарі, бігборди, призи, подарунки та інше

2015

1,00

Календарі, бігборди, призи, подарунки та інше

2016

1,00

Календарі, бігборди, призи, подарунки та інше

          Головним розпорядником коштів та виконавцем програми визначено управління соціального захисту населення Каховської районної державної адміністрації.

VIІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація і контроль за ходом виконання Програми здійснюється управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації.

Керуючий справами районної ради                                     В.І.Любак

 

Додаток № 2

до рішення ХХІІІ сесії

районної ради VІ скликання

від 28.02.2013 р. №  313

 

П Л А Н

заходів щодо утвердження гендерної рівності в районі на період до 2016 року

 

№ з/п

Зміст заходу

Відповідальні

виконавці

Термін виконання

І. Організаційні заходи

1

Поновлення бази даних про відповідальних осіб та громадські організації, що проводять роботу в напрямі утвердження гендерної рівності, забезпечення її висвітлення на веб-сайті районної державної адміністрації

Відділ організаційної та кадрової роботи, відділ економічного  розвитку та торгівлі, УСЗН, РЦСССДМ (за згодою); міськрайонне управління юстиції (за згодою), ЦЗ (за згодою)

Щорічно

2

Здійснення моніторингу щодо дотримання засобами масової інформації вимог із забезпечення гендерної рівності під час розміщення матеріалів, публікацій, рекламних оголошень стосовно ролі жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності, працевлаштування громадян, ситуації на ринку праці

Відділ організаційної та кадрової роботи

Постійно

3

Забезпечення нагляду щодо виваженого використовування зображення жінки та чоловіка в рекламних цілях

Відділ організаційної та кадрової роботи апарату районної, УСЗН, РВ УМВС (за згодою)

Постійно

ІІ. Активізація соціально-економічного потенціалу жінок і чоловіків

4

Сприяння включенню до територіальних угод, колективних договорів положень, що забезпечують рівні права та можливості жінок і чоловіків

УСЗН, районна координаційна рада профспілок (за згодою); Каховська громадська організація роботодавців-підприємців АПК (за згодою)

Постійно

5

Забезпечення стажування осіб, що перебувають у резерві на керівні посади в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, з дотриманням вимог гендерної рівності

Відділ організаційної та кадрової роботи, виконкоми сільських, селищної рад (за згодою)

Постійно

6

Формування кадрового резерву для заміщення посад та затвердження на керівні посади з дотриманням показника пропорційно збалансованого представництва кандидатур кожної статі

Відділ організаційної та кадрової, виконкоми сільських, селищної рад (за згодою)

Щорічно

7

Всебічне сприяння громадським організаціям у реалізації проектів щодо утвердження гендерної рівності

Відділ організаційної та кадрової роботи, УСЗН

Постійно

8

Проведення ряду інформаційних заходів, у тому числі на тему: «Соціальні стереотипи суспільства щодо кар'єрного росту жінок в різних професійних сферах»

УСЗН, відділ організаційної та кадрової роботи

Щорічно

ІІІ. Формування гендерної культури

9

Здійснення заходів, спрямованих на формування свідомого ставлення суспільства до забезпечення гендерної рівності в галузі охорони праці та промислової безпеки

УСЗН, головний державний інспектор праці ТДІП (за згодою), виконкоми сільських, селищної рад

(за згодою)

Постійно

10

Проведення конкурсу творчих та наукових робіт, науково-практичних конференцій, мистецьких акцій з гендерної тематики серед студентів, учнів загальноосвітніх навчальних закладів району, пересічного населення

УСЗН, відділ культури, відділ освіти, молоді та спорту

Щорічно

11

Підготовка та розміщення в друкованих ЗМІ матеріалів з питань утвердження паритетних відносин, подолання гендерних стереотипів щодо ролі чоловіків і жінок у сім’ї та суспільстві

Відділ організаційної та кадрової роботи, відділ освіти, молоді та спорту, УСЗН, ССД

Щорічно

12

Проведення навчань, семінарів, засідань за «круглим столом» з питань гендерної рівності для державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, представників державних підприємств, установ і організацій, громадських формувань

Відділ організаційної та кадрової роботи, відділ освіти, молоді та спорту, УСЗН, ССД, районна координаційна рада профспілок (за згодою); Каховська громадська організація роботодавців-підприємців АПК (за згодою), виконкоми сільських, селищної рад (за згодою)

Щорічно

13

Підготовка та розповсюдження інформаційних матеріалів щодо попередження гендерного насильства

Відділ освіти, молоді та спорту, УСЗН

Щорічно

14

Проведення інформаційно-просвітницьких заходів з питань протидії гендерному насильству

УСЗН, відділ культури, відділ освіти, молоді та спорту

Щорічно

15

Забезпечення поширення соціальної реклами, спрямованої на реалізацію рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

УСЗН, РЦСССДМ (за згодою)

Щорічно

Керуючий справами районної ради                           В.І.Любак

Надрукувати