header

Про фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Каховської районної ради» на 2020 рік

КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
______  сесії VІІ скликання

______________ № ______ 

 

Про  фінансовий  план

комунального некомерційного підприємства

«Каховський районний центр первинної

медико-санітарної допомоги  Каховської

районної ради» на 2020 рік

 

 

          Розглянувши лист голови районної державної адміністрації від 06.09.2019   №  01-16-4172/0/19/612-102 про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Каховський районний центр первинної  медико-санітарної допомоги  Каховської районної ради » на 2020 рік  та відповідний лист комунального некомерційного підприємства «Каховський районний центр первинної  медико-санітарної допомоги  Каховської районної ради » від  27.08.2019 № 882,  враховуючи  висновки  і рекомендації  постійної  депутатської  комісії  з  питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Каховський районний центр первинної  медико-санітарної допомоги  Каховської районної ради» на 2020 рік  ( додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування.

 

 

Голова районної ради                                                         Т.С. Тертична

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА  2020 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні фінансові показники підприємства

І. Формування фінансового результату підприємства

 

Код рядка

Довідка:

Довідка:

Плановий рік (усього)

У тому числі

факт минулого року

фінансовий план поточного року

І  квартал

ІІ  квартал

ІІІ  квартал

ІV квартал

Фінансові результати :

 

Кошти отримані від НСЗУ

001

 

 

28 239,2

7059,8

7059,8

7059,8

7059,8

Кошти місцевих бюджетів

002

 

 

6 039,2

1509,8

1509,8

1509,8

1509,8

Кошти на покриття вартості комунальни послуг та енергоносіїв

003

 

 

1 059,4

500,0

110,5

50,0

398,9

Кошти отримані від оренди майна

004

 

 

4,8

0,8

1,2

1,2

1,6

Інші операційні доходи (розшифрування)

005

 

 

0

 

 

 

 

Дохід від участі в капіталі (розшифрування)

006

 

 

0

 

 

 

 

Інші фінансові доходи (розшифрування)

007

 

 

0

 

 

 

 

Інші доходи (благодійні внески, гранти та дарунки)

008

 

 

85,2

21,3

21,3

21,3

21,3

Усього доходів

009

0

0

35 427,8

9 091,7

8 702,6

8 642,1

8 991,4

Витрати

 

 

Витрати на оплату праці

010

 

 

26 046,0

6 511,5

6 511,5

6 511,5

6 511,5

Відрахування на соціальні заходи

011

 

 

5 990,4

1 497,6

1 497,6

1 497,6

1 497,6

Витрати на комунальні послуги та енергоносії

012

 

 

1 059,4

500,0

110,5

50,0

398,9

Обовязкові платежі до бюджету

013

 

 

1,5

0,2

0,4

0,4

0,5

Витрати на утримання закладу

014

 

 

1 500,0

350,0

350,0

400,0

400,0

Витрати на пільгові рецепти декретованої групи населення(ОНКО, УБД, діти інв.,трансплантованні)

015

 

 

700,0

200,0

200,0

150,0

150,0

Інші витрати (розшифрування)

016

 

 

0

 

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

017

 

 

0

 

 

 

 

Усього витрати

018

0

0

35 297,3

9059,3

8670,0

8609,5

8958,5

Фінансові результати діяльності:

 

Валовий прибуток (збиток)

019

0

0

9 381,8

2 580,2

2 191,1

2 130,6

2 479,9

Фінансовий результат від операційної діяльності

020

0

0

2 330,5

582,4

582,6

582,6

582,9

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

021

0

0

215,7

53,7

53,9

53,9

54,2

Частка меншості

021/1

 

 

0

 

 

 

 

Фінансовий результат (прибуток, збиток)

022

0

0

215,7

53,7

53,9

53,9

54,2

прибуток

022/1

 

 

0,0

 

 

 

 

збиток

022/2

 

 

0

 

 

 

 

ІІ. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини прибутку: 

 

 

 

0

 

 

 

 

Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку) 

023

 

 

 

X

X

X

X

Розвиток виробництва:

023

 

 

215,7

53,7

53,9

53,9

54,2

Оновлення медичного обладнання та матеріально-технічної бази підприємства

023/1

 

 

215,7

53,7

53,9

53,9

54,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету, у тому числі:

024

0

0

4 818,8

1204,7

1204,7

1204,7

1204,7

Податок з ДФО

024/1

 

 

4 688,4

1172,1

1172,1

1172,1

1172,1

Віійськовий збір

024/2

 

 

130,4

32,6

32,6

32,6

32,6

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

024/3

 

 

0

 

 

 

 

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

024/4

 

 

0

 

 

 

 

рентні платежі

024/5

 

 

0

 

 

 

 

ресурсні платежі

024/6

 

 

0

 

 

 

 

Інші податки (розшифрувати)

024/7

 

 

0

 

 

 

 

Погашення податкової заборгованості, у тому числі:

025

 

 

0

 

 

 

 

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:

025/1

 

 

0

 

 

 

 

до бюджету

025/2

 

 

0

 

 

 

 

до державних цільових фондів

025/3

 

 

0

 

 

 

 

неустойки (штрафи, пені)

025/4

 

 

0

 

 

 

 

Внески до державних цільових фондів, у тому числі:

026

 

 

5 990,4

1 497,6

1 497,6

1 497,6

1 497,6

Відрахування на соціальні заходи

026/1

 

 

5 990,4

1 497,6

1 497,6

1 497,6

1 497,6

внески до фондів соцціального страхування

026/2

 

 

0

 

 

 

 

Інші обов’язкові платежі, у тому числі:

027

0

0

1,5

0,2

0,4

0,4

0,5

місцеві податки та збори

027/1

 

 

1,5

0,2

0,4

0,4

0,5

інші платежі (розшифрувати)

027/2

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підприємства                                                       __________________                                                              ____________________

Антоненко О.А.

(посада)                                                                                           (підпис)                                                                                        (ПІБ) 

 

 

 

Друк