header

Про зміни фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Каховської районної ради» на 2020 рік та викладення його в новій редакції

КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА
 ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

______  сесії VІІ скликання
 
 
______________ № ______   
                                   

Про  зміни   фінансового плану

комунального некомерційного підприємства

«Каховський районний центр первинної

медико-санітарної допомоги  Каховської

районної  ради»  на   2020 рік

та викладення його в новій редакції

 

 

Розглянувши лист комунального некомерційного підприємства «Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги  Каховської районної  ради» від  01.09.2020р. №100,  щодо зміни  фінансового плану  підприємства  на 2020 рік    враховуючи  висновки  і рекомендації  постійної  депутатської  комісії  з  питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування,   керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни до   фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги  Каховської районної  ради» на   2020 рік, затвердженого рішенням ХХХVІІ сесії районної ради VІІ скликання від 07.11.2019 року №775, шляхом викладення його в новій редакції  ( додається).
         

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування.

 

 

Голова районної ради                                                              Т.С. Тертична

 

 

 
 

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 РІК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні фінансові показники підприємства

 

код рядка

факт минулого року

фінансовий план поточного

плановий рік (усього)

Утому числі за кварталами

I    квартал

II               квартал

III квартал

IV квартал

I. Формування фінансового результату підприємства

1.1 Доходи від операційної діяльності (деталізація)

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт,послуг) (за договором з НСЗУ)

100

28093,3

28757,2

29063,0

9056,2

6719,9

6719,9

6567,0

Кошти з місцевих бюджетів за програмою підтримки

110

7408,3

5104,3

7404,7

2439,0

961,9

591,0

3412,8

Кошти з місцевих бюджетів за цільовими програмами, у т.ч.:

120

 

 

323,0

0,0

323,0

0,0

0,0

Програма захисту населення в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої короновірусом  SAPS-CoV-2

121

 

 

323,0

 

323,0

 

 

Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:

130

40,5

 

4,2

 

4,2

 

 

дохід від оренди активів

131

40,5

 

0,0

 

 

 

 

дохід від платних послуг

132

 

 

0,0

 

 

 

 

дохід від реалізації необоротних активів

133

 

 

4,2

 

4,2

 

 

Інші доходи (благодійні внески, гранти, дарунки, інші доходи тощо) розшифрувати

140

78,7

120,1

127,2

45,1

32,1

25,0

25,0

Разом (сума рядків 100-140)

150

35620,8

33981,6

36922,1

11540,3

8041,1

7335,9

10004,8

1.2. Витрати

Витрати на оплату праці

200

22577,3

21483,3

21483,3

5839,7

5361,6

5143,8

5138,2

Нарахування на оплату праці

210

5054,2

4939,0

4939,0

1343,2

1231,0

1183,0

1181,8

Обовязкові платежі до бюджетів усіх рівнів

220

7,7

5,0

5,0

5,0

 

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

230

2673,3

1510,9

1460,9

769,3

146,3

400,0

145,3

Медикаменти та перевязувальні матеріали

240

1258,6

2031,1

1657,3

685,1

561,3

250,0

160,9

Продукти харчування

250

5,6

3,0

17,2

7,0

10,2

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

260

1000,0

1337,0

1239,3

786,0

181,0

152,3

120,0

Службові відрядження

270

77,3

100,0

100,0

100,0

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:

280

1081,2

1055,0

1055,0

777,5

123,5

37,8

116,2

оплата теплопостачання

281

109,5

0,0

0,0

 

 

 

 

оплата водопостачання та водовідведення

282

51,7

60,0

60,0

24,5

25,5

10,0

 

оплата електроенергії

283

281,6

285,0

285,0

150,0

95,0

25,3

14,7

оплата природного газу

284

622,7

700,0

700,0

600,0

 

 

100,0

оплата інших енергоносіїв

285

15,7

10,0

10,0

3,0

3,0

2,5

1,5

оплата енергосервісу

286

 

 

0,0

 

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

290

14,9

30,0

30,0

30,0

 

 

 

Інші поточні видатки

300

730,7

728,8

728,8

678,8

50,0

 

 

Амортизація

310

 

 

836,0

230,0

206,0

200,0

200,0

Інші витрати

320

 

540,3

3201,0

227,6

 

 

2973,4

Разом (сума рядків 200-320)

330

34480,8

33763,4

36752,8

11479,2

7870,9

7366,9

10035,8

1.3. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати

400

6033,6

6507,3

5459,7

3054,9

1022,3

840,1

542,4

Витрати на оплату праці

410

22577,3

21483,3

21483,3

5839,7

5361,6

5143,8

5138,2

Відрахування на соціальні заходи

420

5054,2

4939,0

4939,0

1343,2

1231,0

1183,0

1181,8

Амортизація

430

 

 

836,0

230,0

206,0

200,0

200,0

Інші операційні витрати

440

815,7

833,8

4034,8

1011,4

50,0

0,0

2973,4

Разом (сума рядків 400-440)

450

34480,8

33763,4

36752,8

11479,2

7870,9

7366,9

10035,8

1.4. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:

500

1364,8

736,3

3559,7

260,1

276,2

50,0

2973,4

Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках

501

 

 

2923,4

 

 

 

2923,4

Капітальні інвестиції          усього , у т.ч.:

510

1364,8

736,3

3559,7

260,1

276,2

50,0

2973,4

капітальне будівництво

511

 

 

0,0

 

 

 

 

придбання (виготовлення) основних засобів

512

1364,8

736,3

636,3

260,1

276,2

50,0

50,0

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

513

 

 

0,0

 

 

 

 

придбання (створення) нематеріальних активів

514

 

 

0,0

 

 

 

 

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

515

 

 

0,0

 

 

 

 

капітальний ремонт

516

 

 

2923,4

 

 

 

2923,4

1.5. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобовязаннями, у т.ч.:

600

146,1

199,0

467,0

199,0

106,0

81,0

81,0

кредити

601

 

 

 

 

 

 

 

позики

602

 

 

 

 

 

 

 

депозити

603

 

 

 

 

 

 

 

відсотки одержані

604

146,1

199,0

467,0

199,0

106,0

81,0

81,0

Інші надходження (розшифрувати)

610

 

 

 

 

 

 

 

Витрати від фінансової діяльності за зобовязаннями, у т.ч.:

620

 

 

 

 

 

 

 

кредити

621

 

 

 

 

 

 

 

позики

622

 

 

 

 

 

 

 

депозити

623

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати (розшифрувати)

630

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО ДОХОДІВ

700

35766,9

34180,6

37389,1

11739,3

8147,1

7416,9

10085,8

УСЬОГО ВИТРАТ

800

34480,8

33763,4

36752,8

11479,2

7870,9

7366,9

10035,8

ЧИСТИЙ ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

900

1364,8

736,3

636,3

260,1

276,2

50,0

50,0

II. Розподіл чистого прибутку

Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)

2000

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Напрямки розподілу чистого прибутку, в т.ч.: (розшифрувати)

2010

2308,8

736,3

636,3

260,1

276,2

50,0

50,0

Оновлення медичного обладнання та матеріально-технічної бази

2011

2308,8

736,3

636,3

260,1

276,2

50,0

50,0

III. Додаткова інформація

 

 

 

 

 

на 01.01

на 01.04

на 01.07

на 01.10

Штатна чисельність

3000

-

-

-

252,25

252,25

252,25

237,5

Вартість основних засобів

3010

-

-

-

5701,5

6106,7

6514,8

6514,8

Податкова заборгованість

3020

-

-

-

-

-

-

-

Неустойки (штрафи, пені)

3030

-

-

-

-

-

-

-

Заборгованість перед працівниками  за заробітною платою

3040

-

-

-

-

-

-

-

Дебіторська заборгованість

3050

-

-

-

-

-

-

-

Кредиторська заборгованість

3060

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор

 

 

_________________

 

Антоненко О.А.

 

 

 

підпис

 

 

 

 

Надрукувати