header

Про звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Каховської районної ради» за ІІ квартал 2020 року

КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЄКТ ІШЕННЯ

______  сесії VІІ скликання

______________ № ______  

                                   

Про   звіт  про виконання   фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
«Каховський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги  Каховської
районної  ради»   за ІІ квартал  2020 року

 

 

 Заслухавши   звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги  Каховської районної  ради» за ІІ квартал  2020 року, враховуючи  висновки  і рекомендації  постійної  депутатської  комісії  з  питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування,   керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги  Каховської районної  ради» за ІІ квартал  2020 року

 ( додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування.

 

 

Голова районної ради                                                           Т.С. Тертична

 

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

 

 

за II квартал 2020 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

код рядка

Факт наростаючим підсумком з початку року

Звітний період (квартал, рік)

Минулий

Поточний

План

Факт

Відхилення

Виконання

рік

рік

 

 

 +/-

%

I. Формування фінансового результату підприємства

1.1 Доходи від операційної діяльності (деталізація)

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за  договором НСЗУ)

100

13303,7

15776,1

15776,1

13125,8

-2650,3

83,2

Кошти з місцевих бюджетів за програмою підтримки

110

3617,1

3400,9

3400,9

1333,6

-2067,3

39,2

Кошти з місцевих бюджетів

120

 

323,0

323,0

323,0

0,0

100,0

за цільовими програмами, у т.ч.:

Програма захисту населення в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої короновірусомSARS-CoV-2

121

 

323,0

323,0

323,0

0,0

100,0

Інші доходи від операційної

130

12,1

4,2

4,2

4,2

0,0

100,0

діяльності в т.ч.:

 

дохід  від оренди активів

131

 

 

 

 

 

 

дохів від платних послуг

132

 

 

 

 

 

 

дохід від реалізації необоротних активів

133

12,1

4,2

4,2

4,2

0,0

100,0

Інші доходи (блаходійні внески, гранти,

140

1239,5

77,2

77,2

124,3

47,1

161,0

дарунки тощо) (розшифрувати)

 

Разом (сума рядків 100-140)

150

18172,4

19581,4

19581,4

14910,9

-4670,5

х

1.2. Витрати

Витрати на оплату праці

200

11174,1

11201,3

11201,3

10404,0

-797,3

92,9

Нарахування на оплату праці

210

2479,4

2574,2

2574,2

2291,0

-283,2

89,0

Обовязкові платежі до бюджетів

220

6,0

5,0

5,0

1,5

-3,5

30,0

усіх рівнів

 

Предмети, матеріали, обладнання

230

414,3

915,6

915,6

496,2

-419,4

54,2

та інвентар

Медикаменти та перевязувальні матеріали

240

393,9

1246,4

1246,4

644,6

-601,8

51,7

Продукти харчування

250

4,7

17,2

17,2

36,8

-19,6

214,0

Оплата послуг (крім комунальних)

260

280,9

967,0

967,0

383,3

-583,7

39,6

Службові відрядження

270

53,1

100,0

100,0

21,3

-78,7

21,3

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі

280

600,3

901,0

901,0

109,8

-791,2

х

оплата теплопостачання

281

109,5

 

 

 

 

 

оплата водопостачання та водовідведення

282

19,8

50,0

50,0

18,9

-31,1

37,8

оплата електроенергії

283

132,6

245,0

245,0

70,9

-174,1

28,9

оплата природного газу

284

331,8

600,0

600,0

 

-600,0

0,0

оплата інших енергоносіїв

285

6,6

6,0

6,0

20,0

14,0

333,3

оплата енергосервісу

286

 

 

 

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

290

 

30,0

30,0

2,7

-27,3

9,0

Інші поточні видатки

300

423,8

728,8

728,8

161,0

-567,8

22,1

Амортизація

310

1257,8

436,0

436,0

326,1

-109,9

74,8

Інші витрати (розшифрувати)

320

227,8

227,6

227,6

 

-227,6

0,0

Разом (сума рядків (200-320)

330

17316,1

19350,1

19350,1

14878,3

х

х

1.3. Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати

400

1694,1

4077,2

4077,2

1673,4

2403,8

41,0

Витрати на оплату праці

410

11174,1

11201,3

11201,3

10404,0

797,3

92,9

Відрахування на соціальні заходи

420

2479,4

2574,2

2574,2

2291,0

283,2

89,0

Амортизація

430

1257,8

436,0

436,0

326,1

-109,9

74,8

Інші операційні витрати

440

710,7

1061,4

1061,4

183,8

877,6

17,3

Разом (сума рядків 400-440)

450

17316,1

19350,1

19350,1

14878,3

х

х

1.4. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності , у т.ч.

500

 

 

 

 

 

 

Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних витратах

501

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції усього, у т.ч.

502

 

 

 

 

 

 

капітальне будивництво

511

 

 

 

 

 

 

придбання (виготовлння) основих засобів

512

 

 

 

 

 

 

придбання (виготовлння) інших необоротних матеріальних активів

513

 

 

 

 

 

 

придбання (створення) нематеріальних активів)

514

 

 

 

 

 

 

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

515

 

 

 

 

 

 

капітальний ремонт

516

 

 

 

 

 

 

1.5. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності та зобовязаннями, у т.ч:

600

6,4

305,0

305,0

154,4

-150,6

50,6

кредити

601

 

 

 

 

 

 

позики

602

 

 

 

 

 

 

депозити

603

 

 

 

 

 

 

відсотки одержані

604

6,4

305,0

305,0

154,4

-150,6

50,6

Інші надходження  (розшифрувати)

610

 

 

 

 

 

 

Витрати від фінансової діяльності за зобовязаннями, у т.ч.:

620

 

 

 

 

 

 

кредити

621

 

 

 

 

 

 

позики

622

 

 

 

 

 

 

депозити

623

 

 

 

 

 

 

Інші витрати (розшифрувати)

630

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО ДОХОДІВ

700

18178,8

19886,4

19886,4

15065,3

-4821,1

х

УСЬОГО ВИТРАТ

800

17316,1

19350,1

19350,1

14878,3

-4471,8

х

ЧИСТИЙ ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

900

862,7

536,3

536,3

187,0

х

х

II . Розподіл чистого прибутку

Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого сбитку)

2000

х

х

х

х

х

х

Напрямки розподілу чистого прибутку, в т.ч.: (розшифрувати)

2010

862,7

536,3

536,3

187,0

х

х

Оновлення медичного обладнання та матеріально-технічної бази

2011

862,7

536,3

536,3

187,0

х

х

III. Додаткова інформація

Штатна чисельність

3000

 

 

252,25

247,75

-4,5

98,2

Вартість основних засобів

3010

 

 

5701,1

6514,8

813,7

114,3

Податкова заборгованість

3020

 

 

 

 

 

 

Неустойки (штрафи, пені)

3030

 

 

 

 

 

 

Забаргованість перед працівниками за заробітноюплатою

3040

 

 

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість

3050

 

 

 

 

 

 

Кредиторська заборгованість

3060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор

 

 

_________________

 

Антоненко О.А.

 

Надрукувати