header

№ 311 Про районну програму підтримки сім’ї «Родина Каховщини» на період до 2016 року - Додатки

Зміст статті

 

Додаток № 1

до рішення ХХІІІ сесії

районної ради VІ скликання

від 28.02.2013 р. №  311

РАЙОННА ПРОГРАМА

підтримки сім’ї «Родина Каховщини» на період до 2016 року

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Управління соціального захисту населення Каховської районної державної адміністрації

2.

Розробник Програми

Управління соціального захисту населення Каховської районної державної адміністрації

3.

Відповідальний виконавець Програми

Управління соціального захисту населення Каховської районної державної адміністрації

5

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17.04.2012 № 285 « Про проект обласної програми підтримки сім’ї до 2016 року»

6

Учасники Програми

Структурні підрозділи районної державної адміністрації: управління соціального захисту населення (далі – УСЗН), відділи освіти, молоді та спорту, культури, служба у справах дітей (далі – ССД), управління агропромислового розвитку (далі – УАПР), районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – РЦСССДМ) (за згодою), Каховський РВ УМВС України в Херсонській області (далі – РВ УМВС) (за згодою), Каховська центральна районна лікарня (далі – ЦРЛ) (за згодою), відділ реєстрації актів цивільного стану Каховського районного управління юстиції Херсонської області (далі – РАЦС) (за згодою), редакція газети «Каховська зоря» (за згодою), Каховський державний агротехнічний коледж (далі –КДАК)(за згодою), Каховський професійний аграрний ліцей (далі – КПАЛ (за згодою), районна громадська організація «Православний батьківський комітет» (далі – РГО (за згодою)

7.

Термін реалізації Програми

2013 – 2016 роки

8.

Основні джерела фінансування Програми

Районний бюджет

9.

Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

40,00 тис. грн

(остаточні обсяги коштів визначаються рішенням сесії Каховської районної ради)

 

І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

У ході економічного і соціального реформування у суспільстві з’явився ряд несприятливих факторів, що негативно впливають на становище сімей. Передусім це стосується демографічної ситуації, репродуктивного здоров’я, економіки сімей, сімейного безробіття, виховання дітей у сім’ї та їх навчання. Нестабільне економічне становище сімей, низька народжуваність, масова однодітність родин, значний показник розлучень, існуючі факти домашнього насильства, старіння населення поєднуються з високим, за європейськими мірками, рівнем смертності та низькою тривалістю життя. Потребують розв’язання проблеми професійної підготовки, продуктивної зайнятості, охорони здоров’я, соціального забезпечення, підвищення престижу багатодітних, багатопоколінних сімей, збереження кращих українських традицій сімейного виховання, підвищення ролі батька у вихованні дітей тощо

Особливої підтримки потребують 354 багатодітні родини Каховщини,  в яких виховуються 1183 дитини.

         Актуальність розроблення і прийняття Програми зумовлена необхідністю реалізації в районі сучасної політики держави з питань створення сприятливих умов для всебічного розвитку сім’ї та кожного з її членів, найповнішого виконання сім’єю своїх функцій, підвищення її життєвого рівня, посилення ролі сім’ї як первинного осередку суспільства та базису громади Каховщини.

ІІ. Мета Програми

Мета Програми полягає у створенні правових, соціальних і економічних умов для належного функціонування та розвитку родини Каховського району, оптимізації цілісної системи захисту її прав.

ІІІ. Шляхи та засоби розв’язання проблеми

Проблему неповного виконання сім’єю своїх функцій передбачається розв’язати шляхом:

- застосування правових, соціально-економічних, соціально-педагогічних та психологічних засобів;

- поліпшення організаційного, інформаційного забезпечення реалізації державної політики у сфері підтримки сімей району;

- посилення координації та злагодженості дій організацій та установ, що здійснюють заходи з попередження насильства в сім’ї;

- збільшення доступності соціальних послуг (інформаційних, психологічних та правових) сім’ям, що перебувають у складних життєвих обставинах;

- підвищення відповідальності батьків за виховання дітей;

- організації роботи з відродження та збереження національних сімейних цінностей;

- здійснення інформаційно-просвітницьких заходів, соціальної підтримки сімей, зокрема багатодітних;

- стимулювання саморозвитку та самозабезпечення сім'ї.

ІV. Основні завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є:

- всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя;

- запровадження правової, психолого-педагогічної та організаційно-методичної системи з метою створення оптимальних соціально-економічних умов для повноцінного виховання дітей у сім’ї;

- підвищення рівня економічної активності та самостійності сімей, оптимізація їх соціального захисту, передусім тих, що мають дітей;

- створення системи цілеспрямованої підготовки майбутніх батьків до подружнього життя, підвищення рівня психолого-педагогічної культури громадян;

- охорона здоров'я, формування здорового способу життя дітей та молоді, відповідального батьківства;

- культурний і духовний розвиток родини;

- захист прав сімей різних категорій; соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми;

- запобігання насильству в сім’ї;

- співпраця з районними та регіональними громадськими організаціями;

- інформаційно-просвітницька діяльність, співпраця з місцевими засобами масової інформації.

Заходи щодо реалізації Програми наведені у додатку.

V. Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми  дасть змогу:

- запровадити систему інтегрованої соціальної допомоги, заснованої на першочерговому сприянні та реалізації власних можливостей членів сімей, створити сприятливі умови для використання  їх потенціалу;

- сформувати у суспільстві потребу в дбайливому ставленні громадян до збереження свого здоров’я;

         - удосконалити систему надання допомоги сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, їх соціального супроводження;

         - сформувати сприятливі умови для утворення сім’ї та збереження її кращих традицій;

         - удосконалити механізм надання психологічної, юридичної, інших видів допомоги з питань шлюбу, сім’ї та виховання дітей, розширення сфери культурних послуг;

         - підвищити рівень психолого-педагогічної культури молоді у сфері сімейних стосунків;

         - створити оптимальні умови для безпечного народження та повноцінного виховання дітей у сім’ї.

VI. Обсяги та джерела фінансування Програми

Реалізація Програми передбачається за рахунок коштів районного бюджету у межах його фінансових можливостей.

Орієнтовний щорічний обсяг фінансування складає 10,00 тис. грн.

Головним розпорядником коштів по виконанню програми є управління соціального захисту населення Каховської районної державної адміністрації.

 

Рік

тис. грн.

2013

10,00

2014

10,00

2015

10,00

2016

10,00


VIІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація і контроль за ходом виконання Програми здійснюється управлінням соціального захисту районної державної адміністрації.

 

Керуючий справами районної ради                                     В.І.Любак

 

Додаток № 2

до рішення ХХІІІ сесії

районної ради VІ скликання

від 28.02.2013 р. №  311

Заходи

щодо підтримки  сім'ї «Родина Каховщини» на період до 2016 року

№ п/п

Зміст заходів

Відповідальні за виконання

Термін виконання

1. Організаційні заходи

1

Проведення засідань координаційної ради з питань сімейного політики та гендерних питань при районній державній адміністрації

УСЗН

Щоквартально

2

Забезпечення ведення:

- обліку сімей з дітьми;

- єдиного обліку багатодітних сімей;

- обліку сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах

УСЗН

РЦСССДМ (за згодою)

Постійно

3

Проведення роботи з видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї

УСЗН

Постійно

4

Оновлення бази даних про  громадські організації, що проводять роботу у напрямку підтримки сім’ї

УСЗН

Щорічно

5

Проведення масових фізкультурно-оздоровчих заходів для сімей з дітьми, в тому числі багатоетапних змагань “Мама, тато, я – спортивна сім’я”, забезпечення участі їх переможців у Всеукраїнському фестивалі

УСЗН, відділ освіти; ССД

Щорічно

6

Організація та проведення тематичних заходів до Дня матері, Дня батька та Міжнародного дня сім’ї

УСЗН, відділ освіти; ССД відділ культури; РЦСССДМ (за згодою); РГО «Православний батьківський комітет» (за згодою)

Щорічно

7

Участь у проведенні акцій, семінарів-тренінгів, інформаційно-просвітницьких кампаній щодо запобігання насильству в сім’ї,  у тому числі у Всеукраїнській акції “16 днів проти насильства”

УСЗН, відділ освіти; ССД відділ культури; РЦСССДМ (за згодою); РАЦС (за згодою); РГО «Православний батьківський комітет» (за згодою)

Щорічно

2. Інформаційно-просвітницькі заходи

8

Розповсюдження соціальної реклами, виготовлення інформаційних матеріалів щодо пропаганди позитивного іміджу сім’ї та її соціальної підтримки, підвищення рівня культури сімейних стосунків і відповідальності батьків за виконання своїх обов’язків

УСЗН, ССД; РЦСССДМ (за згодою)

Постійно

9

Проведення інформаційно-просвітницької кампанії стосовно формування культури сімейних стосунків, збереження сімейних цінностей, подолання гендерних стереотипів щодо розподілу соціальних ролей у сім’ї, підвищення відповідальності батьків за виховання дітей, у тому числі пропагування моделі сумлінного батька

УСЗН, ССД; відділ освіти, молоді та спорту, відділ культури; РЦСССДМ (за згодою), РАЦС (за згодою); редакція газети «Каховська зоря» (за згодою)

Постійно

10

Проведення семінарів, засідань за «круглим столом», у тому числі корекційних програм, інших заходів, спрямованих на запобігання насильству в сім’ї

УСЗН, ССД; РЦСССДМ (за згодою); РВ УМВС (за згодою); редакція газети «Каховська зоря» (за згодою)

Постійно

11

Організація роботи з відродження та збереження національних сімейних цінностей, сприяння проведенню фестивалів сімейної творчості, сімейних конкурсів, роботі клубів сімейного дозвілля.

Відділ культури, УСЗН; РЦСССДМ (за згодою); РГО «Православний батьківський комітет» (за згодою)

Постійно

12

Проведення роз’яснювальної роботи серед сімей району щодо розвитку родинного бізнесу, в тому числі сільського зеленого туризму

Відділ культури

Постійно

13

Впровадження у програми загальноосвітніх навчальних закладів тем, факультативних курсів, що стосуються державної політики з питань сім’ї, демографічної ситуації, гендерної рівності

Відділ освіти, КДАК (за згодою); КПАЛ (за згодою)

Щорічно

14

Проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо популяризації здорового способу життя, підготовки молоді до сімейного життя, підвищення відповідальності батьків за виховання дітей, збереження репродуктивного здоров’я

УСЗН, відділ освіти, ССД; РЦСССДМ (за згодою); редакція газети «Каховська зоря» (за згодою)

Постійно

15

Проведення профілактичної та соціально-психологічної роботи з сім’ями, діти в яких постраждали від жорстокого поводження з ними, організація семінарів-тренінгів у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах з питань запобігання та протидії насильству в сім’ї

УПСЗН; відділ освіти; ССД; РЦСССДМ (за згодою)

Постійно

3. Заходи соціального спрямування

16

Виявлення, інспектування та здійснення соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах

РЦСССДМ (за згодою)

Постійно

17

Проведення профілактичних рейдів з метою виявлення дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах

ССД, РЦСССДМ (за згодою)

Постійно

18

Проведення заходів щодо профілактики раннього соціального сирітства

ССД; РЦСССДМ (за згодою)

Постійно

19

Організація навчання осіб, які виявили бажання стати опікунами, піклувальниками, прийомними батьками та батьками-вихователями, а також з перепідготовки батьків-вихователів та прийомних батьків

ССД; РЦСССДМ (за згодою)

За необхідністю

20

Здійснення моніторингу щодо кількості багатодітних сімей, які потребують поліпшення житлових умов

УПСЗН; сільські, селищна ради (за згодою)

Постійно

21

Забезпечення оздоровленням та відпочинком, санаторно-курортним лікуванням дітей пільгових категорій (із малозабезпечених, багатодітних, неповних сімей, дітей-сиріт)

УПСЗН, відділ освіти; УАПР; РЦСССДМ (за згодою); ЦРЛ (за згодою)

Щорічно

22

Проведення роботи щодо присвоєння багатодітним матерям почесного звання України “Мати-героїня”, виплати їм одноразової винагороди

УПСЗН; сільські, селищна ради (за згодою)

Постійно

23

Надання родинам консультаційних послуг з метою набуття ними вмінь, знань і навичок з питань виховання дітей

РЦСССДМ (за згодою)

Постійно

24

Придбання подарунків до новорічних та різдвяних свят для вручення їх дітям із багатодітних сімей

УПСЗ

Щорічно

25

Залучення дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, до позашкільних занять

Відділ освіти, РЦСССДМ (за згодою)

Постійно

26

Забезпечення функціонування консультативних пунктів у пологових стаціонарах, жіночих консультаціях для проведення роботи щодо зміцнення інституту сім’ї шляхом формування засад відповідального, усвідомленого батьківства, планування сім’ї та профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом, формування здорового способу життя молоді

РЦСССДМ (за згодою); ЦРЛ (за згодою); РГО «Православний батьківський комітет» (за згодою)

Постійно

4. Підтримка сімей, в яких виховується 10 і більше дітей

27

Організація налагодження шефської роботи фермерських господарств, а також підприємств, установ та організацій над сім’ями, в тому числі надання їм допомоги у вигляді натурального ресурсу (насіння, добрива тощо) для вирощування продукції на присадибних ділянках, забезпечення поліпшення житлових умов (проведення ремонту, придбання житла) сімей

УПСЗН; сільські, селищна ради (за згодою)

Постійно

Керуючий справами районної ради                           Любак В.І.

Надрукувати