header
  • Документи
  • Рішення сесії
  • Рішення сесії VІ скл.
  • ХLІ сесії
  • № 657 Про внесення змін до рішення ХХХVІІ сесії районної ради VІ скликання від 20.03.2015 р. № 602 «Про районну програму поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2015 – 2019 роки»

№ 657 Про внесення змін до рішення ХХХVІІ сесії районної ради VІ скликання від 20.03.2015 р. № 602 «Про районну програму поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2015 – 2019 роки»

 

trizub

УКРАЇНА

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА  

ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ХLІ сесії VІ скликання

від 31.07.2015р. № 657

Про внесення змін до рішення

ХХХVІІ сесії районної ради VІ скликання

від 20.03.2015 р. № 602 «Про районну

програму поліпшення життєзабезпечення,

реабілітації, соціального захисту людей

похилого віку та інвалідів на 2015 – 2019 роки»

              Розглянувши лист голови райдержадміністрації від 06.07.2015 року № 16-01-15/965  про внесення змін до районної програми поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2015 – 2019 роки і відповідне розпорядження голови райдержадміністрації від 03.07.2015р. №248, враховуючи висновки   і рекомендації постійної комісії з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства та соціального захисту населення, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування вУкраїні», районна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до районної програми поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на  2015 – 2019 роки, а саме :

 1.1. Затвердити Порядок надання пільг військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО за рахунок коштів районного бюджету (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства та соціального захисту населення.

Голова районної ради                                            М.П.Крупін

                                                                                                                                                 Додаток

до  рішення ХLІ сесії

районної ради VІ скликання

від 31.07.2015р. № 657

П О Р Я Д О К

надання пільг  військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО

за рахунок коштів районного бюджету  

1.Порядок визначає механізм надання пільг військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО, які зареєстровані і проживають в Каховському районі.

2. Пільги: 

-  100-процентна знижка плати  за житлово-комунальні послуги в межах норм, передбачених чинним законодавством, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО.

- 50-процентна   знижка   плати   за  користування  житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21  кв.  метр загальної площі житла на кожну особу,  яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має  право  на  знижку плати,  та  додатково  10,5 кв. метра на сім'ю) військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції та членам їх сімей.

-  50-процентна  знижка  плати  за користування комунальними послугами   (газом, електроенергією, водопостачанням, водовідведенням та вивізом побутових відходів) в межах норм, передбачених чинним законодавством, військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції, та членам їх сімей.

3. Право на отримання пільг з оплати житлово-комунальних послуг відповідно до Порядку надається:

3.1 Військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції (далі пільговик), та членам їх сімей, що проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

3.2 Членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

4. До членів сім’ї пільговика належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи; особа, яка проживає разом з інвалідом війни I групи та доглядає за ним, за умови що інвалід війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.

5. З метою підтвердження права на пільги особа подає до виконавчого органу сільської (селищної) ради зазначені документи:

5.1.Заяву про включення до списку військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції, на отримання пільг (на ім’я начальника управління соціального захисту населення Каховської РДА).

5.2.Копію документа, що підтверджує участь громадянина в антитерористичній операції та витяг з наказу по стройовій частині Міністерства оборони України.

5.3.Копію паспорта.

5.4.Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

5.5.Довідку про склад сім'ї .

5.6.Копію свідоцтва про шлюб (при потребі).

5.7.Копію свідоцтв про народження дітей (при потребі).

5.8.Копію свідоцтва про смерть (для членів сім’ї загиблих (померлих) під час участі в АТО).

5.9. Згоду про збір персональних даних.

Копії документів надаються разом з оригіналами.

6. Виконавчий орган сільської (селищної) ради приймає подані документи (копії документів), перевіряє відповідність поданих копій документів їх оригіналам, фіксує надану інформацію (у вигляді списку). Передає список та завірені копії документів на кожного пільговика та членів його сім’ї на кого поширюється пільга, до управління соціального захисту Каховської РДА.

7.Управління соціального захисту Каховської РДА надає інформацію щодо пільговиків підприємствам-надавачам послуг у вигляді списків.

8. Порядок розрахунків.

8.1.Підприємства-надавачі послуг щомісяця до 25  числа  подають до  управління соціального захисту Каховської РДА у паперовому вигляді розрахунки  щодо  вартості  послуг,  наданих пільговикам у минулому місяці, згідно форми "2-пільга".

8.2.Між підприємствами - надавачами послуги та управлінням соціального захисту населення Каховської РДА складаються  акти звіряння розрахунків за надані пільги згідно форми "3-пільга".

8.3. Підприємства-надавачі послуг несуть персональну відповідальність за недостовірність та подання неправильної звітності.

8.4.Відшкодування коштів за надані пільги проводиться управлінням соціального захисту населення Каховської РДА  за рахунок коштів районного бюджету на відповідний рік. 

9. Сільські (селищна) ради  щомісяця  до другого числа інформують управління соціального захисту населення Каховської РДА про зміни, якщо такі відбуваються, стосовно пільговиків та членів їх сімей, на кого поширюється пільга (зміна адреси зареєстрованого місця проживання, демобілізації, підключення житла до систем газо-, електропостачання для опалення житла, смерть, тощо).

Керуючий справами районної ради                                В.І.Любак

Надрукувати