header

Про регламент роботи Каховської районної ради VII скликання

Зміст статті

Розділ V. Процедурні питання

Глава 1. Види голосування і процедури прийняття рішення районної ради

         5.1.1. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні після обговорення питання більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків передбачених цим регламентом.

         5.1.2. Рада приймає рішення відкритим, поіменним або таємним голосуванням.

Таємне голосування в обов'язковому порядку проводиться у випадках:

       - обрання та звільнення голови ради;

       - обрання та звільнення з посади заступника голови ради;

       - прийняття рішення про недовіру голові районної державної адміністрації.

Також таємне голосування може бути проведено за рішенням сесії на вимогу не менше 20 відсотків від числа обраних депутатів, постійної комісії, голови районної ради.

         5.1.3. Процедура для прийняття рішення ради включає в себе доповідь /повідомлення/, питання і відповіді на них, дебати, заключний виступ доповідача, формування рішення, яке вноситься на голосування, зауваження по процедурі і формі голосування.

         5.1.4. При проведенні відкритого голосування підрахунок голосів доручається лічильній групі (комісії), склад якої визначається сесією.

         5.1.5. Перед початком відкритого голосування головуючий вказує кількість пропозицій, узагальнює чи уточнює формулювання, нагадує, якою більшістю голосів депутатів може бути прийняте рішення.         

         Голосування депутатів проводиться шляхом підняття руки депутатом.

         5.1.6. Для проведення таємного голосування і визначення результатів сесія обирає відкритим голосуванням лічильну комісію.

         Член лічильної комісії, чия кандидатура обговорюється, не бере участі в підрахунку голосів по даному питанню.

         Лічильна комісія обирає із свого складу голову і секретаря комісії.  

         Рішення лічильної комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії.  

         Час і місце голосування, порядок його проведення, форма бюлетенів встановлюється лічильною комісією.

         Бюлетені для таємного голосування видають члени лічильної комісії у відповідності зі списками депутатів.  

         Результати таємного голосування оформляються протоколами лічильної комісії, які підлягають затвердженню на сесії відкритим голосуванням.

         5.1.7. Поіменне голосування проводить головуючий на сесії шляхом опитування кожного депутата.  

        Для цього складається список депутатів, в якому вказуються прізвище, по батькові і ім'я. Проти кожного прізвища депутатів визначається місце для відмітки результатів голосування.

         5.1.8. Після підрахунку голосів головуючий оголошує результати голосування.

         5.1.9. В усіх випадках голосування депутат особисто зобов'язаний здійснити своє право на голосування. Депутати відсутні під час голосування, не мають права подати свій голос пізніше.

         5.1.10. Повторне голосування проводиться за рішенням сесії.

         5.1.11. Кожна поправка, доповнення, зміни, пропозиція обговорюються і виносяться на голосування окремо, якщо на цьому наполягає депутат.

         5.1.12. Після оголошення про голосування, слово для обговорення не надається, за винятком пропозиції про порядок проведення даного голосування. 

Глава 2. Дисципліна та етика пленарних засідань районної ради.

         5.2.1. Присутні на пленарних засіданнях районної ради не повинні: користуватися мобільними телефонами, вживати образливі висловлювання та непристойні і лайливі слова.

         5.2.2. Якщо виступаючий перевищує час, відведений для виступу, то головуючий може додати одну хвилину для закінчення промови виступаючого.    Якщо виступаючий і після цього перевищує час, то головуючий на пленарному засіданні звертається до нього з вимогою припинити виступ.  

         Якщо головуючий звертається до виступаючого з цих підстав, останній повинен припинити свій виступ.

         5.2.3. Під час пленарного засідання депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням, блокуванням мікрофонів тощо).

         5.2.4 Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку.  

      Після повторного попередження протягом пленарного засідання головуючий може поставити на розгляд районної ради питання про позбавлення депутата слова на пленарному засіданні районної ради. 

Глава 3. Матеріально-технічне і інформаційне забезпечення сесії

         5.3.1. Матеріально-технічне і інформаційне забезпечення сесії організовує виконавчий апарат районної ради.

         5.3.2. Повинно бути забезпечено:

         - звукозапис та озвучення залу засідання, кімната для засідання редакційної комісії;

         - місця для розміщення і роботи секретаріату, лічильної, юридичної і прес-групи.

         5.3.3. Фінансове забезпечення діяльності районної ради і її органів забезпечується за рахунок районного бюджету.

         5.3.4. Розпорядником відповідної частини бюджету є голова районної ради. 

Друк