header

Про звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2020 року

КАХОВСЬКА   РАЙОННА РАДА  
ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ

_____ сесії VІІ скликання

___________________ № ___    

Про звіт про виконання районного

бюджету за І півріччя 2020 року

Розглянувши наданий районною державною адміністрацією звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2020 року районна рада відзначає, що за звітний період до загального фонду районного бюджету надійшло 9 919,0 тис.грн. податків і зборів, що становить 103,0 відсотків до уточнених планових призначень районного бюджету на звітний період.

Загальний обсяг дотацій становить 8 270,7 тис.грн., або стовідсотково до плану відповідного періоду, в тому числі базової дотації з державного бюджету отримано 5 354,4 тис.грн. та дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 2 916,3 тис.грн.

Медична субвенція з державного бюджету районному бюджету надійшла в сумі 2 701,0 тис.грн., що склало 100,0 % до плану.

Освітня субвенція з державного бюджету районним бюджетом отримана в сумі 23 263,1 тис.грн., або 100,0 % до квартального плану.

З бюджетів об’єднаних територіальних громад перераховано субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету в сумі 11 722,3  тис.грн., або стовідсотково до плану.

Субвенція з місцевих бюджетів на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції з державного надійшла з обласного бюджету, міського бюджету міста Каховка та бюджетів ОТГ району в загальному обсязі 7 814,3 тис.грн., або 70,5 % до плану.

Надходження субвенції з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 20,9 тис.грн., або 88,5 % до плану.

До районного бюджету з обласного перераховано субвенцію на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 216,7  тис.грн. та субвенцію на здійснення підтримки окремих закладів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 597,9  тис.грн., або стовідсотково до квартального плану.

За рахунок залишків трансфертів з державного бюджету до районного перераховано субвенцію з місцевих бюджетів за рахунок залишку коштів  медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, в обсязі 1 522,7 тис.грн. (або 37,9% до плану) та субвенцію з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів  освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, 1 707,9  тис.грн., або стовідсотково до плану звітного періоду.

Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів надійшла в сумі 152,7  тис.грн., або 100,0 % до плану.

Інша субвенція  до районного бюджету надійшла в сумі 10 854,5 тис.грн., або 85,5% до планових показників на І півріччя поточного року.

До спеціального фонду районного бюджету надійшло 8 251,6 тис.грн., використано в сумі 2 218,1 тис. грн.

Враховуючи вищезазначене та висновки і рекомендації спільного засідання депутатських комісій, керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України і ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

ВИРІШИЛА:

     1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2020 року по доходах (з урахуванням залишків коштів на початок року) і видатках загального фонду у сумі 95 665,5 тис.грн. та 68 726,1 тис. грн., відповідно, з перевищенням доходів над видатками  на суму 26 939,4 тис. грн., доходах і видатках спеціального фонду (з урахуванням залишків коштів на початок року) у сумі 8 251,6 тис.грн. і 2 218,1 тис.грн. згідно додатків 1- 3, які є невід’ємною частиною цього рішення.

 

Голова районної ради                                                                                      Тетяна ТЕРТИЧНА

 
 

 

 

Додаток № 1

 

 

до рішення ____ сесії районної ради

 

 

УІІ скликання

 

 

від __________2020 року №______

 

 

 

 

 

Узагальнені показники виконання районного бюджету

за І півріччя 2020 року

 

 

 

 

(грн.)

Найменування

Уточнений план на І півріччя

Виконано (касові видатки)

% виконання до плану

Відхилення (+,-)

ДОХОДИ

Податок на доходи фізичних осіб

8 898 579

9 169 165

103,0%

270 586

Інші  надходження

130 640

131 618

100,7%

978

Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

589 900

611 281

103,6%

21 381

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

438

438

100,0%

 

Податок на прибуток підприємств

6 398

6 458

100,9%

60

Базова дотація

5 354 400

5 354 400

100,0%

 

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

23 263 100

23 263 100

100,0%

 

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

2 701 000

2 701 000

100,0%

 

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету.

2 916 280

2 916 280

100,0%

 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції.

11 722 300

11 722 300

100,0%

 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції.

11 083 315

7 814 299

70,5%

-3 269 016

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

216 734

216 734

100,0%

 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

597 936

597 936

100,0%

 

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.

23 562

20 860

88,5%

-2 702

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів  медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

4 016 200

1 522 687

37,9%

-2 493 513

Субвнція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів  освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

1 707 900

1 707 900

100,0%

 

Інші субвенції з місцевого бюджету

12 693 458

10 854 498

85,5%

-1 838 960

Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів

152 730

152 730

100,0%

 

Всього доходів районного бюджету

86 074 870

78 763 684

91,5%

-7 311 186

Залишки коштів на 01.01.2020

 

16 901 791

 

16 901 791

Всього фінансові ресурси районного бюджету (доходи, залишок)

86 074 870

95 665 475

111,1%

9 590 605

ВИДАТКИ

Видатки районного бюджету по головних розпорядниках коштів та заходи

86 933 433

64 591 184

74,3%

-22 342 249

Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів

152 730

152 730

100,0%

 

Інші розрахунки

52 500

52 500

100,0%

 

Інші субвенції з місцевого бюджету

4 330 170

3 929 704

90,8%

-400 466

Разом з урахуванням міжбюджетних розрахунків

91 468 833

68 726 118

75,1%

-22 742 715

Перевищення фінансових ресурсів над видатками

-5 393 963

26 939 357

-499,4%

32 333 320

Залишки коштів на 01.07.2020

 

25 244 104

 

25 244 104

Кошти, що передаються до бюджету розвитку (спеціального фонду)

14 862 465

1 695 253

11,4%

-13 167 212

 

 

 

 

 

Керуючий справами                                                          Ольга КОНОНОВИЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення ____ сесії районної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УІІ скликання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від __________2020 року №______

 

Відомості про виконання кошторисів головними розпорядниками коштів та заходів

 

районного бюджету по загальному фонду за І півріччя 2020 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Найменування

Видатки - всього

у тому числі:

 

Заробітна плата з нарахуваннями

Енергоносії

Інші

 

Уточнений план на І півріччя

касові

% виконання до плану

Уточнений план на І півріччя

касові

% виконання до плану

Уточнений план на І півріччя

касові

% виконання до плану

Уточнений план на І півріччя

касові

% виконання до плану

 
 

Органи місцевого самоврядування

2 384 328

2 137 970

89,7%

2 190 861

2 022 790

92,3%

90 180

75 957

84,2%

103 287

39 223

38,0%

 

Освіта

58 320 555

43 484 300

74,6%

50 530 703

40 564 681

80,3%

2 632 831

1 257 641

47,8%

5 157 021

1 661 978

32,2%

 

Охорона здоров'я

21 550 782

15 002 887

69,6%

12 668 900

10 765 100

85,0%

4 055 100

1 533 000

37,8%

4 826 782

2 704 787

56,0%

 

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни

13 902

11 255

81,0%

 

 

 

 

 

 

13 902

11 255

81,0%

 

Заходи державної політики з  питань дітей та їх соціального захисту

10 000

8 000

80,0%

 

 

 

 

 

 

10 000

8 000

80,0%

 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2 040 505

1 677 322

82,2%

1 868 952

1 640 519

87,8%

28 382

20 305

71,5%

143 171

16 498

11,5%

 

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

14 480

9 050

62,5%

 

 

 

 

 

 

14 480

9 050

62,5%

 

Оздоровлення та відпочинок дітей

25 000

 

 

 

 

 

 

 

 

25 000

 

 

 

Культура і мистецтво

922 156

760 455

82,5%

663 098

656 423

99,0%

213 600

84 244

39,4%

45 458

19 788

43,5%

 

Утримання ДЮСШ

1 371 167

1 219 387

88,9%

1 178 437

1 069 449

90,8%

6 148

3 355

54,6%

186 582

146 583

78,6%

 

Місцева пожежна охорона

280 558

280 558

100,0%

279 098

279 098

100,0%

 

 

 

1 460

1 460

100,0%

 

Всього профінансовано установ і заходів

86 933 433

64 591 184

74,3%

69 380 049

56 998 060

82,2%

7 026 241

2 974 502

42,3%

10 527 143

4 618 622

43,9%

 

Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів

152 730

152 730

100,0%

 

 

 

 

 

 

152 730

152 730

100,0%

 

Інші субвенції з місцевого бюджету

4 330 170

3 929 704

90,8%

 

 

 

 

 

 

4 330 170

3 929 704

90,8%

 

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

52 500

52 500

100,0%

 

 

 

 

 

 

52 500

52 500

100,0%

 

Всього видатки загального фонду з урахуванням міжбюджетних розрахунків

91 468 833

68 726 118

75,1%

69 380 049

56 998 060

82,2%

7 026 241

2 974 502

42,3%

15 062 543

8 753 556

58,1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами

 

 

 

 

 

Ольга КОНОНОВИЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 3

 

 

 

до рішення ____ сесії районної ради

 

 

 

УІІ скликання

 

 

 

від __________2020 року №______

 

 

 

 

 

 

Звіт про виконання спеціального фонду районного

бюджету за І півріччя 2020 року

 

 

 

 

 

(грн.)

Найменування

Затверджено по бюджету

Уточнений план на рік

Виконано (касові видатки)

% виконання до уточненого плану

Відхилення від уточ.плану  (+,-)

ДОХОДИ

Власні надходження бюджетних установ всього, із них:

2 216 500

 

100 842

 

100 842

плата за послуги, що надаються бюджетними установами

681 500

 

-183 314

 

-183 314

інші джерела власних надходжень бюджетних установ

1 535 000

 

284 156

 

284 156

Інші надходження спеціального фонду

 

 

4 803 274

 

4 803 274

Всього спеціальний фонд доходів

2 216 500

 

4 904 116

 

100 842

Залишки коштів на 01.01.2020

 

 

1 652 246

 

1 652 246

Кошти, що отримані з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

 

1 695 253

 

1 695 253

Всього доходів спеціального фонду з урахуванням залишку

2 216 500

 

8 251 615

 

8 251 615

ВИДАТКИ

Видатки бюджетних установ всього, в тому числі:

2 216 500

 

522 861

 

522 861

за рахунок коштів, отриманних як плата за послуги, що надаються бюджетними установами

681 500

 

167 348

 

167 348

за рахунок коштів, отриманних з інших джерел власних надходжень бюджетних установ

1 535 000

 

355 513

 

355 513

Інші видатки спеціального фонду

 

 

1 695 253

 

1 695 253

Всього видатки спеціального фонду

2 216 500

 

2 218 114

 

522 861

Залишки коштів на 01.07.2020

 

 

6 033 501

 

6 033 501

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами

Ольга КОНОНОВИЧ

 

Надрукувати