№ 133 Про звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2011 року

Дата публикації .

УКРАЇНА

КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Х сесії шостого скликання

від 11.11. 2011 року № 133

м. Каховка

 

Про звіт про виконання районного

бюджету за 9 місяців 2011 року

 

Керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та статтею 80 Бюджетного кодексу України районна рада розглянула наданий районною державною адміністрацією звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2011 року і відзначає, що загальний фонд районного бюджету по доходах виконано в сумі 82626,7 тис.грн. при уточненому плані 81944,5 тис.грн., що склало 100,8 відсотка і по видатках з урахуванням кредитування в сумі 78415,9 тис.грн. при уточнених бюджетних призначеннях 81743,2 тис.грн., що склало 95,9 відсотка.

Виконання планових показників по залученню власних та закріплених доходів забезпечено на 114,7 відсотків.

Дотації вирівнювання до районного бюджету надійшло в сумі 51977,7 тис.грн. при плані 51977,7 тис.грн, або 100 відсотків до плану.

Додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості до районного бюджету надійшло в сумі 169,7 тис.грн. при плані 203,6 тис.грн, або 83,3 відсотка до плану.

Додаткової дотації на забезпечення пальним станцій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги до районного бюджету надійшло в сумі 100,8 тис.грн. при плані 100,8 тис.грн, або 100 відсотків до плану.

Додаткової дотації на забезпечення виплат, пов'язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки до районного бюджету надійшло в сумі 336,4 тис.грн. при плані 336,4 тис.грн, або 100 відсотків до плану.

Додаткової дотації на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на заразну та активну форми туберкульозу до районного бюджету надійшло в сумі 14,8 тис.грн..

Субвенція з державного бюджету на здійснення програм соціального захисту населення надійшла в сумі 21781,6 тис.грн. при уточнених бюджетних призначеннях 21576,1 тис.грн., або 99,1 відсотків до плану.

Субвенція з державного бюджету на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях надійшла в сумі 151,9 тис.грн., при плані 151,9 тис.грн., або 100,0 відсотків до плану.

Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів надійшла в сумі 708,4 тис.грн., при плані 708,4 тис.грн., або 100,0 відсотків до плану.

Забезпечено своєчасне фінансування видатків на заробітну плату працюючих в бюджетній сфері.

До спеціального фонду районного бюджету надійшло 2735,3 тис.грн., які використано в сумі 2249,8 тис. грн.

Враховуючи вищезазначене та висновки і рекомендації постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування, ст..43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2011 року по доходах ( з урахуванням залишків коштів на початок року) і видатках загального фонду у сумі 85344,1 тис.грн. та 78415,9 тис. грн. відповідно, з перевищенням доходів над видатками на суму 6928,2 тис. грн.; доходах( з урахуванням залишків коштів на початок року) і видатках спеціального фонду у сумі 2735,3 тис. грн. і 2249,8 тис. грн. з перевищенням доходів над видатками в сумі 485,5 тис.грн згідно додатків 1- 4, які є невід’ємною частиною цього рішення.

Голова районної ради М.П. Крупін


 

Додаток № 1
до рішення Х сесії районної ради
шостого скликання
від __________2011 року №______
Узагальнені показники виконання районного бюджету
за 9 місяців 2011 року
(грн.)
Найменування Уточнений план на 9 місяців Виконано (касові видатки) % виконання до плану Відхилення (+,-)
ДОХОДИ
Загальний фонд доходів (власні) 6 513 609 7 468 938 114,7% 955 329
Дотація вирівнювання з державного бюджету 51 977 700 51 977 700 100,0% 0
Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості 203 597 169 664 83,3% -33 933
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення пальним станцій (відділень) екстреноє, швидкоє та невідкладноє медичноє допомоги 00 831 100 831 100,0% 0
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов'язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетноє сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиноє тарифн 336 421 336 421 100,0% 0
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на заразну та активну форми туберкульозу 0 14 826 0,0% 14 826
Кошти, що надходять до районних бюджетів з сільських, селищних бюджетів 146 700 98 927 67,4% -47 773
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв’язку із закінченням строку повноважень 23 725 22 973 96,8% -752
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів 708 449 708 449 100,0% 0
Субвенція на здійснення програми соціального захисту населення 21 781 619 21 576 065 99,1% -205 554
Субвенція з держбюджету на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях 151 889 151 889 100,0% 0
Всього доходів районного бюджету 81 944 540 82 626 683 100,8% 682 143
Залишки коштів на 01.01.2011 2 717 441 0,0% 2 717 441
Всього фінансові ресурси районного бюджету (доходи, залишок) 81 944 540 85 344 124 104,1% 3 399 584
ВИДАТКИ
Видатки районного бюджету по головних розпорядниках коштів та заходи 55 536 826 52 486 731 94,5% -3 050 095
Дотація, що передається з районного бюджету сільрадам 3 944 625 3 943 430 100,0% -1 195
Субвенція на здійснення програми соціального захисту населення 21 933 508 21 727 524 99,1% -205 984
Субвенція на утримання об'єктів спільного користування 42 225 42 225 100,0% 0
Інша субвенція 136 000 66 000 48,5% -70 000
Разом з урахуванням міжбюджетних розрахунків 81 593 184 78 265 910 95,9% -3 327 274
Надання пільгового кредиту сільським забудовникам 150 000 150 000 100,0% 0
Всього з урахуванням міжбюджетних розрахунків 81 743 184 78 415 910 95,9% -3 327 274
Перевищення фінансових ресурсів над видатками 201 356 6 928 214 3440,8% 6 726 858
Залишки коштів на 01.10.2011 6 416 095 0,0% 6 416 095
Кошти, що передаються до бюджету розвитку (спеціального фонду) 1 204 953 457 440 38,0% -747 513
Керуючий справами
В.І.Любак


Друк