header
  • Документи
  • Регуляторні акти
  • Про затвердження Порядку передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад району в новій редакції

Про затвердження Порядку передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад району в новій редакції

Зміст статті

 

trizub

УКРАЇНА

КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                          Р І Ш Е Н Н Я                                                     

ХІV сесії шостого скликання

від 14.03.2012р. № 193

 

Про затвердження Порядку передачі

в оренду майна спільної власності

територіальних громад району в новій редакції

 

     На підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо орендних відносин» від 21.04.2011 року № 3269-VІ, Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Постанов Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 р. N 629 і від 4 жовтня 1995 р. N 786» від 14 вересня 2011 р. N 961, Постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня2011р. №906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна», враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування і з питань управління спільною власністю територіальних громад району, будівництва, транспорту, водозабезпеченню та газифікації населених пунктів району, керуючись ст.ст.43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

                                                                                                        В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад району в новій редакції (додається).

2.Відділу з організаційної роботи та загальних питань районної ради в місячний термін опублікувати в газеті «Каховська зоря» проект даного рішення.

3. Вважати таким, що втратив чинність Порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад району, затверджений рішенням ХVІ сесії районної ради V скликання від 24.10.2007р. №207.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування.

  

Голова районної ради                                                                          М.П.Крупін


 Додаток

до рішення ХІV сесії

VІ скликання                                                                                                                                                               

від 14.03.012р.№ 193

ПОРЯДОК

передачі в оренду майна спільної

власності територіальних громад району

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Цей порядок розроблений відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2 Порядок визначає систему укладення договорів оренди цілісних майнових комплексів, іншого нерухомого і рухомого майна та окремо визначеного майна підприємств, установ і організацій, які належать до спільної власності територіальних громад району.

 

2. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УСТАНОВ.

2.1. Орендодавцем цілісних майнових комплексів, які перебувають в спільній власності територіальних громад району, можуть бути підприємства, організації, установи на балансі яких перебуває вищевказане комунальне майно за відповідним рішенням районної ради.

2.2. Оренда цілісних майнових комплексів здійснюється виключно на конкурсних засадах (згідно додатку №1).

2.3. Вартістю об'єкту оренди цілісного майнового комплексу є вартість комплексу основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди.

2.4. Рішення районної ради про передачу в оренду цілісного майнового комплексу приймається за попередньою згодою постійної комісії районної ради з питань управління спільної власності територіальних громад району, будівництва, транспорту, водозабезпечення та газифікації населених пунктів району.

2.5. При розгляді питань про передачу в оренду цілісного майнового комплексу переваги надаються:

- органам місцевого самоврядування та органам державної влади;

- суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють допомогу у вирішенні соціально-економічних проблем району.

2.6. У договорі оренди за домовленістю сторін передбачаються додаткові умови стосовно використання об'єктів майнового комплексу, що мають архітектурну, історичну, культурну цінність та розташовані у центрі міста.

 

3. НАДАННЯ ДОЗВОЛУ ПІДПРИЄМСТВУ, ОРГАНІЗАЦІЇ АБО УСТАНОВІ БУТИ ОРЕНДОДАВЦЕМ ЦІЛІСНОГО МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ.

3.1. Для одержання дозволу на право бути орендодавцем цілісного майнового комплексу підприємства, організації, установи заявник звертається до районної ради з листом – клопотанням, до якого додається відповідний комплект документів (додаток №2).

3.2. Постійна комісія районної ради з питань управління спільної власності територіальних громад району, будівництва, транспорту, водозабезпеченню та газифікації населених пунктів району розглядає комплект документів у 15-ти денний термін та погоджує розрахунок орендної плати .

3.3. В разі позитивного вирішення, за висновками постійної депутатської комісії, питання розглядається на засіданні черговій сесії районної ради.

3.4. Термін дії договору оренди, який заключається орендодавцем встановлюється рішенням сесії районної ради.

3.5. В разі дострокового звільнення майнового комплексу, орендар повинен за місяць письмово попередити про це районну раду та Орендодавця.

3.6. Після підписання договору, орендодавець передає для контролю до районної ради копії договору оренди, розрахунку орендної плати та акт прийому-передачі.

3.7. Передача орендарем цілісних майнових комплексів у суборенду забороняється.

 

4. ПЕРЕДАЧА В ОРЕНДУ ОКРЕМОГО ІНДИВІДУАЛЬНО ВИЗНАЧЕНОГО МАЙНА.

4.1 Орендодавцями окремого індивідуально визначеного майна можуть бути підприємства, установи та організації, на балансі яких знаходиться визначене майно за розпорядженням голови районної ради на підставі висновку постійної комісії районної ради з питань управління спільної власності територіальних громад району, будівництва, транспорту, водозабезпеченню та газифікації населених пунктів району, яке затверджується на черговій сесії районної ради.

4.2. Для отримання дозволу бути Орендодавцем підприємства, організації, установи на балансі яких перебуває визначене майно в п'ятиденний строк, після реєстрації заяви про надання в оренду майна, надсилають копії матеріалів заявника та проект договору до районної ради для погодження умов договору. Також у випадку звільнення додаткового окремого індивідуального майна за ініціативою Балансоутримувача матеріали про надання його в оренду надсилаються до районної ради.

Після погодження умов договору Балансоутримувач майна протягом семи робочих днів розмішує в газеті «Каховська зоря» оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляє в укладенні договору і повідомляє про це заявника.

Протягом десяти робочих днів після розміщення оголошення Балансоутримувач приймає заяви про оренду відповідного майна.

Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв Балансоутримувач інформує районну раду про результати вивчення попиту на об'єкт оренди. За результатами вивчення попиту постійною комісію приймається відповідне рішення, а саме у разі надходження однієї заяви конкурс не проводиться і договір укладається із заявником. У разі надходження двох і більше заяв оголошується конкурс на право оренди.

4.3. У разі надходження заяви від фізичної або юридичної особи про оренду майна почасово, подобово (не більше п'яти днів) майно надається в оренду без проведення конкурсу за розпорядженням голови районної ради , яке затверджується на черговій сесії районної ради.

У разі надходження заяви від бюджетної установи, або прирівняних до них установ, підприємств, організацій відповідно до чинного законодавства України, оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується в газеті і договір оренди укладається з таким заявником без проведення конкурсу.

4.4. Для одержання дозволу на право бути орендодавцем окремого індивідуально визначеного майна, організація, установа , підприємство звертається до районної ради з листом – клопотанням, до якого додаються документи, зазначені у додатку №3 цього Порядку.

4.5. Орендар не може передати в суборенду нерухоме та інше індивідуально визначене майно без згоди орендодавця та власника майна.

Згода на передачу в суборенду надається розпорядженням голови районної ради за висновком постійної комісії районної ради з питань управління спільної власності територіальних громад району, будівництва, транспорту, водозабезпеченню та газифікації населених пунктів району, яке затверджується на черговій сесії районної ради.

4.6. У разі, якщо окремо визначене та нерухоме майно, загальна площа яких перевищує 200 кв.м. на одне підприємство, організацію або установу, надається в оренду за рішенням сесії районної ради.

4.7.Підставою на укладення договору оренди частини внутрішньогосподарської меліоративної мережі є державні документи, підтверджуючі право на користування цією земельною ділянкою/

 

5. РОЗРАХУНКИ ЗА ОРЕНДУ.

5.1. Розрахунки плати за оренду об'єктів спільної власності територіальних громад району проводяться згідно Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду об'єктів спільної комунальної власності територіальних громад району (додаток 4).

 

6. УМОВИ НАДАННЯ ПІЛЬГ З ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ОРЕНДАРЯМ МАЙНА ОБ'ЄКТІВ СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД.

6.1. Пільги з орендної плати за оренду майна спільної власності територіальних громад району можуть надаватися орендарям у випадку, якщо протягом останніх шести місяців (в аграрно-промисловому комплексі – 12 місяців) до укладення договору оренди підприємство було збитковим, а також, якщо об'єкт оренди має важливе соціальне значення (належність об'єкта оренди до такої групи визначається за рішенням сесії районної ради).

6.2. Пільги можуть бути надані на термін до 2-х років або до досягнення визначених орендодавцем техніко-економічних показників діяльності об'єкта оренди, але не більш як на два роки.

6.3. Для отримання пільги орендар за згодою орендодавця надає до районної ради заяву та такі документи і матеріали:

- аналіз причин збитковості об'єкта оренди;

- бухгалтерський звіт (в обсязі форм річного);

- розшифрування дебіторської та кредиторської заборгованості;

- копію довідки з банку про наявність коштів на рахунках, у тому числі валютних;

- письмові пояснення, що об'єкт оренди має важливе соціальне значення (у разі коли орендар обґрунтовує надання пільг таким значенням об'єкта);

- пропозиції про розмір пільг з орендної плати із визначенням терміну, на який бажано їх одержати.

 

7. ТЕРМІН РОЗГЛЯДУ ПРЕДСТАВЛЕНИХ ДОКУМЕНТІВ ПРО НАДАННЯ ПІЛЬГ ЩОДО ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ОРЕНДУ ОБ'ЄКТІВ СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД РАЙОНУ.

7.1. На підставі п.6.3 цього Порядку для отримання пільги орендар за письмовою згодою орендодавця подає до районної ради зазначені документи і матеріали.

7.2. За письмовою візою голови районної ради фінуправління Каховської райдержадміністрації в 5-ти денний строк з дня їх одержання надає свої висновки щодо можливості надання пільг.

7.3. Районна рада, протягом 10-ти днів після одержаного від фінуправління висновку, повинна визначитись про розгляд на черговій сесії районної ради питання:

• про надання пільг на умовах зазначених орендарем;

• про відмову у наданні пільг;

• про відмову у наданні пільг із зазначенням умов, за яких такі пільги можуть бути надані.

Про підсумки визначення, районна рада повідомляє письмово заявника-орендаря та орендодавця.

7.4. Якщо заявник не погоджується з прийнятим висновком , клопотання про перегляд такого рішення може бути подано вдруге до районної ради не раніше ніж через півроку з дня його прийняття.

Також при прийнятті рішення сесії районної ради у відмові пільги або наданні у меншому розмірі, клопотання про перегляд рішення вдруге приймається в той же термін.

7.5. За прийнятим рішенням сесії районної ради про надання пільги між орендарем та орендодавцем укладається додаткова угода до договору оренди, у додатковій угоді обов'язково визначається розмір пільги та термін надання умови, за яких така пільга надається.

 

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

8.1. Вартість поліпшень орендованого майна, зроблених орендарем без згоди його власника, що не можна відокремити без спричинення шкоди для майна, компенсації не підлягає.

8.2. У випадку виникнення питань, неврегульованих цим порядком необхідно звертатись до Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

8.3. В окремих випадках при порушенні орендатором умов виконання договору оренди на цілісний майновий комплекс Каховської районної стоматологічної поліклініки, а саме призупинення надання стоматологічних послуг населенню Каховського району та м.Каховка, в тому числі їх пільговим верствам, надати право голові районної ради на термінове розірвання договору оренди своїм розпорядженням з послідуючим затвердженням на сесії Каховської районної ради.

 

Керуючий справами районної ради                                                                    В.І.Любак

 

ДОДАТОК № 1

До Порядку

Положення

Проведення конкурсів на право оренди комунального майна спільної власності територіальних громад району

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1 Це положення визначає процедуру проведення конкурсу на право оренди комунального майна, зокрема цілісних майнових комплексів підприємств, установ, організацій та їх структурних підрозділів (філій, дільниць), нерухомого майна

(будівель, споруд, нежитлових приміщень) та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до спільної власності територіальних громад району.

1.2 Конкурс на право оренди об'єкта полягає у визначені орендаря, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання основних умов конкурсу.

 

2. ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ.

2.1 Проведення конкурсу здійснює конкурсна комісія, створена розпорядженням (наказом) керівника підприємства, організації, установи на балансі якого знаходиться майно спільної власності територіальних громад району, за участю спеціалістів та депутатів районної ради у кількості від 5 до 7 осіб.

2.2 До складу конкурсної комісії не можуть входити особи, які є близькими родичами (подружжя та їх діти, батьки, брати, сестри, онуки) керівників підприємств, організацій, установ або безпосередніх зацікавлених представників (юридичних або фізичних осіб) учасників конкурсу.

2.3 Основними завданнями комісії є: визначення умов та строку проведення конкурсу; розгляд поданих претендентами документів та підготовка і подання орендодавцю списку претендентів, допущених до участі в конкурсі; проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону; складення протоколів та подання їх для затвердження орендодавцю.

2.4 До умов конкурсу віднесено:

- стартовий розмір орендної плати;

- ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу - відповідно до напряму виробничої діяльності підприємства);

- дотримання вимог щодо експлуатації об'єкта;

- компенсація переможцем конкурсу витрат, пов'язаних з проведенням незалежної оцінки об'єкта оренди, опублікуванням оголошення про конкурс у відповідних засобах масової інформації (у разі відсутності бюджетного фінансування таких витрат);

- зобов'язання щодо виробництва продукції чи надання послуг;

- строк оренди;

- зобов'язання щодо реконструкції чи капітального ремонту об'єкту.

2.5 Організатор конкурсу публікує інформацію про проведення конкурсу на право оренди в газеті «Каховська Зоря», не пізніше як за 20 календарних днів до проведення конкурсу.

2.6 Інформація про проведення конкурсу повинна містити такі дані:

• інформацію про об'єкт оренди та його місцезнаходження;

• умови конкурсу;

• дата і місце проведення конкурсу;

• кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів( не більш як три робочих дні від дати проведення конкурсу);

• перелік документів, які подаються претендентами для участі в

конкурсі;

• адреса, номер телефону організатора конкурсу;

• інша інформація, що може визначати конкурсна комісія, але яка не несе дискримінаційного характеру по відношенню до претендентів.

Особи, які під час вивчення попиту виявили заінтересованість в оренді об'єкта, письмово повідомляються орендодавцем про проведення конкурсу і необхідність подання письмових пропозицій відповідно до оголошення про конкурс

2.7 Від моменту опублікування інформаційного повідомлення організатор конкурсу дає можливість претендентам особисто ознайомитись з об'єктом, що здається в оренду за конкурсом, призначивши час і місце.

 

3. УМОВИ КОНКУРСУ.

3.1 До участі у конкурсі допускаються юридичні та фізичні особи, які своєчасно подали заяву, інші необхідні документи.

3.2 Для участі у конкурсі претендент подає до конкурсної комісії такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошенні про конкурс (якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові додаткові пропозиції відповідно до умов конкурсу);

пропозиції щодо виконання умов конкурсу (пропозиція стосовно розміру орендної плати вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу);

інформацію про засоби зв'язку з ним;

2) відомості про претендента:

для юридичної особи:

- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

- посвідчені нотаріусом копії установчих документів;

- копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

- завірена належним чином копія звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік;

- довідка від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

для фізичної особи:

- копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність;

- завірена належним чином копія виписки або витяг з Єдиного

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

- завірена належним чином копія декларації про доходи або

звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку.

3.3. Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються до конкурсної комісії у конвертах з написом "На конкурс" з відбитком печатки претендента. Зазначені конверти передаються голові комісії перед її черговим засіданням, під час якого конверти розпечатуються.

Подані претендентами документи розглядаються на засіданнях комісії до проведення конкурсу з метою формування списку його учасників. Зазначений список затверджується наказом орендодавця. Орендодавець протягом одного робочого дня після затвердження списку повідомляє учасникам конкурсу з використанням тих засобів зв'язку, які вони обрали, про їх допущення або

недопущення (із зазначенням підстав) до подання конкурсних пропозицій щодо орендної плати.

 

4. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ.

4.1. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається комісією за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати за перший/базовий місяць оренди із застосуванням принципу аукціону.

У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання цього комунального майна в оренду без проведення конкурсу, договір оренди укладається з такою особою.

4.2. Протягом семи робочих днів після затвердження орендодавцем списку учасників, допущених до участі у конкурсі, комісія проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу (їх уповноважених осіб). На засіданні можуть бути присутні представники засобів масової інформації та інші заінтересовані особи. Секретар комісії реєструє в протоколі засідання комісії кожного учасника конкурсу із зазначенням дати, часу та прізвища учасника чи уповноваженої особи і видає картку з номером учасника. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.

4.3. Учасники конкурсу в порядку черговості, визначеної згідно з їх реєстраційними номерами, подають голові конкурсної комісії конверти з конкурсними пропозиціями щодо орендної плати. Розмір орендної плати, зазначений у конкурсній пропозиції, не може бути меншим за розмір стартової орендної плати, зазначеної в оголошенні про проведення конкурсу.

4.4. Голова комісії (у разі його відсутності - заступник голови комісії) в присутності членів комісії та заінтересованих осіб розпечатує конверти і оголошує зміст пропозицій у порядку послідовності реєстраційних номерів. Конкурсні пропозиції, у яких зазначений розмір орендної плати нижчий, ніж визначений в умовах конкурсу, до уваги не беруться, а особи, які їх подали, до

подальшої участі в конкурсі не допускаються. Такі конкурсні пропозиції вносяться до протоколу з відміткою "не відповідає умовам конкурсу".

4.5. Після оголошення всіх конкурсних пропозицій щодо орендної плати конкурс проводиться у формі торгів "з голосу" головою комісії (у разі його відсутності - заступником голови комісії). Початком конкурсу вважається момент оголошення головою комісії найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях. Голова комісії пропонує учасникам вносити пропозиції.

4.6. У процесі проведення торгів учасники конкурсу піднімають картку із своїм номером, називають свою пропозицію та заповнюють і підписують бланк пропозиції, в якому зазначаються реєстраційний номер учасника і запропонована сума. Забезпечення учасників зазначеними бланками покладається на секретаря комісії.

4.7. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком, який установлюється конкурсною комісією, але не може бути меншим ніж 1 відсоток найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях. Якщо після того, як голова комісії тричі оголосив останню пропозицію, від учасників конкурсу не надійдуть пропозиції щодо більш високого розміру орендної плати, голова комісії оголошує "Вирішено",

називає номер учасника, який запропонував найбільший розмір орендної плати, і оголошує його переможцем конкурсу. Інші учасники підписують бланк про відсутність пропозицій.

4.8. Учасник, який під час конкурсу порушив вимоги цього Порядку, за рішенням комісії видаляється з конкурсу, про що вноситься запис до протоколу.

4.9. Після закінчення засідання комісії, на якому було визначено переможця конкурсу, складається протокол, у якому зазначаються відомості про учасників; стартова орендна плата; пропозиції учасників (підписані бланки з пропозиціями додаються); результати конкурсу. Протокол не пізніше наступного робочого дня

після проведення засідання підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і переможцем конкурсу.

4.10. Протокол про результати конкурсу протягом трьох робочих днів після підписання його всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і переможцем конкурсу затверджується розпорядженням (наказом) керівника. Орендодавець протягом трьох робочих днів після затвердження результатів конкурсу письмово повідомляє про результати конкурсу всім учасникам і публікує їх у виданнях, в яких було надруковано оголошення про конкурс.

4.11 Право оренди, придбане на конкурсі, не підлягає передачі третім особам.

 

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1 Конкурс вважається таким, що не відбувся, про що орендодавцем видається відповідне розпорядження (наказ), у разі:

- неподання заяв про участь у конкурсі;

- відсутності пропозицій, які відповідають умовам конкурсу;

- знищення об'єкта оренди або істотної зміни його фізичного стану.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, орендодавцем може бути повторно оголошено конкурс щодо передачі в оренду того самого майна, якщо після вивчення попиту виявлено потенційних орендарів..

5.2. У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди або порушення ним строку, комісія за умови надходження від інших учасників конкурсу у визначений в оголошенні про конкурс строк пропозицій, що відповідають умовам конкурсу, скасовує раніше прийняте рішення про визначення переможця конкурсу і визначає час і місце проведення додаткового засідання комісії.

5.3. Новим переможцем конкурсу визначається той учасник, розмір останньої пропозиції якого був найбільшим з пропозицій інших учасників конкурсу, допущених до подання конкурсної пропозиції щодо орендної плати. Про це складається протокол, який підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і новим переможцем конкурсу. Протокол про визначення переможця конкурсу затверджується розпорядженням (наказом) орендодавця.

 

Керуючий справами районної ради                                               В.І.Любак

 

ДОДАТОК № 2                                                                                                                                                                               

До Порядку

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

які надаються заявником підприємству, організації, установі для одержання дозволу на оренду цілісного майнового комплексу

 

1. Лист – клопотання на ім'я голови районної ради про намір взяти в оренду майно цілісного майнового комплексу.

2. Запропоновані умови до проекту договору оренди:

- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

- посвідчені нотаріусом копії установчих документів;

- копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

- завірена належним чином копія звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік;

- довідка від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

 

Керуючий справами районної ради                                                  В.І.Любак

 

ДОДАТОК № 3                                                                                                                                                      

до Порядку

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

які надаються підприємством, організацією або установою в районну раду для

одержання дозволу на передачу в оренду індивідуально визначеного майна

 

1. Перед оголошенням конкурсу на право оренди індивідуально визначеного майна спільної власності територіальних громад району, надавати до Каховської районної ради проект умов проведення конкурсу.

1.1. Лист – клопотання:

а) про надання заявнику права бути відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», орендодавцем індивідуально визначеного майна за його технічно - економічною характеристикою. У випадку оренди нерухомого майна треба вказати його адресу розташування та визначити площу.

б) про погодження орендної плати;

в) лист – зобов'язання по страхуванню орендованого майна.

2. Запропоновані умови до проекту договору оренди.

3. Розрахунок орендної плати за перший місяць оренди, підписаний керівником і головним бухгалтером підприємства, з урахуванням податку на землю минулорічної індексації майна та індексу інфляції за попередній місяць.

4. Умови розрахунків за комунальні послуги, при необхідності експлуатаційні та інші послуги.

 

Керуючий справами районної ради                                                                 В.І.Любак

 

ДОДАТОК №4                                                                                                                                                                                 

До Порядку

 

МЕТОДИКА

розрахунку і порядок використання плати за оренду об'єктів

комунальної власності територіальних громад району

 

1. Дану методику і порядок розроблено з метою створення єдиного організаційно – економічного механізму справляння плати за оренду цілісних майнових комплексів та інших окремо визначених об'єктів спільної власності територіальних громад району.

2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем. Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.

3. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності. Спочатку визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати - останній місяць, за який визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди.

У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності - на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

4. Розмір річної орендної плати, у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна), встановлюється за згодою сторін, але не менше як 10 відсотків вартості орендованого майна, а у разі коли орендарем є суб'єкт малого підприємництва – не менше, як 7 відсотків вартості орендованого майна. Орендодавець за необхідністю може здійснювати незалежну оцінку майна, що передається в оренду.

До плати за оренду індивідуально-визначеного майна не включаються витрати за комунальні, експлуатаційні та інші послуги на утримання орендованого майна.

5. З наймача будівлі, або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), також справляється плата за користування земельною ділянкою відповідно до чинного законодавства України

6. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси визначається за формулою:

Опл = (Воз + Внм) x Сор.ц

                      100

де Опл - розмір річної орендної плати, грн.; Воз - вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, грн.; Внм - вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, грн.; Сор.ц - орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів. За домовленістю орендодавця та орендаря орендна плата може бути більшою ніж та, яку визначено розрахунком згідно з цією Методикою.

Пільги щодо орендної плати надаються орендарю на підставі рішення сесії районної ради.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшений за результатами такого визначення.

7. У разі оренди нерухомого майна розмір річної орендної плати визначається

за формулою:

           Вп x Сор

Опл = ------------;

            100

де Вп - вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.; Сор - орендна ставка, визначена згідно з додатком N 1 до цієї методики.

Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або посередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:

Вп = Вб : Пб х Пп,

де Вп - вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.; Вб - вартість будівлі (споруди) в цілому(без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.; Пп - площа орендованого приміщення, кв.м; Пб - площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), кв.м.

8. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями , а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування, становить 1-ну (одну) гривню. Індексація річної орендної плати проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції у строки, визначені договором оренди.

9. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності кількості потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло, водопостачання, водовідведення, послуг зв'язку та інше.

10. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:

         Опл

Опл.міс = ----- x Ід.о. x Ім,

          12

де Опл - розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, грн.; Ід.о. - індекс інфляції за період з дати проведення незалежної або стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати; Ім - індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяцем до останнього числа першого місяця оренди.

11. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

12. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.

13. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.

14. Зайво перераховані суми орендної плати зараховуються в рахунок наступних платежів.

15. У разі, коли орендодавцем майна є районні комунальні підприємства, бюджетні організації та установи, орендна плата спрямовується:

- за окреме індивідуально-визначене майно (крім нерухомого) та дощувальні машини – 100 % зазначеному підприємству, організації, установі, сільській раді;

- за цілісний майновий комплекс – 100% до районного бюджету;

- за окремо визначене нерухоме майно та за оренду меліоративної мережі:

• 70 % орендної плати зазначеному підприємству, організації, установі, селищній, сільській раді;

30 % орендної плати до районного бюджету.

16. Річна орендна плата бюджетних установ, організацій і підприємств перераховується в місяць укладення договору оренди у повному обсязі.

17. Розмір річної орендної плати за використання цілісного майнового комплексу охорони здоров'я встановлюється в розмірі 12 відсотків до вартості майна за його остаточною балансовою вартістю.

18. Розмір річної орендної плати, у разі оренди внутрішньогосподарської меліоративної системи, на одного користувача нараховується із розрахунку співвідношення загальної балансової вартості частини меліоративної мережі, переданої на баланс селищної, сільської ради, на загальну кількість запроектованих дощувальних машин (не враховуючи перетяжні) та помножену на кількість дощувальних машин користувача та орендну ставку згідно додатку до Методики.

           В__

Опл = Зд.м * N д*Сор.,

де В – загальна балансова вартість частини меліоративної мережі, переданої на баланс селищної, сільської ради;

Зд.м - загальна кількість запроектованих дощувальних машин;

N д - кількість дощувальних машин користувача;

Сор – орендна ставка , визначена згідно з додатком 1 цієї Методики

У випадку використання внутрішньогосподарської меліоративної системи для крапельного зрошення орендна плата нараховується із розрахунку співвідношення загальної балансової вартості частини меліоративної мережі, переданої на баланс селищної, сільської ради, на загальну кількість зрошуємих гектарів землі та помножену на використовуєму кількість га земель та орендну ставку згідно додатку до Методики.

          В__

Опл = Зз * N з*Сор.,

де В – загальна балансова вартість частини меліоративної мережі, переданої на баланс селищної, сільської ради;

Зз - загальна кількість зрошуємих гектарів землі;

N з - кількість використовуємих гектарів землі користувачем;

Сор –орендна ставка , визначена згідно з додатком 1 цієї Методики.

У разі неможливості використовувати розрахунок річної орендної плати внутрішньогосподарської меліоративної системи на одного користувача із розрахунку співвідношення загальної балансової вартості частини меліоративної мережі, переданої на баланс селищної, сільської ради, на загальну кількість запроектованих дощувальних машин (не враховуючи перетяжні) та помножену на кількість дощувальних машин користувача та орендну ставку згідно додатку до Методики, дозволяється сільським радам Каховського району використовувати розрахунок річної орендної плати внутрішньогосподарської меліоративної системи для крапельного зрошення із розрахунку співвідношення загальної балансової вартості частини меліоративної мережі, переданої на баланс селищної, сільської ради, на загальну кількість зрошуємих гектарів землі та помножену на використовуєму кількість га земель та орендну ставку згідно додатку до Методики.

 

Керуючий справами районної ради                                                       В.І.Любак

Друк