header

№ 599 Про Програму створення страхового фонду документації району на 2015-2020 роки

 

trizub

УКРАЇНА

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА  

ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ХХХVІІ сесії VІ скликання

від  20.03.2015 року  №  599

Про Програму  створення  страхового  фонду

документації  району  на  2015-2020 роки

Розглянувши лист  райдержадміністрації  від 12.01.2015 р.№ 08-01-08  про  прийняття  Програми  створення та функціонування  страхового  фонду  документації  району та відповідне  розпорядження  голови райдержадміністрації від 18.12.2014 року № 481 , враховуючи висновки постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування , керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

                                                  ВИРІШИЛА :

1.Затвердити Програму створення страхового фонду документації району на 2015-2020 роки (додається).

2. Рекомендувати райдержадміністрації разом з керівниками підприємств, установ, та організацій різних форм власності, які є постачальниками документів до страхового фонду документації району, забезпечити своєчасне надання необхідних документів Південному регіональному центру страхового фонду документації та передбачити фінансування заходів, зазначених в Програмі.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування.

 

 Голова районної ради                                                 М.П.Крупін

ПРОГРАМА

створення страхового фонду документації

району на 2015-2020 роки

Загальна характеристика Програми

1. Ініціатор розроблення Програми:

- районна державна адміністрація

2. дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми:

- доручення голови обласної державної адміністрації  № 250 від 13 листопада 2014 року «Щодо активізації в області роботи у сфері формування страхового фонду документації».

3. Розробник Програми:

- Сектор житлово – комунального господарства та надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації

4. Співрозробники Програми:

- відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації.

- відділ культури районної державної адміністрації.

- Каховський районний відділ Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Херсонській області

5. Учасники Програми :

- суб'єкти господарської діяльності систем життєзабезпечення населення, техногенно та екологічно небезпечні об'єкти, розташовані на території району.

6. Терміни реалізації Програми:

- 2015-2020 роки.

7. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми:

    - районний  бюджет;

    - кошти підприємств, установ, організацій.

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми:

   - усього                              -  104605 грн.,

   у тому числі:

   - районний бюджет           -   53925 грн.;

   - кошти підприємств        -   50680 грн.

9. Основні джерела фінансування:

  - районний  бюджет;

  - кошти підприємств, установ, організацій.

І. Вступ

Програма створення страхового фонду документації Каховського району на 2015-2020 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України „Про страховий фонд документації України”, постанов Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року №320 „Про затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації”, наказу Мінбуду та МНС України від 11 квітня 2006 року №109/213 „Про затвердження Переліку об’єктів і споруд, за якими проектна документація закладається до страхового фонду документації України” та на підставі  затвердженого головою районної державної адміністрації „Загального переліку об’єктів і споруд систем життєзабезпечення, техногенно та небезпечних об’єктів Каховського району, документація яких підлягає закладенню до страхового фонду документації”.

Програмою передбачено (відповідно до додатку 2) створення страхового фонду документації (далі – СФД) на об’єкти 62 підприємств, установ та організацій району.

ІІ. Загальні положення

СФД України – упорядкований банк документів, зафіксованих на мікрографічній плівці чи інших компактних носіях інформації, які прийняті на державний облік і довгострокове надійне зберігання.

Формування СФД України проводиться на плановій основі шляхом розроблення та реалізації галузевих, регіональних програм створення страхового фонду документації.

Підставою для розроблення обласних (регіональних) програм створення СФД є номенклатура виробів та продукції, переліки об’єктів і споруд  систем життєзабезпечення населення, транспортних зв’язків, об’єктів будівництва промислового і цивільного призначення, об’єктів культурної спадщини та унікальних документальних пам’яток, переліки техногенно і екологічно-небезпечних та інших об’єктів, документація на які підлягає закладенню до обласних (регіональних) СФД.

Прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта здійснюється за умови закладення проектної документації до СФД, що підтверджується відповідним актом, виданим Державним департаментом страхового фонду документації.

Постачальники документів разом з підприємствами (установами) визначають комплект документації на вироби та продукцію, об’єкти і споруди, яка підлягає закладенню до обласного (регіонального) СФД.

Обсяги документації для виготовлення документів страхового фонду визначено орієнтовно на підставі переліку  підприємств, установ та організацій  документація на продукцію, об’єкти систем життєзабезпечення, об’єкти будівництва, культурної спадщини, яких підлягає закладанню до регіонального СФД по Каховському  району, і мають бути уточнені при наданні документації для мікрофільмування до Південного регіонального центру СФД.

ІІІ. Мета і основні завдання Програми

Метою Програми є реалізація державної політики в сфері формування, ведення та використання страхового фонду документації.

Основним завданням Програми є забезпечення формування СФД Каховського району з метою довгострокового і надійного зберігання документів страхового фонду для забезпечення користувачів повнорозмірними паперовими їх копіями у випадку відсутності, втрати, псування або недоступності оригіналів документації для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідування надзвичайних ситуацій та в особливий період.

Програмою передбачені підготовка та постачання документації для виготовлення, а також виготовлення та відправлення на зберігання документів СФД.

ІV. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати в межах  фінансових можливостей коштів районного бюджету та власних коштів підприємств, установ, організацій, згідно з додатком 1 до Програми.

Орієнтовні витрати на фінансування заходів Програми за рахунок коштів районного бюджету  складають 53925  грн., в тому числі: 

-         2015р. – 4998  грн.

-         2016р. – 5180  грн.

-         2017 р – 6821 грн.

-         2018 р – 10169 грн.

-         2019 р – 10013 грн.

-         2020 р – 16744 грн.

Головні розпорядники коштів зазначеної програми та її виконавці

визначаються щорічно при затверджені районного бюджету на відповідний рік, або при внесені змін до нього.

Орієнтовні витрати на фінансування заходів Програми за рахунок власних коштів підприємств, установ та організацій складають 48335 грн., в тому числі:

.

-         2015р. – 5680  грн.

-         2016р. – 7850  грн.

-         2017 р – 6940 грн.

-         2018 р – 7660 грн.

-         2019 р – 8480 грн.

-         2020 р – 11725 грн.

Загальні витрати на фінансування заходів Програми складають 104605 грн

V. Механізм реалізації Програми

 Відповідальні за виконання Програми за напрямками – відповідні структурні підрозділи районної державної адміністрації, установи та організації.

Підприємства, установи та організації району – постачальники документації відповідно до чинного законодавства України:

– подають документацію Південному регіональному центру СФД для виготовлення документів страхового фонду;

– беруть участь у веденні районного СФД шляхом надання Південному регіональному центру СФД нових комплектів документації для внесення змін до документів страхового фонду в установленому порядку.

Південний регіональний центр СФД у межах своєї компетенції відповідно до чинного законодавства України:

- разом з постачальниками визначає склад та обсяги документації, яка підлягає закладенню до районого СФД;

– забезпечує виготовлення та відправлення на зберігання документів страхового фонду;

– бере участь у веденні районного СФД шляхом внесення змін у документи страхового фонду;

– забезпечує користувачів документами страхового фонду за їх заявками повно розмірними паперовими копіями документації.

VI. Очікувана ефективність від реалізації Програми

Реалізація Програми дає можливість у випадку виникнення аварій, надзвичайних ситуацій та в особливий період своєчасно забезпечити сільські, селищну  ради, підприємства, установи та організації - постачальники документації та аварійно-рятувальні формування документами страхового фонду, необхідними для оцінки ситуації, прийняття рішень та здійснення конкретних дій для проведення аварійно-рятувальних заходів, а також значно зменшити витрати на розробку нової проектної документації для проведення аварійно-відновлювальних та відбудовчих робіт.

VIІ. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням Програми покладається  на постійну комісію районної ради  з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування.  

Форми і методи організації контролю за виконанням Програми включають:

-    постійний аналіз ходу виконання Програми на сектор житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій райдержадміністрації;

- налагодження постійного зворотного зв'язку з відповідними виконавцями та суб'єктами господарювання, що беруть участь у виконанні Програми.

Про хід виконання Програми відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації щорічно надають аналітичні звіти до сектору житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій райдержадміністрації в строк до 15 січна , які потім сектор акумулює і подає на розгляд постійній депутатській комісії в місячний термін.

 

Керуючий справами районної ради                 В.І.Любак

Додаток 1

до Програми створення страхового фонду

документації району на 2015-2020 роки

Обсяги фінансування заходів Програми створення страхового фонду документації району на 2015-2020 роки

Номер розділу Програми

Зміст заходу

Етапи виконання

Всього

2015-2020

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Орієнтовна кількість аркушів Ф.А4

Загальна  вартість, грн.

Орієнтовна кількість аркушів Ф.А4

Загальна вартість, грн.

Орієнтовна кількість аркушів Ф.А4

Загальна  вартість, грн.

Орієнтовна кількість аркушів Ф.А4

Загальна  вартість, грн.

Орієнтовна кількість аркушів Ф.А4

Загальна  вартість, грн.

Орієнтовна кількість аркушів Ф.А4

Загальна  вартість, грн.

1

Створення СФД:

- кошти районного бюджету;

97

4998

94

5180

108

6821

164

10169

152

10013

354

16744

53925

2

 кошти підприємств, установ, організацій

200

5680

250

7850

200

6940

200

7660

200

8480

250

11725

48335

Всього: 

297

  10678

344

13030

308

13761

364

17829

352

18493

604

30814

104605

Керуючий справами районної ради                                      В.І.Любак

Додаток 2

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

по виконанню Програми  створення страхового фонду документації району на 2015-2020 роки

№ поз.

Зміст заходу,   

назва підприємства, установи, організації,

(адреса)

Назва

об’єкта будівництва підприємства

(будівлі, споруди, інженерної мережі)

Назва комплектів документа-ції на об’єкт будівниц-тва

Вид доку-мен-тації за ДСТУ 33.104

Обсяг докумен-тації, аркушів формату А4

Термін постачання докумен-тації до під-приєм-ства СФД, рік

Постачальник документації

(назва підприєм-ства, установи, організації),

його адреса

Загальна (орієнто-вна) вартість робіт,

грн.

Джерела фінансу-вання

Назва підпри-ємства СФД

Примітка (перелік, відношення до ПНО)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

І розділ. соціальна сфера

 

1

Створення СФД, Центральна районна лікарня, м.Каховка,  

вул К.Маркса,73

Будівлі, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

130

2020

Центральна районна лікарня, м.Каховка, вул К.Маркса,73

4550

Кошти районного бюджету

Південний РЦ СФД

 

2

Створення СФД, Районний Будинок культури, м.Каховска, вул.К.Маркса, 136

Будівлі, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

15

2019

Районний Будинок культури, м.Каховска, вул.К.Маркса, 136

1596

Кошти  районного бюджету

Південний РЦ СФД

 

3

Створення СФД,

Районна бібліотека

Вул..К.Маркса, 79

Будівлі, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

15

2019

Районна бібліотека

вул. К.Маркса, 79

1596

Кошти  районного бюджету

Південний РЦ СФД

 

4

Створення СФД, районна бібліотека для дітей

вул. К.Маркса, 90

Будівлі, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

20

2020

Районна бібліотека

вул. К.Маркса, 79

2354

Кошти  районного бюджету

Південний РЦ СФД

 

5

Створення СФД, Архангельсько

Слобідська ЗОШ І-ІІІ ст

74862, вул. Крупської,80

Будівлі, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

36

2015

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

м. Каховка вул.. Леніна, 18

1296

Кошти районного бюджету

Південний РЦ СФД

 

6

Створення СФД Василівська ЗОШ І-ІІІ ст.

74820, с.Василівка, пров. Шкільний, 4

Будівлі, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

40

2016

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

м. Каховка вул.. Леніна, 18

1592

Кошти районного бюджету

Південний РЦ СФД

 

7

Створення СФД Волинська ЗОШ І-ІІІ ст.

74837, с.Волинське, вул. Шкільна, 1

Будівлі, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

31

2015

Відділ освіти районної державної адміністрації

м. Каховка вул.. Леніна, 18

1116

Кошти районного бюджету

Південний РЦ СФД

 

8

Створення СФД Дмитрівська ЗОШ І-ІІІ ст. 74852, с.Дмитрівка, вул.Бєлінського, 27

Будівлі, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

24

2017

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

м. Каховка вул.. Леніна, 18

1512

Кошти районного бюджету

Південний РЦ СФД

 

9

Створення СФД Дудчинська ЗОШ І-ІІІ ст.

74845, с.Дудчине, вул. Нова, 2

Будівлі, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

44

2018

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

м. Каховка вул.. Леніна, 18

2138

Кошти районного бюджету

Південний РЦ СФД

 

10

Створення СФД Заозерненська ЗОШ І-ІІІ ст. 74860,с.Заозерне, вул. Шкільна, 10

Будівлі, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

32

2019

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

м. Каховка вул.. Леніна, 18

1718

Кошти районного бюджету

Південний РЦ СФД

 

11

Створення СФД Кам’янська ЗОШ І-ІІІ ст.

74830, с.Кам’янка, вул.Кооперативна, 1

Будівлі, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

43

2020

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

м. Каховка вул.. Леніна, 18

2554

Кошти районного бюджету

Південний РЦ СФД

 

12

Створення СФД Коробківська ЗОШ І-ІІІ ст.74824, с.Коробки, вул. 40 років Перемоги, 14/16

Будівлі, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

40

2019

Відділ освіти районної державної адміністрації

м. Каховка вул.. Леніна, 18

2148

Кошти районного бюджету

Південний РЦ СФД

 

13

Створення СФД Костогризівська ЗОШ І-ІІІ ст. 74844, с.Костогризове, вул. Гагаріна, 20-а

Будівлі, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

43

2018

Відділ освіти районної державної адміністрації

м. Каховка вул.. Леніна, 18

2089

Кошти районного бюджету

Південний РЦ СФД

 

17

Створення СФД Новокам´янська ЗОШ І-ІІІ ст. 74836, с.Новокам’янка, вул. Гагаріна,

Будівлі, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

50

2019

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

м. Каховка вул.. Леніна, 18

2685

Кошти районного бюджету

Південний РЦ СФД

 

18

Створення СФД Роздольненська ЗОШ І-ІІІ ст. 74840, с.Роздольне, вул. Леніна, 8

Будівлі, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

24

2017

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

м. Каховка вул.. Леніна, 18

1526

Кошти районного бюджету

Південний РЦ СФД

 

19

Створення СФД Семенівський  НВК

74843, с. Семенівка, вул. К.Маркса, 42

Будівлі, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

22

2016

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

м. Каховка вул.. Леніна, 18

1067

Кошти районного бюджету

Південний РЦ СФД

 

21

Створення СФД Федорівська ЗОШ І-ІІІ ст.74850, с.Федорівка, вул. Леніна, 20

Будівлі, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

34

2017

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

м. Каховка вул.. Леніна, 18

1496

Кошти районного бюджету

Південний РЦ СФД

 

22

Створення СФД Чорноморівська ЗОШ І-ІІІ ст. 74841, с.Чорноморівкавул. Жовтнева, 14

Будівлі, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

29

2018

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

м. Каховка вул.. Леніна, 18

2038

Кошти районного бюджету

Південний РЦ СФД

 

23

Створення СФД Червоноперекопська ЗОШІ І-ІІІ ст. 74853, с.Червоний Перекоп, вул. Першотравнева32

Будівлі, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

61

2020

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

м. Каховка вул.. Леніна, 18

2860

Кошти районного бюджету

Південний РЦ СФД

 

24

Створення СФД Чорнянська ЗОШ І-ІІІ ст.

74835, с.Чорнянка, пров. Шкільний, 1

Будівлі, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

81

2020

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

м. Каховка вул.. Леніна, 18

3256

Кошти районного бюджету

Південний РЦ СФД

 

25

Створення СФД Богданівська ЗОШ І-ІІ ст. 74834, с.Богданівка, вул. Шкільна, 35

Будівлі, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

24

2018

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

м. Каховка вул.. Леніна, 18

1687

Кошти районного бюджету

Південний РЦ СФД

 

26

Створення СФД Мар´янівська ЗОШ І- ІІ ст.74863, с.Мар’янівка, вул. Терешкової, 18

Будівлі, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

22

2015

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

м. Каховка вул.. Леніна, 18

1546

Кошти районного бюджету

Південний РЦ СФД

 

27

Створення СФД Сергіївська ЗОШ І-ІІ ст.

74831, с.Сергіївка, вул. Шкільна,74

Будівлі, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

15

2017

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

м. Каховка вул.. Леніна, 18

1315

Кошти районного бюджету

Південний РЦ СФД

 

28

Створення СФД Софіївська ЗОШ І-ІІ ст.

74820, с.Софіївка, пров. Шкільний, 1

Будівлі, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

18

2016

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

м. Каховка вул.. Леніна, 18

1418

Кошти районного бюджету

Південний РЦ СФД

 

29

Створення СФД Слиненківська ЗОШ І ст.

74850, с.Слиненко, вул. Першотравнева, 4

Будівлі, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

14

2016

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

м. Каховка вул.. Леніна, 18

1103

Кошти районного бюджету

Південний РЦ СФД

 

30

Створення СФД Сокирківська ЗОШ І ст. 74850, с.Сокирки, вул. Колгоспна, 23-а

Будівлі, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

11

2017

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

м. Каховка вул.. Леніна, 18

958

Кошти районного бюджету

Південний РЦ СФД

 

31

Створення СФД Калинівська ЗОШ І ст.

74853, с.Калинівка, вул. Дзержинського, 32

Будівлі, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

10

2018

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

м. Каховка вул.. Леніна, 18

871

Кошти районного бюджету

Південний РЦ СФД

 

32

Створення СФД Комишанська ЗОШ І ст.

74820, с.Комишанка, вул. Мелітопольська41

Будівлі, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

8

2015

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

м. Каховка вул.. Леніна, 18

1040

Кошти районного бюджету

Південний РЦ СФД

 

33

Створення СФД Петропавлівська ЗОШ І ст. 74853, с.Петропавлівка, вул. Шкільна, 18

Будівлі, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

14

2018

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

м. Каховка вул.. Леніна, 18

1346

Кошти районного бюджету

Південний РЦ СФД

 

34

Створення СФД Подівська ЗОШ І ст.

74853, с.Подівка, вул. О.Дишловенка, 4

Будівлі, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

10

2020

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

м. Каховка вул.. Леніна, 18

1170

Кошти районного бюджету

Південний РЦ СФД

 

          ЗА РОКАМИ     2015р - 4998;    2016р – 5180;     2017р – 6821;      2018р – 10169;       2019р – 10013;       2020р - 16744                                                                                  

 

         ВСЬОГО ПО І РОЗДІЛУ                                                                                                                                      53925

 

ІІ розділ. Потенційно небезпечні об’єкти

 

  36

АЗС ВАТ «Укрнафта»

Об'єкти, споруди, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

50

2016

м.Херсон, вул. Кошевий спуск,9

1570

Власні кошти підприємства

Південний РЦ СФД

ПНО

37

Головний Каховський магістральний канал. Управління Головного Каховського магістрального каналу

Об'єкти, споруди, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

50

2016

Херсонська обл, Каховський район,                     с. Любимівка, вул..Індустріальна,4

1570

Власні кошти підприємства

Південний РЦ СФД

ПНО

38

АЗС № 2210, ПII

«Лукойл-Україна»

Об'єкти, споруди, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

50

2017

м.Херсон, вул. Кошевой спуск,9

1735

Власні кошти підприємства

Південний РЦ СФД

       ПНО

39

ЗАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл»

Об'єкти, споруди, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

50

2017

м. Херсон вул. Привокзальна 5

1735

Власні кошти підприємства

Південний РЦ СФД

ПНО

40

АЗС № 15

«ОККО» Одеської філії ПАТ «Концерн Галнафтогаз»

Об'єкти, споруди, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

50

2018

м.Херсон вул..Грушевсього,39-а

1915

Власні кошти підприємства

Південний РЦ СФД

ПНО

41

ТОВ НВФ «Агро світ"

Об'єкти, споруди, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

50

2019

Кіровоградська обл..Олесандріївський р-н, смт Приютівка, вул. Свердлова,2/1

2120

Власні кошти підприємства

Південний РЦ СФД

ПНО

42

АЗС ТОВ «Лотос-Енергія»

Об'єкти, споруди, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

50

2019

м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 54Б

2120

Власні кошти підприємства

Південний РЦ СФД

ПНО

43

АЗС ТОВ «МАРАГТАМ»

Об'єкти, споруди, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

50

2020

м.Херсон, вул..Нафтовиків,19

2345

Власні кошти підприємства

Південний РЦ СФД

ПНО

44

АЗС ТОВ «Євро нафта»

Об'єкти, споруди, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

50

2020

м. Херсон , вул. 21-го Січня, 37 офіс 608

2345

Власні кошти підприємства

Південний РЦ СФД

ПНО

45

Каналізаційно - нососна станція

(Каховський Державний аграрний коледж)

Об'єкти, споруди, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

50

2019

Херсонська обл, Каховський район, с. Коробки, вул.. Студентська ,24в

2120

Власні кошти підприємства

Південний РЦ СФД

ПНО

46

Каналізаційно-насосна станція

Об'єкти, споруди, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

50

2016

Херсонська обл.. Каховський район, с.Малокаховка

1570

Власні кошти підприємства

Південний РЦ СФД

ПНО

47

ТОВ «Фаворит»

Об'єкти, споруди, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

50

2019

Херсонська обл.. Каховський район, с. Роздольне  вул.. Шуменська,1

2120

Власні кошти підприємства

Південний РЦ СФД

ПНО

48

СТОВ «Краса»

Об'єкти, споруди, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

50

2018

Херсонська обл.. Каховський район с. Чорноморівка, вул.Комплексна1

1915

Власні кошти підприємства

Південний РЦ СФД

ПНО

49

Дренажна насосна станція Херсонського управління зрошувальних систем

с.Чорнянка

Об'єкти, споруди, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

50

2018

Херсонська обл..

м.Каховка,

 вул. Леніна,132

1915

Власні кошти підприємства

Південний РЦ СФД

ПНО

50

Каналізаційно-насосна станція

Об'єкти, споруди, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

50

2017

Херсонська обл.. Каховський район, с. Роздольне

1735

Власні кошти підприємства

Південний РЦ СФД

ПНО

51

ТОВ «Агротекс -Миколаїв»

Об'єкти, споруди, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

50

2017

Херсонська обл.. Каховський район, с. Федорівка

1735

Власні кошти підприємства

Південний РЦ СФД

ПНО

52

ПП «Та мерлан – Юг»

Об'єкти, споруди, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

50

2016

Херсонська обл.. Каховський район смт Любимівка, вул.Котовського,83

1570

Власні кошти підприємства

Південний РЦ СФД

ПНО

53

ТОВ «Гаван»

Об'єкти, споруди, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

50

2016

Херсонська обл.. Каховський район, с. Богданівка

1570

Власні кошти підприємства

Південний РЦ СФД

ПНО

54

ДП ДГ «Асканійське»

Об'єкти, споруди, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

50

2020

Херсонська обл.. Каховський район, с. Тавричанка

2045

Власні кошти підприємства

Південний РЦ СФД

ПНО

55

ДГ ДП «Каховське»

Об'єкти,  споруди, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

50

2020

Херсонська обл.. Каховський район, с. Кам’янка

2345

Власні кошти підприємства

Південний РЦ СФД

ПНО

56

СТОВ «Таврійська перспектива»

Об'єкти, споруди, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

50

2015

Херсонська обл.. Каховський район с. Василівка

1420

Власні кошти підприємства

Південний РЦ СФД

ПНО

57

Філія №3 ТОВ «Агрон»

Об'єкти, споруди, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

50

2015

Херсонська обл.. Каховський район с. Коробки, вул.Промислова,2

1420

Власні кошти підприємства

Південний РЦ СФД

ПНО

58

Комбікорм завод  ТОВ «Агро-капітал»

Об'єкти, споруди, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

50

2015

м. Кривий Ріг, вул..Ногіна,21/1

1420

Власні кошти підприємства

Південний РЦ СФД

ПНО

59

АЗС «Укрнафта»

Об'єкти, споруди, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

50

2015

Херсон, вул. Нафтовиків,

19

1420

Власні кошти підприємства

Південний РЦ СФД

ПНО

60

ТОВ «Деско-Юкрейн»

Об'єкти, споруди, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

50

2018

Херсонська обл.. смт. Любимівка вул..Мелітопольська,4-а

1915

Власні кошти підприємства

Південний РЦ СФД

ПНО

61

АЗС ТОВ «Гермес Форт»

Об'єкти, споруди, інженерні мережі

Проектна робоча документація

ПДБ

50

2020

м.Берислав, вул. Свердлова,7

2345

Власні кошти підприємства

Південний РЦ СФД

ПНО

          ПО РОКАМ                         у    2015  - 5680;    2016 – 7850;     2017 – 6940;     2018 – 7660;     2019 – 8480;     2020 – 11725

           ВСЬОГО ПО II РОЗДІЛУ                                                                                                                                                 48335

           ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ                                                                                                                                       102260

                                             

Керуючий справами районної ради                                           В.І.Любак

 

 

Надрукувати