header
  • Документи
  • Рішення сесії
  • Рішення сесії VІ скл.
  • ХХІІ сесії
  • № 299 Про затвердження висновків оцінки вартості господарських та польових трубопроводів внутрішньогосподарської меліоративної мережі від НС №ІІІ КМК, НС №V КМК, НС №3 Р-1-1,НС №5 Р-1-1, і ДМ «Фрегат», які обліковуються на балансі Чорноморівської с.р

№ 299 Про затвердження висновків оцінки вартості господарських та польових трубопроводів внутрішньогосподарської меліоративної мережі від НС №ІІІ КМК, НС №V КМК, НС №3 Р-1-1,НС №5 Р-1-1, і ДМ «Фрегат», які обліковуються на балансі Чорноморівської с.р

 

trizub

УКРАЇНА

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА  

ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ХХІІ сесії VІ скликання

від 14.02.2013р. № 299  

                                            

Про затвердження висновків оцінки

вартості господарських та польових

трубопроводів внутрішньогосподарської

меліоративної мережі від НС №ІІІ КМК,

НС №V КМК, НС №3 Р-1-1,НС №5 Р-1-1,

і ДМ «Фрегат», які обліковуються на балансі

Чорноморівської  сільської ради

         Розглянувши  клопотання Чорноморівської сільської ради від 03.12.2012 р. №341/2.8 щодо затвердження висновків оцінки вартості господарських та польових трубопроводів внутрішньогосподарської меліоративної мережі від НС №ІІІ КМК, НС №V КМК, НС №3 Р-1-1,НС №5 Р-1-1 і ДМ «Фрегат», матеріали звітів про незалежну оцінку майна спільної власності територіальних громад Каховського району та рецензій на звіти про незалежну оцінку, враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії з питань управління спільною власністю територіальних громад району,  будівництва, транспорту, водозабезпечення та газифікації населених пунктів району, відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 10.08.1995 р. №629  «Про затвердження методики оцінки вартості об’єктів оренди, Порядку викупу орендарем необоротних матеріальних засобів та порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів», керуючись ст.ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

         1.Затвердити висновки оцінки вартості господарських та польових трубопроводів внутрішньогосподарської меліоративної мережі, які обліковуються на балансі Чорноморівської сільської ради і є  спільною власністю територіальних громад Каховського району,а саме:

         - від насосної станції №ІІІ КМК,  вартістю 343134,00 грн. ( триста сорок три тисячі сто тридцять чотири  грн. 00 коп.);

- від насосної станції №V КМК, вартістю 655956,00 грн. (шістсот п’ятдесят п’ять тисяч дев’ятсот п’ятдесят шість грн. 00 коп.);

- від насосної станції №3 Р-1-1, вартістю  868164,00 грн.  (вісімсот шістдесят вісім  тисяч сто шістдесят чотири грн. 00 коп.);

- від насосної станції №5 Р-1-1, вартістю 733030,00 грн. (сімсот тридцять три тисячі тридцять грн. 00 коп.).

2. Затвердити висновок оцінки вартості дощувальних машин «Фрегат», які обліковуються на балансі Чорноморівської  сільської ради і є  спільною власністю територіальних громад Каховського району ,а саме 31 одиниці на загальну суму 1728788,00 грн. (один мільйон сімсот двадцять вісім тисяч сімсот вісімдесят вісім грн. 00 коп.).

Голова районної ради                                                                         М.П.Крупін

Друк