header
  • Документи
  • Регуляторні акти
  • Про тимчасовий порядок видалення дерев та кущів за межами населених пунктів на території Каховського району

Про тимчасовий порядок видалення дерев та кущів за межами населених пунктів на території Каховського району

Тимчасовий порядок

видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів  на території Каховського району

 

          1. Цей Порядок визначає процедуру видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень (далі – зелені насадження) за межами населених пунктів на території Каховського району.

          2. Видалення зелених насаджень здійснюється у разі:

          - будівництва об’єкта архітектури на підставі документів, визначених частиною першою статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

          - реконструкції або капітального ремонту обєкта благоустрою або рекультивації порушених земель;

          - знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більше як 5 сантиметрів;

          - досягнення деревом вікової межі;

          - провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування дерев та кущів;

          - ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах за межами населених пунктів на території Каховського району;

          - проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронних зонах інженерних та транспортних комунікацій;

          - запобігання виникнення надзвичайних ситуацій (подій), пов’язаних з забезпеченням безпечної життєдіяльності населення, в тому числі, безпеки дорожнього руху;

          - ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації на території району.

          3. Видалення зелених насаджень за межами населених пунктів на території  Каховського району здійснюється за розпорядженням голови Каховської районної державної адміністрації (далі – компетентний орган) на підставі ордера або лісорубного квитка (крім випадків, передбачених пунктами 8-10 цього Порядку).

          Видалення зелених насаджень в межах території селищної, сільської рад здійснюється на підставі розпорядження голови Каховської районної державної адміністрації, матеріалів матеріально – грошової оцінки дерев, лісорубного квитка та договору про надання послуг з видалення зелених насаджень виконавцем послуг, який укладається між відповідною радою та виконавцем послуг.

         4. Підставою для прийняття розпорядження голови Каховської районної державної адміністрації є заява юридичної чи фізичної особи (далі - заявник) про видалення зелених насаджень.

         Каховська районна державна  адміністрації з метою видалення зелених насаджень за межами населених пунктів на території Каховського району затверджує  склад відповідної комісії.

          До складу комісії включаються представники заявника, власника земельної ділянки (користувача), районної державної адміністрації, спеціаліста  лісового господарства, управління Держгеокадастра  у Каховському  районі, інших зацікавлених організацій (в залежності від місця розташування та стану зелених насаджень), сільські голови.

          Комісія у п’ятиденний термін після надходження заяви визначає стан зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, і складає акт обстеження тих насаджень, що підлягають видаленню.

          Кількість примірників актів обстеження відповідає кількості організацій, залучених до проведення обстеження.

          Після затвердження акту, його примірники надаються в організації, які приймали участь в обстеженні, власнику (користувачу) земельної ділянки та заявнику.

          Голова комісії, в триденний термін, подає проект розпорядження голові районної державної адміністрації про необхідність видалення зелених насаджень та надання дозволу на видалення зелених насаджень, в якому зазначаються дані  про кількість зелених насаджень, що підлягають видаленню, відновленню (за потребою), і що залишаються на земельній ділянці.

          Каховська районна державна  адміністрація у двотижневий термін після надходження зазначеного проекту приймає розпорядження і наступного дня видає заявнику його копію та ордер на видалення зелених насаджень.

          5. Матеріально – грошова оцінка зелених насаджень проводиться спеціалістами лісогосподарських підприємств згідно Методики затвердженої наказом Міністерства житлово-комунального господарства України від 12.05.2009 №127 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.06.2009 №549/16565 на вимогу комісії по вивченню питання.

          6. Кошти отримані від сплати відновної вартості зелених насаджень зараховуються до спеціального фонду бюджету відповідної сільської (селищної) ради.

         Сплата відновної вартості зелених насаджень не проводиться у разі:

         - будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту) житлових будинків, об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, благоустрою та інших коштів державного чи місцевого бюджету або рекультивації порушених земель;

         - знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослих дерев з діаметром кореневої шийки не більше як 5 сантиметрів;

         - досягнення деревом вікової межі;

         - провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування дерев та кущів;

         - ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах за межами населених пунктів на території Каховського району;

         - проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронних зонах інженерних та транспортних комунікацій;

         - запобігання виникнення надзвичайних ситуацій (подій), пов’язаних з забезпеченням безпечної життєдіяльності населення, в тому числі, безпеки дорожнього руху;

         - ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації;

         - будівництва культових будівель та споруд, необхідних для їх  обслуговування, що здійснюється релігійними організаціями, статути (положення) яких зареєстровано в установленому порядку (за умови погодження такого будівництва з Міністерством охорони навколишнього природного середовища та Державним комітетом України у справах національностей те релігій).

          7. Видалення аварійних, сухостійних та з пошкодженням стовбурів різного походження дерев на об’єкті благоустрою здійснює балансоутримувач  на підставі акта обстеження зелених насаджень, що складається відповідно до пункту 4 цього Порядку.

          8. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю  громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб, видалення зелених насаджень здійснюється негайно з подальшим оформленням акта обстеження відповідно до пункту 4 цього Порядку.

          9. Видалення зелених насаджень на території меморіальних комплексів, кладовищах, меліоративних каналів (самосійні дерева), у водоохоронній зоні річок, які знаходяться за межами населеного пункту, здійснюється виконавчими комітетами сільських (селищної) рад,на території яких розташовані такі об’єкти, на підставі розпорядження голови Каховської районної державної адміністрації без сплати їх відновної вартості.

           Виконавчий комітет сільської (селищної) ради укладає договір з виконавцем послуг про надання послуг з видалення зелених насаджень на території меморіальних комплексів та кладовищах, а також здійснює контроль за їх якісним проведенням.

          10. Видалення зелених насаджень на земельних ділянках, які перебувають у приватній власності здійснюється за рішенням власників (користувачів) земельних ділянок без сплати їх відновної вартості.

   

          

Керуючий справами

районної  ради                                                      В.І.Любак

Друк