header

Про звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Каховської районної ради» за 2019 рік

КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

______  сесії VІІ скликання

______________ № ______   

                                   

Про   звіт  про виконання   фінансового плану

комунального некомерційного підприємства

«Каховський районний центр первинної

медико-санітарної допомоги  Каховської

районної  ради»   за   2019 рік

 Заслухавши і обговоривши звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги  Каховської районної  ради» за  2019 рік, враховуючи  висновки  і рекомендації  постійної  депутатської  комісії  з  питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування,   керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги  Каховської районної  ради»  за  2019 рік ( додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування.

 

 

Голова районної ради                                                            Т.С. Тертична

 

 

 

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА  2019 рік

 

 

 

 

 

Основні фінансові показники підприємства

І. Формування фінансового результату підприємства

 

Код рядка

У тому числі

 

План на 2019р.

Отримано дохода за  2019р.

Виконання (%)

Фінансові результати :

 

Кошти отримані від НСЗУ

001

28239,4

26148,8

92,6

Кошти місцевих бюджетів

002

6327,1

6148,1

97,2

Кошти на покриття вартості комунальни послуг та енергоносіїв

003

1081,2

991,9

91,7

Кошти отримані від оренди майна

004

40,5

24,4

60,2

Інші операційні доходи (розшифрування)

005

 

 

 

Дохід від участі в капіталі (розшифрування)

006

 

 

 

Інші фінансові доходи (відсотки отримані)

007

 

146,1

 

Інші доходи (благодійні внески, гранти та дарунки, дохід від одержаних активів, оприбутковано від списання активів)

008

78,7

1396,5

1774,5

Усього доходів

009

35 766,9

34 855,8

 

Витрати

 

План на 2019р.

Витрати за  2019р.

Виконання (%)

Витрати на оплату праці

010

22 577,3

22 512,6

99,7

Відрахування на соціальні заходи

011

5 054,2

4 937,8

97,7

Витрати на комунальні послуги та енергоносії

012

1 081,2

991,9

91,7

Обовязкові платежі до бюджету

013

7,7

7,7

100,0

Витрати на утримання закладу

014

5 029,7

4 220,4

83,9

Витрати на пільгові рецепти декретованої групи населення(ОНКО, УБД, діти інв.,трансплантованні)

015

730,7

672,6

92,0

Інші витрати (розшифрування)

016

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

017

 

 

 

Усього витрати

018

34480,8

33343,0

 

Фінансові результати діяльності:

 

Фінансовий результат (прибуток, збиток)

022

 

 

 

прибуток

022/1

1 364,8

2 308,8

169,2

збиток

022/2

 

 

 

ІІ. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини прибутку: 

 

 

 

 

Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку) 

023

X

X

X

Розвиток виробництва:

023

1 364,8

2 308,8

169,2

Оновлення медичного обладнання та матеріально-технічної бази підприємства

023/1

1364,8

2308,8

169,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До розвитку виробництва підприємства та оновлення матеріально технічної бази на суму 2308,8 тис. грн. входить:

медичне обладнання - 309,8 тис. грн.

офісна техніка - 170,6, тис. грн.

меблі офісні - 193,1 тис. грн.

електро та господарчі товари для поточного ремонту I та III поверхів за адресою вул. В.Куликовська 73 - 360,3 тис. грн.

будівельні матеріали для ремонту I поверху за адресою вул. В.Куликовська 73 - 577,9 тис. грн.

будівельні матеріали для ремонту III поверху за адресою вул. В.Куликовська 73 - 227,5 тис. грн.

Також були проведені такі роботи:

 ремонт каналізації та водопостачання будівлі за адресою вул. В.Куликовська 73 - 42,4 тис. грн.

 ремонт електро мережі будівлі за адресою вул. В.Куликовська 73 - 102,9 тис. грн.

поточний ремонт I поверху будівлі за адресою вул. В.Куликовська 73 - 189,5 тис. грн.

монтаж сигналізації - 95,9 тис. грн.

витрати на оформлення права власності на 2 автомобіля RENAULT DASTER  - 33,3 тис. грн.

ремонт старого медичного обладнання - 5,6 тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підприємства                                                       __________________                                                              ____________________

______________________

О.А. Антоненко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

_______________________

Н.О. Філатова

Друк