header
  • Документи
  • Регуляторні акти
  • АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ проекту рішення Каховської районної ради «Про тимчасовий порядок видалення дерев та кущів за межами населених пунктів на території Каховського району»

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ проекту рішення Каховської районної ради «Про тимчасовий порядок видалення дерев та кущів за межами населених пунктів на території Каховського району»

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ
проекту рішення Каховської районної ради

«Про тимчасовий порядок видалення дерев та кущів за межами населених пунктів на території Каховського району»

 

 

Цей документ містить обґрунтування необхідності регулювання органами місцевого самоврядування  району питання визначення процедури видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Каховського району шляхом прийняття регуляторного акту – рішення Каховської   районної ради  «Про тимчасовий порядок видалення дерев та кущів за межами населених пунктів на території Каховського району».

 

 

1.     Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Проект рішення Каховської районної ради «Про затвердження Тимчасового порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Каховського району» розроблений з метою встановлення порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Каховського району, у відповідності до ст. 6 Закону України «Про рослинний світ», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Основні напрямки на які проблема справляє вплив:

-покращення благоустроюКаховського  району;

-  уникнення незаконних дій при ліквідації аварійних ситуацій на інженерних мережах за межами населених пунктів на території Каховського району;

- уникнення незаконних дій при запобіганні виникнення надзвичайних ситуацій (подій), пов’язаних з забезпеченням безпечної життєдіяльності населення, в тому числі, безпеки дорожнього руху;

- уникнення незаконних дій при ліквідація наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації на території району.

- вирішення питань списання та утилізації видалених дерев та кущів за межами населених пунктів району в межах чинного законодавства.

 

2.Визначення цілей державного регулювання.

 

Ціллю державного регулювання є введення в дію рішення Каховської районної ради “Про затвердження Тимчасового порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Каховського району”, законодавчо врегулювати на території Каховського району порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

 

Введення в дію проекту рішення Каховської районної ради “Про тимчасовий порядок видалення дерев, кущів, газонів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Каховського району” надасть можливість встановити тимчасовий порядок видалення дерев, кущів, газонів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Каховського району до законодавчого врегулювання даного питання.

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Залишити врегулювання відносин з видалення зелених насаджень за межами населених пунктів лише діючими нормами законодавства

Не досягається поставлена ціль, оскільки норми, які б встановлювали конкретний порядок видалення зелених насаджень за межами населених пунктів, суб’єктів, уповноважених приймати рішення про їх видалення та підстави для прийняття таких рішень, на сьогодні в діючому законодавстві відсутні.

Введення в дію проекту рішення Каховської  районної ради “Про тимчасовий порядок видалення дерев, кущів, газонів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Каховського району”

Надасть можливість встановити тимчасовий порядок видалення дерев, кущів, газонів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Каховського району до законодавчого врегулювання зазначеного питання.

Це дозволить досягти поставленої цілі.

 

 

4. Опис механізму, який пропонується для розв’язання проблеми.

 

З набранням чинності рішення “Про тимчасовий порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Каховського району” створюється правова основа для Каховської районної державної адміністрації, а також селищної і сільських рад району по здійсненню видалення зелених насаджень, в т.ч. аварійних дерев, за межами населених пунктів, відповідно до зазначеного порядку.

  5.Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

 

Впровадження  тимчасового порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Каховського району надає можливість забезпечити належний контроль за використанням об’єктів рослинного світу на території Каховського району.

Запровадження зазначеного нормативного акта забезпечить вірогідність досягнення поставлених цілей.

 

6.Характеристика очікуваних результатів прийняття акта.
        

  Прийняття зазначеного рішення надасть змогу досягнути таких результатів:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Покращення благоустрою району.

Забезпечення належного функціонування та стабільної роботи систем  життєзабезпечення району за межами населених пунктів (ліній електромереж, телефонного зв’язку, газових, водопровідних, каналізаційних та тепломереж, автошляхів, польових доріг  і т.п.).

 

Держава

Проект рішення  Каховської районної ради “Про тимчасовий порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Каховського району” спрямований на

 врегулювання зазначених вище проблем, так як Каховська районна державна адміністрація,  селищна, сільські ради району отримають правову основу та порядок видалення зелених насаджень, в т.ч. аварійних дерев, за межами населених пунктів.

 

Суб’єкти господарювання,

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

Суб’єкти господарювання та фізичні особи, які мають право надавати послуги по видаленню зелених насаджень згідно чинного законодавства України, матимуть право укласти договори по видаленню зелених насаджень з органами місцевого самоврядування в межах чинного законодавства України.

 

 

    

 

 

         7. Обгрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта.

 

Строк дії регуляторного акту залежить від змін в діючому законодавстві. Регуляторний  акт набирає чинності з дня інформування про його прийняття  в місцевих засобах інформації.

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акта. 

 

Прогнозовані показники результативності регуляторного акта:

- Каховська районна державна адміністрація, селищна, сільські ради району отримають правову основу та порядок видалення зелених насаджень, в т.ч. аварійних дерев, за межами населених пунктів;

- збільшаться надходження до місцевих бюджетів;

- суб’єкти господарювання, та фізичні особи,  які мають право надавати послуги по видаленню зелених насаджень згідно чинного законодавства України,отримають додатковий обсяг робіт.

 

9. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися                  шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження.
Базове відстеження буде проведено на етапі підготовки регуляторного акту. Повторне відстеження – через рік після введення в дію регуляторного акту. Метою повторного відстеження буде оцінка  ступеня досягнення даним  актом поставлених задач.

Періодичне відстеження (щорічно,один раз на рік) несе контрольну функцію з питань виконання та доцільності прийнятого регуляторного акту.

 

 

 

Керуючий справами районної ради                                             В.І.Любак

Надрукувати