header

Про Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств Каховської районної ради

УКРАЇНА

 

 КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА

 ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                                                ПРОЕКТ   РІШЕННЯ

                                                                            ХХVІ  сесії VІІ скликання

 

______________ № ________

 

Про Порядок складання, затвердження та

контролю виконання фінансових планів

комунальних некомерційних підприємств Каховської районної ради

 

 

З метою вдосконалення порядку фінансового планування та забезпечення раціонального використання бюджетних коштів підприємств спільної власності територіальних громад Каховського району, враховуючи наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.03.2015 за № 300/26745 (із змінами) «Про Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», враховуючи висновки і рекомендації  постійної комісії  з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування, керуючись ст.ст. 75,77,78 Господарського кодексу України, ст. ст. 43,60  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити Порядок складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних некомерційних підприємств Каховської районної ради (далі – Порядок), згідно додатку.
 2.     Керівникам комунальних некомерційних підприємств  районної ради забезпечити своєчасне складання фінансових планів та звітів про їх виконання відповідно до вимог Порядку.
 3.         Контроль  за  виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування.

 

 

 Голова районної ради                                                                   Т.С.Тертична

 

  Додаток   1

до рішення _____ сесії

Каховської районної ради VII скликання

від ____________ № _____

 

 

ПОРЯДОК

складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів  комунальних некомерційних підприємств Каховської районної ради

 

 1. Цей Порядок визначає процедуру складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних некомерційних підприємств    (далі – Підприємства), засновниками яких є Каховська районна рада (далі – Порядок).

Фінансовий план – це документ, відповідно до якого підприємство отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року.

 1. Фінансовий план Підприємства складається за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку на кожний наступний рік з поквартальною розбивкою і відображає очікувані фінансові результати в запланованому році.

          Фінансовий план підприємства містить довідкову інформацію щодо фактичних показників минулого року та планових  показників поточного року.

 Під час складання фінансового плану, звіту про його виконання та підготовки пояснювальної записки підприємство може використовувати Рекомендації щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них, зазначені в
додатку 2 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.03.2015 за № 300/26745.

 1. Фінансовий план повинен забезпечувати збільшення показників доходу від діяльності Підприємства, активів та власного капіталу порівняно з плановими показниками на поточний рік. У разі зменшення зазначених показників, а також обсягу сплати поточних податків, зборів (обов’язкових платежів) до відповідних бюджетів, Підприємство обов’язково подає обґрунтування причин такого зменшення з відповідними розрахунками.
 2.   Проект фінансового плану Підприємства, підписаний керівником,   пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою у трьох примірниках у паперовому варіанті та в електронному вигляді подається до виконавчого апарату районної ради після його погодження головою Каховської районної державної адміністрації.

Проект фінансового плану подається не пізніше 01 листопада року, що передує плановому.

До проекту фінансового плану Підприємства додається пояснювальна записка, яка містить результати аналізу його фінансово-господарської діяльності за попередній рік, а також показники фінансово-господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік.

 1. Належним чином оформлений та погоджений проект фінансового плану направляється на розгляд постійної комісії районної ради з питань планування,бюджету, фінансів та оподаткування, приймає рішення про винесення його на  пленарне засідання сесії районної ради для затвердження або про повернення проекту на доопрацювання, про що Підприємство повідомляється письмово.

           Після доопрацювання проект фінансового плану Підприємства повторно подається до районної ради на затвердження.

 Фінансовий план підприємства за рік, що минув, не підлягає затвердженню.

 1. Зміни до затвердженого фінансового плану Підприємства можуть вноситись за необхідністю  протягом планового року.

Проект змін до фінансового плану підприємства, підписаний керівником Підприємства та погоджений головою  Каховської районної державної адміністрації, подається до виконавчого апарату районної ради  разом з пояснювальною запискою про причини таких змін та порівняльною таблицею.

 Зміни до фінансового плану підприємства не можуть уноситись у період, за яким минув строк звітування.

 1. Каховська районна рада розглядає зміни до фінансового плану підприємства згідно з порядком, передбаченими пунктом 5 цього Порядку.

Після затвердження зміненого фінансового плану Підприємства на ньому ставиться відмітка «Змінений».

У разі відхилення проекту змін до фінансового плану Підприємству в письмовій формі надсилається мотивована відповідь.

 1.     Контроль за своєчасним складанням фінансового плану Підприємства, а також за виконанням показників, затвердженого фінансового плану Підприємства, здійснює керівник Підприємства.
 2.     Керівник Підприємства подає до Каховської районної ради  звіт про виконання фінансового плану (додаток 2) разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності такого Підприємства у терміни:

        за звітний рік – до 1 лютого року, який настає за звітним періодом;

        за звітні квартали поточного року – до 30 числа місяця, що настає за звітним періодом.

 1. Затверджений фінансовий план Підприємства підлягає опублікуванню на офіційному веб – сайті Підприємства (за наявності) та на офіційному сайті Каховської районної ради.  

Друк