header

№ 167 Звіт голови РДА про виконання делегованих повноважень з питань забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку Каховського району за 2011 рік. - Звіт голови РДА

Зміст статті

 

 

Звіт

голови районної державної адміністрації про виконання делегованих повноваженьз питань  забезпечення  збалансованого

економічного і соціального  розвитку Каховського району

за 2011 рік 

 

Шановні  мешканці Каховського району, шановна громадо!

         В основу своєї роботи в 2011 році  райдержадміністрацією були покладені завдання, визначені Президентом України Віктором Януковичем у програмі «Будуємо нову країну». Їх реалізація здійснювалася шляхом виконання програми економічного , соціального  та культурного розвитку району, наповнення районного бюджету, забезпечення стабільної суспільної ситуації.

           Передбачене законом делегування повноважень розцінюється  як один із шляхів зміцнення довіри між органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, посилення спільної відповідальності за стан справ у районі.

На початку звіту хочу подякувати громаді, депутатам, сільським, селищній радам, структурним підрозділам  районної  державної адміністрації,  всім установам і організаціям, всім тим, хто приклав своїх зусиль для забезпечення  нашої злагодженої роботи, підвищуючи тим самим  авторитет влади району.

Безперечно часові рамки доповіді не дають можливості сказати все, тому зупинюсь лише на основних аспектах роботи 2011 року та перспективних завданнях.

Виконання  програми  соціально – економічного та культурного розвитку району ,  поліпшення соціального розвитку сільських територій, покращення рівня життя селян, забезпечення гідних умов для кожного громадянина в значній мірі залежить від досягнутих економічних  показників та  наповнення місцевих бюджетів.

 В цілому до загального фонду зведеного бюджету району з урахуванням між бюджетних розрахунків з бюджетами всіх рівнів надійшли фінансові ресурси в обсязі 134677,5 тис.грн., що до уточненого плану склало 102,0%  .

Досягнення в реальному секторі економіки  у 2011 році в значній мірі сприяли зростанню надходжень до зведеного бюджету району. Загалом у 2011 року планувалося отримати власних та закріплених доходів, відповідно до затверджених бюджетів,  в обсязі  20389,6 тис.грн. Фактично було отримано 25630,3 тис.грн., що дало змогу протягом року збільшити обсяг дохідної та видаткової частини місцевих бюджетів в сумі 2391,7 тис.грн. (майже на 12%) та збільшити обсяг вільних коштів на кінець року. Таким чином, з урахуванням внесених змін та уточнень планові показники були виконані на 112,5 %.

         При цьому, найбільшу питому вагу в структурі доходів ( без врахування міжбюджетних трансфертів) становлять надходження районного бюджету, частка якого склала  47,1% загальної суми надходжень ( в абсолютній сумі 12080,6 тис.грн.).

Динаміка надходжень до місцевих бюджетів свідчить про постійне зростання обсягу власних та закріплених доходів. І 2011 рік не став виключенням. Обсяг отриманих доходів перевищив показники  попереднього року на  25,6%.

Домінуючим джерелом у складі власних та закріплених доходів є податок з доходів фізичних осіб, по факту виконання в 2011 році його питома вага склала 68,4 %. Враховуючи реалізацію прийнятих Урядом постанов щодо підвищення рівня розміру мінімальної заробітної плати та в зв’язку з проведенням відповідної роботи по наповненню місцевих бюджетів в 2011 році цього податку було отримано більше ніж у 2010 році на 22,4% ( 3,2  млн.грн.).

В абсолютній сумі в 2011 році його надходження склали 17,5 млн. грн.  (111,7%  до уточненого плану). Тобто, ті зобов’язання, які приймав район при формуванні програми соціально - економічного та культурного розвитку на 2011 рік виконано.

Слід зазначити, що податок з доходів фізичних осіб на 70% формується з відрахувань на заробітну плату найманих працівників, а 28% за рахунок відрахувань податку з доходів за здані в оренду населенням району земельні ділянки (паї).  Зростання  в 2011 році темпів надходжень цих податків відповідно на 15,3% (1,6 млн.грн) та 48,3% (1,7 млн.грн.) свідчить про те, що адміністрацією була проведена конкретна  робота в плані вишукання додаткових джерел місцевих бюджетів. Райдержадміністрація активно сприяла впровадженню методів ефективного використання земель та збільшення надходжень від оренди землі, земельного податку. Адже земля – це товар, який повинен приносити прибуток, це одна із основних складових наповнення бюджету. На 2011 рік по цьому доходу план був затверджений  в обсязі 3,8 млн. грн., але фактично планували отримати 4,3 – 4,5 млн. грн. Це завдання виконано. На протязі звітного періоду планові показники були збільшені до 4,3 млн. грн., фактичні надходження склали  - 4,9 млн. грн.

Видатки загального фонду зведеного бюджету району за звітний період склали 129844,9 тис.грн., що до бюджетних призначень з урахуванням внесених змін склало 97,3 відсотка. З них, за рахунок коштів районного бюджету витрати були здійснені в обсязі 111908,3 тис.грн., або 98,8 % до бюджетних призначень, з бюджету Любимівської селищної ради – 2194,5 тис.грн. (97,9 %), з бюджетів сільських рад – 15742,0 тис.грн. (94,9 %).

 Крім того, з загального фонду до бюджету розвитку на проведення видатків капітального характеру були спрямовані кошти в обсязі 1471,3 тис.грн., що до бюджетних призначень склало 69,7 відсотка.

На поточне утримання закладів освіти та охорони здоров’я були спрямовані бюджетні кошти з усіх місцевих бюджетів в обсязі 77790,0 тис.грн.

( по питомій вазі – 59,9% ), на соціальний захист населення – 30926,3 тис.грн. (23,8%),  на утримання органів місцевого самоврядування – 7709,6 тис.грн. (6,0 %), на культуру та мистецтво – 4295,2 тис.грн. (3,3%), міжбюджетні розрахунки між районним і сільськими (селищною) радами та  на фінансування інших галузей – 9123,8 тис.грн.(7,0 %).

У зв’язку з тим, що з 2011 року капітальні видатки відображаються тільки по бюджету розвитку,  подальший аналіз приводиться у співставних показниках.

Каховський  район сьогодні  - це 44 сільських населених пункти, в яких мешкають 36397 жителів,  вагомий потенціал трудових ресурсів, понад 22542 осіб працездатного віку,  молоді  до 35 років - 9945 осіб. Кожна  родина на селі повинна бути забезпечена послугами швидкої медичної допомоги, мати доступ до якісної середньої освіти, закладів культури, соціальної сфери. І робота районної влади була спрямована  на  реалізацію цих першочергових завдань.

         Сільське господарство в нашому  районі  - це основа економіки, запорука стабільності і впевненості в майбутньому.

Виконання показників програми в основному залежить від результатів роботи агропромислового комплексу, особливо такої його галузі, як рослинництво.  А як відомо, в нашій степовій зоні не можливо отримати високі показники на землі без зрошення. В районі нараховується 59,4 тис.га зрошувальних земель та 8,0 тис.га крапельного зрошення, площі якого постійно збільшуються.

Впродовж 2011 року інтенсивний полив сільськогосподарських культур проводився на площі 58,9 тис. га, виконано більше  471 тис. гектарополивів, кратність поливу склала 7,82 (раз).

Дивлячись на динаміку валового виробництва продукції сільськогосподарських культур в порівняних цінах 2005 року можна сказати, що починаючи з 2009 року помітні темпи зростання обсягу виробництва валової продукції сільського господарства з 445,4 млн.грн в 2009 році до 637,2 млн.грн в 2011 році, що більше на 191,8 млн.грн.

В 2012 році плануємо збільшити валове виробництво продукції сільського господарства до 643,57 млн.грн.

В 2011 році сільгосптоваровиробниками отримано 148,4 тис.т зерна при врожайності 38,4 ц/га, що на 45,2 тис.т  більше ніж в 2010 році. Під врожай 2012 року в структурі зернових культур озимі займають 60%, їх посів проводився в тяжких умовах сухої осені розраховувати на високий врожай озимих культур вкрай важко. Плануємо отримати валовий збір зернових культур 123,6 тис.т при врожайності 31,4 ц/га.  Посів додаткових  3-х тис. га,  збільшить вал зернових на 9,0 тис.т. Це - наш резерв.

Із року в рік площі посіву, врожайність та валовий збір овочів зростають, в 2012 році планується посіяти овочевих культур 8,3 тис. га, при врожайності 337,3 ц/га і отримати вал 280 тис.т, що майже на 11 тис.т більше рівня звітного  року. В порівняння з 2009 роком валове виробництво овочевих культур збільшено в 1,7 рази. Ми розуміємо, що успіхи в рослинництві не можливі без підвищення рівня механізації робіт на землі.  Тому, в  2011 році  було придбано 136 одиниць техніки : тракторів, зернозбиральних комбайнів, культиваторів, сівалок, дискових борон, дощувальних машин на загальну суму 36,4 млн. грн.         

          Особливим об’єктом уваги органів влади району є тваринництво.

На сьогодні в районі створено 15 спілок власників великої рогатої худоби, протягом  2012 року планується створити ще 10 спілок, та виділити їм земельні ділянки під пасовища.

Вагома роль Каховського району  в  розвитку  сільського господарства області  відмічена і на державному рівні. На базі нашого району пройшов Всеукраїнський семінар з питань вирощування та зберігання  овочевих культур за участю представників  всіх областей України.

По виконанню показників рейтингової оцінки роботи в   агропромисловому комплексі Каховський район два роки  поспіль займає перше місце в області. Це результат нашої  спільної злагодженої роботи.  

 Забезпечення  ефективного господарювання на землі та раціональне використання потенціалу земельних ресурсів , створення прозорого ринку землі, ефективного механізму обороту земель сільськогосподарського призначення та розвитку інфраструктури агропромислового комплексу- над цими питаннями  потрібно працювати не тільки в районі, але й на обласному та державному рівні.

  Впродовж звітного періоду на постійному контролі трималося питання розрахунків з власниками земельних паїв. Станом на 1 січня 2012 року в цілому по району укладено 12280 договорів оренди, тобто 90,5 відсотків громадян, від загальної кількості власників земельних паїв,  загальною площею63719,0 га. В 2011 році сума виплат за договорами  оренди земельних паїв склала 29,551  млн. грн., середній розмір орендної плати за  гектар становить  463,77  грн. Для порівняння  в 2010 році – 24,281  млн. грн.,  а середній розмір орендної плати за  гектар складав 382,7  грн.  Станом на 01.01.2012 року за інформацією  сільських рад  орендарями паїв сплачено 100,0 % від загального обсягу нарахованої орендної плати. Таким чином, завдяки спільній роботі на протязі поточного року власники земельних часток (паїв) додатково отримали орендної  плати на суму  5,27 млн. грн та відповідно до бюджетів всіх рівнів надійшли кошти від сплати податку з доходів фізичних осіб – власників земельних часток ( паїв)  - 790,5 тис. грн.

Промисловість району представлена тільки двома промисловими підприємствами. Об’єм виробництва промислової продукції за 2011 рік на підприємствах району склав 33,4 млн. грн. або 124,2 % до відповідного періоду минулого року.

Проблема безробіття вже далеко не перший рік є болючою не  тільки для нашого району , але й для країни в цілому.

У порівнянні з початком року кількість зареєстрованих безробітних зменшилося на 5 %, або на 19 осіб, і станом на 01 січня 2012 року склала 369 осіб, рівень зареєстрованого безробіття становить 1,6 % населення працездатного віку, який  залишився без змін, відповідно до  показника  аналогічного періоду минулого року. На розв’язання цієї проблем спрямована програма зайнятості населення району, як складова програми  соціально-економічного та культурного розвитку району. Протягом року було створено 938 нових робочих місць, або 187,6 % до річного завдання. До міськрайонного центру зайнятості звернулось 1270 осіб – мешканців села, з яких 609 працевлаштовані, 231- направлено на профнавчання, 137 - працевлаштовані після навчання. Участь у громадських роботах взяли 220 чоловік.

Розвиток малого підприємництва. У районі  станом на  01.01.2012 року налічуються      1603 суб'єктів  підприємницької  діяльності, з них – фізичних осіб підприємців – 1213 та 390 юридичних осіб . Протягом  2011 року кількість суб’єктів підприємницької діяльності залишилась без змін.

Наступний напрямок роботи - регуляторна політика. Значно скорочено кількість   документів дозвільного характеру, спрощено процедуру їх отримання.

В районі функціонує дозвільний центр, який займається наданням консультацій,  оформленням і видачею документів дозвільного характеру. Станом на 01.01.2012 до дозвільного центру звернулося  1240    заявників.     

Середньомісячна заробітна плата, нарахована на одного штатного працівника у січні – вересні 2011 року порівняно з відповідним періодом минулого року підвищилася на 116,0 % та склала 1750 грн. За прогнозними розрахунками, у 2012 році номінальна середньомісячна заробітна плата, нарахована на одного штатного працівника, підвищиться порівняно з попереднім роком на  11, 0 % і становитиме 1925 грн. Рівень реальної заробітної плати (з урахуванням зміни рівня споживчих цін по району) збільшився на 6 %.

Районна державна адміністрація постійно опікується питаннями  легалізації заробітної плати . В 2011 році робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення здійснено 70 виїзних перевірок, якими було охоплено усі територіальні громади  району.  В ході проведених рейдів перевірено 415 суб’єктів господарювання, в результаті яких зафіксовано 16431 найманих працівників, з них 6486 працівників  виявились неоформленими.          В результаті проведеної роботи 49 фізичних осіб оформили 1181 найманих працівників та 90 юридичних осіб оформили 5303 найманих працівника. За підсумками вжитих заходів донараховано фонду оплати праці в сумі 1874,4 тис. грн. та  страхових внесків  в сумі 750,0 тис. грн.

Обсяг обороту роздрібної торгівлі за січень – вересень 2011 року становив  76068,8 тис. грн., що складає 123,7 % до відповідного періоду 2010 року. Обсяг реалізованих послуг за  2011 рік склав  4132,0 тис. грн, або 114,0 % до рівня відповідного періоду минулого року - 3596,5 тис. грн.

Скорочуючи шлях від виробника до споживача, проводиться ярмаркова торгівля. В 2011 році  за ініціативи районної державної адміністрації в 53 районних та обласних  ярмаркових заходах взяли  активну участь наші  сільгосптоваровиробники.

В районній  державній  адміністрації на постійному контролі тримається питання щодо виконання 46 районних щорічних та довгострокових  програм. На реалізацію заходів передбачених цими програмами  витрачено 6,0 млн грн. бюджетних та більше як 2,5 млн грн. спонсорських коштів. Прийняття  різногалузевих програм дає можливість у місцевих бюджетах передбачати кошти на вирішення того чи іншого питання, за цим стоять нові робочі місця, соціальний захист та безпека наших громадян.

В нашому районі діють 18 сільських та одна  селищна ради. Вони не лише представляють на місцях державу і владу, а й виступають безпосередніми носіями інтересів територіальних громад, дбають про повсякденний побут, вирішення найболючіших проблем людей. Сільські та селищні голови – це справді центральні фігури на селі, які наділені вагомими  повноваженнями і високою відповідальністю. Виходячи з цього, ми прагнемо надавати їх різноманітну допомогу, щоб вони могли якомога повніше і ефективніше використовувати свої повноваження, діяти активно, послідовно, цілеспрямовано, а головне – компетентно, із чітким розумінням прав і обов’язків. Нам усім потрібно пам’ятати, що довіра громади до органів влади можлива лише тоді, коли ця влада є відповідальною і ефективною. А авторитет її залежить від реального прагнення виражати і захищати інтереси людей. Влада здобуває повагу, якщо функціонує заради справедливої і зрозумілої мети, коли вона покращує життя громадян.

Протягом 2011р районна державна адміністрація спільно з  органами місцевого самоврядування значну  увагу приділяла питанням газифікації населених пунктів району. Район  включений до переліку районів, яким буде надана державна допомога на будівництво підвідних газопроводів до  сел Дудчино та Л.Павлівка, а також  до Чорноморівки, А.Слободи, Семенівки, Наталівки, Богданівки, Костогризово. Не дивлячись на недостатність  коштів, була  виготовлена проектно-кошторисна документація на 6 сіл фірмою «Оксана-ЛТД» та  Дудчинською сільською радою. Маємо надію, що в найближчий час розпочнеться будівництво підвідних газопроводів на суму  біля 20 млн.грн (по 2-х проектах, а організаційна робота по розподільчим  газопроводам  по селах вже проведена разом із створеними кооперативами. Кам’янська сільська рада  завершила будівництво станції катодного захисту газопроводу вартістю 130 тис.грн. та  реконструйовано перехід через автошлях Одеса-Мелітополь газопроводу до с.Чорнянка, вартість робіт склала 915 тис.грн.

За 2 роки є реальна можливість газифікувати біля 700 житлових будинків в  наших селах. Поки ж рівень газифікації в районі 24,2%.

Кредитування, а саме видатки з загального фонду районного бюджету на фінансування районної програми поліпшення житлових умов сільського населення «Власний дім»  склали 150,0 тис.грн. В той же час отримали отримали кредити за рахунок фонду 35 сімей на суму 350,0 тис.грн

У звітному періоді 790,6 тис.грн. бюджетних коштів були спрямовані на розвиток та ремонтні роботи інфраструктури  сільських населених пунктів.

Одне з важливих питань, над яким працювала районна державна адміністрація - це водозабезпечення населення. Була проведена реконструкція каналізаційної системи на суму 39,4 тис.грн. в селі Коробки. За рахунок субвенції з районного бюджету та власного спів фінансування  виділено 217,5 тис.грн. Коробківській, Василівській та Слобідській  сільським радам на встановлення автоматичних регуляторів частоти оборотів  електродвигунів на свердловинах, які дають можливість працювати без  встановлення башт Рожновського. Крім того, у більшості сільських рад зроблена часткова реконструкція або поточний ремонт зношених мереж  водопостачання (всього біля 1500м) та замінено 36 глибинних насосів. На ці заходи  витрачено 650 тис.грн бюджетних та спонсорських коштів. На жаль,  це дуже мало і складає тільки 20% від щорічної потреби. За минулий рік в районі не було серйозних зривів у водопостачанні, але вважаємо що у всіх селах району,  вода повинна бути цілодобово та високої якості. Це - наша мета . Взагалі житлово-комунальне господарство району має біля 10 основних направлень своєї діяльності. У нас є приклади, коли СКП подають воду, ремонтують житло, чистять дороги, займаються озелененням сіл, надають ритуальні послуги, допомагають  мешканцям заготовляти корми для худоби проводять оранку городів, займаються  освітленням села та інше. Тому завданням сільських та селищної  рад було покращення  матеріальної бази ЖКГ. За 2011 рік придбано 17 мотокос, 3 газонокосилки, 2 трактори, екскаватор, автокран, автомобіль. Цю роботу ми і надалі будемо продовжувати. Силами СКП, виконкомів сільських, селищної рад , за активної допомоги  населення в районі висаджено більш  як 2,5 тисяч дерев, біля 500 кущів декоративних рослин. Під час проведення  2-місячника з благоустрою вивезено  більш як 800м.куб сміття, на фарбування парканів, пам’ятників, об’єктів  соціальної та культурної сфери,  магазинів витрачено450 кгфарби.

В районі продовжувалась робота по організації полігонів твердих побутових  відходів. На сьогодні сільські  ради визначились із земельними ділянками під сміттєзвалища, але із-за відсутності  коштів до цього часу не  виготовлена  проектно-кошторисна документація на будівництво полігонів і  цю проблему нам   потрібно вирішувати в 2012 році. До проблем житлово-комунальної сфери району, які не вдалося вирішити в 2011р можливо  віднести такі: не проведена  добудова очисних споруд в с.Роздольне( потреба в коштах становить  3,5млн.грн.), не вирішується питання завершення  берегоукріплення с. Любимівка та проектування робіт по берегоукріпленню сіл Софіївка  та  Василівка(потреба-3,5 млн грн. ),необхідно вирішити питання щодо  покращення водозабезпечення населення, укріплення матеріальної бази сільських комунальних підприємств, підвищення якості послуг та розширення їх видів,відремонтувати біля50 км асфальтованих доріг,  вдвічі збільшити у порівнянні з 2011 роком будівництво житла, побудувати 6 полігонів для твердих побутових відходів та багато інших. Але існує головна  проблема - це наявність фінансового ресурсу. Тому, ми вважаємо що занепад комунальної та будівельної галузі продовжуватись далі не може, треба навпаки об’єднувати зусилля районного та сільських  бюджетів, сільгосптоваровиробників та  населення і здійснювати заходи по покращенню зовнішнього вигляду наших  сіл, по будівництву нових об’єктів. Кожне село району повинно бачити перспективу свого розвитку.

 Враховуючи  фінансовий стан держави районна державна адміністрація приділяє постійну увагу залученню інвестицій в район.

         Вирішальне значення для забезпечення сталого економічного зростання району має залучення  вітчизняних та іноземних інвестицій.  Загальний обсяг  капітальних інвестицій, вкладених в економіку району в 2011 року становить  77,4 млн. грн, ( в т. ч. інвестиції  в основний капітал  - 60,5млн. грн.), що складає  114,0 % до обсягу 2010 року. Найкращим результатом активізації інвестиційного процесу в Каховському районі за 2011 рік  став один з  інвестиційних проектів, підприємство з іноземними інвестиціями - ТОВ «Деско Юкрейн». 

 В районі   повноцінно працює  вітчизняний капітал.   В  2011 році  було придбано 136 одиниць техніки на загальну суму 36,4 млн. грн. Крім того, програмою соціального, економічного та культурного розвитку району на 2011 рік передбачена можливість виділення потенційним інвесторам  земельних ділянок площею від 10 до52 гапід будівництво виробничих потужностей – переробні підприємства, підприємства по виробництву будівельних матеріалів, логістичних центрів та об’єктів альтернативної енергетики, а саме сонячної та інше.  Сільхозтоваровиробниками інвестовано в будівництво та реконструкцію  овощесховищ, більш як 10 млн.грн. ,значно зросли обсяги інвестування коштів в розширення площ тепличних комплексів  з використанням сучасних технологій.    Також,  всіляко підтримуються інвестори, які вкладають свої кошти у збільшення площ зрошення, як звичайного, так і крапельного, що сприятиме збільшенню виробництва сільськогосподарської продукції.  В районі будується 8 складів та 3 холодильника для зберігання овочів та фруктів, розширюється площа тепличних господарств. На ці цілі планується направити більш як 10 млн.грн  - кошти місцевих сільгосптоваробиробників.

         Також,  всіляко будуть підтримуватися   інвестори, які вкладатимуть свої кошти у збільшення площ зрошення, як звичайного, та і крапельного, що сприятиме збільшенню виробництва сільськогосподарської продукції. Технічні можливості для цього в районі є.

Однією з вирішальних ланок в діяльності районної державної адміністрації  є соціальна політика. Чітко й продумано в районі  реалізується право сільських мешканців на соціальну підтримку. Проведено докорінне реформування системи соціальної підтримки населення. Запроваджено прогресивну технологію обслуговування малозабезпечених громадян – надання всіх видів державної допомоги за однією заявою, формування єдиної бази даних і реєстру одержувачів всіх видів соціальної допомоги та пільг. Прийом документів для призначення соціальних виплат проводиться виключно за місцем проживання отримувачів уповноваженими сільських та селищної рад.

Значними за обсягами у зведеному бюджеті району є видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення. У 2011 році вони склали 30926,3 тис.грн. та проти попереднього періоду зросли на 33,2 відсотка.    

 За Програмою житлових субсидій станом на 01.01.2012 року 349 сімей району користуються безготівковою субсидією на житлово-комунальні послуги. Загальна сума нарахованих субсидій на оплату послуг склала 178,6 тис. грн. З початку року призначено готівкової субсидії на газ та тверде паливо 187 сім’ям на суму 86,7 тис.грн.

На персоніфікованому обліку осіб, які мають право на пільги, перебуває 7972 жителів району.

За 2011 рік нараховано допомогу на придбання твердого палива та скрапленого газу 840 особам на суму 460,2 тис.грн. Станом на 01.01.2012 року 36 інвалідів отримали направлення на протезування. Компенсацію на бензин, ремонт та транспортне обслуговування отримали 16 інвалідів на суму 2,7тис.грн.

Захист і підтримка громадян літнього віку є пріоритетним напрямом та головним обов'язком органів державної влади. Призначена компенсація за невикористане санаторно-курортне лікування 13 інвалідам війни на суму 3,8 тис.грн та  2 інвалідам загального захворювання на суму 300,0грн. Видано 10 санаторно-курортних путівок інвалідам загального захворювання, 2 путівки ветеранам війни та п’ять путівок особам постраждалим від аварії на ЧАЕС; видано 13 крісел колісних, 7 милиць ліктьових та  7 засобів для спілкування. Оформлена матеріальна допомога 5 інвалідам на суму 1938,00грн .Дітям, які мають статус постраждалих від аварії на ЧАЕС нарахована  щомісячна допомога  на продукти харчування на суму 41,9тис.грн., що на  2.9 тис грн. більше ніж в 2010 році.

Освіта .     Переконаний, беззаперечним пріоритетом державної політики є право дитини на освіту. Райдержадміністрація всебічно підходить до розв’язання освітянських проблем, які вдається вирішувати спільно з виконкомами сільських та селищної  рад, керівниками сільськогосподарських  структур, депутатами різних рівнів.

У 19 дошкільних навчальних закладах освітою охоплено 909 дітей, що становить 75 % від потреби. Додатково відкрито 2 постійно діючі групи (Василівський, Дудчинський ДНЗ), 2 короткотривалі групи переведено у постійно діючі (Роздольненський, Семенівський ДНЗ).

У 28 загальноосвітніх навчальних закладах навчається  3568 учнів. Упродовж останніх 4-ох навчальних років мережа учнів скорочувалася в середньому на 204 учні. Зменшення загальної кількості учнів у 2011-2012 навчальному році тільки на 63 особи вказує на тенденцію до стабільності у демографічній ситуації сільської місцевості. Середня наповнюваність класів упродовж трьох останніх навчальних років є сталою й становить 13 осіб.

У 2011 році функціонували 28 комп'ютерних класів, придбаних за кошти державного бюджету. Упродовж року надійшло два комп’ютерних класи. Мультимедійними комплексами забезпечені 7 шкіл. Завершено підключення шкіл до мережі Інтернет.

Підвезення 466 учнів із 23 населених пунктів до 12 загальноосвітніх навчальних закладів забезпечують вісім шкільних автобусів, що складає 100% від потреби.

Навчальний процес в закладах освіти району здійснювали 530 педагогів. З них - 55 спеціалістів вищої категорії, 24 мають звання «Учитель-методист», 52 – «Старший учитель». За особистий внесок і вагомі досягнення у забезпеченні успішної діяльності загальноосвітнього навчального закладу директор Семенівського НВК Носенко А.В. нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня; Дідик О. Д., учитель англійської мови Семенівського НВК, нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України; Дерябіна С. В., учитель хімії Малокаховської ЗОШ І-ІІІ ст., нагороджена ювілейною медаллю «20 років незалежності України».

У рамках Програми стимулювання кращих педагогічних працівників у галузях дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти 7 педагогів району отримали стипендії на загальну суму 31 тис. грн. П’ять учнів шкіл району взяли участь у Всеукраїнському етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка, один - став його призером (зайняв ІІІ місце). У 2011 році учні вибороли чотири призових місця в обласному етапі Всеукраїнських олімпіад з навчальних дисциплін. 198 випускників закінчили у 2011 році навчальні заклади району, з них 113 продовжують навчання  у вищих навчальних закладах. Під час проведення V районного балу випускників «Надія Каховщини» грамотами та пам’ятними подарунками відзначено 9 золотих та 1 срібного медаліста.

 Станом на 01 вересня 2011 року позашкільною освітою охоплено 1322 дитини, що становить 37% від загальної кількості учнів шкіл району. У 68 гуртках районного центру дитячої та юнацької творчості навчалося 1025 вихованців; у 16 спортивних секціях районної дитячо-юнацької спортивної школи - 297 дітей. Окрім того, у 141 шкільному гуртку займалися 2115 учнів, що становило 59,3% від загальної кількості.

Видатки загального фонду місцевих бюджетів на поточне утримання закладів освіти, виплату допомоги прийомним сім’ям та фінансування місцевих програм у 2011 році склали 43169,7 тис.грн., що проти 2010 року більше на 9,1%. Видатки капітального характеру, які були передані із загального фонду до бюджету розвитку, проти аналогічних витрат 2010 року були скорочені в 3,2 рази і склали в абсолютній сумі 537,4 тис.грн. Кошти були використані на проведення капітального ремонту покрівель Кам*янської (116,8 тис.грн.), Малокаховської (211,5 тис.грн.), Новокамянської  (109,1 тис.грн.) загально освітніх шкіл, системи опалення Любимівського навчально – виховного комплексу (9,5 тис.грн.), а також на придбання предметів довготривалого терміну використання (котли для опалення, пральні машини, електроплити тощо).  За рахунок коштів районного бюджету 100% виплачувалася заробітна плата, допомога на оздоровлення, щорічна винагорода педагогічним працівникам, виплата допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років; забезпечувалося гаряче харчуванням учнів 1-4 класів та дітей окремих категорій, було придбано дизельне пальне для перевезення учнів та педагогів; своєчасно здійснювалася оплата за комунальні послуги та енергоносії.

 У 2011 році залучено 1,7 млн. грн. позабюджетних коштів, за рахунок яких здійснювалося гаряче харчування учнів 5-11 класів (до 594 дітей),проведено літній відпочинок дітей, екскурсії та подорожі; надавалися оргтехніка, господарчі товари, новорічні подарунки.

 Для економії коштів, раціонального використання ресурсів у роботу шкіл впроваджуються енергозберігаючі технології.  Виконано заміну вікон та дверей у 9 школах на металопластикові у кількості 115 штук. На часі також  - продовження модернізації закладів освіти: придбання сучасної комп’ютерної  та мультимедійної техніки, шкільних меблів, обладнання для кабінетів, проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень згідно з вимогами сьогодення.

У цьому звіті звичайно не можна всього охопити. Є питання, які потребують додаткового часу та осмислення в найближчому майбутньому. Я думаю, сьогодні йде мова не скільки про підбиття підсумків за певний період, як аналізується стан справ з метою накреслення перспектив на майбутнє, є намагання привернути Вашу увагу на проблеми, які існують у районі. Багато зроблено, але ще більше нам потрібно зробити, потрібно працювати так, щоб всі ми відчули зміни на краще.

До першочергових завдань також відноситься забезпечення дітей повноцінним оздоровленням. Поряд з  виконанням кількісних показників повинна бути на належному рівні  якість оздоровчого процесу.

В районі протягом червня на базі пришкільних таборів з денним перебуванням було охоплено відпочинком 2000 дітей пільгових категорій та 124 дитини було направлено на оздоровлення до позаміських дитячих оздоровчих таборів ( у т. ч. 45 дітей – за кошти районного бюджету). Загалом оздоровленням та відпочинком охоплено 57,3% дітей району віком 7-16 років та виконано вимогу Президента України про охоплення оздоровленням та відпочинком не менше 50% дітей та доручення  голови обласної державної адміністрації  про доведення відсотка оздоровлених дітей до 57% - загальноукраїнського показника. Обсяг фінансування літньої кампанії оздоровлення та відпочинку 2011 року склав 561,473 тис. грн бюджетних коштів та позабюджетних надходжень, що в півтора рази більше за минулорічні показники ( 2010рік – 362,501 тис. грн.).

Молодіжна політика.

Молоде покоління визначатиме успіх політичного, економічного, інтелектуального та культурного поступу не тільки нашого району, але й країни в цілому.

Протягом року для молоді проведено 37 масових молодіжних заходів тематичного та конкурсно-розважального характеру, 3 молодіжні круглі столи, 12 акцій з питань попередження негативних явищ в молодіжному середовищі, попередження домашнього насильства та гендерної нерівності, профілактики захворюваності на ВІЛ-інфекцію, туберкульоз. Реалізовано 5 спільних проектів відділу у справах сім’ї, молоді та спорту, молодіжних громадських організацій та молодіжних ініціативних груп, спрямованих на утвердження здорового способу життя, розвиток молодіжного туризму, підвищення громадської активності молоді. Доброю традицією стали проводи призовників Каховщини до лав Збройних Сил України «Віват, майбутній захисник Вітчизни!», молодіжні таборування «Острівна республіка», «Соснова січ», проведення районної молодіжної спартакіади, відзначення кращої молоді грамотами голови районної державної адміністрації, а меценатів в галузі  молодіжної політики, в сфері фізичної культури та спорту – Сертифікатами визнання.

З метою підтримки обдарованої молоді  4 кращим  студентам Каховського державного агротехнічного коледжу призначено стипендії ім. Л.Павленка  на суму 4800,00 грн. Загалом на реалізацію державної молодіжної політики в 2011 році було виділено 51,414 тис. грн..

Протягом року  забезпечено проведення  58 фізкультурно-спортивних заходів, в яких взяло участь більше 5 тисяч спортсменів з числа дітей та молоді. Активно діють  районна федерація з футболу та волейболу. Щорічно проводяться матчі на Кубок газети “Каховська зоря”, Кубок Перемоги, змагання на Першість району, Суперкубок,  на Кубок ім. Героя Радянського Союзу  І.Зюзя, Кубок пам'яті воїнів-інтернаціоналістів, Кубок «Закриття сезону». Ми пишаємось, що в 2011 році районна команда юніорок (с. Семенівка) стали переможцями обласного  етапу змагань з футболу та Суперфінальних змагань V етапу Всеукраїнських сільських спортивних серед дівчат; за підсумками 2011 спортивого року Каховський район був нагороджений дипломом  за І місце з розвитку неолімпійських видів спорту. Протягом двох останніх років ДЮСШ «Колос» посідає І місце в обласному рейтингу зі спортивної майстерності в  ІІ, ІІІ групі серед ДЮСШ. Загалом, на реалізацію районної програми з розвитку фізичної культури та спорту було витрачено 54,595 тис. грн..

В районній державній адміністрації проводиться робота по підтримці багатодітних родин .Станом на 01.01.2012 в районі  проживає 309 багатодітних сімей, в яких виховуються 1017 дітей. За звітний період видано 84 посвідчення батьків багатодітної сім'ї та 167 посвідчень - дітям з багатодітної сім'ї. Загалом посвідчення та пільги вже отримали 304 багатодітні сім'ї. Протягом року 11 матерів Каховського району були нагороджені почесним званням України “Мати-героїня” . Розглянуто 96 випадків домашнього насильства.

Загальна кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах  та занесені на облік КРЦСССДМ за 2011 рік  становить 36 сімей, в яких виховуються 45 дітей.

Під особливою опікою районної виконавчої влади знаходяться діти, що залишились без батьків.

З метою попередження бездоглядності, безпритульності серед неповнолітніх  на профілактичному  обліку служби у справах дітей знаходиться  52 дитини, які перебувають у складних життєвих обставинах. Протягом  2011 року   проведено 4 засідання  координаційної ради у справах дітей районної державної адміністрації та 12 засідань комісії з питань захисту прав дитини, 4 спільних засідання служби у справах дітей та кримінально - виконавчої інспекції. Службою у справах дітей  організовано та проведено  43  профілактичних рейди «Діти вулиці», під час яких обстежено 97 сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, попереджено про юридичну відповідальність за ухилення від виконання батьківських обов’язків  53 батьків.

Протягом 2011 року на території району надано статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 25 дітям, із них: 7 дітей влаштовано до інтернатного закладу, 2 дітей – до прийомної сім’ї, 2 дітей – до навчального державного закладу, 14 дітей влаштовано під опіку     (піклування). На території району створено та функціонує 3 прийомні сім’ї, в яких виховується 8 дітей.

В галузі «Охорона здоров’я» завдяки поліпшенню фінансування намітилася позитивна тенденція в діяльності лікувально - профілактичних закладів району. Підвищення якості та доступності медичних послуг на усіх рівнях, насамперед, первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини у 2011 році були головними завданнями районної влади з реформування системи охорони здоров'я.

На утримання закладів охорони здоров’я та фінансування районних програм у цій галузі у звітному періоді були використані кошти в сумі 34620,3 тис.грн. При цьому, видатки споживання проти попереднього періоду зросли на 4,4%.Що стосується видатків капітального характеру, то у 2011 році з загального фонду такі витрати не здійснювалися ( в 2010 році аналогічні витати були проведені на суму 1,5 млн. грн.)

Профогляди на туберкульоз, за рахунок роботи пересувного флюорографу,в 2011 році пройшли 10316 мешканців району. Інформація стосовно таких осіб включена до створеного  комп’ютерного  реєстру населення. В межах виконання заходів програми в інфекційному відділенні функціонує боксова палата для хворих на туберкульоз.

Впродовж звітного періоду ситуація в районі по онкозахворюванням не покращилася. Показник захворюваності зріс до 289 випадків, проти 271 у 2010 році.

Для  оновлення  та збереження матеріально – технічної бази закладів охорони здоровя впродовж 2011 року районною лікарнею за рахунок коштів спеціального фонду районного бюджету придбано медичного та іншого  обладнання на загальну суму 111,210 тис.грн.

Значна увага з боку керівництва району , центральної районної лікарні приділялася  облаштуванню палат для лікування   ветеранів війни, праці та Збройних Сил  телевізорами, холодильниками.

 З метою надання медичної допомоги  хворим з нирковою недостатністю в минулому році була  відкрита філія відділення  гемодіалізу  Херсонського обласного госпіталю  інвалідів війни. Відремонтоване  приміщення , підібрані спеціалісти для  роботи. З квітня 2011 року  філія почала  здійснювати прийом хворих.

В звітному періоді підвищили кваліфікацію  33 лікаря  та 90 середніх медичних працівників.

За ініціативи районної державної адміністрації  з 2010 року започаткована стипендія кращим медичним працівникам.

Вже традиційно голова районної державної адміністрації відвідує відділення ЦРЛ , спілкується з трудовими колективами, приймає участь у вирішенні нагальних питань  лікарні.

Основними напрямками в галузі культури є  збереження та розвиток інфраструктури закладів культури району, їх творчого,  кадрового потенціалу, зміцнення матеріально-технічної бази. По галузі «Культура і мистецтво» в 2011 році видатки на поточне утримання склали 4295,2 тис.грн. і проти аналогічного періоду 2010 року зросли на 9,2%.

         Капітальні видатки з загального фонду, які передавалися до бюджету розвитку, проти попереднього року скоротилися в 3,4 рази і склали 259,4 тис.грн.  При цьому, Любимівською селищною радою були витрачені кошти в сумі 124,6 тис.грн. на капітальний ремонт площі відпочинку для молоді, Чорнянською сільською радою  39,1 тис.грн. на ремонт будинку культури, на 63,3 тис.грн. придбані періодичні видання, поповнено бібліотечний фонд, закуплені сценічні костюми тощо. Крім цього на утримання закладів району використано   за рахунок спец фондів  – 415,58 тис. грн., спонсорських коштів  – 108,15 тис. грн..

Проведено капітальні  та поточні ремонти на суму  391,7 тис. грн., а саме : РБК ім. Фрунзе, Ч.Перекопського СБК, Софіївського СК, Чорноморівського СК. Розпочато реконструкцію даху М. Каховського СБК, встановлено автономне опалення  в районній бібліотеці для дітей та  проведено ремонт 4-х сільських філій бібліотек. У 2011 році в рамках програми  «Бібліоміст» районна бібліотека стала переможцем конкурсу ІІ раунду з організації нових бібліотечних послуг з використання вільного доступу до мережі Інтернет. Установа та  4  сільські бібліотеки  отримали 15 комп’ютерів . У 2011 році бібліотеці присвоєно ім’я земляка поета-письменника М. І. Братана.

У районі діють 162 клубних формування, із них 121 колектив художньої творчості,  у яких приймають участь 2174 учасника. Кращі колективи носять почесне звання народний та зразковий, таких колективів у районі – 10. У 2011 році  це  звання присвоєно колективам  Семенівського та Малокаховського СБК. На високому рівні в минулому році проведено   ІІ районний фестиваль народної творчості «Каховський вернісаж» та творчий звіт аматорських колективів району «Мистецтво рідного села».

На постійному контролі районна державна адміністрація тримає питання забезпечення охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю. У районі працює 15 громадських формувань з охорони громадського порядку, які налічують 185 членів формувань. Ці формування надають суттєву допомогу в роботі правоохоронним органам району, дільничним інспекторам міліції, беруть участь у рейдах по боротьбі із самогоноварінням, закриттям пунктів незаконної здачі металобрухту, беруть участь у роботі адміністративних комісій сільських, селищної рад, в перевірках правил зберігання зброї та в багатьох інших заходах .

Районною  державною адміністрацією проводиться робота щодо розгляду звернень громадян. За  2011 рік безпосередньо до райдержадміністрації та через органи влади вищого рівня  надійшло 463 звернення , що на 33 звернення більше, ніж   за 2010 рік.

Аналізуючи характер питань у зверненнях, слід зазначити, що  чільне місце займають питання соціального захисту, аграрної політики і земельних відносин , водопостачання та електропостачання. Громадяни порушують питання щодо виплати надбавки, як дітям війни, надання матеріальної допомоги на лікування,  збільшення трудової пенсії, забезпечення спец автотранспортом, щодо розрахунку за оренду земельних паїв, виділення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства,  приватизації земельних ділянок тощо.      При розгляді звернень громадян першочергова увага приділяється пільговим категоріям населення. Протягом 2011 року до райдержадміністрації надійшло 236  звернень  від громадян пільгової категорії.      За результатами розгляду звернень надана матеріальна допомога  49 громадянам в сумі 8350 грн., вирішені питання з надання земельних ділянок для ведення особистих селянських господарств, оформлення державних актів на землю, працевлаштування.          У 2011 році до керівництва райдержадміністрації на особистому прийомі звернувся 161  громадянин, якими порушено 167 питань, проведено сімнадцять   виїзних прийомів, на яких до голови райдержадміністрації  звернулося 102 заявники, порушено   110 питань;  його заступниками здійснено тридцять три виїзних прийоми, звернулося  28 заявників, порушено 30 питань.

З метою  інформування населення району про роботу районної державної адміністрації  постійно розміщуються матеріали в районній газеті «Каховська зоря», діє офіційний сайт районної державної адміністрації , на якому кожен бажаючий може ознайомитись з діяльністю нашої установи.

Аналізуючи весь спектр розглянутих питань, слід зауважити, що районна державна адміністрація зосередила свою увагу на  найскладніших проблемах  сьогодення району. Звичайно   підстав для самозаспокоєння  немає, хотілося б досягти більшого, але й зроблено чимало.

Ви  бачите , що  район живе динамічним життям. Він розвивається, міцніє, збагачується, розвиває аграрну галузь, соціальну сферу, зберігає українські традиції та національну спадщину. Є багато задумів щодо вдосконалення роботи , вирішення назрілих проблем соціально-економічного і культурного розвитку району. Але втілення в життя наміченого можливе лише при умові дієвості всіх зацікавлених сторін – органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, депутатів всіх рівнів , територіальних громад, їх солідарної відповідальності за стан справ у районі. 

               Я щиро вдячний за підтримку усім, хто допомагав розумінням та конструктивними порадами. Закликаю всіх і надалі працювати з повною віддачею на благо жителів нашого Каховського району,  бажаю щоб помисли і справи кожного зміцнили впевненість людей у нашій відданості справі, відповідальності за стан справ у районі. І від наших спільних зусиль, значною мірою залежить як буде розвиватися економіка, сільське господарство, як житимуть люди.

Голова районної державної адміністрації                                  В.П.Сторчак

 

 

 

 

 

 

Надрукувати