header

№ 659 Про внесення змін до рішення ХХХ сесії районної ради VІ скликання від 08.04.2014 р. № 461 «Про районну програму інформатизації в Каховському районі на 2014 – 2016 роки»

 

trizub

УКРАЇНА 

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА  

ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

                            РІШЕННЯ                             

ХLІ сесії VІ скликання

від 31.07.2015р. № 659                                              

Про внесення змін до рішення

ХХХ сесії районної ради VІ скликання                    

від 08.04.2014 р. № 461 «Про районну

програму інформатизації в Каховському

районі на 2014 – 2016 роки»

Розглянувши лист райдержадміністрації № 02-01-15/957 від 03.07.2015 р. про розгляд на сесії питання про внесення змін до рішення ХХХ сесії районної ради VІ скликання від 08.04.2014 р. № 461 «Про районну програму інформатизації в Каховському районі на 2014 – 2016роки» і відповідне розпорядження   від 02.07.2015 року № 245 та  враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, молоді, спорту, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації,   керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

ВИРІШИЛА:

          1. Внести зміни до рішення ХХХ сесії районної ради VІ скликання                     від 08.04.2014 р. № 461 «Про районну програму інформатизації в Каховському районі на 2014 – 2016 роки» а саме  :

      1.1. Паспорт Програми  викласти у новій редакції (додаток №1 додається);

      1.2. Розділ V «Обсяги та джерела фінансування Програми» викласти у новій    

            редакції ( додаток №2 додається) ; 

      1.3.  Заходи щодо реалізації програми інформатизації Каховського району

              на 2015-2016 роки, затвердити в новій редакції (додаток №3 додається). 

2. Фінансовому    управлінню    районної    державної    адміністрації забезпечити фінансування зазначеної програми в межах коштів, затверджених в районному бюджеті на відповідний рік.

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань освіти, культури, молоді, спорту, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації.

Голова районної ради                                                                       М.П. Крупін

                                                                        

Додаток №1 до рішення                                              

ХLІ сесії районної ради                                                                    

VІ скликання від 31.07.2015р.№ 659

             Районна Програма  інформатизації в Каховському районі

  на 2014-2016 роки

 Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Районна державна адміністрація

2.

Розробник програми

Головний спеціаліст з питань внутрішньої політики відділу організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації

3.

Співрозробники програми

Громадська рада при районній державній адміністрації, постійна комісія з питань освіти, культури, молоді та спорту, зв'язків з громадськістю та ЗМІ, районна рада,редакція газети «Каховська зоря»

5.

Відповідальний виконавець програми

Головний спеціаліст з питань внутрішньої політики відділу організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації

6.

Учасники програми

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, виконкоми сільських, селищної рад, громадська рада при райдержадміністрації, редакція газети «Каховська зоря»

7.

Терміни реалізації програми

2014 – 2016 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього

41 000 грн

у тому числі бюджетних коштів

41 000 грн 

з них коштів районного бюджету

41000 грн

10.

Основні джерела фінансування програми

Фінансування здійснюється за рахунок коштів районного бюджету

                                                

Керуючий справами районної ради                               В.І.Любак

Додаток №2 до рішення                                                 

ХLІ сесії районної ради                                                                  

VІ скликання від 31.07.2015р.№ 659

                        V. Обсяги та джерела фінансування Програми 

Фінансування Програми відповідно до чинного законодавства України здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, обсяги фінансування затверджуються щорічно при затвердженні районного бюджету, або при внесенні змін до нього.

На 2015 рік обсяг фінансування Програми з районного бюджету визначено в обсязі 3,0 тис.грн. 

Головним розпорядником коштів  та виконавцем Програми визначити районну державну адміністрацію.

 

Керуючий справами районної ради                               В.І.Любак

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

                                                                                                                                                 Додаток №3 до  рішення    

ХLІ сесії районної ради     

VІ скликання від 31.07.2015р.№ 659

ЗАХОДИ

щодо реалізації програми інформатизації в Каховському районі  на 2015 - 2016 роки

з/п

Зміст заходу

Виконавці

Термін виконання

Обсяг фінансу-вання

1

2

3

4

5

І.Розвиток інформаційного простору Каховського району

1.1

Координація дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, друкованих та електронних ЗМІ, громадських організацій, та громадськості для розвитку інформаційного суспільства

Головний спеціаліст з питань внутрішньої політики відділу організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації

( далі РДА), структурні підрозділи РДА

Постійно

-

1.2

Регулярне проведення семінарів-нарад, круглих столів з представниками засобів масової інформації

Постійно

-

1.3.

Забезпечення оперативного інформування населення району про діяльність керівництва країни, щодо стратегії розвитку України в цілому та району зокрема,  запровадження реформ, соціально-економічного та суспільно-політичного життя, ходу реалізації державних та районних програм через, друковані, електронні засоби масової інформації різних форм власності відповідно до укладених договорів

Головний спеціаліст з питань внутрішньої політики відділу організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату, структурні підрозділи РДА

2015

2016

-

5000

1.4.

Забезпечення систематичного надання повної, об’єктивної, неупередженої інформації щодо діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, оперативного реагування на пропозиції, зауваження громадськості, висловлені у засобах масової інформації (в рамках виконання норм чинного законодавства України щодо питань свободи слова та прав громадян на отримання суспільно значущої інформації) через, друковані, електронні засоби масової інформації різних форм власності відповідно до укладених договорів

Головний спеціаліст з питань внутрішньої політики відділу організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату

2015

2016

-

3000

1.5.

Створення нових стандартів у розробці і розповсюдженні інформаційно-презентаційних та іміджевих матеріалів про район (у музеях, станціях АЗС, через служби таксі ,  у пунктах перетину автомобільного транспорту, висвітлення на інформаційних стендах: тощо)

Структурні підрозділи РДА: сектор економічного розвитку та торгівлі, культури, головний спеціаліст з питань внутрішньої політики відділу організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату РДА

2015

2016

-

5000

1.6.

Забезпечення різноманітної рекламно-презентаційної діяльності, спрямованої на інформаційний маркетинг району (у тому числі розвиток та підтримка інформаційних інтерактивних ресурсів, які презентують район по різних напрямках розвитку, та запровадження систематичних інформаційних розсилок з пропозиціями щодо інвестиційних та інших можливостей району)

Головний спеціаліст з питань внутрішньої політики відділу організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату РДА

2015

2016

-

10000

1.7.

Формування у вітчизняному і світовому інформаційному просторі сталого позитивного іміджу Каховського району завдяки започаткуванню нових традицій у зовнішній  інформаційній політиці району («позитивні новини» про різні аспекти життя району в цілому та його конкретні галузі.

Головний спеціаліст з питань внутрішньої політики відділу організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату РДА

2015

2016

-

5000

Всього за розділом:

2015

2016

-

28 000

ІІ. Розвиток громадянського суспільства

2.1

Проводити консультації з громадськістю, щодо проектів регуляторних актів, програми економічного, соціального та культурного розвитку району, бюджету району, звіту голови районної державної адміністрації

Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконкоми сільських, селищної рад (за згодою)

Постійно

-

2.2

Виносити на розгляд колегій районної державної адміністрації, засідання  виконкомів сільських, селищної рад питання про стан розвитку громадянського суспільства з визначенням кола проблем та затвердженням конкретних заходів щодо їх розв’язання

Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконкоми сільських, селищної рад (за згодою)

Постійно

-

2.3

Залучати представників громадських  організацій до участі у засіданнях колегій районної державної адміністрації, виконкомів сільських, селищної рад, постійних депутатських комісій районної ради з розгляду питань, пов’язаних з інтересами працюючих і захистом трудових прав громадян

Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконкоми сільських, селищних рад(за згодою)

Постійно

-

2.4

Проводити щорічні публічні обговорення програми соціально – економічного та культурного розвитку району, та бюджету району

Структурні підрозділи РДА: сектор економічного розвитку та торгівлі , фінансове управління

Постійно

-

2.5

Оприлюднити на веб-сайті районної державної адміністрації базу даних про виконані в районі соціальні проекти , конкурси, круглі столи.

Головний спеціаліст з питань внутрішньої політики відділу організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату РДА

Постійно

-

2.6

Оприлюднювати в засобах масової інформації звіти про роботу районної державної адміністрації  із зверненням громадян та щодо забезпечення доступу до публічної інформації

Головний спеціаліст з питань внутрішньої політики відділу організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату, головний спеціаліст по роботі зі зверненнями громадян юридичного відділу апарату РДА

Постійно

-

2.7

Проводити єдиний день інформування населення району з питань історії, сучасного стану та перспектив розбудови громадянського суспільства в країні та районі

Виконкоми сільських, селищної рад.(за згодою)

Щороку

-

2.8

Проводити публічні звіти про стан виконання заходів щодо розвитку громадянського суспільства в районі

Виконкоми сільських, селищної рад (за згодою)

Щороку

-

2.9

Організувати виготовлення, закупку, друкованих матеріалів(банери, біл- борди, соціальна реклама)з питань розвитку громадського суспільства, державних свят, розповсюдження їх серед населення, розміщення на об’єктах зовнішньої реклами, закладах соціальної сфери, оприлюднення у засобах масової інформації

Головний спеціаліст з питань внутрішньої політики відділу організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату РДА

2015

2016

3 000

10 000

Всього за розділом

13 000

Загальна сума за Програмою

41000

           

Керуючий справами районної ради                                                     В.І.Любак

Надрукувати