header

Про зміни фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Каховської районної ради» на 2020 рік та викладення його в новій редакції

КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
______  сесії VІІ скликання
______________ № ______   
                                   

Про  зміни   фінансового плану

комунального некомерційного підприємства

«Каховський районний центр первинної

медико-санітарної допомоги  Каховської

районної  ради»  на   2020 рік

та викладення його в новій редакції

 

 

Розглянувши лист голови районної державної адміністрації від 25.02.2020р.  №01-16-664/0/0/20/612-102    щодо зміни  фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги  Каховської районної  ради»  на 2020 рік та відповідний лист комунального некомерційного підприємства «Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги  Каховської районної  ради» від  20.02.2020 р. №136, враховуючи  висновки  і рекомендації  постійної  депутатської  комісії  з  питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування,   керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до   фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги  Каховської районної  ради» на   2020 рік, затвердженого рішенням ХХХVІІ сесії районної ради VІІ скликання від 07.11.2019 року №775, шляхом викладення його в новій редакції  ( додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування.

 

 

Голова районної ради                                                            Т.С. Тертична

 

 

 

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА  2020 рік

Основні фінансові показники підприємства

І. Формування фінансового результату підприємства

Код рядка

Довідка:

Довідка:

Плановий рік (усього)

У тому числі

факт минулого року

фінансовий план поточного року

І  квартал

ІІ  квартал

ІІІ  квартал

ІV квартал

Фінансові результати :

Кошти отримані від НСЗУ

001

28239,4

28239,2

28 757,2

9056,2

6567,0

6567,0

6567,0

Кошти місцевих бюджетів

002

6327,1

6039,2

3 029,0

1661,5

807,0

386,8

173,7

Кошти на покриття вартості комунальни послуг та енергоносіїв

003

1081,2

1059,4

1 055,0

777,5

123,5

42,5

111,5

Кошти отримані від оренди майна

004

40,5

4,8

0

Інші операційні доходи (розшифрування)

005

0

Дохід від участі в капіталі (розшифрування)

006

0

Інші фінансові доходи (відсотки одержані)

007

199,0

199,0

Інші доходи (благодійні внески, гранти та дарунки)

008

78,7

85,2

120,1

45,1

25,0

25,0

25,0

Усього доходів

009

35766,9

35427,8

33 160,3

11 739,3

7 522,5

7 021,3

6 877,2

Витрати

Витрати на оплату праці

010

22577,3

26046,0

21 265,5

5 839,7

5 143,8

5 143,8

5 138,2

Відрахування на соціальні заходи

011

5054,2

5990,4

4 891,0

1 343,2

1 183,0

1 183,0

1 181,8

Витрати на комунальні послуги та енергоносії

012

1081,2

1059,4

1 055,0

777,5

123,5

42,5

111,5

Обовязкові платежі до бюджету

013

7,7

1,5

5,0

5,0

Витрати на утримання закладу

014

5029,7

1500,0

4 797,8

3 079,1

771,0

577,0

370,7

Витрати на пільгові рецепти декретованої групи населення(ОНКО, УБД, діти інв.,трансплантованні)

015

730,7

700,0

728,8

678,8

50,0

Інші витрати (розшифрування)

016

0

Податок на прибуток від звичайної діяльності

017

0

Усього витрати

018

34480,8

35297,3

32 743,1

11723,3

7271,3

6946,3

6802,2

Фінансові результати діяльності:

Валовий прибуток (збиток)

019

13 189,6

9 382

11 894,8

5 899,6

2 378,7

1 877,5

1 739,0

Фінансовий результат від операційної діяльності

020

7 046,5

2 330,5

5 943,8

3773,9

1072,2

652,0

445,7

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

021

1 364,8

215,7

736,3

260,1

276,2

100,0

100,0

Частка меншості

021/1

0

Фінансовий результат (прибуток, збиток)

022

1 364,8

215,7

736,3

260,1

276,2

100,0

100,0

прибуток

022/1

1364,8

215,7

736,3

260,1

276,2

100,0

100,0

збиток

022/2

0

ІІ. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини прибутку: 

0

Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку) 

023

X

X

X

X

Розвиток виробництва:

023

1364,8

215,7

560,0

260,0

100,0

100,0

100,0

Оновлення медичного обладнання та матеріально-технічної бази підприємства

023/1

1364,8

215,7

560,0

260,0

100,0

100,0

100,0

ІІІ. Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету, у тому числі:

024

4422,8

4818,8

4 146,9

1138,7

1003,1

1003,1

1002

Податок з ДФО

024/1

4084,2

4688,4

3 827,8

1051,1

925,9

925,9

924,9

Віійськовий збір

024/2

338,6

130,4

319,1

87,6

77,2

77,2

77,1

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

024/3

0

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

024/4

0

рентні платежі

024/5

0

ресурсні платежі

024/6

0

Інші податки (розшифрувати)

024/7

0

Погашення податкової заборгованості, у тому числі:

025

0

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:

025/1

0

до бюджету

025/2

0

до державних цільових фондів

025/3

0

неустойки (штрафи, пені)

025/4

0

Внески до державних цільових фондів, у тому числі:

026

5054,2

5990,4

4 890,9

1 343,1

1 183,0

1 183,0

1 181,8

Відрахування на соціальні заходи

026/1

5054,2

5990,4

4 890,9

1 343,1

1 183,0

1 183,0

1 181,8

внески до фондів соцціального страхування

026/2

0

Інші обов’язкові платежі, у тому числі:

027

7,7

1,5

5,0

5

0

0

0,0

місцеві податки та збори

027/1

7,7

1,5

5,0

5,0

інші платежі (розшифрувати)

027/2

0

Керівник підприємства                                                       __________________                                                              ____________________

Антоненко О.А.

(посада)                                                                                           (підпис)                                                                                        (ПІБ) 

 

 

Друк