header

№ 652 Про звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2015 року

 

trizub

УКРАЇНА

 КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА  

ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

XLІ сесії VІ скликання

від 31.07. 2015 року  № 652                                              

Про звіт про виконання районного

бюджету за І півріччя  2015 року

Розглянувши наданий  районною державною адміністрацією звіт про виконання районного бюджету за І півріччя  2015 року районна рада відзначає,  що загальний фонд районного бюджету по доходах виконано в сумі 81471,4 тис.грн. при уточненому плані 78363,4 тис.грн., що склало 104,0  відсотка і по видатках в сумі 79341,7 тис.грн. при уточнених бюджетних призначеннях 83261,5 тис.грн., що склало 95,3 відсотків.

            Виконання планових показників по залученню власних та закріплених доходів забезпечено на 107,7 відсотка.

Базова дотації до районного бюджету надійшла в сумі 3425,4 тис.грн., або стовідсотково.

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла в сумі 22945,5 тис.грн., або 100,0  відсотків до плану.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла в сумі 22094,2 тис.грн., або 100,0  відсотків до плану.

Субвенція з державного бюджету на здійснення програм соціального захисту населення надійшла в сумі 21708,6 тис.грн. при уточнених бюджетних призначеннях 21930,9  тис.грн., або 99,0  відсотків до плану.

Субвенція з державного бюджету на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях надійшла в сумі 294,7 тис.грн.,  при плані 294,7 тис.грн., або 100,0 відсотків до плану.

Інша субвенція надійшла в сумі 522,5 тис.грн.,  при плані  588,5 тис.грн., або 88,8 відсотків до уточнених планових призначень.

Забезпечено своєчасне фінансування видатків на заробітну плату працюючих в бюджетній сфері.

Враховуючи вищезазначене та висновки і рекомендації спільного засідання постійних депутатських комісій, керуючись статтями 24 та 80 Бюджетного кодексу України і ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  районна рада

ВИРІШИЛА:

      Затвердити звіт про виконання районного бюджету І півріччя  2015 року по доходах (з урахуванням залишків коштів на початок року) і видатках загального фонду у сумі 81471,4 тис.грн. та 79341,7 тис. грн. відповідно, з перевищенням доходів над видатками  на суму 2129,7 тис. грн.. згідно додатків 1- 2, які є невід’ємною частиною цього рішення.

Голова районної ради                                     М.П. Крупін

 

Додаток № 1

до рішення ХL сесії районної ради

шостого скликання

від 31.07.2015 року №652

Узагальнені показники виконання районного бюджету

за І півріччя 2015 року

(грн.)

Найменування

Уточнений план на рік

Виконано (касові видатки)

% виконання до плану

Відхилення (+,-)

ДОХОДИ

Загальний фонд доходів (власні)

7 084 110

7 627 951

107,7%

543 841

Базова дотація

3 425 450

3 425 400

100,0%

-50

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

22 945 500

22 945 500

100,0%

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

22 094 200

22 094 200

100,0%

Інша субвенція

588 493

522 522

88,8%

-65 971

Субвенція на здійснення програми соціального захисту населення

21 930 855

21 708 638

99,0%

-222 217

Субвенція з держбюджету на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях

294 748

294 748

100,0%

Всього доходів районного бюджету

78 363 356

78 618 959

100,3%

255 603

Залишки коштів на 01.01.2014

2 852 439

2 852 439

Всього фінансові ресурси районного бюджету (доходи, залишок)

78 363 356

81 471 398

104,0%

3 108 042

ВИДАТКИ

Видатки районного бюджету по головних розпорядниках коштів та заходи

57 013 257

53 413 645

93,7%

-3 599 612

Субвенція на здійснення програми соціального захисту населення

22 225 603

22 003 125

99,0%

-222 478

Інша субвенція

4 022 683

3 924 928

97,6%

-97 755

Всього з урахуванням міжбюджетних розрахунків

83 261 543

79 341 698

95,3%

-3 919 845

Перевищення фінансових ресурсів над видатками

-4 898 187

2 129 700

-43,5%

7 027 887

Залишки коштів на 01.07.2015

Кошти, що передаються до бюджету розвитку (спеціального фонду)

Керуючий справами

В.І.Любак

 

Додаток № 2

до рішення ХL сесії районної ради

шостого скликання

Відомості про виконання загального фонду

районного бюджету

за І півріччя 2015 року

(грн.)

Найменування

Уточнений план на рік

Виконано

% виконання

Відхилення

абсолютна сума

%

ДОХОДИ

Податок з фізичних осіб

6 801 210

7 286 622

107,1%

485 412

7,1%

Податок на прибуток підприємств

959

959

Інші  надходження

22 600

22 600

Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

282 900

317 770

112,3%

34 870

12,3%

Разом доходів районного бюджету

7 084 110

7 627 951

107,7%

543 841

7,7%

Базова дотація

3 425 450

3 425 400

100,0%

-50

0,0%

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

22 945 500

22 945 500

100,0%

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

22 094 200

22 094 200

100,0%

Субвенція на здійснення програми соціального захисту населення

21 930 855

21 708 638

99,0%

-222 217

-1,0%

Субвенція з держбюджету на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях

294 748

294 748

100,0%

Інша субвенція

588 493

522 522

88,8%

-65 971

-11,2%

Разом доходів загального фонду районного бюджету

78 363 356

78 618 959

100,3%

255 603

0,3%

Керуючий справами

В.І.Любак

 

Додаток № 3

 

до рішення ХL сесії районної ради

 

шостого скликання

 

 

Відомості про виконання кошторисів головними розпорядниками коштів та заходів

 

районного бюджету по загальному фонду за І півріччя 2015 року

 

(грн.)

 

Найменування

Видатки - всього

у тому числі:

 

Заробітна плата з нарахуваннями

Енергоносії

Інші

 

Уточнений план на рік

касові

% виконання до плану

Уточнений план на рік

касові

% виконання до плану

Уточнений план на рік

касові

% виконання до плану

Уточнений план на рік

касові

% виконання до плану

 
 

Органи місцевого самоврядування

490 583

446 690

91,1%

 

 

 

 

 

490 583

446 690

91,1%

 

Місцева пожежна охорона

318 670

240 572

75,5%

 

 

 

 

 

318 670

240 572

75,5%

 

Освіта

29 673 633

28 098 052

94,7%

 

 

 

 

 

29 673 633

28 098 052

94,7%

 

Охорона здоров'я

23 212 292

21 968 080

94,6%

 

 

 

 

 

23 212 292

21 968 080

94,6%

 

Видатки на здійснення програми соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету всього, в тому числі:

22 225 603

22 003 125

99,0%

 

 

 

 

 

22 225 603

22 003 125

99,0%

 

допомога на дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

294 748

294 748

100,0%

 

 

 

 

 

294 748

294 748

100,0%

 

пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни

6 617

3 074

46,5%

 

 

 

 

 

6 617

3 074

46,5%

 

Терцентр

745 292

707 632

94,9%

 

 

 

 

 

745 292

707 632

94,9%

 

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

4 571

3 047

66,7%

 

 

 

 

 

4 571

3 047

66,7%

 

Пільги населенню на оплату житлово-комунальних послуг, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни

15 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансова підтримка ради ветеранів

7 080

6 052

85,5%

 

 

 

 

 

7 080

6 052

85,5%

 

Центр соціальної служби молоді

126 779

117 342

92,6%

 

 

 

 

 

126 779

117 342

92,6%

 

Заходи у справах молоді

6 500

 

 

 

 

 

6 500

 

 

 

Заходи по оздоровленню дітей

105 000

 

 

 

 

 

105 000

 

 

 

Культура і мистецтво

1 796 829

1 585 525

88,2%

 

 

 

 

 

1 796 829

1 585 525

88,2%

 

Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури

4 000

 

 

 

 

 

4 000

 

 

 

Утримання ДЮСШ

259 273

232 579

89,7%

 

 

 

 

 

259 273

232 579

89,7%

 

резервний фонд

212 988

 

 

 

 

 

212 988

 

 

 

Інші видатки

28 150

5 000

17,8%

 

 

 

 

 

28 150

5 000

17,8%

 

Всього профінансовано установ і заходів

79 238 860

75 416 770

95,2%

79 223 860

75 416 770

95,2%

 

Інша субвенція

4 022 683

3 924 928

97,6%

 

 

 

 

 

4 022 683

3 924 928

97,6%

 

Всього видатки загального фонду з урахуванням міжбюджетних розрахунків

83 261 543

79 341 698

95,3%

83 246 543

79 341 698

95,3%

 

 

Керуючий справами

В.І.Любак

 

 

 

Додаток № 4

до рішення ХL сесії районної ради

шостого скликання

 

Звіт про виконання спеціального фонду районного

бюджету за І півріччя 2015 року

(грн.)

Найменування

Затверджено по бюджету

Уточнений план на рік

Виконано (касові видатки)

% виконання до уточненого плану

Відхилення від уточ.плану  (+,-)

ДОХОДИ

Власні надходження бюджетних установ всього, із них:

1 416 588

2 183 807

863 050

39,5%

-1 320 757

плата за послуги, що надаються бюджетними установами

765 688

988 495

268 194

27,1%

-720 301

інші джерела власних надходжень бюджетних установ

650 900

1 195 312

594 856

49,8%

-600 456

Інші надходження спеціального фонду

390 000

Всього спеціальний фонд доходів

1 806 588

2 183 807

863 050

39,5%

-1 320 757

Залишки коштів на 01.01.2015

1 258 603

1 258 603

Кошти, що отримані з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

390 000

390 000

-390 000

Всього доходів спеціального фонду з урахуванням залишку

2 196 588

2 573 807

2 121 653

82,4%

-452 154

ВИДАТКИ

Видатки бюджетних установ всього, в тому числі:

1 416 588

2 183 807

936 896

42,9%

-1 246 911

за рахунок коштів, отриманних як плата за послуги, що надаються бюджетними установами

765 688

988 495

296 761

30,0%

-691 734

за рахунок коштів, отриманних з інших джерел власних надходжень бюджетних установ

650 900

1 195 312

640 135

53,6%

-555 177

Кошти, що отримані з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

390 000

390 000

-390 000

Інші видатки спеціального фонду

305 030

-305 030

Всього видатки спеціального фонду

1 806 588

2 878 837

936 896

32,5%

-1 246 911

Залишки коштів на 01.04.2015

1 184 757

1 184 757

Керуючий справами

В.І.Любак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надрукувати