header

Про регламент роботи Каховської районної ради VII скликання

Зміст статті

Розділ VІ. Прикінцеві положення

         6.1. Даний регламент приймається, доповнюється, змінюється та вважається втратившим чинність за рішенням  більшісті депутатів від загального складу ради.

         6.2. Будь-яка зміна регламенту стає постійною нормою і вноситься до основного тексту.

         6.3. Зауваження щодо порушення регламенту береться до відома головуючим на засіданні невідкладно. Всі порушення регламенту оголошують на сесії з указанням осіб, які допустили ці порушення.

         6.4. Неодноразове порушення регламенту депутатом є підставою для позбавлення його права на виступ по розгляду з того чи іншого питання. Це рішення може прийняти головуючий або рада.

         6.5. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством.

        Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».  

         Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

         6.6. Даний регламент враховує вимоги Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

         6.7. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування нормативно - правового характеру набирають чинності з дня офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

         6.8. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».  

       Проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

         В актах та проектах актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним чи комунальним майном, у тому числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно, а також до іншої інформації, крім обмеження доступу до якої заборонено законом.

  

Керуючий справами  районної ради                                                В.І.Любак      

Друк