header

№ 274 Про внесення змін до положення про комунальну установу «Каховський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

 

trizub 

УКРАЇНА

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА  

ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
ХІХ сесії VІ скликання

від 20.12.2012р. № 274                                              

Про внесення змін до положення

про комунальну установу «Каховський

районний територіальний центр

соціального обслуговування

(надання соціальних послуг)

          Розглянувши лист комунальної установи «Каховський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»  від 15.11.2012р. № 02/263 щодо внесення змін до положення про комунальну установу «Каховський районний територіальний центр соціального обслуговування  (надання соціальних послуг)», затвердженого рішенням ХLІ сесії V скликання від 05.08.2010р. № 579, відповідно до постанови  Кабінету Міністрів України від 07.11.2012р.№ 1024 «Про внесення змін до Постанови КМУ  від 29.12.2009р. № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства та соціального захисту населення,  керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до Положення про комунальну установу «Каховський районний територіальний центр соціального обслуговування  (надання соціальних послуг)», затвердженого рішенням ХLІ сесії районної ради   від 05.08.2010 року № 579, а саме  :

1.1. Абзац другий пункту 6 викласти в такій редакції:

«Кошторис, штатний розпис територіального центру затверджується Управлінням праці та соціального захисту населення Каховської районної державної адміністрації»

1.2. Абзац перший пункту 7 викласти в такій редакції:

«7. Методичне забезпечення діяльності територіального центру здійснює Мінсоцполітики, координацію та контроль за забезпеченням його діяльності - в установленому порядку Головне управління праці та соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації, організаційно-методичне забезпечення та контроль за додержанням законодавства про надання соціальних послуг-управління праці та соціального захисту населення Каховської районної державної адміністрації.

1.3. Підпункт 4 пункту 11 викласти в такій редакції:

«4) подає управлінню праці та соціального захисту населення Каховської райдержадміністрації пропозиції щодо штатного розпису, кошторису витрат територіального центру»

2. Внести зміни до Переліку  соціальних послуг, умови  та порядок їх надання структурними підрозділами територіального центру  соціального  обслуговування (надання  соціальних   послуг), а  саме :

2.1. Абзац перший пункту 3 викласти у такій редакції:

«Для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадяни, зазначені в абзаці другому пункту 2 цього переліку, подають письмову заяву управлінню праці та соціального захисту населення за місцем проживання, яке в триденний строк після її надходження надсилає запит до закладу охорони здоров'я за місцем проживання  громадянина для одержання медичного висновку про його здатність до самообслуговування та потребу в постійній сторонній допомозі (далі - медичний висновок), до відповідного підприємства, установи, організації, що надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, або виконавчого органу сільської (селищної) ради за місцем реєстрації громадянина для отримання довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб і до нотаріуса (у разі потреби) з метою отримання витягу з Державного реєстру правочинів про відсутність (наявність) укладеного громадянином договору довічного утримання (догляду).»

2.2. Абзац другий пункту 6 викласти у такій редакції :

«громадян похилого віку, інвалідів, хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, або рідні є громадянами похилого віку чи визнані інвалідами в установленому порядку;»

2.3.Абзац п’ятий пункту 7 викласти у такій редакції :

«Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються в установленому законодавством порядку.»

2.4. Перше речення пункту 71 викласти у такій редакції:

«У виняткових випадках громадяни, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, можуть звільнятися від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в структурних підрозділах територіального центру в разі, коли такі рідні належать до малозабезпечених і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі тощо».

2.5. У пункті 11 підпункт 11 виключити, доповнити  пункт абзацом такого змісту:

«Обслуговування припиняється у разі смерті громадянина».

2.6. Абзац перший пункту 13 викласти в такій редакції:

«Відділення соціальної допомоги вдома територіального центру(далі-відділення соціальної допомоги вдома) утворюється для соціального обслуговування(надання  соціальних послуг) не менш як 80 таких одиноких громадян, які не здатні до самообслуговування в зв’язку із частковою втратою рухової активності(мають ІІІ,ІУ,У групу рухової активності) і потребують сторонньої допомоги, соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в домашніх умовах згідно з медичним висновком:».

2.7. Підпункт 5 пункту 25 викласти у такій редакції :

«5) довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;».

2.8. Підпункт 6 пункту 25 викласти у такій редакції :

«6) витяг з Реєстру правочинів про відсутність укладеного договору довічного утримання (догляду), виданий нотаріусом (за наявності);».

2.9. Підпункт 7 пункту 25 викласти у такій редакції :

«7) копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності);».

2.10. Підпункт 8 пункту 25 викласти у такій редакції :

«8) копія рішення (розпорядження) органу, що утворив територіальний центр, або утвореної ним комісії, про звільнення від плати громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу (за наявності);».

2.11. Підпункт 4 пункту 29 викласти у такій редакції:

«4) копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності);».

2.12. Підпункт 5 пункту 29 викласти у такій редакції:

«5) довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб».

2.13. Абзац сьомий пункту 32 викласти у такій редакції:

«-громадяни, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, або рідні є громадянами похилого віку чи визнані інвалідами в установленому порядку;».

2.14. Абзац перший пункту 38 викласти у такій редакції:

«Відділення адресної допомоги здійснює обслуговування громадян за умови подання письмової заяви, довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, довідки про доходи всіх членів сім'ї».

2.15. Підпункт 2 пункту 39 викласти у такій редакції :

«2) довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;».

2.16. Підпункт 4 пункту 43 викласти у такій редакції:

«4) довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;».

3.Внести зміни до Додатку № 3 «Граничні штатні нормативи чисельності працівників Каховського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» а саме :

пункт 3 «Відділення соціально побутової адаптації (на 30 відвідань в день) викласти в такій редакції :

Найменування посади (професії)

Кількість штатних одиниць

Завідувач відділення                                

1

Соціальний працівник                          

0,5

Організатор культурно-дозвіллєвої роботи                                                      

1

Сестра медична                                       

1

Інструктор з трудової адаптації

0,5

Прибиральник службових  приміщень 

0,23 штатні одиниці на100 м2площі у разі одноразового щоденного прибирання, але не менше 0,5 шт . одиниці

Голова районної ради                                                                  М.П. Крупін

Друк