header

№ 159 Про районну програму індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення Власний дім на 2012 -2020 роки

trizub 

УКРАЇНА

КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

ХІІ сесії шостого скликання

Від 23.12.2011р. № 159

м. Каховка

 

Про районну програму індивідуального

житлового будівництва на селі та поліпшення

житлових умов сільського населення

«Власний дім» на 2012-2020 роки

 

Розглянувши клопотання Каховської райдержадміністрації від 22.11.2011 р. №9-1.9/4115 про внесення на розгляд сесії проекту районної програми «Індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Власний дім» на 2012-2020 роки», відповідне розпорядження голови райдержадміністрації від 18.11.2011 р. №613, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань управління спільною власністю територіальних громад району, будівництва, транспорту, водозабезпечення та газифікації населених пунктів району, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Районну програму «Індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Власний дім» на 2012-2020 роки» затвердити (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань управління спільною власністю територіальних громад району, будівництва, транспорту, водозабезпечення та газифікації населених пунктів району.

 

Голова районної ради                                                                            М.П.Крупін

                  

ДОДАТОК

до рішення ХІІ сесії районної

ради VІ скликання

від 23.12.2011р. № 159  

РАЙОННА ПРОГРАМА

індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов  сільського населення «Власний дім» на 2012 – 2020 роки

 

Загальна характеристика Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади  про розроблення Програми

Постанова Кабінету Міністрів України від   19 вересня 2007 року № 1158 «Про  затвердження   Державної цільової програми розвитку українського села на                         період до  2015 року»,

доручення  Міністерства  регіонального розвитку,  будівництва  та житлово-комунального  господарства України

(лист  від   17 червня  2011 року

№ 16-12/5035/0/6-11) щодо здійснення  заходів з  розроблення  та затвердження  регіональних  програм «Власний дім» та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04.10.2011 року № 612 «Про проект  регіональної програми  індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Власний дім» на 2012 – 2020 роки,

3.

Розробник Програми

Відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Каховської райдержадміністрації.

4.

Відповідальний виконавець Програми

  Районна державна адміністрація

5.

Учасники Програми

Районна рада, райдержадміністрація та сільські, селищна ради.

6.

Термін реалізації Програми

2012 – 2020 роки

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Державний бюджет, районний бюджети.

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього

2640,0 тис. грн.

9.

Основні джерела фінансування Програми

Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені чинним законодавством,  кошти населення (громади)

I. Загальні положення

          Відповідно до Указу Президента України від 27 березня 1998 року № 222/98 „Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі” та Положення про порядок формування і  використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 1998 року № 1211 (зі змінами та доповненнями), в районі  вже понад 12 років  успішно  реалізовується районна  програма індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Власний дім»      (далі – Програма).

         Зазначеною Програмою визначено можливість розв’язання однієї з найважливіших проблем Каховського району - забезпечення житлом та поліпшення житлових умов населення в сільській місцевості шляхом надання сільським мешканцям довгострокових пільгових кредитів під 3 відсотки річних  та безвідсоткових кредитів сім’ям, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей, на будівництво, добудову, придбання житла та спорудження інженерних мереж (газифікація та водопостачання житлових будинків, капітальний ремонт багатоквартирних будинків, електроопалення, тощо) і пільгових кредитів під 5 відсотків річних для розвитку особистого селянського господарства на придбання великої рогатої худоби, з терміном погашення до 20 років, а молодим та неповним сім’ям — до 30 років. Кредити надаються на підставі клопотань Каховської районної ради та районної державної адміністрації, згідно з відповідними регіональними правилами, затвердженими розпорядженням голови обласної державної адміністрації від  17 березня  2010 року № 244. Дані  регіональні правила  розроблено на підставі Правил   надання довгострокових  кредитів  індивідуальним забудовникам  житла на селі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 жовтня  1998 року № 1597, з урахуванням  місцевих умов.

           Програма «Власний дім» впроваджується за сприяння обласної державної адміністрації та обласної ради. Її реалізацію здійснює Херсонський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі - Фонд).

         За час дії  Програма завдяки своїй багатогранності та доступності набула значної  популярності  серед сільського населення Каховського району, отримала визнання та  підтримку  селищної та сільських рад. На сьогодні вона є практично єдиною реальною можливістю для поліпшення умов проживання на селі.   

          На виконання доручення  Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України,  визначеного у листі від 17 червня 2011 року № 16-12/5035/0/6-11, з метою  планування  бюджетного запиту розроблено цю Програму на 2012 - 2020 роки. Вона також базується на основних принципах  економічного та соціального розвитку Херсонської області до  2015 року, затвердженої  рішенням  обласної ради від  28 листопада 2008 року №  781.

          Програму розроблено з метою поліпшення житлово-побутових умов  сільського населення, подальшого провадження державної політики розвитку сільських  населених  пунктів, спрямованої насамперед  на підвищення  рівня інженерного облаштування села (газифікація, водопостачання, електроопалення), що  сприятиме  підвищенню  рівня  привабливості села для життєдіяльності та створить передумови для будівництва і придбання житла в сільській місцевості. Крім того, враховуючи, що в Каховському районі  рівень газифікації становить лише 25,6 відсотків, пріоритетним напрямом реалізації Програми, як і в попередні роки, залишається надання пільгових кредитів сільським мешканцям на  газифікацію житла із спорудженням  газопровідних мереж з максимальним задоволенням потреб для отримання кінцевого результату.

II. Аналіз стану виконання  районної програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Власний дім» за 2000  -  2011 роки.

  Впровадження Програми «Власний дім» в Каховському районі започатковано у 2000 році.

          Аналізуючи виконання показників Програми важливо відмітити, що за період її реалізації районною радою та районною державною адміністрацією спільно з Фондом накопичено певний досвід, як з питань  розширення  сфери дії  Програми, так і щодо залучення коштів на  здійснення відповідних заходів.

          Обраний пріоритетний напрям Програми щодо надання кредитів на газифікацію житлових будинків та спорудження розподільчих газопроводів забезпечив відповідні результати, системний і комплексний підхід до розв'язання проблеми, дав можливість ефективно використовувати кредитні ресурси з отриманням кінцевого результату, залучаючи при цьому і кошти населення, як нетрадиційні джерела фінансування, спрямовані на виконання Програми.

Пільгове кредитування сільських жителів району здійснювалося з 2000 року.  І починаючи з цього року районний бюджет брав участь у реалізації відповідної програми. За період з 01 січня 2000 року по 01 січня 2006 року на підтримку програми «Власний дім» були виділені кошти з районного бюджету в обсязі 143,0 тис. грн. (2000 рік - 20,0 тис. грн., 2001 рік - 18,0 тис. грн., 2002 рік - 5,0 тис. грн., 2003 рік -10,0 тис .грн., 2004 рік - кошти не виділялися, 2005 рік - 90,0 тис. грн.)

З моменту прийняття районної програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення „Власний дім" на 2006 -2011" роки, тобто з 01 січня 2006 року по 01 жовтня 2011 року, з загального фонду Каховського районного бюджету були виділені кошти Обласному фонду індивідуального будівництва на селі на кредитування за програмою „Власний дім" в обсязі 630, тис. грн. в тому числі:

  1. рік - 75,0 тис. грн.
  2. рік - 135,0 тис. грн.
    2008рік- 85,0тис.грн.
  1. рік -85,0 тис. грн.
  2. рік - 100,0 тис. грн.
  3. рік - 150,0 тис. грн.(станом на01.10.2011)

        Районною програмою „Індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення „Власний дім" на 2006 -2011 роки ( зі змінами та доповненнями) передбачалося за 2006 - 2011 роки поліпшити житлові умови шляхом придбання житла 5 сім'ям, а також добудови житла 19 сім'ям.

Але враховуючи що в районі газифіковано лише 11-ть із 43 -х населених пунктів що становить 25,58 відсотків, цей показник вищий на 1,58 відсотка за середній показник по області і з метою ефективного використання кредитних ресурсів, пріоритетним напрямком реалізації заходів Програми було обрано газифікацію сільських населених пунктів району.

Каховською районною радою в 2010 році була прийнята програма газифікації населених пунктів району до 2020 року, розроблено та погоджено гідравлічний розрахунок з ВАТ «Херсонгаз» ще на 15 населених пунктів від ГТРП с. Роздольне та 4 населених пунктів від ГГРП с. Тавричанка.

В 2006 році була проведена робота по підведенню природного газу до житлових будинків в селі Чорнянка та розпочато проведення такої роботи і по селу Новокам’янка. Всього жителі району отримали пільгових кредитів майже на 1,0 млн. грн., що дало змогу покращити житлово-побутові умови біля 400 селян, на 15 вулицях прокласти14 кмгазопровідних мереж, газифікувати 100 житлових будинків ( за даними Херсонського обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі).

В 2007 році за рахунок реалізації програми „Власний дім" були проведені роботи по газифікації сел Новокам'янка та Сергіївка, а сума залучених кредитів з державного бюджету склала 1340,0 тис. грн.

За інформацією, отриманою від обласного фонду, в 2008 році з мешканцями району було укладено 8 кредитних договорів на загальну суму 121,0 тис. грн., з них: 7 - на газифікацію житла та 1 - на добудову житлового будинку.

В 2009 році до обласного фонду були направлені листи — погодження на надання пільгових кредитів на виконання робіт по газифікації житлових будинків 128 мешканцям району, з яких: 60 осіб - мешканці села Цукури, 41 особи - села Червоне Поділля та 17 осіб - с. Кам'янка (Кам'янської сільської радаи), а також 6 мешканцям Чорнянської та 4 - Роздольненської сільських рад.

Згідно інформації обласного фонду в 2010 році надано пільгових кредитів 49 мешканцям району на загальну суму близько 500,0 тис. грн., у тому числі 48 жителям села Цукури на газифікацію житла та одній сім'ї на добудову житла в смт. Любимівка.

За 9 місяців поточного року координаційною радою з питань підтримки індивідуального житлового будівництва на селі було направлено 4 протоколи з клопотанням на отримання пільгових кредитів на газифікацію житлових будинків всього лише 10 громадянам району, з яких: 1 особа - мешканець села Цукури, 4 особи - мешканці села Червоне Поділля  4 особи - мешканці с.Роздольне та 1 особа - мешканець с. Кам'янка, яка вперше звернулася з метою придбання великої рогатої худоби.

        За період реалізації Програми станом на 01.10.2011 у район залучено коштів в загальній сумі понад 6,1 млн. грн., що дало можливість 634 сільським сім'ям покращити свої житлово-побутові умови, газифікувати 615 житлових будинків, придбати та добудувати житло 19 сім'ям. Необхідно відмітити, що із загального фонду районного бюджету Програма профінансована в сумі 773 тис. грн. Згідно затверджених рішенням координаційної ради обласної державної адміністрації з питань підтримки індивідуального житлового будівництва на селі критеріїв - кошти державного та обласного бюджетів у відповідності до виділених коштів з бюджету Каховського району розподіляються з коефіцієнтом - 3. За час дії Програми, сфера її діяльності постійно розширювалася.

        З метою розвитку особистого селянського господарства, забезпечення  само зайнятості   населення,   закріплення   його   у сільській місцевості з  2011 року розпочато роботу  за  таким  напрямом, як надання пільгових кредитів сільським мешканцям на придбання великої рогатої худоби,  сільськогосподарської  техніки  та  обладнання з терміном погашення до 10 років. 

     Однак, незважаючи на здійснення  відповідних  заходів, село гостро потребує кредитної підтримки, тому що кількість бажаючих отримати кредит постійно зростає. Це свідчить про те, що районна  програма індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення  «Власний дім» потребує подальшого розвитку і реалізації на  території району  та збільшення обсягів її фінансування.

III. Проблема,  на  розв’язання якої спрямована  Програма

          Житлова проблема на селі та відсутність умов для підвищення рівня продуктивної зайнятості сільського населення залишаються одними з найгостріших соціально-економічних питань району. На даний час  спостерігається відтік молоді з сільської місцевості, головною причиною чого є відсутність належних житлових умов та робочих місць. Рівень інженерного забезпечення  існуючого  житлового  фонду в сільській місцевості залишається доволі низьким.  Не задовольняє в районі і ситуація з водопостачанням. Нині для переважної більшості селян оброблення землі та ведення особистого селянського господарства є основними засобами існування. Тому  можливість благоустрою садиби із забезпеченням всіма необхідними комунікаціями, створення  належних умов для трудової діяльності,  основним фактором підвищення рівня життя на селі та стримування міграції населення за межі сільської місцевості.

          Для вирішення питань, пов’язаних з будівництвом та придбанням житла на вторинному ринку в сільській місцевості, необхідно насамперед підвищити привабливість сільських населених пунктів району, забезпечивши їх водопостачанням та газифікацією. Тому потребує продовження  діяльність за  пріоритетним напрямом Програми - газифікація сільських населених пунктів району шляхом пільгового кредитування.

         Разом з тим, низький рівень платоспроможності населення, високі відсоткові ставки банків за користування кредитами та зростання вартості будівельних матеріалів, транспортних послуг, енергоносіїв  не дозволяють селянам самостійно розв'язувати власні житлові проблеми (будівництво нового житла, придбання житла на вторинному ринку та його інженерного облаштування).  

         Певною мірою на розв’язання цих проблем спрямована Програма «Власний дім». Адже забезпечення селян  пільговими кредитними ресурсами  є  головним чинником активізації індивідуального житлового будівництва на селі, розвитку особистого селянського господарства, підвищення самозайнятості населення та поліпшення інфраструктури села.

IV. Мета Програми та основні напрями її реалізації

                Метою Програми є поліпшення  житлових і соціально-побутових умов  сільського населення, реалізація заходів щодо відродження села шляхом підвищення  рівня життєзабезпечення населення.

         Основні напрями реалізації Програми:

          - спорудження інженерних мереж, підвищення рівня інженерного облаштування села;

          - підтримка та подальший розвиток індивідуального житлового будівництва на селі;

           - забезпечення кредитною підтримкою об’єктів житла, що знаходяться в стадії незавершеного будівництва;

          - реконструкція існуючого житлового фонду та його інженерне облаштування;     

    - сприяння розвитку особистих селянських господарств та збільшенню на   цій основі обсягів виробництва власної сільськогосподарської продукції, підвищення рівня само зайнятості населення;

          - поліпшення інфраструктури села, соціально-демографічної ситуації, стимулювання закріплення і зростання чисельності молоді на селі, зменшення міграції сільського населення в інші населені пункти та за межі області;

          - сприяння посиленню виробничої діяльності спеціалізованих будівельних організацій;

         -  залучення підприємств усіх форм власності до виконання будівельно-монтажних робіт; 

        - залучення нетрадиційних джерел фінансування (за рахунок меценатів та інвестицій), власних коштів населення при спорудженні комунальних мереж та систем інженерного забезпечення.

V. Механізм реалізації та виконавці Програми  

          На Фонд покладаються наступні завдання:

  -  формування ресурсів на реалізацію Програми за рахунок коштів, передбачених Указом Президента України від 27 березня 1998 року № 222/98 „Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі” та постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 1998 року  № 1211 “Про  затвердження Положення  про  порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”;

-  оформлення та супроводження довгострокових пільгових кредитів, наданих сільським мешканцям району на будівництво (добудову),  придбання житла, спорудження підсобних сільськогосподарських приміщень, будівництво інженерних мереж та інженерне облаштування житла і розвиток особистого селянського господарства у відповідності з Правилами надання довгострокових пільгових кредитів індивідуальним  забудовникам житла Херсонським обласним фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, затвердженими розпорядженням голови обласної державної адміністрації від                                      17 березня 2010 року №  244;

         -  організація  всього  процесу   кредитування  та контроль за термінами виконання  будівельно-монтажних робіт   при  будівництві  інженерних   мереж     підрядними організаціями;

        - надання методичної допомоги створеним кооперативам  при комплексній  газифікації населених пунктів;

       -    контроль  за  цільовим використанням  кредитних коштів.       

         Районна рада приймає програму підтримки індивідуального житлового будівництва. Каховська райдержадміністрація та районна рада здійснює первинний відбір кандидатів на отримання пільгового довгострокового кредиту за напрямами кредитування та надають практичну допомогу Фонду в роботі з позичальниками щодо своєчасного повернення  позик.

Головним виконавцем Програми є Херсонський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.

Учасники програми: Каховська районна рада, районна державна адміністрація та селищна і сільські ради.

VI. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється на підставі законів України  про державний бюджет на відповідний рік, рішень Каховської ради згідно  з Положенням про порядок формування і використання коштів фондів  підтримки  індивідуального житлового будівництва на селі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 1998 року № 1211.

Джерелами фінансування  Програми є кошти державного бюджету та районного бюджету.

Надходження коштів з державного бюджету на фінансування Програми залежить від обсягів коштів районного бюджету, виділених на кредитування індивідуальних забудовників.           

У показниках закладено щорічне збільшення  обсягів фінансування Програми.

Передбачається спрямувати на вказані цілі  2640,0 тис. грн., у тому числі з державного бюджету -1320,0 тис. грн., з районного бюджету -1320,0 тис. грн. (показники реалізації Програми та запропонований розподіл фінансування  наведено у додатку).

Кількість позичальників і  перелік об’єктів щороку коригуються виходячи з фінансових  надходжень на реалізацію Програми.

Головним розпорядником і виконавцем районної програми визначити Каховську районну державну адміністрацію.

 

VII. Очікувані результати  від виконання Програми

Районна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення  „Власний дім” на 2012 - 2020 роки розроблена на підставі прогнозних обсягів кредитування за рахунок державного та районного бюджетів.

 Програма спрямована на  створення комфортних умов життя та підвищення життєзабезпечення сільського населення, підтримку молодих і багатодітних сімей району.

  У результаті  реалізації Програми передбачається поступове, щорічне збільшення обсягів кредитування, розширення території охоплення пільговим кредитуванням та кола позичальників за рахунок доступу до кредитних ресурсів мешканців  сільських населених пунктів Каховського району.

  За прогнозними обсягами фінансування, упродовж 2012 - 2020 років передбачається залучити на виконання районної Програми  2640,0 тис. грн.  (з державного бюджету –  1320,0 тис. грн., з районного бюджету –1320,0    тис. грн.), що дасть можливість:  

  -  поліпшити  житлово-побутові умови  2180 сільських сімей;           

 - прокласти майже474,34 кмгазових та водопровідних мереж, інженерно облаштувати (газифікація, опалення, водопостачання тощо) більше 165 сільських  садиб, газифікувати понад 32 сільських населених пункта району, що значно підвищить соціальний рівень життя на селі;

 - забезпечити кредитною підтримкою подальший розвиток індивідуального житлового будівництва на селі, добудову об’єктів житла,  реконструкцію існуючого житлового фонду та його інженерне облаштування - збудувати, добудувати і придбати у сільській місцевості 165 житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями, ввести в дію 16,5 тис. кв. м житла;

- підвищити рівень самозайнятості сільського населення, зокрема за рахунок надання кредитів для розвитку особистих селянських господарств (придбання великої рогатої худоби, сільськогосподарської техніки, обладнання тощо), та сприяти збільшенню на цій основі виробництву власної сільськогосподарської продукції;

          - підвищити привабливість сільських населених пунктів району,  що  сприятиме зменшенню відтоку населення за межі сільської місцевості, заохоченню його до будівництва та придбання житла  на селі, стимулюванню закріплення і зростання чисельності молоді на селі, зниженню рівня  міграції сільського населення в міста та за межі області;

- покращити інфраструктуру села, соціально-демографічну ситуацію на селі, підвищити економічну активність та збільшити доходи (платоспроможність) сільського населення.     

Системний та  комплексний підхід до реалізації Програми дозволить ефективно використовувати кредитні ресурси з отриманням кінцевого результату, із залученням додаткових інвестицій у вигляді власних коштів населення, що дасть можливість газифікувати усі населені пункти району, залучаючи при цьому спеціалізовані підприємства  та організації будівельної індустрії до виконання робіт зі спорудження інженерних мереж, газифікації, водопостачання та будівництва житла, що у свою чергу активізуватиме їх виробничу діяльність. Це забезпечить збереження робочих місць, своєчасну виплату заробітної плати працівникам задіяних підприємств і організацій та збільшить надходження платежів  до бюджету за рахунок їх оподаткування.

Також вимоги до позичальників при оформленні кредиту щодо наявності права власності на житло дадуть змогу активізувати державну реєстрацію об’єктів нерухомого майна (житлових будинків) у сільській місцевості у відповідності з чинним законодавством.

У цілому завдяки багатогранності та доступному фінансовому механізму виконання Програми дасть можливість здійснити комплекс заходів, спрямованих на реалізацію державної політики у галузі індивідуального  житлового будівництва на селі, поліпшення житлових і соціально-побутових умов  сільського населення та підвищення рівня інженерного облаштування села.

 

Керуючий справами районної ради                                      В.І.Любак


                                                                                                           

Додаток                                                                                                                            

до програми індивідуального житлового                                                                                                                                                  

будівництва на селі та поліпшення житлових                                                                                                                            

умов сільського населення «Власний дім» на 2012-2020 роки                                

                                                                            

ПОКАЗНИКИ

виконання  регіональної програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов

сільського населення «Власний дім» на 2012 - 2020 роки

Показники

Одиниця виміру

Всього 

у тому числі по роках:

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Поліпшення житлово-побутових умов сільського населення  за Програмою, всього,

у тому числі за рахунок:

Кількість

   сімей

 2180

 210

215

 225

 230

 240

 250

 260

 270

280

- газифікації та водопостачання садиб, розвитку особистих селянських господарств;

Кількість

сімей

 2015

 190

 200

 210

 215

 220

 230

 240

 250

 260

- будівництва, добудови та придбання житла

кільк. буд./ тис. кв. м

165/16,5

20/2,0

15/1,5

15/1,5

15/1,5

20/2,0

20/2,0

20/2,0

20/2,0

20/2,0

Потреба у кредитних коштах,   всього,

у тому числі за рахунок:

тис . грн.

2640,0

300,0

280,0

280,0

280,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

- державного бюджету;

тис. грн.

1320,0

 150,0

 140,0

140,0

140,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

- районного бюджету в т. ч.

тис. грн.

1320,0

150,0

140,0

140,0

140,0  

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

- загальний фонд

тис. грн.

990,0

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

- спеціальний фонд

тис. грн.

330,0

40,0

30,0

30,0

30,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

 

Керуючий справами  районної ради                               В.І.Любак


Надрукувати