header

Про фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Каховська центральна районна лікарня Каховської районної ради» на 2020 рік

КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
______  сесії VІІ скликання

______________ № ______ 

 

Про  фінансовий  план
комунального некомерційного підприємства
«Каховська   центральна районна лікарня Каховської
районної  ради» на 2020 рік

 

 

          Розглянувши лист голови районної державної адміністрації від 06.09.2019  №01-16-4172/0/19/612-102  про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Каховський центральна районна  лікарня  Каховської районної  ради» на 2020 рік та відповідний лист комунального некомерційного підприємства «Каховська центральна районна  лікарня  Каховської районної  ради» від  27.08.2019 № 882,  враховуючи  висновки  і рекомендації  постійної  депутатської  комісії  з  питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування,   керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Каховська центральна районна  лікарня  Каховської районної  ради» на 2020 рік  ( додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування.

 

 

 

Голова районної ради                                                         Т.С. Тертична

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА  2020 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні фінансові показники підприємства

І. Формування фінансового результату підприємства

 

Код рядка

Довідка:

Довідка:

Плановий рік (усього)

У тому числі

факт минулого року

фінансовий план поточного року

І  квартал

ІІ  квартал

ІІІ  квартал

ІV квартал

Фінансові результати :

 

Кошти отримані від НСЗУ

001

 

 

28 239,2

7059,8

7059,8

7059,8

7059,8

Кошти місцевих бюджетів

002

 

 

6 039,2

1509,8

1509,8

1509,8

1509,8

Кошти на покриття вартості комунальни послуг та енергоносіїв

003

 

 

1 059,4

500,0

110,5

50,0

398,9

Кошти отримані від оренди майна

004

 

 

4,8

0,8

1,2

1,2

1,6

Інші операційні доходи (розшифрування)

005

 

 

0

 

 

 

 

Дохід від участі в капіталі (розшифрування)

006

 

 

0

 

 

 

 

Інші фінансові доходи (розшифрування)

007

 

 

0

 

 

 

 

Інші доходи (благодійні внески, гранти та дарунки)

008

 

 

85,2

21,3

21,3

21,3

21,3

Усього доходів

009

0

0

35 427,8

9 091,7

8 702,6

8 642,1

8 991,4

Витрати

 

 

Витрати на оплату праці

010

 

 

26 046,0

6 511,5

6 511,5

6 511,5

6 511,5

Відрахування на соціальні заходи

011

 

 

5 990,4

1 497,6

1 497,6

1 497,6

1 497,6

Витрати на комунальні послуги та енергоносії

012

 

 

1 059,4

500,0

110,5

50,0

398,9

Обовязкові платежі до бюджету

013

 

 

1,5

0,2

0,4

0,4

0,5

Витрати на утримання закладу

014

 

 

1 500,0

350,0

350,0

400,0

400,0

Витрати на пільгові рецепти декретованої групи населення(ОНКО, УБД, діти інв.,трансплантованні)

015

 

 

700,0

200,0

200,0

150,0

150,0

Інші витрати (розшифрування)

016

 

 

0

 

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

017

 

 

0

 

 

 

 

Усього витрати

018

0

0

35 297,3

9059,3

8670,0

8609,5

8958,5

Фінансові результати діяльності:

 

Валовий прибуток (збиток)

019

0

0

9 381,8

2 580,2

2 191,1

2 130,6

2 479,9

Фінансовий результат від операційної діяльності

020

0

0

2 330,5

582,4

582,6

582,6

582,9

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

021

0

0

215,7

53,7

53,9

53,9

54,2

Частка меншості

021/1

 

 

0

 

 

 

 

Фінансовий результат (прибуток, збиток)

022

0

0

215,7

53,7

53,9

53,9

54,2

прибуток

022/1

 

 

0,0

 

 

 

 

збиток

022/2

 

 

0

 

 

 

 

ІІ. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини прибутку: 

 

 

 

0

 

 

 

 

Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку) 

023

 

 

 

X

X

X

X

Розвиток виробництва:

023

 

 

215,7

53,7

53,9

53,9

54,2

Оновлення медичного обладнання та матеріально-технічної бази підприємства

023/1

 

 

215,7

53,7

53,9

53,9

54,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету, у тому числі:

024

0

0

4 818,8

1204,7

1204,7

1204,7

1204,7

Податок з ДФО

024/1

 

 

4 688,4

1172,1

1172,1

1172,1

1172,1

Віійськовий збір

024/2

 

 

130,4

32,6

32,6

32,6

32,6

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

024/3

 

 

0

 

 

 

 

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

024/4

 

 

0

 

 

 

 

рентні платежі

024/5

 

 

0

 

 

 

 

ресурсні платежі

024/6

 

 

0

 

 

 

 

Інші податки (розшифрувати)

024/7

 

 

0

 

 

 

 

Погашення податкової заборгованості, у тому числі:

025

 

 

0

 

 

 

 

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:

025/1

 

 

0

 

 

 

 

до бюджету

025/2

 

 

0

 

 

 

 

до державних цільових фондів

025/3

 

 

0

 

 

 

 

неустойки (штрафи, пені)

025/4

 

 

0

 

 

 

 

Внески до державних цільових фондів, у тому числі:

026

 

 

5 990,4

1 497,6

1 497,6

1 497,6

1 497,6

Відрахування на соціальні заходи

026/1

 

 

5 990,4

1 497,6

1 497,6

1 497,6

1 497,6

внески до фондів соцціального страхування

026/2

 

 

0

 

 

 

 

Інші обов’язкові платежі, у тому числі:

027

0

0

1,5

0,2

0,4

0,4

0,5

місцеві податки та збори

027/1

 

 

1,5

0,2

0,4

0,4

0,5

інші платежі (розшифрувати)

027/2

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підприємства                                                       __________________                                                              ____________________

Антоненко О.А.

(посада)                                                                                           (підпис)                                                                                        (ПІБ) 

 

 

 

Друк