header
  • Документи
  • Регуляторні акти
  • Проект рішення виконкому Роздольненської сільської ради "Про зміну тарифів на комунальні послуги по Роздольненській сільській раді"

Проект рішення виконкому Роздольненської сільської ради "Про зміну тарифів на комунальні послуги по Роздольненській сільській раді"

    РОЗДОЛЬНЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

  Каховського району Херсонської області

ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

                                           Р І Ш Е Н Н Я                                         ПРОЕКТ

 

Про  зміну тарифів

на комунальні послуги

по Роздольненській сільській раді

Розглянувши надані ПП «Ш.А.Н.С.» розрахунки на послуги з водопостачання, відкачування і вивіз нечистот та збирання і вивіз ТПВ по Роздольненській сільській раді, у зв’язку  підвищенням вартості ремонтних матеріалів, електроенергії та палива та зміною складових собівартості, керуючись  ст.28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". виконавчий комітет

В И Р І Ш И В

1. Погодити  скориговані тарифи на послуги водопостачання, водовідведення та вивіз ТПВ з 01.09.2014 року:

     Водопостачання – 7,00 грн/м.куб

     Відкачування і вивіз нечистот  - 25.42 грн/м куб

     Збирання і вивіз ТПВ          - 6,47 грн/на 1 жителя в міс

2. Вважати  таким, що втратило чинність рішення виконкому № 82

від 25.12.2012 року «Про погодження скоригованих  тарифів на послуги з водопостачання, водовідведення  та вивозу ТПВ по Роздольненській сільській раді»

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на начальника ПП "Ш.А.Н.С."

          Новакова М.В.

 Сільський голова                  Т.Л.Величенко

 

 

Аналіз регуляторного впливу

до рішення виконкому

«Про зміну тарифів на комунальні послуги»

 Існуюча проблема та аналіз питання, порушенного регулювання актом.

Діючі тарифи на комунальні послуги з централізованого водопостачання встановлені рішенням виконавчого комітету  від № 82 від 25.12.2012 року     Встановлення скоригованого  базового тарифу на комунальні послуги з водопостачання,вивозу нечистот,збирання і вивоз ТПВ на території Роздольненської сільської ради, їх зміна обумовлено рядом об’єктивних причин:

·         Зростання витрат на виробництво в результаті інфляційних процесів по відношенню до розміру витрат, врахованих в розрахункудіючихтарифів;

·         Зростання витрат на паливно-мастильні матеріали, електроенергію, , врахованих в розрахунку діючих тарифів;

·         Збільшення кількості об’єктів, що обслуговуються;

·         Перехід із спрощеної системи оподаткування на загальну із сплатою податку на додану вартість (ПДВ).

    Загальна собівартість на одиницю обсягу послуг при затвердженні базових тарифів складає:

·         водопостачання для всіх споживачів – 5,83 грн. за 1 м3;

·         відкачування і вивоз нечистот – 21,18 грн./куб. м.

·         збирання і вивіз ТПВ – 5,394 грн./на 1 жителя в місяць

    Перехід ПП»Ш.А.Н.С.» із спрощеної системи на загальну із сплатою  податку на додану вартість веде за собою необхідність щомісячної сплати  ПДВ підприємством. Тому подальша діяльність ПП «Ш.А.Н.С.» неможлива без збільшення на 20% (ПДВ) розміру тарифів на комунальні послуги на території  Роздольненської сільської ради ( с. Роздольне, с. В.Україна) так як діючий тариф не відшкодовує планову собівартість послуг та не надає спроможність підприємства сплачувати щомісячно податок на додану вартість. Дана проблема справляє негативний вплив на підприємство та споживачів послуг, для яких може погіршитись якість цих послуг, тому цей « Акт регуляторного впливу » в першу чергу передбачає коригування діючих тарифів шляхом збільшення на суму податку на додану вартість – 20%.,

До затвердження пропонуються базові тарифи: 

 •        водопостачання для всіх споживачів – 5,83 грн. + 20%ПДВ = 7,00 грн. за 1 м. куб.

           Відкачування і вивіз нечистот – 21,18+ 20% ПДВ = 25,42 грн./ м. куб.

          Збирання і вивіз ТПВ – 5,394 + 20 % ПДВ = 6,47 грн/ 1 жителя в місяць.

Ціль регуляторного акту

Забезпечити стабільне надання  послуг на водопостачання і вивіз нечистот та ТПВ на території Роздольненської сільської ради ( с. Роздольне, с. В.Україна)  шляхом корегування діючих тарифів.

·         Визначення розміру тарифу базується на нормативних розрахунках та фактичних витратах.

·         Спроможність ПП «Ш.А.Н.С.» сплачувати податок на додану вартість.

   Альтернативні способи досягнення мети

 1-й збереження існуючих тарифів без ПДВ призводить до неможливості надання послуг потрібної якості (недостатні надходження).

·         2-й затвердження скоригованого тарифу для всіх категорій споживачів суттєво покращить ситуацію в роботі підприємства,а всі споживачі отримують в повному обсязі якісні послуги цього підприємства.

·         3-й затвердження скориговано тарифу нижчим від економічно обґрунтованих витрат на виробництво послуг та відшкодування з сільського бюджету, відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», різниці між затвердженим розміром та економічно обґрунтованими витратами на виробництво послуг.

 У зв’язку з обмеженими можливостями сільського бюджету для вирішення зазначеної проблеми приймається альтернатива №2.

Опис механізму і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту.

 Шляхом застосування тарифів з ПДВ, які передбачені у запропоновану акті, підприємство буде отримувати достатню суму надходжень для забезпечення виробництва послуг , виплати заробітної плати  персоналу та сплати податків і зборів.

  У разі прийняття запропонованого регуляторного акта виникає законодавча підстава в отримання плати за комунальн іпослуги, тому що тарифи на ці послуги затверджуються рішенням виконкому ради. Норми запропонованого акту будуть застосовані до споживачів населених пунктів сільської ради.

 Питання не виконання зобов’язань сторонами (споживачем та виробником послуг) розв’язуються на підставі укладених угод або у судовому порядку.

 Ризиком при запровадженні регуляторного акту є зміна діючого законодавства (розмір мінімальної заробітної плати), підвищення цін на енергоносії, підвищення цін на матеріали, послуги сторонніх організацій).

Очікувані результати прийняття регуляторного акту

 Згідно з розрахунками запропонованих розмірів тарифів, поєднуються інтереси підприємства-виробника щодо розмірів тарифів та беззбиткової його роботи і інтереси споживачів щодо забезпечення виконавцем послуг, гарантії в наданні якісних послуг в належному обсязі, створенні належних умов життєдіяльності громадян сільської ради.

 Вплив вказаного зміненого тарифу на незахищені верстви населення буде компенсований за рахунок існуючих субсидій та пільг.

Обґрунтування строку чинності регуляторного акту

Строк дії регуляторного акта пропонується встановити на невизначений термін до чергового перегляду рівня цін на послуги цьогопідприємства.

  Показники результативності регуляторного акту:

·         100% відшкодування споживачами фактичних витрат на виробництво комунальних послуг;

·         Беззбиткова діяльність підприємства;

·         Отримання споживачами в повному обсязі якісних послуг цього підприємства;

·         Наявність коштів для проведення своєчасних розрахунків за поточні розрахунки з постачальниками.

·         Спроможність підприємства сплачував щомісячно податок на додану вартість.

            Відстеження результативності  регуляторного акта

 Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснене ПП«Ш.А.Н.С.» за результатами аналізу фінансового - господарської діяльності підприємства .

Директор ПП «Ш.А.Н.С.»                             М.В.Новаков                                                                                                       

         
 
  

Надрукувати