header

№ 133 Про звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2011 року

Зміст статті

 

Додаток № 1
до рішення Х сесії районної ради
шостого скликання
від __________2011 року №______
Узагальнені показники виконання районного бюджету
за 9 місяців 2011 року
(грн.)
Найменування Уточнений план на 9 місяців Виконано (касові видатки) % виконання до плану Відхилення (+,-)
ДОХОДИ
Загальний фонд доходів (власні) 6 513 609 7 468 938 114,7% 955 329
Дотація вирівнювання з державного бюджету 51 977 700 51 977 700 100,0% 0
Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості 203 597 169 664 83,3% -33 933
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення пальним станцій (відділень) екстреноє, швидкоє та невідкладноє медичноє допомоги 00 831 100 831 100,0% 0
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов'язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетноє сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиноє тарифн 336 421 336 421 100,0% 0
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на заразну та активну форми туберкульозу 0 14 826 0,0% 14 826
Кошти, що надходять до районних бюджетів з сільських, селищних бюджетів 146 700 98 927 67,4% -47 773
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв’язку із закінченням строку повноважень 23 725 22 973 96,8% -752
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів 708 449 708 449 100,0% 0
Субвенція на здійснення програми соціального захисту населення 21 781 619 21 576 065 99,1% -205 554
Субвенція з держбюджету на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях 151 889 151 889 100,0% 0
Всього доходів районного бюджету 81 944 540 82 626 683 100,8% 682 143
Залишки коштів на 01.01.2011 2 717 441 0,0% 2 717 441
Всього фінансові ресурси районного бюджету (доходи, залишок) 81 944 540 85 344 124 104,1% 3 399 584
ВИДАТКИ
Видатки районного бюджету по головних розпорядниках коштів та заходи 55 536 826 52 486 731 94,5% -3 050 095
Дотація, що передається з районного бюджету сільрадам 3 944 625 3 943 430 100,0% -1 195
Субвенція на здійснення програми соціального захисту населення 21 933 508 21 727 524 99,1% -205 984
Субвенція на утримання об'єктів спільного користування 42 225 42 225 100,0% 0
Інша субвенція 136 000 66 000 48,5% -70 000
Разом з урахуванням міжбюджетних розрахунків 81 593 184 78 265 910 95,9% -3 327 274
Надання пільгового кредиту сільським забудовникам 150 000 150 000 100,0% 0
Всього з урахуванням міжбюджетних розрахунків 81 743 184 78 415 910 95,9% -3 327 274
Перевищення фінансових ресурсів над видатками 201 356 6 928 214 3440,8% 6 726 858
Залишки коштів на 01.10.2011 6 416 095 0,0% 6 416 095
Кошти, що передаються до бюджету розвитку (спеціального фонду) 1 204 953 457 440 38,0% -747 513
Керуючий справами
В.І.Любак


Друк