header
 • Документи
 • Регуляторні акти
 • Про Тимчасовий порядок видалення дерев та кущів за межами населених пунктів на території Каховського району

Про Тимчасовий порядок видалення дерев та кущів за межами населених пунктів на території Каховського району

УКРАЇНА

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Х сесії VІІ скликання

 

 

від  17.11.2016 р. № 139

 

Про   Тимчасовий порядок видалення 

дерев та кущів за межами населених 

пунктів на території Каховського району  

 

 З  метою забезпечення належного контролю за використанням об’єктів рослинного світу на території Каховського району, керуючись статтею 6 Закону України «Про рослинний світ», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», враховуючи висновки і рекомендації постійних комісій з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування і з питань агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних і природних ресурсів, керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити  Тимчасовий порядок видалення дерев та кущів за межами населених пунктів на території Каховського району ( додаток 1).
 2. Затвердити Типовий договір про надання послуг з видалення зелених насаджень ( додаток 2).
 3. Каховській районній державній адміністрації, селищній, сільським радам забезпечити дотримання процедури видалення дерев та кущів за межами населених пунктів на території Каховського району відповідно до затвердженого Тимчасового порядку.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  агропромислового комплексу,  охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних і природних ресурсів.

 

 

 

Голова районної ради                                                               Т.С.Тертична

 

 

Додаток 1

до рішення Х сесії Каховської районної ради VII скликання 

від 17.11.16р. № 139

 

 

                                                                        

Тимчасовий порядок

видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів  на території Каховського району

 

 1. Цей Порядок визначає процедуру видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень (далі – зелені насадження) за межами населених пунктів на території Каховського району.

 

 1. Видалення зелених насаджень здійснюється у разі:

          - будівництва об’єкта архітектури на підставі документів, визначених частиною першою статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

          - реконструкції або капітального ремонту об’єкта благоустрою або рекультивації порушених земель;

          - знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більше як 5 сантиметрів;

          - досягнення деревом вікової межі;

          - провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування дерев та кущів;

          - ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах за межами населених пунктів на території Каховського району;

          - проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронних зонах інженерних та транспортних комунікацій;

          - запобігання виникнення надзвичайних ситуацій (подій), пов’язаних з забезпеченням безпечної життєдіяльності населення, в тому числі, безпеки дорожнього руху;

          - ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації на території району.

 

 1. Видалення зелених насаджень за межами населених пунктів на території  Каховського району здійснюється за розпорядженням голови Каховської районної державної адміністрації (далі – компетентний орган) на підставі ордера або лісорубного квитка (крім випадків, передбачених пунктами 8-10 цього Порядку).

          Видалення зелених насаджень в межах території селищної, сільської рад здійснюється на підставі розпорядження голови Каховської районної державної адміністрації, матеріалів матеріально – грошової оцінки дерев, лісорубного квитка та договору про надання послуг з видалення зелених насаджень виконавцем послуг, який укладається між відповідною радою та виконавцем послуг.

 

 1. Підставою для прийняття розпорядження голови Каховської районної державної адміністрації є заява юридичної чи фізичної особи (далі - заявник) про видалення зелених насаджень.

         Каховська районна державна  адміністрації з метою видалення зелених насаджень за межами населених пунктів на території Каховського району затверджує  склад відповідної комісії.

          До складу комісії включаються представники заявника, власника земельної ділянки (користувача), районної державної адміністрації, спеціаліста  лісового господарства, управління Держгеокадастра  у Каховському  районі, інших зацікавлених організацій (в залежності від місця розташування та стану зелених насаджень), сільські голови.

          Комісія у п’ятиденний термін після надходження заяви визначає стан зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, і складає акт обстеження тих насаджень, що підлягають видаленню.

          Кількість примірників актів обстеження відповідає кількості організацій, залучених до проведення обстеження.

          Після затвердження акту, його примірники надаються в організації, які приймали участь в обстеженні, власнику (користувачу) земельної ділянки та заявнику.

          Голова комісії, в триденний термін, подає проект розпорядження голові районної державної адміністрації про необхідність видалення зелених насаджень та надання дозволу на видалення зелених насаджень, в якому зазначаються дані  про кількість зелених насаджень, що підлягають видаленню, відновленню (за потребою), і що залишаються на земельній ділянці.

          Каховська районна державна  адміністрація у двотижневий термін після надходження зазначеного проекту приймає розпорядження і наступного дня видає заявнику його копію та ордер на видалення зелених насаджень.

 

 1. Матеріально – грошова оцінка зелених насаджень проводиться спеціалістами лісогосподарських підприємств згідно Методики затвердженої наказом Міністерства житлово-комунального господарства України від 12.05.2009 №127 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.06.2009 №549/16565 на вимогу комісії по вивченню питання.

 

 1. Кошти отримані від сплати відновної вартості зелених насаджень зараховуються до спеціального фонду бюджету відповідної сільської (селищної) ради.

         Сплата відновної вартості зелених насаджень не проводиться у разі:

         - будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту) житлових будинків, об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, благоустрою та інших коштів державного чи місцевого бюджету або рекультивації порушених земель;

         - знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослих дерев з діаметром кореневої шийки не більше як 5 сантиметрів;

         - досягнення деревом вікової межі;

         - провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування дерев та кущів;

         - ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах за межами населених пунктів на території Каховського району;

         - проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронних зонах інженерних та транспортних комунікацій;

         - запобігання виникнення надзвичайних ситуацій (подій), пов’язаних з забезпеченням безпечної життєдіяльності населення, в тому числі, безпеки дорожнього руху;

         - ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації;

         - будівництва культових будівель та споруд, необхідних для їх  обслуговування, що здійснюється релігійними організаціями, статути (положення) яких зареєстровано в установленому порядку (за умови погодження такого будівництва з Міністерством охорони навколишнього природного середовища та Державним комітетом України у справах національностей те релігій).

 

 1. Видалення аварійних, сухостійних та з пошкодженням стовбурів різного походження дерев на об’єкті благоустрою здійснює балансоутримувач  на підставі акта обстеження зелених насаджень, що складається відповідно до пункту 4 цього Порядку.

 

 1. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю  громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб, видалення зелених насаджень здійснюється негайно з подальшим оформленням акта обстеження відповідно до пункту 4 цього Порядку.

 

 1. Видалення зелених насаджень на території меморіальних комплексів, кладовищах, меліоративних каналів (самосійні дерева), у водоохоронній зоні річок, які знаходяться за межами населеного пункту, здійснюється виконавчими комітетами сільських (селищної) рад,на території яких розташовані такі об’єкти, на підставі розпорядження голови Каховської районної державної адміністрації без сплати їх відновної вартості.

           Виконавчий комітет сільської (селищної) ради укладає договір з виконавцем послуг про надання послуг з видалення зелених насаджень на території меморіальних комплексів та кладовищах, а також здійснює контроль за їх якісним проведенням.

 

 1. Видалення зелених насаджень на земельних ділянках, які перебувають у приватній власності здійснюється за рішенням власників (користувачів) земельних ділянок без сплати їх відновної вартості.

    

 

           

Керуючий справами районної  ради                                                      В.І.Любак

 

 

Додаток 2

до рішення Х сесії Каховської районної ради VII скликання 

від 17.11.16р. № 139

 

            

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

про надання послуг з видалення зелених насаджень

 

с.(сел.) ________________                              від  __________________________

 

 Сільська (селищна) рада, далі «Замовник», в особі голови  ________________, що    діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї сторони та _______________________________________________,  далі

«Виконавець», в особі _________________________________________, що діє на підставі_____________________________________ з іншої сторони, разом у тексті іменовані «Сторони», уклали цей Договір про наступне: 

 1.     Предмет Договору

1.1.«Виконавець» зобов’язується у строк до____________надати послуги на вимогу «Замовника» з видалення зелених насаджень у кількості _____штук, а саме_________________________(перелік зелених насаджень по сортах), розташованих на землях _______________________сільської (селищної)  ради  в _________________________________(місце розташування), що знаходяться за межами населеного пункту.

1.2. Видалення зелених насаджень проводиться з метою

____________________________________________________________________________________________________(вказати мету).

 1.     Ціна Договору

        2.1. Отримані в результаті видалення насадження дрова переходять у власність «Виконавця» в рахунок сплати за виконаний об’єм робіт.

        2.2.   Ділова деревина переробляється та реалізовується «Виконавцем» на свій розсуд, 3 відсотки коштів від реалізації, після врахувань всіх затрат на видалення, переробку, реалізацію та інші затрати, понесені  «Виконавцем», договором дарування чи пожертви передається у власність територіальної громади для вирішення соціально-побутових питань. 

2.3. По заявці «Замовника» «Виконавець» може на вказану суму на тих-же умовах  надавати продукцію власної переробки чи виробництва по собівартості.   

 1.     Права та обов’язки Сторін

         3.1.  «Замовник» має право:

       3.1.1.Вимагати від «Виконавця» дотримання в повному обсязі умов даного Договору.

     3.1.2. Прийняти від «Виконавця» дарування чи пожертви та використання їх призначенням, передбаченим договорами дарування чи пожертви.

         3.2.  «Замовник» зобов’язаний:

     3.2.1. До початку робіт «Виконавцем» забезпечити виготовлення необхідного пакету документів по видаленню зелених насаджень.

     3.2.2. У разі отримання дров у власність територіальної громади забезпечити організацію їх заготівлі, доставки споживачам, прибирання території видалення зелених насаджень.

          3.3.  «Виконавець» має право:

    3.3.1.   Вимагати від «Замовника» дотримання в повному обсязі умов даного Договору.

         3.4.  «Виконавець» зобов’язаний :

      3.4.1.Забезпечити видалення зелених насаджень з дотриманням вимог техніки безпеки, екологічної безпеки, санітарних норм з використанням власної техніки та відповідно підготовлених спеціалістів.

     3.4.2. Не пізніше ніж у місячний термін з моменту переробки та реалізації ділової деревини, але не пізніше ніж у трьохмісячний термін з моменту видалення  зелених насаджень, здійснити «Замовнику» дарування чи пожертву  на умовах, передбачених пунктом 2 даного Договору.

 

 1.     Інші умови

      4.1.Цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання та закінчується після повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

    4.2.Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, які мали місце під час дії цього Договору.

   4.3. Договір укладений у двох примірниках, які  мають  однакову  юридичну силу  – по  одному для кожної із Сторін.

   4.4. Усі зміни та доповнення до даного Договору мають бути вчинені у письмовому вигляді та належним чином оформлені.

   4.5.Визнання окремих положень даного Договору недійсними та/або такими, що втратили чинність, не тягне за собою визнання Договору недійсним.

  4.6.  Всі спори по даному Договору вирішуються за згодою Сторін або у судовому порядку.

 

 1.     Реквізити Сторін

 

 

                  Замовник                                                             Виконавець

_______________________ посада                     _______________________ посада

                                      П.І.Б.,підпис                                      П.І.Б.,підпис                                                                                                             

                                       М П                                                           М П

 

 

 

    Керуючий справами   районної  ради                                     В.І. Любак

Надрукувати