header

№ 602 Про районну програму поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2015 - 2019 роки

trizub

УКРАЇНА

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ХХХVІІ сесії VІ скликання

від 20.03.2015р. № 602

Про районну програму

поліпшення життєзабезпечення,

реабілітації, соціального захисту

людей похилого віку та інвалідів

на 2015 - 2019 роки

            Розглянувши листи голови райдержадміністрації від 03.02.2015р.              №16-01-10/132 і від 18.02.2015р. №16-01-10/197 про затвердження районної програму поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2015 - 2019 роки і відповідні розпорядження голови райдержадміністрації  від 30.01.2015р. №43 та                       від 18.02.2015р. № 66,  враховуючи висновки і рекомендації постійних комісій з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування  і з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства та соціального захисту населення, керуючись ст.43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити районну програму поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів  на 2015 - 2019 роки (додається).

2. Затвердити Заходи до районної програми поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2015 – 2019 роки (додаток 1)

3. Затвердити план організаційних та спортивно – масових заходів Каховської ради ветеранів по організації дозвілля та відпочинку ветеранів на 2015 рік (додаток 2).

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства та соціального захисту населення.

Голова районної ради                                       М.П.Крупін

 

РАЙОННА  ПРОГРАМА

поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту

людей похилого віку та інвалідів

на 2015-2019 роки

Загальна характеристика

районної програми поліпшення життєзабезпечення, реабілітації,

соціального захисту людей похилого віку та інвалідів

на 2015 - 2019 роки

1.

Ініціатор розроблення програми

Районна державна адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження голови РДА

від 30.01.2015р. № 45 та

від 18.02.2015 №166

3.

Розробник програми

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

4.

Співрозробники програми

Структурні підрозділи районної державної адміністрації

5.

Відповідальний виконавець програми

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

6.

Учасники програми

Структурні підрозділи  районної державної адміністрації,

 громадські організації ветеранів  та інвалідів

7.

Терміни реалізації програми

2015 - 2019 роки

8.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

-

9.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних  програм)

-

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього

189,141 тис. грн.

у тому числі бюджетних коштів:

-

з них коштів місцевих бюджетів

189,141 тис. грн.

11.

Основні джерела фінансування програми

Кошти районного бюджету

І. Загальні положення

      Районна програма поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту  людей похилого віку та інвалідів на 2015 - 2019 роки (далі - Програма) розроблена з метою забезпечення реалізації в Каховському районі Законів України  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх  соціального захисту», «Про статус і соціальний захист громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про основи соціальної  захищеності інвалідів в Україні», «Про соціальний захист дітей війни», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про соціальні послуги», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

       Станом на 01 січня 2015 року в районі проживає 561 ветеран війни, 1158 осіб з інвалідністю, 2884 дитини війни, 224 громадянина, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  143 внутрішньо переміщені особи.

       Пенсії, допомоги, пільги, забезпечення технічними засобами реабілітації та пересування, санаторно-курортне лікування, доступність до соціальної інфраструктури не задовольняють повною мірою потреби вищевказаних  осіб, потребують вжиття додаткових заходів на місцевому рівні.

       Додаткові фінансові витрати, передбачені Програмою, будуть спрямовані на поліпшення життєзабезпечення осіб вказаних категорій,  збільшення кількості соціальних послуг, підтримку статутної діяльності громадських організацій, забезпечення доступності до об’єктів соціальної інфраструктури маломобільних груп населення.

ІІ. Мета і завдання Програми

Метою Програми є:

-       здійснення заходів, спрямованих на поліпшення життєзабезпечення,  а саме: надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам;

         -  підтримка  та  партнерство  громадських  організацій ветеранів та інвалідів для     розвитку     демократичного    громадянського     суспільства,  а    також  консолідації громадських  організацій  ветеранів та інвалідів на території Каховського району; 

         - соціальний захист  прав і  пільг ветеранів війни та праці, наданих їм законами України,  створення для  них належних  умов  життя,   виховання   у молодого покоління поваги до ветеранів;

         - соціальний захист прав і пільг  інвалідів, наданих  їм  законами України;

         - соціальна адаптація осіб з інвалідністю;

         - забезпечення соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб.

Завдання Програми:

    - створення сприятливих умов для соціального захисту, реабілітації та адаптації в суспільстві  осіб похилого віку, інвалідів та внутрішньо переміщених осіб;

   - забезпечення надання соціальних послуг, соціально-побутового обслуговування і адаптації ветеранів та інвалідів;

   -  забезпечення реабілітації, професійного навчання, працевлаштування осіб з інвалідністю;

   - організація дозвілля та відпочинку людей похилого віку, інвалідів, проведення заходів з нагоди свят та пам'ятних дат;

   - створення безперешкодного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями;

   - підтримка сімей внутрішньо переміщених осіб та сімей, чоловіки яких беруть участь в районі проведення антитерористичної операції;

   - організація підтримки матерів воїнів  загиблих в Афганістані.

ІІІ. Очікувані результати від виконання Програми

Реалізація заходів Програми дасть можливість:

    - підвищити рівень матеріального забезпечення шляхом надання матеріальної допомоги;

   - збільшити кількість соціальних послуг, що надаються територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

   -  забезпечити підтримку громадських організацій ветеранів та інвалідів;

   -  надавати додаткові соціальні гарантії ветеранам та інвалідам;

   - створити додаткові сприятливі умови для життєдіяльності ветеранів та інвалідів;

    - поліпшити медичне та санаторно-курортне лікування ветеранів та інвалідів.

Заходи Програми визначені в додатку.

                          ІV. Фінансове забезпечення Програми

     Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету обсяги фінансування зазначеної програми визначаються при затвердженні районного бюджету, а також при прийнятті рішення щодо внесення змін до нього. Визначити головним розпорядником коштів управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

Фінансова потреба

для здійснення районної програми «Поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів

на 2015 – 2019 роки » в 2015 році

№ з/п

Назва розділу

та пункту програми

Бюджет

Обсяг фінансування

на 2015 рік

(тис. грн.)

 

1

2

3

4

1

Розділ І, пункт 3

Забезпечити виплату   щомісячної стипендії матерям воїнів, загиблих у Афганістані у тому числі оплата поштових послуг

районний

9,141

Розділ І, пункт 4

Фінансова підтримка районної ради ветеранів війни, праці та Збройних Сил

районний

40,543

Розділ І, пункт 5

Забезпечити надання пільг сім’ям військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичної операції на житлово – комунальні послуги у розмірі 50% вартості послуг

районний

65,000

Розділ І, пункт 7

Надавати за зверненням одноразову матеріальну допомогу сім'ям військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції

районний

24,457

2

Розділ ІІ, пункт 4

Забезпечити безкоштовним зубопротезуванням ветеранів війни та праці, які мешкають на території Каховського району.

районний

50,0

Разом

районний

189,141

           

Керуючий справами районної ради                                     В.І.Любак

        ЗАХОДИ

районної програми поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту

людей похилого віку та інвалідів на 2015 – 2019 роки

з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Районний бюджет

1

2

3

4

5

І. Поліпшення  соціально-побутових умов

1.

Проводити роботу з обстеження матеріально-побутових умов проживання ветеранів і осіб з обмеженими фізичними можливостями з метою взяття їх на облік та надання  натуральної і грошової допомоги

2015-2019 роки

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг),

районна організація Товариства Червоного Хреста України

2.

 Забезпечити розширення переліку соціально-побутових послуг, надання медико-соціальної допомоги, психологічної підтримки людям похилого віку,  особам з обмеженими фізичними можливостями, ветеранам війни та праці

2015-2019 роки

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг),

управління  соціального захисту населення райдержадміністрації

3.

Забезпечити виплату щомісячної стипендії матерям воїнів – загиблих у Афганістані  у тому числі оплата поштових послуг

2015-2019 роки

Управління соціального захисту населення  районної державної адміністрації

9,141

(2015 рік)

4.

Здійснювати фінансову підтримку громадських організацій згідно з планом використання коштів окремої організації:

2015-2019 роки

- районна рада ветеранів війни, праці та Збройних Сил

2015-2019 роки

Управління райдержадміністрації: фінансове, соціального захисту населення

40,543

(2015 рік)

- районне товариство інвалідів «Довіра»

2015-2019 роки

Управління райдержадміністрації: фінансове, соціального захисту населення

- районне товариство воїнів - інтернаціоналістів

2015-2019 роки

Управління райдержадміністрації: фінансове, соціального захисту населення

5.

Забезпечення надання пільг:

- сім'ям військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції, на житлово-комунальні послуги у розмірі 50% вартості послуг

2015-2019 роки

Управління райдержадміністрації: фінансове, соціального захисту населення

65,0

(2015 рік)

6.

Забезпечити відвідування представниками органів виконавчої влади та місцевого самоврядування ветеранів, інвалідів, дітей-інвалідів, які перебувають на стаціонарному лікуванні в ЦРЛ.

2015-2019 роки

Управління райдержадміністрації: фінансове, соціального захисту населення, ЦРЛ,виконкоми сільських та селищної рад, районна рада ветеранів війни,праці та збройних сил України

7.

Надавати за зверненням одноразову матеріальну допомогу сім'ям військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції

2015-2019 роки

Управління соціального захисту населення, райдержадміністрація

24,457

(2015 рік)

8.

Забезпечити проведення щорічного районного конкурсу “Кращий волонтер року ” та відзначення  його переможців   

2015-2019 роки вересень

листопад

  Управління соціального захисту населення,  райдержадміністррації

ІІ. Реабілітація ветеранів війни та осіб з обмеженими фізичними можливостями

1.

Здійснювати в усіх лікувально-профілактичних закладах, аптеках позачергове обслуговування ветеранів війни.

Постійно

Центральна районна лікарня. Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

2.

Забезпечувати у повному обсязі необхідними ліками ветеранів війни, які проходять стаціонарне та амбулаторне лікування. Облаштувати у всіх відділеннях центральної районної лікарні спеціальні палати для ветеранів війни.

2015-2019 роки

Центральна районна лікарня,

Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

3.

Забезпечити, відповідно до законодавства, проведення щорічного медичного обстеження і диспансеризації ветеранів війни та, у разі потреби, здійснювати їх госпіталізацію в першочерговому порядку

2015-2019 роки

Центральна районна лікарня

 Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

4.

Забезпечити безкоштовним зубопротезуванням ветеранів війни та праці, які мешкають на території Каховського району.

2015-2019 роки

Фінансове управління

50,0

(2015 рік)

5.

Поновлювати банк даних дітей-інвалідів, які здобувають освіту у навчальних закладах Херсонської області

2015-2019 роки

Управління соціального захисту населення, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

6.

Продовжити внесення даних до централізованого банку даних щодо інвалідів і дітей-інвалідів, які потребують забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, спеціальним автотранспортом, санаторно-курортним лікуванням, виробами медичного призначення

2015-2019 роки

Управління  соціального захисту населення районної державної адміністрації

7.

Організувати оздоровлення інвалідів війни на оздоровчих базах та пансіонатах Херсонщини

2015-2019 роки

Управління  соціального захисту населення районної державної адміністрації

ІІІ. Створення безперешкодного середовища

1.

Завершити роботу з облаштування закладів освіти пандусами

2015 рік

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

2.

Переглядати та затверджувати переліки об’єктів житлового і цивільного призначення, що підлягають першочерговому обладнанню і пристосуванню для проживання або обслуговування в них осіб з обмеженими фізичними можливостями. Установити постійний контроль за виконанням зазначених робіт

2015-2019 роки

Відділ містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та містобудівного кадастру районної державної адміністрації

3.

Забезпечити пониження бордюрів на пішохідних шляхах при  проведенні реконструкції доріг

2015-2019 роки

Відділ містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та містобудівного кадастру районної державної адміністрації

ІV. Захист прав на освіту і трудову діяльність

1.

Сприяти зайнятості та самозайнятості інвалідів, зокрема випускників центрів професійної реабілітації інвалідів, шляхом їх працевлаштування з урахуванням професій та спеціальностей, що користуються попитом на ринку праці

2015-2019 роки

Каховський міськрайцентр зайнятості (за згодою)

2.

Надавати групові та індивідуальні профінформаційні послуги інвалідам, які звернулися до центру зайнятості. За їх бажанням проводити профдіагностичне обстеження з питань професійного самовизначення, індивідуальні профконсультації щодо реалізації професійних планів, намірів з урахуванням медичних рекомендацій

2015-2019 роки

Каховський міськрайцентр зайнятості (за згодою)

3.

Проводити за направленнями районного управліня праці та соціального захисту населення  райдержадміністрації профдіагностичне обстеження осіб з обмеженою працездатністю, які будуть навчатися у Всеукраїнському центрі професійної реабілітації інвалідів

2015-2019 роки

Каховський міськрайцентр зайнятості (за згодою)

4.

Забезпечити направлення інвалідів, які перебувають на обліку в державній службі зайнятості, на професійне навчання (підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації) за професіями та спеціальностями під визначені робочі місця

2015-2019 роки

 Каховський міськрайцентр зайнятості (за згодою)

5.

Забезпечити інформування інвалідів, які перебувають на обліку в державній службі зайнятості, про можливість професійного навчання в центрах професійної реабілітації інвалідів та пристосованих професійно-технічних навчальних закладах Херсонської області

2015-2019 роки

Каховський міськрайцентр зайнятості (за згодою)

6.

Продовжувати роботу щодо відкриття спеціальних та інклюзивних груп для осіб з обмеженими фізичними можливостями у  дитячих, загально-навчальних та вищих навчальних закладах

2015-2019 роки

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

7.

Сприяти підвищенню конкурентної спроможності інвалідів шляхом забезпечення організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями, які користуються попитом на  ринку праці, з урахуванням їх професійних знань, навичок, побажань і рекомендацій медико-соціальних експертних комісій

2015-2019 роки

Каховський міськрайцентр зайнятості (за згодою)

V. Організація  дозвілля, відпочинку, занять фізичною культурою та спортом

1.

Залучати дітей-інвалідів до систематичних занять фізичною культурою і спортом, забезпечувати їх участь у спортивних змаганнях різних рівнів

2015-2019 роки

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

2.

Забезпечити проведення серед дітей-інвалідів  районних  комплексних спортивних заходів за програмою Спартакіади України „Повір у себе»

2015-2019 роки

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

3.

 Проводити культурно – мистецькі акції для інвалідів та людей похилого віку у закладах культури району

2015-2019 роки

Відділ культури районної державної адміністрації

VІ. Інформаційна підтримка  ветеранів та інвалідів

1.

Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації основних заходів та їх результатів щодо соціального, медичного, культурного, професійного забезпечення ветеранів та інвалідів

Постійно

Відділ організаційно-кадрової

роботи та з питань інформаційної політики районної державної адміністрації

  

Керуючий справами районної ради                                        В.І.Любак

Додаток   2                                                                                    

до  рішення ХХХVІІ сесії  

районної ради VІ скликання

від 20.03.2015. № 602               

 План

організаційних та спортивно-масових заходів Каховської районної ради ветеранів по організації дозвілля та відпочинку ветеранів

на 2015 рік

№ з/п

Зміст заходу

Термін проведення

Загальний обсяг фінансування

(грн)

КЕКВ

Обсяг фінансування (грн.)

І. Організаційні заходи

1

Проведення загальних зборів, пленумів членів ветеранських організацій:

блокноти: 80шт х12,00грн =960,00

ручки: 80 шт х 2,50 грн = 200,0

грамоти: 15 х 8,00 грн = 12,0

Квітень

Жовтень

2015 року

2210

1280,00

2.

Звітно виборна конференція в первинних організаціях Каховського району

блокноти: 50шт х15,00грн =750,00

ручки: 50 шт х 2,50 грн = 125,0

грамоти: 15 х 12,00 грн = 180,0

бум ага: 2 пачки х 60,00 = 120,00

Жовтень

2015 року

2210

1175,00

ІІ. Організація дозвілля та відпочинку ветеранів

1

Покладання квітів до монумента «Вічний вогонь» Квіткова композиція – 2х300,00 = 600,00 грн.

Травень 2015 року

2210

600,00

2

Покладання вінків до пам’ятників воїнів Великої Вітчизняної війни, на могили загиблих та померлих ветеранів війни.

Придбання вінків 52 х 90,00=4680,00 грн.

Травень 2015року

2210

4680,00

3

Вшанування ветеранів війни до 70 річчя Перемоги:

Подарунки інвалідам війни 34х300,00=10200,00 грн.

Подарунки вдовам 70х210,00=14700,00 грн.

Квіти 104х12,00=1240,00 грн.

Вшанування матерів воїнів загиблих в Афганістані

Подарунки 3х200,00=600,00 грн.

Запрошення 104 х 3,40 = 350,00

Травень 2015року

2210

27090,00

4

Проведення заходів до Дня скорботи – дати початку Великої Вітчизняної війни «Пам’ять серця, пам’ять сивини»

Квіткова композиція - 300,00 грн.

Червень 2015 року

2210

300,00

5

Проведення вечору відпочинку до Дня людей похилого віку з проведенням виставки – конкурсу з декоративно – ужиткового мистецтва

Грамоти, подарунки переможцям виставки – конкурсу, заохочувальні подарунки :

Грамоти, квіти 70,00 грн.

І місце -200,00 грн.;

ІІ місце – 150,00 грн.;

ІІІ місце – 2 х 100,00=200,00 грн.

Заохочувальні подарунки -4 х 50,00=200,00 грн.

Вересень 2015 року

2210

820,00

6

Участь у мітингу з нагоди визволення міста Каховка від німецько-фашистських загарбників (02 листопада 1943 року), покладання квітів до монументу загиблим танкістам

квіткова композиція – 1 шт. х 300,00грн=300,00грн

Жовтень 2015 року

2210

300,00

7

Вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-33років “Гіркота полину”, покладання квітів:

квіткова композиція — 1 шт. х 300,00грн= 300,00грн

Листопад 2015 року

2210

300,00

8

Проведення огляду – конкурсу творчої майстерності серед осіб з обмеженими фізичними можливостями «Повір у себе»

Грамоти, квіти 85,00 грн.

Сувеніри переможцям :

І місце -130,00 грн.;

ІІ місце – 2 х 80,00=160,00 грн.;

ІІІ місце – 3 х 65,00=195,00 грн.

Листопад 2015 року

2210

570,00

ІІІ. Організація роботи активу

1

Канцелярські товари для діловодства (папір А4, клей, копіювальний папір, скотч, ручки, ампули до ручок, файли, папки, швидкозшивачі, заправка для друкарської машинки, скрепки, лінійка)

Квітень 2015 року

2210

500,00

2

Оплата комунальних послуг, оренда

2,0 грн

Квітень 2015 року

2240

2,00

3

Послуги місцевого зв'язку, телефон

Абонентська плата 40,00 грн. х 12 місяців=480,00 грн.

Квітень

Листопад  2015 року

2240

480,00

Конверти, марки, листівки

Квітень

2015 року

2210

200,00

4

Оплата електроенергії згідно Договору постачання електричної енергії ВАТЕК Херсонобленерго та надання лімітів споживання електроносіїв: 22 квт.ч х1,943 грн./кВт.ч х 12 міс. = 513,00 грн.

Квітень листопад

2015 року

2273

513,00

5

Оплата водопостачання і водовідведення згідно Договору ЗКВУ “Каховський водоканал”. Вартість водопостачання 11,02 грн/куб.м. х 10 міс = 110,00 грн.

Квітень листопад 2015 року

2272

110,00грн

6

Оплата інших комунальних послуг, вивіз сміття: 10,25 х 12 міс.=123,00

Квітень Листопад 2015 року

2275

123,00

7

Публікації в газету «Каховська Зоря» привітань ветеранів з днем народження та співчуття у зв’язку з похованням

Квітень Листопад 2015 року

2275

1500,00

РАЗОМ:

40543,00

Керуючий справами районної ради                                В.І.Любак

Надрукувати