Про затвердження Порядку визначення розміру пайової участі (внеску) замовників будівництва, його залучення та використання на розвиток інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури Каховського району

Дата публикації .

 

trizub

УКРАЇНА

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА  

ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ХХІІІ сесії VІ скликання

від 28.02.2013р.№ 308

 

Про затвердження  Порядку визначення

розміру пайової участі (внеску) замовників

будівництва, його залучення та

використання на розвиток інженерно –

транспортної та соціальної

інфраструктури Каховського району

 

Розглянувши лист голови  районної державної адміністрації  від 22.11.2012 року №9-1,9/1445,  враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування, керуючись оРРоп. 27 ст. 43, пунктів 5,6,7 статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статей 13, 22, 69 Бюджетного кодексу України, з метою розвитку і розбудови соціальної та будівельно-транспортної інфраструктури Каховського  району за рахунок  коштів інвесторів,  районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Порядок визначення розміру пайової участі (внеску) замовників будівництва, його залучення та використання на розвиток інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури Каховського району.(додаток №1).           

2.  Затвердити Типовий договір про пайову участь (внесок) замовників  будівництва у створенні та розвитку будівельно-транспортної та соціальної інфраструктури при будівництві об’єктів нерухомості на території Каховського району (додаток №2).                                                                               

3.Зобов’язати замовників (незалежно від форм власності), які мають намір здійснити будівництво (брати будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт) об’єкта нерухомості у Каховському районі (крім випадків, передбачених частиною 4 статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності), брати пайову участь у створенні і розвитку будівельно-транспортної та соціальної інфраструктури Каховського  району.                    

4. Делегувати повноваження по підготовці розрахунків розміру пайового внеску та договорів про пайову участь (внесок) замовників у створенні і розвитку будівельно-транспортної та соціальної інфраструктури при будівництві об’єктів нерухомості на території Каховського району, відстеженню надходжень до Цільового фонду розвитку будівельно-транспортної та соціальної інфраструктури Каховського району Каховській районній державній адміністрації.                                   

5. Доручити голові Каховської районної державної адміністрації підписувати договори про пайову участь(внесок) замовників у створенні і розвитку  будівельно-транспортної та соціальної інфраструктури при будівництві об’єктів нерухомості на території  району.                                                                  

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування.

Голова районної ради                                                                   М.П.Крупін


  Додаток №1                                                                                    

до   рішення  ХХІІІ сесії 

районної ради  VІ   скликання

 від 28.02.2013р. № 308

 

Порядок

визначення розміру пайової участі (внеску) замовників будівництва, його залучення та використання на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Каховського району.

 Цей Порядок регулює організаційні та економічні відносини, пов’язані із залученням і використанням коштів забудовників об’єктів містобудування у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури району,  у зв’язку з будівництвом об’єктів містобудування на території Каховського району за межами населених пунктів, крім випадків, зазначених в розділі «Загальні положення».

І. Загальні положення.

1. Порядок розроблено на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про планування і забудову територій», «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва».

2. Залучення до пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Каховського району є обов’язковим для всіх замовників (фізичних осіб – підприємців, фізичних та юридичних осіб), які мають намір здійснити нове будівництво, реконструкцію, розширення, капітальний ремонт, технічне переоснащення (далі – будівництво) об’єкта містобудування на території Каховського району за межами населених пунктів, незалежно від форми власності замовника, розташування та функціонального призначення об’єкта будівництва, крім випадків, передбачених п. 5 цього Порядку.

 3. Внесок забудовника у створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури району полягає у відрахуванні забудовником об’єкту містобудування до районного бюджету (цільового фонду) коштів для забезпечення розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури району.

4. В цьому Порядку терміни вживаються в наступному значенні:

• будівництво – нове будівництво, реконструкція, реставрація, розширення, технічне переоснащення, капітальний ремонт об’єктів цивільно-громадського та виробничого призначення (далі – будівництво);  

• об’єкт містобудування – будинки і споруди, їх комплекси, комунікації та споруди інженерної і транспортної інфраструктури; 

• інженерно – транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;

• соціальна інфраструктура – об’єкти будівництва організацій та установ освіти, культури, охорони здоров’я, соціального забезпечення, спортивні й фізкультурно-оздоровчі, установи житлово-комунального господарства;

• розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури – нове будівництво, реконструкція, реставрація, розширення, технічне переоснащення, капітальний ремонт об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури району;

• забудовник (замовник) – фізична особа – підприємець, фізична та юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку, надає у встановленому законодавством порядку заяву (клопотання) щодо її забудови для здійснення будівництва або зміни ( у тому числі шляхом знесення) об’єкта містобудування (далі – Замовник);

• житловий фонд соціального призначення – сукупність соціального житла, що надається громадянам України, які відповідно до вимог чинного законодавства потребують соціального захисту;

• доступне житло – це житло, яке побудоване або будується за державної підтримки громадянам, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов;

• вартість будівництва – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта містобудування, визначена згідно з державними будівельними нормами, без урахування витрат з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішньо та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

5. Дія цього Порядку не поширюється на Замовників у разі здійснення будівництва:

1) об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

2) будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;           

3) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

4) індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

5) об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;                                                  

6) об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об`єктів соціальної інфраструктури;

7) об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;           

8) об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку  та  дорожнього  господарства  (крім об’єктів дорожнього сервісу);                       

9) об’єктів  у  межах  індустріальних  парків на замовлення ініціаторів  створення  індустріальних  парків,  керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків.  Величина пайової участі у розвитку інфраструктури Каховського району визначається у договорі, укладеному з районною державною адміністрацією (відповідно до встановленого рішенням сесії Каховської районної ради розміру пайової участі у розвитку інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій. У разі, якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі встановлених Каховською районною державною адміністрацією нормативів для одиниці створеної потужності. 

ІІ. Порядок залучення коштів замовників.

1. Замовник, який має намір здійснити будівництво об’єкта містобудування за межами населених пунктів району, зобов’язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури. Пайова участь (внесок) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури району полягає у відрахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію до районного бюджету коштів для забезпечення створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.                                                                                                                               

2. Замовник сплачує пайовий внесок при здійсненні:                                              

–  будівництва;                                                                                                     

– зміни функціонального призначення об`єктів виробничого та невиробничого призначення;                                                           

– переведенні житлових будинків, приміщень (квартир) у нежитлові.          

3. Пайовий внесок сплачується замовником будівництва на підставі відповідного договору, укладеного між ним та районною державною адміністрацією. Розмір коштів, які замовник на підставі договору повинен перерахувати на пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Каховського району, встановлюється в межах визначеного відсотку від загальної кошторисної вартості будівництва, а саме:                           

- розмір пайової участі (внеску) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури складає 8% загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об`єкта містобудування для нежитлових будівель та споруд (крім будівель закладів культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення).  Для інвесторів (замовників), які здійснюють будівництво (реконструкцію) об’єктів містобудування - житлових будинків, будівель розмір пайової участі на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури складає 3 % загальної кошторисної вартості будівництва об’єкту містобудування.                            

4. Розмір пайової участі (внеску) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Каховського району визначається у договорі, укладеному з районною державною адміністрацією, відповідно до встановленого районною  радою розміру пайової участі (внеску) замовника.                                                                                                                    

5. Забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або не матеріальних активів (зокрема, житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі (внеску) замовника, встановленого даним Порядком.                                                                        

6. Розмір пайової участі у створенні та розвитку інфраструктури району визначається протягом 10 робочих днів з дня реєстрації районною державною адміністрацією звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта та наявність необхідних  техніко-економічних показників.                                                   

7. Договір про пайову участь у створенні і розвитку інфраструктури Каховського району укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.                                 Істотними умовами договору є:                                                                                  

1) розмір пайової участі;                                                                                           

2) строк (графік) сплати пайової участі;                                                                  

3) відповідальність сторін.  Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури Каховського району. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури Каховського району сплачуються в повному обсязі до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.                                                 

8. Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури Каховського району, можуть використовуватися виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури відповідного району.

III. Порядок та строки сплати коштів.

1. Замовник перераховує кошти на рахунок цільового фонду районної ради.  В платіжному дорученні зазначається призначення платежу: «На створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Каховського району».

2. Граничний термін сплати пайового внеску не повинен перевищувати одного місяця після отримання об’єктом містобудування  декларації про готовність об’єкта до експлуатації.

IV. Використання коштів.

Кошти, які надійшли від Замовників на створення та розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури, використовуються виключно на створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Каховського району.

V. Заключні положення.

У разі невиконання Замовниками  умов Договору щодо перерахування в повному обсязі коштів відповідно до вказаного Договору, Каховська районна державна адміністрація здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

 
Керуючий справами районної ради                                               В.І.Любак

 

Додаток №2  

до  рішення  ХХІІІ сесії 

районної ради  VІ   скликання

 від 28.02.2013р. № 308

Договір

про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Каховського району.

м.Каховка                                                                               „____”____________ р


Каховська районна державна адміністрація, в особі ______________________, що діє на підставі Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з однієї сторони та ______________________________________________________________________  (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи )

що діє на підставі ________________________ (далі – Замовник), з другої сторони уклали цей Договір про наступне.

І. Предмет Договору

 1.1. Предметом даного Договору є пайовий внесок Замовника  на розвиток  інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Каховського району при здійсненні будівництва об’єкта містобудування на умовах зазначених цим Договором.                                                                                                                           

1.2. Назва та  місце розташування об’єкта містобудування -___________________.

1.3. Цільове призначення об’єкта містобудування - __________________________ ______________________________________________________________________.

     ІІ. Сума договору та умови оплати

2.1. Замовник перераховує кошти на розвиток інженерно – транспортної  та соціальної інфраструктури Каховського району у розмірі ____________________, що дорівнює ____ % відсотків від загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування на спеціальний рахунок районного бюджету, відкритий в Управлінні Державного казначейства України в Херсонської області (рахунок № ________________, код _______, МФО _______, ККД ________, банк одержувача ГУДКУ в Херсонської області)(далі – Спеціальний рахунок).     Обсяг внеску визначається згідно розрахунку, якій є його невід’ємною частиною.

ІІІ. Зобов’язання Сторін.

3.1. Замовник зобов’язується перерахувати (однією сумою або частинами за календарним планом) кошти, зазначені у пункті 2.1. цього Договору протягом одного місяця до прийняття об’єкту в експлуатацію, на рахунок цільового фонду районної ради з призначенням платежу: „Пайова участь (внесок) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Каховського району”.                                                                                                                                 

3.2. Кошти, отримані як пайова участь (внесок) замовників об’єктів містобудування, можуть використовуватися виключно на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Каховського району.                 

3.3.Каховська районна державна адміністрація проводить розрахунок пайового внеску та контролює виконання умов Договору.

ІV. Особливі умови.

4.1.Обєкти, майно та інші активи, придбані  або створені за рахунок коштів Фонду, є спільною  власністю територіальних громад Каховського району.

V. Відповідальність Сторін.

5.1. Сторони несуть відповідальність за виконання цього Договору в межах чинного законодавства України.                        
5.2. Замовник у випадку несвоєчасної сплати внеску, сплачує пеню в розмірі 0,1% від загальної суми пайової участі, визначеної п.2.1. цього Договору, за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент прострочення по виконанню зобов’язань.                                                                      

5.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов`язань по цьому Договору, якщо це невиконання викликане обставинами форс-мажору.

VІ. Строк дії договору.

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання зобов’язань за цим Договором.

VІІ. Інші умови.

7.1. Зміни до цього договору вносяться за взаємною згодою Сторін, шляхом укладання додаткових угод, які є невід’ємною частиною цього Договору або у судовому порядку.                                                                                                                    

7.2. Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору недопускається.                                                                                                                          

7.3. У випадках, не передбачених даним договором, сторони керуються чинним законодавством України.                                                                                                           

7.5. Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий – у Каховської райдержадміністрації.

VІII. Адреси та реквізити Сторін.

 

Керуючий справами районної ради                                               В.І.Любак

 

Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акту – рішення  Каховської районної ради

«Про порядок визначення розміру пайової участі (внеску) замовників будівництва, його залучення та використання на розвиток інженерно –транспортної та соціальної інфраструктури  Каховського  району»

          Цей документ містить обґрунтування необхідності регулювання органами місцевого самоврядування  району питання залучення коштів фізичних і юридичних осіб, які мають намір здійснити на території Каховського району будівництво, реконструкцію, перепрофілювання об’єкту нерухомості (далі-Замовників) до створення і розвитку будівельної,  інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури району, шляхом прийняття регуляторного акту – рішення Каховської   районної ради  «Про  порядок визначення розміру пайової участі (внеску) замовників будівництва, його залучення та використання на розвиток інженерно –транспортної та соціальної інфраструктури  Каховського  району».

     Аналіз регуляторного впливу складений відповідно до статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

1. Визначення і аналіз проблеми, яку планується вирішити шляхом державного регулювання.

           Розвиток будівельно-транспортної і соціальної інфраструктури території району вимагає комплексного рішення багатьох проблем,  пов’язаних з поліпшенням її технічного стану та подальшим оновленням.

Будівництво (реконструкція)  об’єктів соціальної сфери і житлово-комунального господарства, проведення робіт з благоустрою території району фінансується за рахунок бюджетних коштів. Пайові внески інвесторів (замовників), з метою реалізації проекту будівництва на території району, дадуть можливість доповнити витрати бюджетів територій на відтворення будівельно-транспортної та соціальної інфраструктури, залучити замовників до благоустрою території району.

Згідно зі ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», порядок залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів встановлюють органи місцевого самоврядування. Відповідно до законодавства пайова участь (внесок) замовника у створенні і розвитку будівельно-транспортної та соціальної інфраструктури полягає у відрахуванні замовником до бюджету відповідних коштів.

Відсутність достатніх обсягів фінансування не дозволяє  органам місцевого самоврядування в повному обсязі виконувати повноваження щодо забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку території району, належного утримання та ефективної експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери.

Кошти, отримані як пайова участь (внесок) від замовників, будуть використовуватися виключно на створення і розвиток будівельно -транспортної та соціальної інфраструктури району, що надасть можливість органам, що виконують владні повноваження на території району, спрямувати зазначені кошти на фінансування будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів будівельно-транспортної та соціальної інфраструктури району, визначених пріоритетними у Програмі соціально-економічного розвитку на відповідний рік.

Прийняття вказаного рішення районної ради дозволить вирішити наступні проблеми:

- визначити граничні розміри пайової участі (внеску)  замовників на розвиток будівельно – транспортної та соціальної інфраструктури району;

- впорядкувати процедуру розрахунку величини пайового внеску (участі) замовника у створення будівельно-транспортної та соціальної інфраструктури району;

- збільшити надходження коштів до районного бюджету для розв’язання питань соціально-економічного розвитку  району;

-  отримати додаткові джерела фінансування капітального ремонту житлового фонду, доріг району, інженерно-технічних мереж водопостачання та водовідведення, теплопостачання, а також робіт по благоустрою території району;

- офіційно визначити уповноважений орган, який повинен здійснювати контроль за своєчасністю та повнотою надходжень зазначених коштів.

2. Визначення цілі державного регулювання.

           Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблем, визначених у першому розділі АРВ в цілому, основними цілями його прийняття є:

- залучення коштів замовників (забудовників) на створення і розвиток будівельно-транспортної та соціальної інфраструктури  району;

- приведення у відповідність до чинного законодавства граничних розмірів пайових внесків та визначення порядку залучення замовників (забудовників) до пайової участі в розвитку будівельно-транспортної та соціальної інфраструктури  району;

- вдосконалення взаємовідносин органів місцевого самоврядування, державних органів виконавчої влади та замовників (забудовників).

3. Визначення та оцінка всіх альтернативних засобів досягнення

зазначених цілей  з аргументацією переваги вибраного.

Під час розробки проекту  регуляторного акта «Про порядок визначення розміру пайової участі (внеску) замовників будівництва, його залучення та використання на розвиток інженерно –транспортної та соціальної інфраструктури  Каховського  району» було розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

Можливі способи досягнення цілей

 

Оцінка способу

 

Причини відмови від альтернативних способів/ аргументи щодо переваги

обраного способу

 

Залишення існуючої на даний момент  ситуації без змін

1. Відсутність прозорого механізму розрахунку пайового внеску замовників у створення і розвиток будівельно – транспортної та соціальної інфраструктури  району

 

2. Наявність конфліктних ситуацій між органами влади та забудовниками щодо суми пайового

внеску.

Проблема не розв’язується.

 

Затвердження  чіткого порядку розрахунку величини пайового внеску

  1. Відповідає принципам  державної регуляторної політики.
  2. Розв’язується проблема та досягаються поставлені цілі.

 

               

4.     Опис механізмів та заходів, які забезпечать вирішення визначеної проблеми шляхом

прийняття пропонованого регуляторного акту.

Механізмом досягнення цілей регулювання є:

- введення правового порядку залучення органами влади коштів фізичних та юридичних осіб – замовників будівництва для створення і розвитку будівельно -транспортної та соціальної інфраструктури району;

-делегування районній державній адміністрації права для здійснення повноважень щодо організації процесу залучення зазначених коштів;

- врегулювання взаємовідносин органів влади з замовниками будівництва на договірних умовах;

-  забезпечення надходжень до цільового фонду розвитку будівельно-транспортної та соціальної інфраструктури району, проведення фінансування капітальних вкладень.

Для досягнення цілей проектом регуляторного акта передбачено затвердження Порядку визначення розміру пайової участі (внеску) замовників будівництва, його залучення та використання на розвиток інженерно –транспортної та соціальної інфраструктури  Каховського  району, який створить прозору  та спрощену систему розрахунку пайової участі (внеску). Порядком визначено:

- прозору та спрощену система розрахунку пайової участі (внеску);

- чіткий термін укладання договорів; термін сплати пайової участі;

- визначений перелік об’єктів містобудування, замовники будівництва, які звільняються від пайової участі.

Таким чином, регуляторний акт містить порядок, який чітко регламентує відносини між органами влади та замовником.

 

5. Оцінка можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту.

На дію регуляторного акта можуть вплинути зміни в чинному законодавстві. Вплив може мати, як позитивний (отримання чітких механізмів затверджених на державному рівні), так і негативний (поглиблення проблемної ситуації) характер.

Прийняття зазначеного рішення врегулює питання  визначення суми пайового внеску забудовників у  створення і розвиток будівельно-транспортної та соціальної інфраструктури  району.

Досягнення встановлених цілей є можливим без витрат для територіальної громади району та органів місцевого самоврядування. Розмір пайового внеску, передбачений зазначеним регуляторним актом, не суперечить гранично встановленому рівню, визначеному чинним законодавством.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту.

Сфера впливу

Вигоди

 

Витрати

 

Інтереси територіальних громад району

- підвищення якості життя мешканців району;

- збільшення фінансування на створення і розвиток  будівельно-транспортної та соціальної інфраструктури району.

 

Відсутні

 

Інтереси забудовників (юридичних та фізичних осіб)

- запровадження єдиного та спрощеного підходу щодо визначення розміру пайової участі;

- звільнення від пайової участі забудовників, які здійснюють будівництво об’єктів соціального призначення, зокрема житлового фонду соціального призначення, доступного житла, закладів культури і освіти, медичного і оздоровчого призначення.

 

Сплата пайового внеску

 

Інтереси органу місцевого самоврядування району

- забезпечення інтересів територіальних громад;

- збільшення доходної частини районного бюджету для вирішення питань фінансування заходів щодо утворення, розвитку та реконструкції об’єктів інженерного забезпечення і транспортного комплексу, заходів щодо будівництва об’єктів соціальної інфраструктури району

Відсутні

 

 

7.Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту.

Строк дії регуляторного акту не обмежений, але залежить від змін в діючому законодавстві.

 

8.Показники результативності регуляторного акта.

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності регуляторного акта обрано такі показники:

1) статистичні показники:

- сума грошових коштів, залучених до бюджету району у порядку пайової участі, тис.грн.;

- кількість укладених договорів пайової участі замовників  у створенні і розвитку будівельно-транспортної та соціальної інфраструктури району, одиниць;

- сума на яку укладені договори пайової участі замовників, тис.грн.;

2) показники соціологічних досліджень:

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо положень регуляторного акта,%.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту.

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження.

Базове відстеження буде проведено на етапі підготовки регуляторного акту. Повторне відстеження – через рік після введення в дію регуляторного акту. Метою повторного відстеження буде оцінка  ступеня досягнення даним  актом поставлених задач.

 

Голова постійної комісії                                                                      В.Г.Балабанов

Секретар постійної комісії                                                                  В.І.Любак

Друк