header

Про звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства « Каховська центральна районна лікарня Каховської районної ради» за 2019 рік

КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

______  сесії VІІ скликання

______________ № ______                                     

Про   звіт  про виконання   фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
« Каховська центральна районна лікарня Каховської
районної  ради»   за    2019 рік

 

 

 Заслухавши  і обговоривши звіт  про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Каховська центральна районна лікарня  Каховської районної  ради» за 2019 рік,     враховуючи  висновки  і рекомендації  постійної  депутатської  комісії  з  питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування,   керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити звіт  фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Каховська центральна районна лікарня  Каховської районної  ради » за    2019 рік   ( додається).

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування.

 

 

Голова районної ради                                                           Т.С. Тертична

 

 

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2019 рік

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

Код рядка

У тому числі

План на 2019 р.

Отримано дохода за 2019 р.

Виконання (%)

Фінансові результати

Кошти отримані від НСЗУ

001

 

Кошти місцевих бюджетів

002

50447,1

46452,3

92,1

Кошти на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв

003

6790,1

6790,1

100,0

Кошти отримані від оренди майна

004

36,4

32,4

89,0

Інші операційні доходи (мед.огляди,послуги)

005

299,6

319,3

106,6

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)

006

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

007

Інші доходи (фонд спеціального розвитку)

008

9342,9

9317,9

99,7

Усього доходів

009

66916,1

62912,0

Витрати

План на 2019 р

Витрати за 2019 р.

Виконання (%)

Витрати на оплату праці

010

35442,0

32219,2

90,9

Відрахування на соціальні заходи

011

7761,6

7132,2

91,9

Витрати на комунальні послуги та енергоносії

012

6790,1

6790,1

100,0

Витрати на медикаменти та інвентар

013

Витрати на утримання закладу

014

7337,5

7189,9

98,0

Інші витрати (виплати пенсій, допомог)

015

192

192,0

100,0

Інші операційні витрати (поатки та збори)

016

50         

20,5

41,0

9342,9

9317,9

99,7

Усього витрати

017

66916,1

62861,8

Фінансові результати діяльності:

прибуток

021/1

0

50,2

збиток

021/2

ІІ. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини  прибутку:

Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)

022

Х

Х

Х

Розвиток виробництва:

023

50,2

Оновлення матеріально-технічної бази підприємства

023/1

50,2

До розвитку виробництва підприємства та оновлення матеріально-технічної бази на суму 50,2 тис. грн. входить:

-         придбання робочих місць – 50,2 тис. грн..

Директор                                      _____________________        О.Б.Мазур

Головний бухгалтер                  ______________________        Н.А. Артеха  

Друк