header

Про внесення змін до рішення ХХХІХ сесії районної ради VІІ скликання від 13 грудня 2019 року № 823 «Про районний бюджет Каховського району на 2020 рік»

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА  
ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
                                                    
ХLVIІ сесії VІІ скликання
від     вересня 2020 року № _____
Про внесення змін до рішення
ХХХІХ сесії районної ради VІІ скликання
від 13 грудня 2019 року № 823
«Про районний бюджет
Каховського району на 2020 рік»
21312200000
(код бюджету)

 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, статтями 43, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, розглянувши лист Каховської районної державної адміністрації , висновки та рекомендації постійних комісій районної ради, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення ХХХІХ сесії районної ради VІІ скликання від 13 грудня 2019 року № 823 «Про районний бюджет Каховського району на 2020 рік», такі зміни:
1.1. Збільшити:
– доходи загального фонду районного бюджету на суму 488 611 гривень 35 копійок;
– доходи спеціального фонду районного бюджету на суму 2 173 445 гривень;
– видатки загального фонду районного бюджету на суму 488 611 гривень 35 копійок;
– видатки спеціального фонду районного бюджету на суму 2 173 445 гривень;
– розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм на суму 2 173 445 гривень;
1.2. Затвердити уточнені обсяги:
– доходів районного бюджету у сумі 152 659 966 гривень 62 копійки, в тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 147 520 021 гривня 62 копійки та доходи спеціального фонду районного бюджету – 5 139 945 гривень (додаток 1);
– видатків районного бюджету у сумі 168 417 780 гривень 20 копійок, в тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 147 058 936 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету – 21 358 844 гривні 20 копійок (додаток 3);
– міжбюджетних трансфертів (додаток 5);
– розподілу об’єктів розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами (додаток 6);
– розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 36 877 229 гривень 20 копійок (додаток 7);
2.  Додатки 1, 3, 5-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування.

 

 

Голова районної ради                                                                             Тетяна ТЕРТИЧНА

 

 

 

 

 

 

Додаток 1
до рішення ХХХІХ сесії районної ради                                                            VІІ скликання
від 13.12.2019 № 823                                                                                              в редакції рішення ХLVIІ сесії районної ради                                                                VII скликання від __.09.2020 № ___                                                                                     

Доходи районного  бюджету на 2020 рік

21312200000

 

 

 

 

 

(код бюджету)

 

 

 

 

(грн.)

Код

Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі  бюджет розвитку

10000000

Податкові надходження

27 209 260,00

27 209 260,00

 

 

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

27 209 260,00

27 209 260,00

 

 

11010000

Податок  та збір на доходи фізичних осіб

27 198 260,00

27 198 260,00

 

 

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

19 367 600,00

19 367 600,00

 

 

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

7 510 660,00

7 510 660,00

 

 

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

320 000,00

320 000,00

 

 

11020000

Податок на прибуток підприємств

11 000,00

11 000,00

 

 

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

11 000,00

11 000,00

 

 

20000000

Неподаткові надходження

3 584 740,00

1 368 240,00

2 216 500,00

 

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

1 500,00

1 500,00

 

 

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

1 500,00

1 500,00

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

1 236 100,00

1 236 100,00

 

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

1 236 100,00

1 236 100,00

 

 

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

1 236 100,00

1 236 100,00

 

 

24000000

Інші неподаткові надходження

130 640,00

130 640,00

 

 

24060000

Інші надходження

130 640,00

130 640,00

 

 

24060300

Інші надходження

130 640,00

130 640,00

 

 

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

 

Х

 

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ

2 216 500,00

 

2 216 500,00

 

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

681 500,00

 

681 500,00

 

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 

416 000,00

 

416 000,00

 

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відпов до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"

265 500,00

 

265 500,00

 

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

1 535 000,00

 

1 535 000,00

 

25020200

Надходження що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

1 535 000,00

 

1 535 000,00

 

30000000

Доходи від операцій з капіталом

 

 

2 923 445,00

2 923 445,00

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що  перебуває в комунальній власності

2 923 445,00

Х

2 923 445,00

2 923 445,00

 

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

33 717 445,00

28 577 500,00

5 139 945,00

2 923 445,00

40000000

Офіційні трансферти

118 942 521,62

118 942 521,62

Х

Х

41000000

Від органів державного управління

118 942 521,62

118 942 521,62

Х

Х

41020000

Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

10 708 800,00

10 708 800,00

Х

Х

41020100

Базова дотація

10 708 800,00

10 708 800,00

Х

Х

41030000

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

43 035 300,00

43 035 300,00

Х

Х

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

39 334 300,00

39 334 300,00

Х

Х

41034200

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

2 701 000,00

2 701 000,00

Х

Х

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

1 000 000,00

1 000 000,00

 

 

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

5 976 000,00

5 976 000,00

 

 

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

5 976 000,00

5 976 000,00

 

 

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

59 222 421,62

59 222 421,62

 

 

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

19 927 400,00

19 927 400,00

 

 

41051100

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

1 977 900,00

1 977 900,00

 

 

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особлививми освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

45 111,00

45 111,00

 

 

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

802 301,00

802 301,00

 

 

41051500

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров"я за рахунок коштів медичної субвенції

11 083 315,00

11 083 315,00

 

 

41051600

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок коштів залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

4 016 200,25

4 016 200,25

 

 

41053700

Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів

441 072,00

441 072,00

 

 

41055000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

1 316 752,00

1 316 752,00

 

 

41053900

Інша субвенції з місцевого бюджету

19 612 370,37

19 612 370,37

 

 

 

Разом доходів

152 659 966,62

147 520 021,62

5 139 945,00

2 923 445,00

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами районної ради                                                                                   Ольга КОНОНОВИЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3
до рішення ХХХІХ сесії районної ради                                           VІІ скликання від 13.12.2019 № 823                                                                              в редакції рішення ХLVІІ сесії районної ради                                    VII скликання від __.09.2020 №___                                           

 

Розподіл видатків районного бюжету на 2020 рік

 

21312200000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(код бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грн.

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Фукнціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

усього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки розвитку

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100000

 

 

Виконавчий апарат Каховської районної ради

3 870 000,00

3 870 000,00

2 935 666,00

142 347,00

 

145 000,00

 

145 000,00

 

75 000,00

 

4 015 000,00

 

0110000

 

 

Виконавчий апарат Каховської районної ради

3 870 000,00

3 870 000,00

2 935 666,00

142 347,00

 

145 000,00

 

145 000,00

 

75 000,00

 

4 015 000,00

 

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

3 870 000,00

3 870 000,00

2 935 666,00

142 347,00

 

145 000,00

 

145 000,00

 

75 000,00

 

4 015 000,00

 

0200000

 

 

Каховська районна державна адміністрація

29 211 354,02

29 211 354,02

1 992 696,62

9 732,00

 

9 382 223,20

9 382 223,20

 

 

 

9 382 223,20

38 593 577,22

 

0210000

 

 

Каховська районна державна адміністрація

29 211 354,02

29 211 354,02

1 992 696,62

9 732,00

 

9 382 223,20

9 382 223,20

 

 

 

9 382 223,20

38 593 577,22

 

0218130

8130

0320

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

280 558,02

280 558,02

228 780,62

 

 

 

 

 

 

 

 

280 558,02

 

0212010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

20 631 552,00

20 631 552,00

 

 

 

6 458 778,20

6 458 778,20

 

 

 

6 458 778,20

27 090 330,20

 

0212111

2111

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

4 481 278,00

4 481 278,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 481 278,00

 

0212144

2144

0763

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

1 424 561,00

1 424 561,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 424 561,00

 

0215031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

2 393 405,00

2 393 405,00

1 763 916,00

9 732,00

 

 

 

 

 

 

 

2 393 405,00

 

0217322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

 

 

 

 

 

2 923 445,00

2 923 445,00

 

 

 

2 923 445,00

2 923 445,00

 

0600000

 

 

Відділ освіти Каховської районної державної адміністрації

99 759 390,63

99 759 390,63

72 278 666,00

3 811 840,00

 

11 728 621,00

9 723 121,00

2 005 500,00

 

25 500,00

9 723 121,00

111 488 011,63

 

0610000

 

 

Відділ освіти Каховської районної державної адміністрації

99 759 390,63

99 759 390,63

72 278 666,00

3 811 840,00

 

11 728 621,00

9 723 121,00

2 005 500,00

 

25 500,00

9 723 121,00

111 488 011,63

 

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

2 436 000,00

2 436 000,00

1 725 503,00

160 500,00

 

350 000,00

 

350 000,00

 

 

 

2 786 000,00

 

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти(у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

89 792 358,63

89 792 358,63

65 136 220,00

3 454 190,00

 

6 338 621,00

4 683 121,00

1 655 500,00

 

25 500,00

4 683 121,00

96 130 979,63

 

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти закладами позашкільними освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

1 563 261,00

1 563 261,00

1 170 946,00

31 300,00

 

 

 

 

 

 

 

1 563 261,00

 

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності закладів освіти

1 966 579,00

1 966 579,00

1 506 284,00

24 850,00

 

 

 

 

 

 

 

1 966 579,00

 

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3 673 752,00

3 673 752,00

2 739 713,00

141 000,00

 

 

 

 

 

 

 

3 673 752,00

 

0611162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

298 500,00

298 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

298 500,00

 

0613242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

25 340,00

25 340,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 340,00

 

06115061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров"я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

3 600,00

3 600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 600,00

 

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

5 040 000,00

5 040 000,00

 

 

 

5 040 000,00

5 040 000,00

 

0800000

 

 

Управління соціального захисту населення Каховської районної державної адміністрації

3 830 721,00

3 830 721,00

2 719 796,00

67 682,00

 

55 000,00

 

55 000,00

33 000,00

 

 

3 885 721,00

 

0810000

 

 

Управління соціального захисту населення Каховської районної державної адміністрації

3 830 721,00

3 830 721,00

2 719 796,00

67 682,00

 

55 000,00

 

55 000,00

33 000,00

 

 

3 885 721,00

 

0812152

2152

0763

Інші програми і заходи у сфері охорони здоров"я

30 000,00

30 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 000,00

 

0813140

3140

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

224 000,00

224 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224 000,00

 

0813050

3050

1070

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

27 800,00

27 800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 800,00

 

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв"язку

13 000,00

13 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 000,00

 

0813241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

3 529 921,00

3 529 921,00

2 719 796,00

67 682,00

 

55 000,00

 

55 000,00

33 000,00

 

 

3 584 921,00

 

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечння

6 000,00

6 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 000,00

 

0900000

 

 

Служба у справах дітей Каховської районної державної адміністрації

18 000,00

18 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 000,00

 

0910000

 

 

Служба у справах дітей Каховської районної державної адміністрації

18 000,00

18 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 000,00

 

0913112

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

18 000,00

18 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 000,00

 

1000000

 

 

Відділ культури Каховської районної державної адміністрації

1 976 125,00

1 976 125,00

1 281 050,00

290 500,00

 

48 000,00

37 000,00

11 000,00

 

 

37 000,00

2 024 125,00

 

1010000

 

 

Відділ культури Каховської районної державної адміністрації

1 976 125,00

1 976 125,00

1 281 050,00

290 500,00

 

48 000,00

37 000,00

11 000,00

 

 

37 000,00

2 024 125,00

 

1014081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів  в галузі культури і мистецтва

1 976 125,00

1 976 125,00

1 281 050,00

290 500,00

 

11 000,00

 

11 000,00

 

 

 

1 987 125,00

 

1017324

7324

0443

Бідівництво установ та закладів культури

 

 

 

 

 

37 000,00

37 000,00

 

 

 

37 000,00

37 000,00

 

1200000

 

 

Управління інфраструктури, житлово-комунального господарства, захисту довкілля, оборонної роботи та цивільного захисту Каховської районної державної адміністрації

95 215,00

95 215,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 215,00

 

1210000

 

 

Управління економічного розвитку та цивільного захисту Каховської районної державної адміністрації

95 215,00

95 215,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 215,00

 

1218220

8220

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

95 215,00

95 215,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 215,00

 

3700000

 

 

Фінансове управління Каховської районної державної адміністрації

8 298 130,35

7 129 880,00

 

 

768 250,35

 

 

 

 

 

 

8 298 130,35

 

3710000

 

 

Фінансове управління Каховської районної державної адміністрації

8 298 130,35

7 129 880,00

 

 

768 250,35

 

 

 

 

 

 

8 298 130,35

 

3718700

8700

0133

Резервний фонд

400 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3719750

9750

0180

Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів

441 072,00

 

 

 

441 072,00

 

 

 

 

 

 

 

 

3719770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

7 404 558,35

7 077 380,00

 

 

327 178,35

 

 

 

 

 

 

7 404 558,35

 

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

52 500,00

52 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 500,00

 

 

 

 

Всього

147058936,00

145890685,65

81207874,62

4322101,00

768250,35

21358844,20

19142344,20

2216500,00

33000,00

100 500,00

19142344,20

168417780,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами районної ради                                                                                                                     Ольга КОНОНОВИЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення ХХХІХ сесії районної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІІ скликання від 13.12.2019 № 823

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в редакції  рішення ХLVІІ сесії районної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІІ скликання від ___.09.2020 №___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжбюджетні трансферти на 2020 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,131E+10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(код бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн)

 

Код бюджету

Найменування бюджету - одержувача / надавача міжбюджетного трансферту

Трансферти з інших бюджетів

Трансферти іншим бюджетам

 

дотація на:

субвенції

усього

субвенції

усього

 

загального фонду на:

загального фонду на:

 

найменування трансферту

найменування трансферту

 

здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок залишку коштів освітньої субвенції

здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції

здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки)

здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (цільові видатки на лікування хворих на цукровийта нецукровий діабет )

здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (підтримка закладів охорони здоров'я, які надають вторинну медичнку допомогу)

здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів залишку медичної субвенції (співфінансування видатків з придбання медичного обладнання для КНП "Каховська ЦРЛ")

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

на співфінансування інвестиційних проектів (будівля комунального закладу "Чорнянський геріатричний пансіонат" по вул.Незалежності, 60, в с. Чорнянка Каховського району-реконструкція під комінальний заклад дошкільної освіти "Золотий ключик")

на організацію харчування учнів шкіл

на надання первинної медичної допомоги населенню громади

на надання вторинної медичної допомоги населенню громади (оплата комунальних послуг та енергоносіїв, та інші поточні видатки КНП "Каховська ЦРЛ")

на формування матеріального резерву засобів індивідуального захисту персоналу КНП "Каховська ЦРЛ" для запобігання поширенню COVID-19

на придбання фетального монітору з регістрацією графіку та апарату наркозно-дихального для КНП "Каховська ЦРЛ"

на співфінансування утримання районної пожежної охорони

на співфінансування регіональної програми "Розвиток людського капіталу"

на співфінансування "Нової української школи"

на утримання ЗНЗ громади

на співфінансування районної програми "Розвиток освіти" (для проведення медичних оглядів педагогічних та інших працівників шкіл громади, задіяних в освітньому пооцесі)

на позашкільну роботу на території громади

на методичне обслуговування освітніх закладів громади

на інше обслуговування закладів освіти громади

на надання соціальних послуг жителям громади

функціонування гуртків дитячо-юнацької спортивної школи на території громади

на співфінансування видатків з придбання шкільного автобусу

на проведення витрат на поховання учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни та для надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Інші субвенції               Всього

Інші субвенції з місцевого бюджету (на дошкільну освіту)

Інші субвенції з місцевого бюджету (на заклади клубного типу)

Інша субвенція на співфінансування регіональної програми "Розвиток людського капіталу"

Інша субвенція на співфінансування видатків з придбання шкільного автобусу

на співфінансування інвестиційних проектів (будівля комунального закладу "Чорнянський геріатричний пансіонат" по вул.Незалежності, 60, в с. Чорнянка Каховського району-реконструкція під комінальний заклад дошкільної освіти "Золотий ключик")

на виконання програми соціально-економічного розвитку району на 2020 рік

 

код Класифікації доходів бюджету

код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

 

41040200

41051000

41051200

41051100

41051500

41051500

41055000

41055000

41051600

41051400

41053700

41053900

41053900

41053900

41053900

41053900

41053900

41053900

41053900

41053900

41053900

41053900

41053900

41053900

41053900

41053900

41053900

41053900

41053900

9770

9770

9770

9770

9750

9800

 

1

2

3

5

6

 

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

12

15

 

 

 

 

16

19

 

2,131E+10

Районний бюджет Каховського району

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

0

 

2,131E+10

Бюджет Волинської сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 603

248 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

354 803,00

354 803,00

 

42 120

 

 

 

 

42 120

 

2,131E+10

Бюджет Кам'янської сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 560

 

 

 

20 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 560,00

81 560,00

1 624 000

140 700

 

 

 

 

1 764 700

 

2,131E+10

Бюджет Коробківської сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148 250

132 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280 450,00

280 450,00

2 380 000

 

 

 

 

 

2 380 000

 

2,131E+10

Бюджет Костогризівської сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

314 992

400 020

 

 

 

90 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

805 012,00

805 012,00

1 120 000

105 480

 

 

 

 

1 225 480

 

2,131E+10

Бюджет Малокаховської сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000

140 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190 000,00

190 000,00

 

153 720

 

 

 

 

153 720

 

2,131E+10

Бюджет Новокам'янської сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148 494

125 300

 

 

 

24 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

297 794,00

297 794,00

 

32 280

 

 

 

 

32 280

 

2,131E+10

Бюджет Семенівської сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 400

 

 

 

 

 

3 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 900,00

5 900,00

1 148 000

69 720

 

 

 

 

1 217 720

 

2,131E+10

Бюджет Розо-Люксембурзької сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

268 457

387 177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

655 634,00

655 634,00

 

63 960

 

 

 

 

63 960

 

2,131E+10

Бюджет Чорнянської сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

441 072

200 000

55 000

 

 

 

85 302,02

2 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

342 402,02

783 474,02

 

180 600

 

 

 

 

180 600

 

2,151E+10

Бюджет Зеленопідської сільської об'єднаної територіальної громади

1 280 400

11 425 700

 

1 707 900

792 200

16 119

49 900

 

295 932,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 755

4 268 512

15 000

218 900

176 742

200 000

255 000

 

327 178,35

 

5 479 087,35

21 047 238,35

 

 

 

 

 

 

0

 

2,151E+10

Бюджет Тавричанської сільської об'єднанаої територіальної громади

 

 

 

 

775 100

 

 

 

281 456,00

 

 

 

 

435 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

407 080

 

 

 

842 280,00

1 898 836,00

 

 

 

 

 

 

0

 

2,152E+10

Бюджет Любимівської селищної об'єднанаої територіальної громади

 

 

 

 

1 353 800

 

 

 

498 800,00

 

 

 

 

302 100

60 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

277 678

 

 

639 778,00

2 492 378,00

 

 

 

 

 

 

0

 

2,153E+10

Бюджет Роздольненської сільської об'єднанаої територіальної громади

1 287 400

8 501 700

 

 

587 900

20 418

53 200

 

221 875,00

 

 

255 083

395 021

 

 

 

 

 

12 000

2 216 953

11 000

88 482

89 429

139 734

490 841

322 527

 

 

4 021 070,00

14 693 563,00

 

 

 

 

 

 

0

 

2,12E+10

Бюджет міста Каховки

 

 

 

 

7 261 600

 

 

 

2 718 137,25

 

 

 

1 828 800

3 160 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 988 800,00

14 968 537,25

 

 

 

 

 

 

0

 

2,11E+10

Обласний бюджет Херсонської області

3 408 200

 

45 111

270 000

 

276 178

851 000

362 652

 

802 301

 

 

 

 

 

600 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 800

627 800,00

6 643 242,00

 

 

16 800

327 179

441 072

 

785 051

 

 

Державний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

52 500

52 500

 

Х

УСЬОГО

5 976 000

19 927 400

45 111

1 977 900

10 770 600

312 715

954 100

362 652

4 016 200,25

802 301

441 072

1 494 279

3 773 278

3 897 300

60 000

600 000

219 302,02

5 600

29 755

6 485 465

26 000

307 382

266 171

339 734

1 152 921

600 205

327 178,35

27 800

19 612 370,37

65 198 421,62

6 272 000

788 580

16 800

327 179

441 072

52 500

7 898 131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами районної ради

 

 

 

 

 

Ольга КОНОНОВИЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

до рішення ХХХІХ сесії районної ради                                                        VІІ скликання                                                                                        від 13.12.2019 № 823                                                                            в редакції рішення ХLVIІ сесії районної  ради                                     VІІ скликання  від __.09.2020 № ____                                                                                   

Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2020 році

 

21312200000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(код бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)

Загальна вартість будівництва гривень

Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %

Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоду, гривень

Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

0600000

 

 

Відділ освіти Каховської районної державної адімінстрації

5 040 000

 

5 040 000

 

0610000

 

 

Відділ освіти Каховської районної державної адімінстрації

5 040 000

0

5 040 000

 

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт Кам'янського закладу загальної середньої освіти Каховської районної ради Херсонської області по улаштуванню автоматичної системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу, системи централізованого пожежного спостереження за адресою с. Кам'янка, вул. Кооперативна, 2 ( в т.ч. виготовлення проєкту, проєктно-кошторисної документації, експертна оцінка)

2020

750 000

0

750 000

100

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт філії Семенівського опорного закладу загальної середньої освіти Каховської районної ради Херсонської області "Костогризівська гімназія" по улаштуванню автоматичної системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу, системи централізованого пожежного спостереження за адресою с. Костогризове вул. Гагаріна,20-А (в т.ч. виготовлення проєкту, проєктно-кошторисної документації, експертна оцінка)

2020

350 000

0

350 000

100

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт Малокаховського закладу загальної середньої освіти Каховської районної ради Херсонської області по улаштуванню автоматичної системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу, системи централізованого пожежного спостереження за адресою с. Малокаховка вул. Шкільна, 52 (в т.ч. виготовлення проєкту, проєктно-кошторисної документації, експертна оцінка)

2020

300 000

0

300 000

100

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт Семенівського опорного закладу загальної середньої освіти Каховської районної ради Херсонської області по улаштуванню автоматичної системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу, системи централізованого пожежного спостереження за адресою с. Семенівка вул. Шкільна, 42 (в т.ч. виготовлення проєкту, проєктно-кошторисної документації, експертна оцінка)

2020

1 400 000

0

1 400 000

100

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт Федорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Каховської районної ради Херсонської області  по улаштуванню автоматичної системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу, системи централізованого пожежного спостереження за адресою с-ще Федорівка вул. Івана Франка 20 (в т.ч. виготовлення проєкту, проєктно-кошторисної документації, експертна оцінка)

2020

450 000

0

450 000

100

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт Чорнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Каховської районної ради Херсонської області  по улаштуванню автоматичної системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу, системи централізованого пожежного спостереження за адресою с. Чорнянка, провул. Шкільний, 1 (в т.ч. виготовлення проєкту, проєктно-кошторисної документації, експертна оцінка)

2020

1 110 000

0

1 110 000

100

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт Сергіївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Каховської районної ради Херсонської області  по улаштуванню автоматичної системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу, системи централізованого пожежного спостереження за адресою с. Сергіївка, вул. Шкільна, 74 (в т.ч. виготовлення проєкту, проєктно-кошторисної документації, експертна оцінка)

2020

180 000

0

180 000

100

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт приміщень туалетів у будівлі Чорнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Каховської районної ради Херсонської області  за адресою с. Чорнянка, провул. Шкільний, 1 (в т.ч. виготовлення проєкту, проєктно-кошторисної документації, експертна оцінка)

2020

500 000

0

500 000

100

0200000

 

 

Каховська районна державна адміністрація

 

2 923 445

 

2 923 445

 

0210000

 

 

Каховська районна державна адміністрація

 

2 923 445

 

2 923 445

 

0217322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

Капітальний ремонт покрівлі будівлі головного корпусу комунального некомерційного підприємства "Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Каховської районної ради" за адресою: м. Каховка, вул. Велика Куликовська, 73

2020

1 462 841

0

1 462 841

100

0217322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

Капітальний ремонт покрівлі будівлі денного стаціонару комунального некомерційного підприємства "Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Каховської районної ради" за адресою: м. Каховка, вул. Велика Куликовська, 73

2020

1 000 000

0

1 000 000

100

0217322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

Капітальний ремонт з монтажу автоматичної системи пожеженої сигналізації, керування евакуюванням і протипожежного спостереження приміщень триповерхововї будівлі головного корпусу комунального некомерційного підприємства "Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Каховської районної ради" за адресою: м. Каховка, вул. Велика Куликовська, 73

2020

382 376

0

382 376

100

0217322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

Капітальний ремонт з монтажу автоматичної системи пожежної сигналізації, керування евакуюванням і протипожежного спостереження приміщень одноповерхововї будівлі денного стаціонару комунального некомерційного підприємства "Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Каховської районної ради" за адресою: м. Каховка, вул. Велика Куликовська, 73

2020

62 222

0

62 222

100

0217322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

Капітальний ремонт з монтажу автоматичної системи пожежної сигналізації, керування евакуюванням і протипожежного спостереження приміщень гаражу комунального некомерційного підприємства "Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Каховської районної ради" за адресою: м. Каховка, вул. Велика Куликовська, 73

2020

16 006

0

16 006

100

1000000

 

 

Відділ культури Каховської районної державної адміністрації

37 000

0

37 000

 

1010000

 

 

Відділ культури Каховської районної державної адміністрації

37 000

 

37 000

 

1017324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

Розробка проєктно-кошторисної документації протипожежного призначення по об'єкту: "Комунальна установа Каховський районний культурно-методичний заклад" за адресою м.Каховка вул. Велика Куліковська, 136

2020

37 000

0

37 000

100

 

 

 

Всього

 

 

8 000 445

 

8 000 445

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами районної ради                                                                                                                                                                          Ольга КОНОНОВИЧ

 

 

 

 

 

 

Додаток 7
до рішення ХХХІХ сесії районної ради                                                        VІІ скликання                                                                                        від 13.12.2019 № 823                                                                            в редакції рішення ХLVIІ сесії районної  ради                                     VІІ скликання  від __.09.2020 №____                                                                                    

Розподіл витрат районного бюджету на реалізацію районних програм у 2020 році

21312200000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(код бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

грн.

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми
згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд усього

у тому числі бюджет розвитку

0200000

 

 

Каховська районна державна адімінстрація

 

 

36119614,20

26537391,00

9 582 223,20

9 382 223,20

0210000

 

 

Каховська районна державна адімінстрація

 

 

36119614,20

26537391,00

9 582 223,20

9 382 223,20

0218831

8831

1060

Надання довгострокових кредитів індивідуальним сілським забудовникам житла на селі

Районна програма індивідуального житлововго будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення "Власний дім" на 2012-2020 роки

Рішення ХІІ сесії районної ради УІ скликання від 23.12.2011 №159 (зі змінами)

200 000,00

 

200 000,00

 

0212010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога начеленню

Програма розвитку вторинної медичної допомоги в Каховському районі та підтримки комунального некоменційного підприємства "Каховська ценральна районна лікарня Каховської районної ради" на 2020 рік

 Рішення ХLІІІ сесії районної ради УІІ скликання від 09.04.2020 № 895

27090330,20

20631552,00

6 458 778,20

6 458 778,20

0212111

2111

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Районна програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Каховському районі та підтримки комунального некомерційного підприємства "Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Каховської районної ради" на 2018-2020 роки

Рішення ХХУІІ сесії районної ради УІІ скликання від 26.07.2018 № 530 (зі змінами)

4 481 278,00

4 481 278,00

 

 

0217322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

Районна програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Каховському районі та підтримки комунального некомерційного підприємства "Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Каховської районної ради" на 2018-2020 роки

Рішення ХХУІІ сесії районної ради УІІ скликання від 26.07.2018 № 530 (зі змінами)

2 923 445,00

 

2 923 445,00

2 923 445,00

0212144

2144

0763

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

Програма економічного, соціального і культурного розвитку Каховського району на 2020 рік

Рішення ХLІІІ сесії районної ради УІІ скликання від 09.04.2020 № 887

1 424 561,00

1 424 561,00

 

 

0600000

 

 

Відділ освіти Каховської районної державної адміністрації

 

 

302 100,00

302 100,00

 

 

0610000

 

 

Відділ освіти Каховської районної державної адміністрації

 

 

302 100,00

302 100,00

 

 

0611162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

Районна програма "Розвиток освіти Каховського району" на 2018-2021 роки

Рішення ХХУІ сесії районної ради УІІ скликання від 07.06.2018 № 493 (зі змінами)

298 500,00

298 500,00

 

 

0615061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров"я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

Районна програма розвитку фізичної культури та спорту на 2018-2020 роки

Рішення ХХУІ сесії районної ради УІІ скликання від 07.06.2018 № 494 (зі змінами)

3 600,00

3 600,00

 

 

0800000

 

 

Управління соціального захисту населення Каховської районної державної адміністрації

 

 

273 000,00

273 000,00

 

 

0810000

 

 

Управління соціального захисту населення Каховської районної державної адміністрації

 

 

273 000,00

273 000,00

 

 

0812152

2152

0763

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров"я

Районна програма поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2015-2019 роки

Рішення ХХХУІ сесії районної ради УІІ скликання від 20.03.2015 № 602 (зі змінами)

30 000,00

30 000,00

 

 

0813140

3140

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, які здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Районна прогорама літнього оздоровлення та відпочинку дітей до 2018 року

Рішення ХХХІІІ сесії районної ради УІІ скликання від 28.02.2019

224 000,00

224 000,00

 

 

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв"язку

Районна програма поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2015-2019 роки

Рішення ХХХУІ сесії районної ради УІІ скликання від 20.03.2015 № 602 (зі змінами)

13 000,00

13 000,00

 

 

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Районна програма підтримки сім"ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2020 року

Рішення ХХУІ сесії районної ради УІІ скликання від 23.02.2018 № 451 (зі змінами)

6 000,00

6 000,00

 

 

0900000

 

 

Служба у справах дітей Каховської районної державної адміністрації

 

 

18 000,00

18 000,00

 

 

0910000

 

 

Служба у справах дітей Каховської районної державної адміністрації

 

 

18 000,00

18 000,00

 

 

0913112

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захситу

Районна програма "Діти Каховщини"

Рішення ХУ сесії районної ради УІІ скликання від 23.02.2017 № 204 (зі змінами)

18 000,00

18 000,00

 

 

1200000

 

 

Управління інфраструктури, житлово-комунального господарства, захисту довкілля, оборонної роботи та цивільного захисту Каховської районної державної адміністрації

 

 

95 215,00

95 215,00

 

 

1210000

 

 

Управління інфраструктури, житлово-комунального господарства, захисту довкілля, оборонної роботи та цивільного захисту Каховської районної державної адміністрації

 

 

95 215,00

95 215,00

 

 

1218220

8220

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

Районна програма "Призовна дільниця" на 2016-2020 роки

Рішення УІсесії районної ради УІІ скликання від 25.03.2016 № 33 (зі змінами)

95 215,00

95 215,00

 

 

3700000

 

 

Фінансове управління Каховської районної державної адімінстрації

 

 

69 300,00

69 300,00

0,00

0,00

3710000

 

 

Фінансове управління Каховської районної державної адміністрації

 

 

69 300,00

69 300,00

0,00

0,00

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

Програма економічного, соціального і культурного розвитку Каховського району на 2020 рік

Рішення ХLІІІ сесії районної ради УІІ скликання від 09.04.2020 № 887

52 500,00

52 500,00

 

 

3719770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

Районна програма "Розвиток людського капіталу Каховського району" на 2017-2021 роки

Рішення ХІХ сесії районної ради УІІ скликання від 06.10.2017 № 317 (зі змінами)

16 800,00

16 800,00

 

 

 

 

 

Всього

 

 

36877229,20

27295006,00

9 582 223,20

9 382 223,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами районної ради                                                                                                                                                                          Ольга КОНОНОВИЧ

Надрукувати