header

Про виділ дошкільного підрозділу Роздольненської ЗОШ І-ІІІ ст.- ДНЗ Каховської районної ради Херсонської області та створення закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Яблунька»

 КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА

 
ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ
                                                                    
                                           
 
 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
_____сесії VІІ скликання
 
                           

_____________ № _____

 

Про виділ  дошкільного підрозділу
Роздольненської ЗОШ І-ІІІ ст.-
ДНЗ  Каховської районної ради 
Херсонської області та створення
закладу дошкільної освіти
(ясла-садок) «Яблунька»

 

 

 

 

      У зв’язку з прийняттям нового Закону України  «Про освіту» та внесенням змін до  Закону України  «Про загальну середню освіту», розглянувши листи Каховської районної державної адміністрації  від 23.07.2019 року № 01-14-3585/0/19/612-100 та  відділу освіти  Каховської районної державної адміністрації від 23.07.2019 року №01-24/610,  лист Роздольненської сільської ради від 13.06.2019 року № 02-33/0/19/700-26-384, рішення ХХІV сесії VІІ скликання  Роздольненської сільської ради від 29.05.2019 року  № 290  «Про клопотання щодо виділу дошкільного навчального закладу (дитячий садок) зі складу юридичної особи -  Роздольненської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів  та передачу у комунальну власність», враховуючи висновки та рекомендації постійної   комісії  з питань депутатської діяльності, етики, законності і взаємодії з правоохоронними органами та засобами масової інформації, керуючись статтею 109 Цивільного кодексу України, підпунктом 13 пункту 3, підпунктом 2 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про освіту», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Здійснити виділ майна, прав та обов’язків в частині підрозділу дошкільної освіти зі складу  Роздольненської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів  - дошкільний навчальний заклад Каховської районної ради Херсонської області.

2. Затвердити склад комісії для складання розподільчого балансу згідно додатку. Комісії здійснити усі необхідні дії щодо складання розподільчого балансу згідно чинного законодавства та подати його на затвердження сесії Каховської районної ради.

3. Створити внаслідок виділу заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Яблунька» Каховської районної ради Херсонської області.

4. Визначити найменування новоствореного закладу дошкільної освіти наступним чином:

4.1. Повне найменування: заклад дошкільної освіти (ясла-садок)  «Яблунька» Каховської районної ради Херсонської області;

4.2. Скорочене найменування: ЗДО «Яблунька».

5.  Визначити місцезнаходженням ЗДО «Яблунька» наступну адресу: 74840, Херсонська область, Каховський район, село Роздольне, вулиця Шкільна, будинок 15.

6. Затвердити статут закладу дошкільної освіти (ясла-садок)  «Яблунька» Каховської районної ради Херсонської області (додається).

7. Покласти виконання обов’язків керівника закладу дошкільної освіти (ясла-садок)  «Яблунька» Каховської районної ради Херсонської області на Стасюк Оксану Михайлівну до призначення керівника закладу згідно чинного законодавства.

8.  Уповноважити  Стасюк Оксану Михайлівну підписати статут закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Яблунька» Каховської районної ради Херсонської області та  вчинити  дій згідно чинного законодавства для проведення державної реєстрації  створення зазначеного закладу та його статутних документів, у тому числі надати право подавати, підписувати та отримувати відповідні документи в межах наданих повноважень.

9. У зв’язку з  виділом дошкільного підрозділу змінити тип, повне та скорочене найменування  Роздольненської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів  - дошкільний навчальний заклад Каховської районної ради Херсонської області ( код ЄДРПОУ 24963045) (далі – заклад освіти) таким чином:

9.1. Повне найменування: Роздольненський  заклад загальної середньої освіти Каховської районної ради Херсонської області.

9.2. Скорочене  найменування: Роздольненський ЗЗСО.

10.  Визначити місцезнаходженням Роздольненського ЗЗСО наступну адресу: 74840, Херсонська область, Каховський район, село Роздольне, вулиця Шкільна, будинок 8.

11. Внести зміни до статуту вище зазначеного закладу освіти відповідно до чинного  законодавства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції (додається).

12. Уповноважити директора Стасюк Оксану Михайлівну підписати статут  Роздольненського  закладу загальної середньої освіти Каховської районної ради Херсонської області в новій редакції та   вчинити  дії згідно чинного законодавства  для проведення державної реєстрації  вище зазначених змін до відомостей про заклад освіти та його статутні документи, у тому числі надати їй право подавати, підписувати та отримувати відповідні документи  в межах зазначених повноважень.

13. Внести зміни до відомостей щодо місцезнаходження засновника  Роздольненського закладу загальної середньої освіти Каховської районної ради Херсонської області, а саме: 74823, Херсонська обл., Каховський район, село Малокаховка, вулиця  Ювілейна, будинок 47.      

14. Уповноважити Стасюк О.М. вчинити дії згідно чинного законодавства щодо проведення державної реєстрації  вищезазначених змін.  

15. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, етики, законності і взаємодії з правоохоронними органами та засобами масової інформації.

 

 

Голова районної ради                                                        Т.С.Тертична

                                                                                    

 

 

                                                                                              

Додаток 

 

С К Л А Д
комісії  зі   складання розподільчого балансу
у  Роздольненській загальноосвітній школі  І-ІІІ ступенів  - дошкільний навчальний заклад Каховської районної ради Херсонської області

 

 

               

         Голова комісії:

Машкіна Олена Сергіївна – директор  Каховської районної комунальної установи «Районний центр по обслуговуванню закладів освіти»

    Члени комісії:

Стрюкова Наталія Іванівна – головний бухгалтер централізованої бухгалтерії Каховської районної комунальної установи «Районний центр по обслуговуванню закладів освіти».

Конюченко Надія Миколаївна  – бухгалтер централізованої бухгалтерії  Каховської районної комунальної установи «Районний центр по обслуговуванню закладів освіти».

Стасюк Оксана Михайлівна -  директор  Роздольненської  загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів  - дошкільний навчальний заклад Каховської районної ради Херсонської області.

 

 

Керуючий справами  районної ради                                                                       О.М.Кононович

 

 

 

СТАТУТ

Роздольненського закладу загальної середньої освіти

Каховської районної ради Херсонської області

 (нова редакція)

 

1.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Роздольненський заклад загальної середньої освіти Каховської районної ради Херсонської області (далі за текстом –  заклад освіти ),  перейменований із Роздольненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Каховської районної ради Херсонської області (код ЄДРПОУ 24963045) Каховською районною радою рішенням  сесії Каховської районної ради  та  є  спільною власністю територіальної громади Каховського району Херсонської області.

1.2.Засновником  закладу освіти   є Каховська районна рада (далі - Засновник), яка представляє спільні інтереси територіальних громад Каховського району та на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» делегує Каховській районній державній адміністрації Херсонської області функції управління та контролю за виконанням завдань та обов’язків, покладених на  заклад освіти.

Відповідно до статті 15 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»   заклад освіти перебуває в управлінні Каховської районної державної адміністрації Херсонської області.

Засновник здійснює фінансування, матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, транспортні засоби, встановлює їх статус.

Відділ освіти Каховської районної державної адміністрації Херсонської області (далі - Відділ освіти) є уповноваженим органом з питань призначення та звільнення керівника закладу освіти та інших питань в межах делегованих повноважень та відповідно до чинного законодавства.

Заклад освіти підпорядковується Засновнику з усіх питань діяльності, а Відділу освіти в межах делегованих повноважень.

1.3. Заклад освіти  є юридичною особою публічного права та неприбутковою установою, що  утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, який регулює діяльність відповідної неприбуткової організації, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, рахунок в органах Казначейства, самостійний баланс, ідентифікаційний номер,  здійснює з урахуванням потреб осіб з інвалідністю (у тому числі тих, що пересуваються на кріслах колісних) організоване підвезення здобувачів освіти і педагогічних працівників (у разі потреби) до  закладу освіти та до місця проживання і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на неї завдань.

1.4.  Повне найменування:  Роздольненський  заклад загальної середньої освіти Каховської районної ради Херсонської області.

1.5.  Скорочене найменування : Роздольненський   ЗЗСО.

1.6. Місцезнаходження: 74840, Херсонська область, Каховський район, село Роздольне, вулиця Шкільна, будинок 8.

1.7. У своїй діяльності  заклад освіти  керуються Конституцією України, Законами України “Про освіту”“Про загальну середню освіту”“Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчими актами, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, розпорядчими документами Департаменту освіти, науки і молоді Херсонської обласної державної адміністрації, рішеннями сесій Каховської районної ради, розпорядженнями голови Каховської районної ради та голови Каховської районної державної адміністрації, наказами начальника Відділу освіти, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

1.8. Головною метою   закладу освіти   є забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими освітніми потребами, до якісної освіти, створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, впровадження до профільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання, раціонального і ефективного використання наявних ресурсів  закладу освіти , їх модернізації.

1.9. Головними завданнями  закладу  освіти   є:

1) концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи;

2) забезпечення  реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

3) виховання громадянина України;

4)виховання  шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

5)формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

6) виховання в учнів  поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття  власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

7) розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

8) реалізація права учнів  на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

9) виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я здобувачів освіти;

10) створення умов для  оволодіння системою  наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.10. Заклад освіти самостійно приймає рішення  і  здійснює діяльність в межах своєї  компетенції, передбаченої  законодавством України, та власним Статутом.

1.11. Заклад  освіти  несе  відповідальність  перед  особою, суспільством і державою за:

1) безпечні умови освітньої діяльності;

2) дотримання державних стандартів освіти;

3) дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

4) дотримання фінансової дисципліни.

1.12.В закладі освіти  визначена українська мова  навчання;  можуть формуватись класи з поглибленим вивченням окремих предметів (8-9 класи) та профільні класи (10-11(12) класи). В залежності від запитів дітей, батьків, громадськості, за наявності відповідного програмно-методичного, кадрового та матеріально-технічного забезпечення профіль навчання (10-11(12) кл.) та поглиблене вивчення окремих предметів (8-9 кл.) може змінюватись.

1.13.Заклад  освіти має право:

1) проходити в установленому порядку ліцензування відповідних видів діяльності;

2) визначати  форми, методи і засоби організації  освітнього процесу за погодженням із Засновником;

3) визначати варіативну частину робочого навчального плану; в   установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

4) спільно з вищими  закладами освіти, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

5) використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до здобувачів освіти;

6) отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

7) залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України.

1.14.Медичне обслуговування здобувачів освіти  у  закладі освіти  здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату цього закладу освіти або відповідних закладів охорони  здоров'я  і  передбачає проведення обов'язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед  профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на до госпітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

 До основних обов'язків медичних працівників  закладу освіти  належать:

1)моніторинг стану здоров'я, фізичного та нервово-психічного розвитку учнів, надання їм невідкладної медичної допомоги;

 2)організація і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих  заходів, оцінка їх ефективності;

 3)здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, навчального навантаження;

4)медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;

5) проведення санітарно-просвітницької роботи серед  здобувачів освіти, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників  закладу освіти.

1.15. Взаємовідносини  закладу освіти  з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

2.ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО  ПРОЦЕСУ

2.1. Заклад  освіти  планує свою роботу самостійно відповідно до річного плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу освіти, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою  закладу освіти.

2.2. Основним документом, що регулює освітній  процес, є  робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією  варіативної частини і визначенням профілю навчання. Робочий навчальний план   закладу освіти комунальної форми власності  погоджується радою закладу освіти.

У вигляді додатків до робочого навчального плану  додаються розклад  уроків та режим роботи.

2.3.  Заклад  освіти  забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.  Заклад освіти працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, забезпечує виконання

освітніх завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

2.4. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники  закладу  освіти  самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань  та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.5. Заклад освіти обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України ― «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту» та власного Статуту з урахуванням специфіки   закладу освіти , профілю та інших особливостей організації освітнього процесу.

2.6. Заклад освіти  здійснюють освітній процес за денною формою навчання. Заклад  освіти працює в режимі повного дня.

2.7.Відповідно до поданих батьками або особами, що їх замінюють, заяв заклад  освіти за погодженням Відділу освіти створює умови для дистанційного, вечірнього (заочного), індивідуального, домашнього прискореного навчання та навчання екстерном.

2.8. Заклад освіти може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

2.9. Зарахування учнів до   закладу освіти  здійснюється за  наказом   директора на підставі  заяви  батьків  або осіб, які  їх  замінюють  при наявності копії свідоцтва про народження, медичної  довідки встановленого  зразка,  документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

     У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу освіти. Переведення учнів до іншого закладу освіти здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка, відповідно до законодавства України.

2.10. В закладі освіти  для учнів перших-п’ятих класів  за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при  наявності  належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу створюються групи подовженого дня. Зарахування до груп подовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора закладу освіти на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Режим роботи груп подовженого дня розробляється відповідно до державних санітарних правил і норм утримання, устаткування закладу освіти та організації освітнього процесу, розглядається радою школи і затверджується наказом по закладу освіти, відповідно до законодавства України.

2.11. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються   закладом освіти у межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальний рік  розпочинається 1 вересня у День знань і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на два семестри. Структура навчальних занять проводиться згідно рекомендацій Міністерства освіти і науки, закінчується навчальний рік проведенням навчальних екскурсій у перших-четвертих класах (4 дні), навчальних екскурсій та практики у п’ятих-восьмих, десятих (10 днів).

2.12. Відволікання здобувачів освіти від освітнього процесу на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.13. З урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю закладу освіти  щорічно радою  закладу освіти затверджується графік канікул, загальна тривалість яких протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів.

2.14. Тривалість уроків в   закладі освіти становить: у перших класах - 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин,у  п’ятих - одинадцятих - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами освіти та територіальними установами  державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.15. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом  уроків, що складається  на  кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою закладу освіти і затверджується директором. Тижневий режим роботи  закладу освіти фіксується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, в закладі освіти проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.16.  Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.17. В закладі  освіти визначення рівня навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів (вихованців).

У першому класі дається словесна оцінка досягнень учнів у навчанні, у другому та наступних класах – за 12-ти бальною системою. (рішення педагогічної ради закладу освіти).

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення  здобувачів освіти у навчанні за  семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.18. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.19. Переведення і випуск учнів закладу освіти здійснюється в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 2.20. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам  Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 

2.21. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення:Похвальний лист, Похвальна грамота, золота медаль, срібна медаль, грошова премія (в межах передбачених коштів).

 2.22.Виховання учнів у закладі освіти здійснюється під час уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

2.23.  Цілі виховного процесу в  закладі освіти  визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

2.24. В  закладі освіти   забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань. Примусове залучення здобувачів освіти до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

2.25. Дисципліна в  закладі освіти  підтримується на основі взаємоповаги всіх учасників освітнього процесу, Правил внутрішнього розпорядку та Статуту закладу освіти. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

3.    УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками   освітнього  процесу в  закладі освіти   є:

-      здобувачі освіти;

-      керівники;

-      педагогічні працівники, психологи,  бібліотекарі;

-      інші спеціалісти;

-      батьки або особи, які їх замінюють.

3.2.Права і обов’язки здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3.  Здобувачі освіти мають право:

1) на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

2) на  користування навчально-виробничою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною базою  закладу освіти;

3) на доступ до інформації з усіх галузей знань;

4) брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

5) брати участь у роботі органів громадського самоврядування  закладу освіти;

6) брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації освітнього процесу, дозвілля здобувачів освіти;

7) брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

8) на  захист від будь-яких форм  експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

9) на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4.Здобувачі освіти  зобов'язані:

1)оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

2) дотримуватися вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку;

3) бережливо ставитись до комунального, громадського і особистого майна;

4) дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

5) брати  посильну участь у різних видах трудової діяльності,  що не заборонені чинним законодавством;

6) дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5.  Педагогічними  працівниками   закладу освіти   можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають  відповідну педагогічну   освіту, належний  рівень  професійної   підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість  своєї  роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.6. Призначення на посаду педагогічних працівників та їх звільнення здійснюється директором  закладу освіти.

Призначення на посаду заступників директора закладу освіти здійснюються за погодженням з Відділом освіти, відповідно до делегованих повноважень.

Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законами України «Про освіту», “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

1) захист професійної честі, гідності;

2) самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, нешкідливих для здоров’я здобувачів освіти;

3) участь в обговоренні та вирішенні питань організації освітнього процесу;

4) проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної,  пошукової роботи;

5) виявлення педагогічної ініціативи;

6) позачергову атестацію з метою отримання відповідної  категорії, педагогічного звання;

7) участь  у роботі органів громадського самоврядування закладу освіти;

8) підвищення кваліфікації, перепідготовку;

9) отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;

10) на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

1) забезпечувати  належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

2) сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

3) сприяти зростанню іміджу  закладу освіти;

4) настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

5) виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

6)  готувати здобувачів освіти до самостійного життя в дусі  взаєморозуміння,  миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

7) дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати  гідність здобувачів освіти;

8) захищати здобувачів освіти від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків,  тютюну, іншим шкідливим звичкам;

9) постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут  закладу освіти, правила внутрішнього розпорядку,  трудового договору;

10) виконувати накази і розпорядження керівника  закладу освіти, Відділу освіти;

11) брати участь у роботі педагогічної ради.

3.9.  В  закладі освіти  обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки  України.

3.10. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається директором  закладу освіти, відповідно  законодавства.  Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

3.11. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку  закладу освіти, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору або за результатами атестації не відповідають  займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

1) обирати і бути обраними до органів батьківського та громадського самоврядування;

2) звертатись до органів управління освітою, керівника  закладу освіти і органів  громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

3) брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази  закладу освіти;

4) на   захист  законних  інтересів  своїх  дітей  в   органах громадського   самоврядування  закладу освіти та у відповідних державних, судових органах.

3.13. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

1) забезпечувати  умови  для здобуття дитиною  повної  загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

2) постійно  дбати  про  фізичне здоров’я, психічний  стан  дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

3) поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

4)  виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством,  заклад освіти може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

3.14. Представники громадськості мають право:

1) обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в  закладі освіти;

2) керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками,секціями;

3) сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню  закладу освіти;

4) проводити консультації для педагогічних працівників;

5) брати участь в організації освітнього процесу.

3.15. Представники громадського самоврядування зобов’язані:

1) дотримуватися Статуту  закладу освіти;

2) виконувати накази та розпорядження керівника  закладу освіти, рішення органів місцевого самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

4.    УПРАВЛІННЯ  ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

4.1.Управління  закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та цим Статутом, здійснюють:

Засновник;

відділ освіти;

директор  закладу освіти;

колегіальний орган управління закладу освіти;

колегіальний орган громадського самоврядування.

4.2. Засновник закладу освіти:

1)затверджує установчі документи  закладу освіти, їх нову редакцію та зміни до них;

2) забезпечує утримання та розвиток матеріально-технічної бази  закладу  освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

3) забезпечує створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування.

4) у разі реорганізації чи ліквідації  закладу освіти забезпечує здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;

5) забезпечує відповідно до законодавства створення в  закладі  освіти безперешкодного  середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

4.3. Відділ освіти:

1)здійснює управління та контроль за виконанням завдань та обов’язків, покладених на  заклад освіти;

2)вирішує питання щодо організації та проведення конкурсного відбору на посаду директора  закладу освіти згідно чинного законодавства;

3) укладає, продовжує та розриває строковий трудовий договір (контракт) з директором  закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та цим Статутом;

4)  затверджує кошторис  закладу освіти;

5)здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти;

6) здійснює контроль за дотриманням установчих документів  закладу освіти;

7) здійснює з контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

8) реалізує інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

4.4. Директор  закладу освіти:

4.4.1.Директором може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

4.4.2.Директор  закладу  освіти  призначається на посаду та звільняється з посади Відділом освіти, відповідно до делегованих повноважень.

Директор  закладу  освіти  призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки - для особи,  яка призначається на посаду директора  закладу  освіти  вперше) на підставі рішення конкурсної комісії, згідно наказу начальника Відділу освіти шляхом укладення контракту.

Одна і та сама особа не може  бути  директором  відповідного  закладу освіти  більше ніж два строки підряд (до першого строку включається дворічний строк  перебування на посаді директора  закладу освіти , призначеного вперше). Після закінчення другого строку перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника в іншому закладі загальної середньої освіти або продовжити роботу в тому самому закладі на іншій посаді.

У разі надходження до Відділу освіти  обґрунтованого звернення органу самоврядування  закладу  освіти  щодо звільнення директора цього закладу Відділ освіти зобов’язаний розглянути його і прийняти обґрунтоване рішення у найкоротший строк.

Призначення та звільнення заступників директора  здійснюється директором  закладу освіти з дотриманням чинного законодавства за погодженням з Відділом освіти, відповідно до делегованих повноважень.

4.4.3. Директор  закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

1) здійснює безпосереднє керівництво  закладом освіти;

2) несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність  закладу освіти;

3) є представником  закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та цим Статутом.

4) забезпечує раціональний  добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

5) організовує освітній процес;

6) забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

7) відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

8) створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

9) забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

10) підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

11) забезпечує права учнів  на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

12) призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

13) здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

14) розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

15) видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

16) за погодженням із профспілковим комітетом затверджує Правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників  закладу освіти;

17) створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

18) несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, місцевими органами державної влади тощо;

19)забезпечує формування відкритих та загальнодоступних  ресурсів з інформацією про діяльність  закладу освіти та здійснює контроль за оприлюдненням такої інформації;

20) розробляє і затверджує штатний розпис на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, що затверджені МОН.

 

4.5. Основним колегіальним органом управління  закладу освіти є  педагогічна рада. Педагогічну раду утворюють педагогічні працівники школи,  зайняті в освітній діяльності (учителі, педагоги додаткової освіти, працівники соціально-педагогічної служби, класні вихователі, бібліотечні працівники,  адміністрація школи). Головою педагогічної ради є директор закладу освіти.

4.5.1. Педагогічна рада розглядає питання:

1) удосконалення  і методичного забезпечення освітнього процесу, планування  та  режиму роботи  закладу освіти;

2) переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

3) підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у освітній процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

4) морального та матеріального заохочення учнів  та працівників  закладу освіти.

 

4.5.2. Робота педагогічної ради  закладу  освіти  планується в довільній формі відповідно до потреб  закладу освіти. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання освітнього  процесу.

4.6.Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти  є загальні збори (конференція) колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

4.6.1. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

1) працівників  закладу освіти — зборами колективу;

2) здобувачів освіти  закладу освіти другого-третього ступеня — класними зборами;

3) батьків,  представників  громадськості — класними  батьківськими

зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.

Визначається така кількість делегатів: від працівників  закладу  освіти 10, здобувачів освіти 10, батьків і представників громадськості 10.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Загальні збори (конференція) колективу правочинні, якщо в їхній  роботі бере участь неменше половини делегатів кожної з трьох категорій.

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають голова ради  закладу освіти, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор  закладу освіти,  Засновник.

4.6.2.Загальні збори:

1) обирають раду  закладу освіти, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

2) заслуховують звіт директора і голови ради  закладу освіти;

3)розглядають питання освітньої, методичної і фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

4) затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають  інші  найважливіші напрями діяльності  закладу освіти;

5) приймають  рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.6.3.У період між загальними зборами діє рада  закладу освіти.

а) Метою діяльності ради є:

1)  сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу;

2) об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку  закладу  освіти та вдосконалення освітнього процесу;

3) формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління  закладом освіти;

4) розширення колегіальних форм управління  закладом освіти;

5) підвищення ролі  громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією  освітнього процесу.

б) Основними завданнями ради є:

1)  підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю,  державними та приватними інституціями;

2) визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку закладу освіти та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього процесу;

3) формування навичок здорового способу життя; створення належного  педагогічного клімату в  закладі освіти;

4) сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

5) підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

6) сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

7) підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

8) ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

9) стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

10) зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та  закладом  освіти з метою забезпечення єдності освітнього процесу.

в) До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) закладу освіти. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами(конференцією). На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

г) Рада  закладу освіти діє на засадах:

1) пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

2) дотримання вимог законодавства України;

3) колегіальності ухвалення рішень;

4) добровільності і рівноправності членства;

5) гласності.

д ) Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора  закладу освіти, засновника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать законодавству України та Статуту закладу освіти, доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації закладу освіти з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету закладу освіти.

Очолює раду  закладу  освіти голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради  не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати  постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності  закладу освіти, пов’язаної з організацією  освітнього процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

 е ) Рада  закладу освіти:

1) організовує виконання рішень загальних зборів

2) вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу,  профільності  навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

3) спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи  закладу освіти та здійснює контроль за його виконанням;

4) разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту  закладу освіти;

5) затверджує режим роботи  закладу освіти;

6) сприяє формуванню мережі класів  закладу освіти, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

7) приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників  закладу освіти золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю  “За досягнення у навчанні” та нагородження здобувачів освіти похвальними листами “За високі досягнення у навчанні”  та похвальними  грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;

8) разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби здобувачів освіти, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

9) погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

10) заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань освітньої  та фінансово-господарської діяльності;

11) бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

12) виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з здобувачами освіти;

13) виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

14) вносить на розгляд педагогічної ради та Відділу освіти пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

15) ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

16) сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи,  до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з здобувачами освіти;

17) розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги здобувачам освіти;

18) розглядає питання родинного виховання;

19) бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов здобувачів освіти, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

20) сприяє педагогічній освіті батьків;

21) сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

22) розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти здобувачами освіти;

23) організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням здобувачів освіти;

24) розглядає звернення учасників освітнього процесу з питань роботи  закладу освіти;

25) вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

26) може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

5.    МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1. Матеріально-технічна  база  закладу освіти  включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання,  транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні  цінності, вартість яких   відображено у балансі закладу освіти.

5.2. Майно  закладу  освіти   є  спільною власністю територіальних громад Каховського району.

5.3.  Заклад освіти  відповідно до чинного законодавства користуються землею, іншими природними ресурсами і несуть відповідальність за дотримання  вимог та  норм з їх охорони.

5.4. Відчуження закладом освіти основних засобів, списання, передача в оренду  належнейому  на  праві оперативного управління  майно  здійснються у встановленому чиним законодавством порядку тільки за рішенням Засновника  з відповідним погодженням  Відділу  освіти.   Вилучення основних  фондів,  оборотних  коштів та іншого майна  закладу  освіти проводиться  лише  у  випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані закладу освіти внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення освітнього процесу база  закладу освіти складається із навчальних кабінетів, а також спортивного залу, бібліотеки, архіву, медичного, комп’ютерних кабінетів, їдальні, приміщень для навчально-допоміжного персоналу, кабінету психолога, соціального педагога тощо.

6.    ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Фінансово-господарська діяльність  закладу освіти здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису  закладу освіти є:

-кошти Засновника;

-кошти бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

-кошти фізичних, юридичних осіб;

-кошти, отримані за надання платних послуг;

-доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

-благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

6.3.  Доходи (прибутки)  закладу освіти використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом та чинним законодавством.

Закладу освіти забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

6.4. Заклад  освіти має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси,  користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи.

6.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в  закладі освіти визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані заклади освіти.

Бухгалтерський облік може здійснюватися централізованою бухгалтерією Каховської районної комунальної установи «Районний центр по обслуговуванню закладів освіти» відповідно до  укладених договорів .

6.6.Звітність про діяльність  закладу  освіти  встановлюється відповідно до законодавства.

7.    МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1. Заклад освіти за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2.         Заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

8.    КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ  ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

8.1.Державний нагляд (контроль) у сфері освіти здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики в цій сфері та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності.

8.2. Державний нагляд (контроль) у сфері освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальними органами.

8.3. Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи діють на підставі, в межах повноважень та у спосіб, визначені  Законом України « Про освіту» та іншими законами України.

8.4. Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи проводять інституційний аудит  закладу освіти відповідно до цього Закону України « Про освіту» і позапланові перевірки у порядку, передбаченому Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

9.    РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ  ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

9.1. Реорганізація та ліквідація  закладу  освіти може здійснюватися:

-  за рішенням Засновника;

-  на підставі рішення господарського суду;

-  в інших випадках, передбачених діючим законодавством України.

9.2. У випадку реорганізації  закладу освіти  його майно, права та обов'язки переходять до правонаступників.

9.3. Ліквідація закладу освіти  проводиться ліквідаційною комісією, яка створюється Засновником  або за рішенням суду - згідно з діючим законодавством.

9.4. У разі припинення  закладу освіти  його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу відповідного бюджету.

9.5. Ліквідація  закладу освіти   вважається завершеною, а Роздольненський  заклад загальної середньої освіти Каховської районної ради Херсонської області таким, що припинив свою діяльність з моменту внесення запису про це до єдиного державного реєстру.

9.6. При реорганізації і ліквідації  закладу освіти  працівникам, які звільняються,  гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань праці.

3.    ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1.Положення цього Статуту набирають чинності з моменту його державної реєстрації.

10.2. Статут та зміни  до нього затверджуються рішенням Засновника за погодженням  Відділу освіти і підлягають реєстрації в установленому порядку.

Внесення змін до Статуту оформляється шляхом викладення його в новій редакції.

10.3. Питання, не врегульовані цим Статутом, вирішуються в порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

 

 

Керівник                                                                                           О.СТАСЮК

 

 

ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу освіти Каховської районної

державної  адміністрації   Херсонської області                                 Т. КАЛІНІЧЕНКО

 

 

 

 

 

СТАТУТ
ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
(ЯСЛА-САДОК) «ЯБЛУНЬКА»
КАХОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
 ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Яблунька» Каховської районної ради  Херсонської області (далі – заклад дошкільної освіти)- є комунальним закладом дошкільної освіти, який створений Каховською районною радою  (далі- Засновник) на спільній власності територіальних  громад  Каховського району внаслідок виділу майна, прав та обов’язків в частині підрозділу дошкільної освіти зі складу Роздольненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Каховської районної ради Херсонської області.

Засновник закладу дошкільної освіти –  Каховська районна рада  Херсонської області (далі – Засновник), здійснює фінансування закладу дошкільної освіти, його матеріально - технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

Уповноваженим органом Засновника з питань освіти є відділ освіти Каховської районної державної адміністрації Херсонської області (далі- Відділ освіти).

1.2.  Повне найменування: заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Яблунька»   Каховської районної ради  Херсонської області.

1.3.  Скорочене найменування :  ЗДО «Яблунька».

1.4. Місцезнаходження: 74840, Херсонська область, Каховський район, село Роздольне, вулиця Шкільна, будинок 15.

1.5. Тип закладу дошкільної освіти -  заклад дошкільної освіти (ясла-садок) для дітей віком від одного до шести (семи) років, де забезпечуються догляд за ними, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

1.6. Заклад дошкільної освіти  в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад (далі – Положення), Базовим компонентом дошкільної освіти та іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.7. Заклад дошкільної освіти  є юридичною особою, публічного права та неприбутковою установою, що  утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, який регулює діяльність відповідної неприбуткової організації має свій ідентифікаційний код, печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.

1.8. Головною метою закладу дошкільної освіти   є забезпечення реалізації права дитини на доступність та безоплатність здобуття дошкільної освіти, цілісного процесу спрямованого на забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків нахилів, здібностей індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб, соціалізації, формування необхідних життєвих навичок та готовності продовжувати освіту.

1.9. Діяльність закладу дошкільної освіти спрямована на реалізацію особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти в процесі розв’язання основних завдань дошкільної освіти:

збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, рідної та регіональних мов, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

 формування духовності, соціальної компетентності, гуманізму;

виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

здійснення інклюзивної освіти (за потребою батьків);

проведення соціально-педагогічного патронату сімей;

раціональне використання в освітньому процесі інноваційних педагогічних технологій, авторських методик, кадрового потенціалу, фінансових засобів для успішного засвоєння змісту чинних програм навчання, виховання та розвитку дітей дошкільного віку.

1.10. Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність за ліцензією на право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у встановленому законодавством України порядку.

1.11. Заклад дошкільної освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.

1.12. Заклад дошкільної освіти:

-       задовольняє потреби громадян відповідної території у здобутті дошкільної освіти та реалізує завдання дошкільної освіти, що визначені Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та Базовим компонентом дошкільної освіти:

-       дотримується прав дитини у сфері дошкільної освіти;

-       забезпечує рівень дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

-       створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, освітнього процесу дітей, зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;

-       формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;

-       сприяє збереженню та зміцненню здоров’я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей;

-       здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім’єю;

-       поширює серед батьків психолого-педагогічні та фізіологічні знання про дітей дошкільного віку;

-       планує свою діяльності та формує стратегії розвитку закладу освіти;

-       формує освітню програму закладу освіти;

-       забезпечує добір і розстановку кадрів;

-       відповідно до установчих документів утворює, реорганізує та ліквідує структурні підрозділи (відділення, групи);

-       виконує угоди укладені між батьками та закладом дошкільної освіти і затвердженої загальними зборами щодо освітнього процесу та збереження життя і здоров’я дітей;

-       додержується фінансової дисципліни та зберігає матеріально-технічну базу;

-        здійснює інші повноваження відповідно до даного статуту.

1.13. Взаємодія сім’ї і закладу дошкільної освіти :

-       сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти у закладі дошкільної освіти або забезпечити дошкільну освіту в сім’ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

-       відвідування дитиною закладу освіти не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі;

-       батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.

-       за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, діти можуть здобувати дошкільну освіту:

-       у закладах дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності;

-       у структурних підрозділах юридичних осіб приватного і публічного права, у тому числі закладів освіти;

-       у сім’ї – за сімейною (домашньою) формою здобуття дошкільної освіти;

-       за допомогою фізичних осіб, які мають педагогічну освіту або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, у тому числі які провадять незалежну професійну діяльність;

-       за допомогою фізичних осіб – підприємців, основним видом діяльності яких є освітня діяльність.

1.14. Для створення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно- розвивальної роботи у складі закладу дошкільної освіти  можуть створюватися спеціальні та інклюзивні групи для освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами.

1.15. Заклад дошкільної освіти  надає дошкільну освіту:

1)    громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;

2)    іноземцям та особам без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, у порядку  встановленому для громадян України.

1.16. Взаємовідносини між закладом дошкільної освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.17. Заклад дошкільної освіти є некомерційним і неприбутковим закладом освіти.

1.18. Працівники закладу дошкільної освіти несуть відповідальність за життя, фізичне і психічне здоров’я кожної дитини відповідно до чинного законодавства.

2. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

2.1. Потужність закладу дошкільної освіти розрахована на 109 місць.

2.2. Групи у закладі дошкільної  освіти комплектуються за віковими (одновіковими, різновіковими). Комплектування групи за віком передбачає перебування в ній дітей однакового віку або з різницею у віці.

Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладі дошкільної освіти.

2.3. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у закладі дошкільної освіти може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію різно- тривалого перебування дітей.

У закладі дошкільної освіти можуть функціонувати чергові групи.

2.4. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

2.5. Заклад дошкільної освіти функціонує з денним режимом перебування.

2.6. Наповнюваність груп дітьми становить:

– для дітей віком від одного до трьох років – до 15 осіб;

– для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 осіб;

– різновікові – до 15 осіб;

– з короткотривалим і цілодобовим перебуванням дітей – до 10 осіб;

– в оздоровчий період – до 15 осіб;

– в інклюзивних групах – до 15 осіб (з них не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами).

2.7. Для зарахування дитини у заклад дошкільної освіти необхідно пред’явити:

– заяву одного з батьків або особи, яка їх замінюють;

– медичну довідку за формою про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;

– медичну довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

– свідоцтво про народження дитини;

- документ, який підтверджує статус пільгової категорії сім’ї.

2.8. За дитиною зберігається місце у закладі дошкільної освіти у разі:

– її хвороби, карантину;

– санаторно-курортного лікування та реабілітації;

– на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють;

– у літній оздоровчий період (75 днів).

2.9. Відрахування дітей із закладу дошкільної освіти може здійснюватись:

– за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють ;

– на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в закладі освіти цього типу;

– у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, коштів за харчування дитини протягом 2-х місяців;

– якщо дитина не відвідує  заклад дошкільної освіти без поважних причин більше 2-х місяців.

2.10. Адміністрація закладу дошкільної освіти письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

2.11. Забороняється безпідставне відрахування дитини із закладу дошкільної освіти.

3. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

3.1. Режим роботи закладу дошкільної освіти  встановлюється Засновником відповідно до законодавства України.

3.2. Заклад дошкільної освіти працює п’ять днів на тиждень протягом 9 годин.

Вихідні дні: субота, неділя, святкові тощо.

3.3. Щоденний графік роботи закладу дошкільної освіти:

 початок роботи  - 7.30,

 закінчення – 16.30.

3.4. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у закладі дошкільної освіти може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію різнотривалого, цілодобового перебування дітей, а також чергові групи у вихідні, неробочі та святкові дні.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

4.1. Навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.

4.2. Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та оздоровчий період.

4.3. План роботи закладу дошкільної освіти схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується директором закладу дошкільної освіти.

4.4. Діяльність закладу дошкільної освіти регламентується планом роботи, який складається , як правило, на навчальний рік та оздоровчий період.

4.5. Освітній процес проводиться українською мовою.

4.6. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом та реалізується згідно з чинною програмою (програмами) розвитку дітей та навчально-методичними посібниками затвердженими в установленому порядку МОН України.

4.7. Базовий компонент дошкільної освіти – це державний стандарт, що містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті. Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти є обов’язковим.

Процедура досягнення здобувачами дошкільної освіти результатів навчання (набуття компетентностей), передбачених Базовим компонентом дошкільної освіти, визначається освітньою програмою закладу дошкільної освіти.

Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти стосовно дітей з особливими освітніми потребами забезпечується з урахуванням їхніх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних можливостей та у тій формі, яка для кожної дитини є найбільш оптимальною.

4.8. Навчально-методичне забезпечення реалізації Базового компонента дошкільної освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

4.9. Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

Освітні програми можуть мати корекційно-розвитковий складник для дітей з особливими освітніми потребами.

4.10. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу дошкільної освіти та затверджується його керівником.

4.11. Освітні програми, що розробляються на основі типових освітніх програм, не потребують окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти.

4.12. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та закладом освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини.

Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з закладу дошкільної освіти.

Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної програми за якою працює заклад дошкільної освіти.

4.13. Заклад дошкільної освіти для здійснення освітнього процесу має право обирати чинну програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому порядку МОН України.

5. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

5.1. Учасниками освітнього процесу у закладі дошкільної освіти є:

-      діти дошкільного віку;

-      педагогічні працівники: директор, вихователь-методист, вихователі, старші вихователі, асистенти вихователів інклюзивних груп, вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи, соціальні педагоги, інструктор з фізкультури, музичні керівники, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи та інші спеціалісти

-      помічники вихователів та няні;

-      медичні працівники;

-      батьки або особи, які їх замінюють;

-      асистенти дітей з особливими освітніми потребами;

-      фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

5.2. Права і обов’язки дитини визначені Конституцією України, Законом України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами.

5.3. Кожна дитина, що виховується в закладі дошкільної освіти, має гарантоване державою право на:

-       безоплатну дошкільну освіту у закладі дошкільної освіти;

-       безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

-       захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

-       безоплатне медичне обслуговування;

-       захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;

-       здоровий спосіб життя;

  - діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями, мають право на першочергове зарахування до закладів дошкільної освіти.

5.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

-       вибирати заклад освіти та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

-       обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування закладу дошкільної освіти;

-       звертатися до адміністрації закладу дошкільної освіти, відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

-       брати участь в покращенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти;

-       отримувати систематичну інформацію про розвиток дитини, її здоров’я, особливості поведінки в колективі однолітків;

-       захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних та судових органах;

-       заслуховувати звіти директора, спеціалістів та  вихователів про роботу закладу дошкільної  освіти;

-       вимагати уважного і дбайливого ставлення персоналу закладу дошкільної освіти до особистості дитини, охорони  її життя і здоров’я, встановлення оптимального режиму перебування дитини в закладі дошкільної освіти;

-       завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі дошкільної освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

-       отримувати інформацію про діяльність закладу дошкільної освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони  і результати оцінювання якості освіти у закладі дошкільної освіти та його освітньої діяльності.

5.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

-      виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, толерантність, дбайливе ставлення до довкілля;

-      забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;

-      постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан  дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей, формувати навички здорового способу життя;

-      поважати гідність дитини, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

-      настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

-      дотримуватись установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти;

-      виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, повагу до державної і рідної мови, до державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, до народних традицій і звичаїв;

-      своєчасно вносити плату за харчування дитини в закладі дошкільної освіти у встановленому порядку;

-      своєчасно повідомляти заклад дошкільної освіти про можливість відсутності або хвороби дитини;

-      слідкувати за станом здоров’я дитини;

-      забезпечувати інформаційні потреби своєї дитини;

-      підтримувати наступність у роботі сім’ї і закладу дошкільної освіти з питань освітнього процесу дітей дошкільного і передшкільного віку;

-      інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

5.6. Педагогічний працівник закладу дошкільної освіти – особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

5.7. Педагогічне навантаження педагогічного працівника закладу дошкільної освіти на тиждень, що відповідає тарифній ставці, становить:

– директора – 40 годин;

– вихователя – методиста – 36 годин;

– вихователя групи загального типу – 30 годин;

– вихователя інклюзивної групи, групи компенсуючого типу – 25годин;

– практичного психолога – 40 годин;

– музичного керівника – 24 годин;

– інструктора з фізкультури – 30 годин;

– вчителя – логопеда – 20 годин;

– керівника гуртка – 18 годин;

-    асистента вихователя інклюзивної групи – 36 годин;

– соціального педагога – 40 годин.

 

5.8. Педагогічне навантаження педагогічного працівника закладу дошкільної освіти обсягом менше тарифної ставки, встановлюється лише за його письмовою згодою у  порядку, передбаченому законодавством України.

5.9. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» іншими нормативно – правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти.

5.10. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти мають право:

-      на академічну свободу;

-      на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів розвитку, виховання та навчання, що відповідають освітній програмі;

-      на проходження сертифікації – зовнішнього оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи;

-      запроваджувати в практику роботи з дітьми кращі досягнення педагогів власного закладу дошкільної освіти, області, держави, зарубіжні досягнення;

-      брати участь у роботі органів самоврядування закладу дошкільної освіти;

-      на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

-      проводити в установленому порядку науково-дослідну, пошукову та експериментальну роботу;

-      вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу дошкільної освіти;

-      на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

-      на участь у роботі колегіальних органів управління закладу дошкільної освіти;

-      на безпечні і нешкідливі умови праці;

-      об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

-      на захист професійної честі та власної гідності;

-      на педагогічну ініціативу, розроблення та упровадження авторських освітніх програм, проектів, методик, технологій, насамперед методик компетентнісного навчання;

-      на доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому просторі;

-      на справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

-      на відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

-      інші права, що не суперечать законодавству України.

 

5.11. Педагогічні працівники зобов’язані:

-      виконувати Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

-      дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

-      співпрацювати з сім’ями здобувачів освіти дошкільного закладу з питань виховання та навчання дітей;

-      забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

-      настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

-      брати участь у роботі педагогічної ради та інших методичних заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної та політичної культури;

-      виконувати накази та розпорядження керівництва;

-      дотримуватись академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі;

-      берегти майно закладу дошкільної освіти: обладнання, посібники, іграшки, підтримувати чистоту і дотримуватись правил санітарії, техніки безпеки, пожежної безпеки;

-      постійно підвищувати свій професійний та загальнокультурний рівні, педагогічну майстерність;

-      виконувати освітню програму для досягнення дітьми передбачених нею результатів розвитку, виховання та навчання;

-      сприяти розвитку здібностей дітей, формуванню у них навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

-      виховувати повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до навколишнього природного середовища;

-      інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

5.12. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу  директором закладу дошкільної освіти.

5.13. Працівники закладу дошкільної освіти несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно з чинним законодавством.

5.14. Працівники закладу дошкільної освіти відповідно до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди.

5.15. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти відповідно до ст. 51 п.2 Закону України «Про освіту» можуть проходити сертифікацію.

Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних засадах виключно за його ініціативою.

За результатами успішного проходження сертифікації педагогічному працівнику видається сертифікат, який є дійсним упродовж трьох років. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником.

5.16. Педагогічний працівник, який пройшов сертифікацію, отримує щомісячну доплату в розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката згідно із Законом України «Про освіту».

5.17. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти підлягають обов’язковій атестації, яка проводиться, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

5.18. У між атестаційний період відповідно до п.2 ст. 59 Закону України «Про освіту» педагогічні працівники підвищують власну кваліфікацію, яка може здійснюватися за різними видами (навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах (інституційна, дуальна, на робочому місці (на виробництві) тощо).

5.19. Працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти, не виконують посадових обов’язків, умов трудового договору (контракту) або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

6. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

6.1. Управління закладом дошкільної освіти здійснюється Засновником та Відділом освіти відповідно до повноважень, визначених Законом України  «Про дошкільну освіту» та цим Статутом.

6.2. Безпосереднє керівництво роботою закладу дошкільної освіти здійснює його директор, якого призначає і звільняє з посади Засновник або уповноважений ним орган,  з дотриманням чинного законодавства.

На посаду керівника закладу дошкільної освіти призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, вільно володіє державною мовою, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

6.3. Директор закладу дошкільної освіти:

-      організовує діяльність закладу дошкільної освіти;

-      відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, що визначені Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

-      затверджує освітню програму схвалену педагогічною радою закладу дошкільної освіти;

-      забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

-      є представником закладу дошкільної освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу;

-      вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти;

-      розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу дошкільної освіти;

-      відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти;

-      призначає на посаду та звільняє з посади працівників закладу дошкільної освіти, визначає їх функціональні обов’язки ;

-      видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

-      контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей до їх вікових, психофізіологічних особливостей, здібностей і потреб;

-      контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

-      затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників закладу дошкільної освіти;

-      забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

-      забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу дошкільної освіти;

-      підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітнього процесу, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

-      організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

-      щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність закладу дошкільної освіти на загальних зборах колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють;

-      відповідно до п.7 ст. 61 Закону України «Про освіту» має право  встановлювати педагогічним працівникам доплати, надбавки, премії за використання в освітньому процесі сучасних технологій, реалізацію інноваційних проектів тощо;

-      здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України.

6.4. Постійно діючий колегіальний орган у закладі дошкільної освіти – педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: директор, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники закладів середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної ради є директор закладу освіти. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

Педагогічна рада закладу дошкільної освіти:

-      схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;

-      формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

-      розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти;

-      визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

-      затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

-      обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;

-      затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

-      заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

-      розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

-      визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю;

-      ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення вихованців (учнів), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

-      розглядає питання щодо відповідальності працівників закладудошкільної освіти та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

-      має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу дошкільної освіти;

-      розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими документами закладу дошкільної освіти до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу дошкільної освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу дошкільної освіти.

6.5. У закладі дошкільної освіти можуть діяти:

-      органи самоврядування працівників закладу дошкільної освіти;

-      органи батьківського самоврядування;

-      інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

6.6. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу дошкільної освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу дошкільної освіти, які скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних зборів від працівників закладу дошкільної освіти – 2/3, батьків та представників громадськості – 1/3.

Термін їх повноважень становить один рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори (конференція):

-      заслуховують звіти керівника закладу дошкільної освіти з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності;

-      розглядають питання освітньої, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти;

-      обирають раду закладу освіти, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

-      затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку закладу дошкільної освіти.

 

6.7. У період між загальними зборами може діяти рада закладу дошкільної освіти. Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради закладу дошкільної освіти є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники закладу дошкільної освіти, батьки). Рада закладу дошкільної освіти організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків або осіб, які їх замінюють.

6.8. У закладі дошкільної освіти може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, закладів освіти, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи закладу дошкільної освіти.

Піклувальна рада (у складі 5 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради закладу дошкільної освіти. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах закладу дошкільної освіти і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

-      співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, закладами освіти, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у закладі дошкільної освіти;

-      сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної бази закладу дошкільної освіти;

-      сприяння залученню додаткових джерел фінансування закладу дошкільної освіти;

-      сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров'я учасників освітнього процесу;

-      організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників закладу дошкільної освіти;

-      стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

-      всебічне зміцнення зв'язків між родинами дітей та закладом дошкільної освіти;

-      сприяння соціально-правового захисту учасників освітнього процесу.

 

7. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

7.1. Заклад дошкільної освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я спільно з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки за погодженням з спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у галузі фінансів.

7.2. У закладі дошкільної освіти встановлено 3-х разове харчування.

7.3. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників, директора закладу дошкільної освіти та громадську раду контролю за харчуванням.

7.4. Пільгові умови оплати харчування дітей у закладі дошкільної освіти для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються відповідно до «Порядку надання пільгових умов оплати харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» затвердженого рішенням Каховської районної ради.

8. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

8.1. Медичне обслуговування дітей закладу дошкільної освіти здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

8.2. До основних обов’язків медичних працівників закладу дошкільної освіти належать:

-       моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

-       організація і проведення медичних оглядів, у тому числі,поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;

-       здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму, освітньої діяльності, навчального навантаження;

-       медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;

-       проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу дошкільної освіти.

8.3. Заклад дошкільної освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

8.4. Органи охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я разом з відділом освіти здійснюють контроль за дотриманням санітарного законодавства у закладі дошкільної освіти. Щорічно забезпечують безоплатний медичний огляд дітей, моніторинг і корекцію стану їх здоров’я, несуть відповідальність за додержання санітарно-гігієнічних норм, проведення лікувально-профілактичних заходів у закладах дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форм власності.

9. МАЙНО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

9.1. Майно закладу дошкільної освіти становлять основні фонди, а також інші цінності, вартість та структура яких відображається у балансі.

9.2. Майно закладу дошкільної освіти  є  спільною власністю територіальних громад Каховського району  і належить йому на правах оперативного управління.

9.3. Матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти включає будівлі, споруди, земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі закладу дошкільної освіти.

9.4. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також Типовим переліком обов’язкового обладнання закладу дошкільної освіти, навчально-наочних посібників, іграшок, навчально-методичної, художньої та іншої літератури.

9.5. Будівлі, споруди, устаткування та інше майно, що належить до основних засобів закладу дошкільної освіти, не може бути предметом застави, на нього не може бути накладене стягнення.

9.6. Об’єкти та майно дошкільного закладу освіти не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням.

9.7. Збитки, завдані закладу дошкільної освіти, в результаті порушення майнових прав, громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються закладові відповідно до законодавства України.

9.8. Засновник здійснює контроль за ефективністю використання та збереження закріпленого за закладом дошкільної освіти комунального майна, правомочністю дій стосовно комунальної власності та веденням фінансово-господарської діяльності відповідно до чинного законодавства.

9.9. Відчуження  закладом дошкільної освіти основних засобів, списання, передача в оренду належне йому на праві оперативного управління майно здійснюються у встановленому чинним законодавством порядку тільки за рішенням Засновника  з відповідним погодженням Відділу освіти.  Вилучення основних  фондів, оборотних коштів та іншого майна  закладу дошкільної освіти проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

10.ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

10.1. Фінансово-господарська діяльність закладу дошкільного освіти здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», законів про бюджет, власність, місцеве самоврядування та інших нормативно-правових актів.

10.2. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти фінансуються за рахунок коштів Засновника.

10.3. Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти можуть бути кошти:

-      державного та місцевого бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

-      батьків або осіб, які їх замінюють;

-      добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб та інші надходження, не заборонені законодавством України;

-      плата за надання освітніх та інших послуг відповідно до укладених договорів.

10.4. Заклад дошкільної освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України.

Засновник закладу дошкільної освіти має право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

 Доходи (прибутки)  закладу дошкільної освіти використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом та чинним законодавством.

Закладу дошкільної освіти забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

10.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі дошкільної освіти визначається керівником закладу відповідно до законодавства. За рішенням керівника закладу дошкільної освіти бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно закладом освіти або через централізовану бухгалтерію.

10.6. Штатний розпис закладу дошкільної  освіти розробляє і затверджує директор на підставі Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, затверджених МОН за погодженням із Відділом освіти.

10.7. Фінансова діяльність закладу дошкільної освіти спрямована:

-      на створення єдиного фонду виробничого і соціального розвитку;

-      на формування єдиного фонду оплати праці;

-      створення фонду матеріальних і прирівняних до них затрат.

10.8. Заробітна плата працівників закладу освіти залежить від навантаження. Установлюється за результатами атестації у відповідності з єдиною тарифною сіткою оплати праці працівників бюджетних установ.

10.9. Педагогічним працівникам встановлюються щомісячні надбавки за вислугу років у розмірах:

– понад три роки – 10 відсотків;

– понад 10 років – 20 відсотків;

– понад 20 років – 30 відсотків посадового окладу.

10.10. Заклад дошкільної освіти відповідно до п.6 ст. 61 «Закону про освіту» України, має право за рахунок власних надходжень та інших джерел, не заборонених законодавством, встановлювати педагогічним працівникам доплати, надбавки, премії та інші види заохочень.

10.11. Педагогічним працівникам закладу дошкільної  освіти за рахунок власних надходжень відповідно до п.8  ст.61 Закону України «Про освіту» може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. Умови надання такої допомоги визначаються колективним договором.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

11.1 Державний нагляд (контроль) за діяльністю закладу дошкільної освіти  здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та її територіальними органами відповідно до Закону України «Про освіту». Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов. Інституційний аудит може бути проведений за ініціативою засновника, керівника. Колегіального органу управління або піклувальної ради закладу дошкільної освіти у випадках передбачених чинним законодавством.

11.2. Заклад дошкільної освіти  підпорядкований і підзвітний Засновнику, Відділу освіти.

Контроль за дотриманням закладу дошкільної освіти державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється Відділом освіти.

Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з освітнім процесом встановлюється Засновником закладу дошкільної освіти.

11.3. Громадський нагляд (контроль) у системі дошкільної освіти здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю).

11.4. Безпосередньо в закладі дошкільної освіти громадський нагляд (контроль) може проводитися виключно з дозволу керівника закладу дошкільної освіти, крім випадків, встановлених законодавством.

12.МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

12.1. Міжнародне співробітництво у системі дошкільної освіти здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

12.2. Держава сприяє міжнародному співробітництву у системі дошкільної освіти.

13.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

13.1. Працівники закладу дошкільної освіти, що винні у порушенні законодавства про дошкільну освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому законами України.

13.2. Невиконання закладом дошкільної освіти ліцензійних умов може бути підставою для позбавлення його ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти.

14. ЛІКВІДАЦІЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

14.1. Рішення про ліквідацію, реорганізацію чи перепрофілювання закладу дошкільної освіти приймається Засновником закладу відповідно до діючого законодавства України.

14.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною  Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

14.3. 3 моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами закладу дошкільної освіти. Ліквідаційна комісія складає баланс і подає його Засновнику.

14.4. У разі реорганізації права та зобов’язання закладу дошкільної освіти переходять до правонаступників визначених Засновником.

 14.5. При ліквідації і реорганізації закладу дошкільної освіти звільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим законодавством України.

14.6. У разі ліквідації закладу дошкільної освіти вивільнені приміщення використовуються виключно для роботи з дітьми. Майно, яке є комунальною власністю (земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання, тощо), придбання чи відокремлення якого призначене для здобуття дітьми дошкільної освіти, використовується виключно для роботи з дітьми.

14.7. Заклад дошкільної освіти вважається ліквідованим або реорганізованим з моменту внесення про це запису до Єдиного державного реєстру.

15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

 15.1. Зміни  до Статуту затверджуються Засновником за погодженням з Відділом освіти, та реєструються відповідно до законодавства.

Внесення змін до Статуту оформляється шляхом викладення його в новій редакції.

 

 

 

Керівник                                                                                                        О.СТАСЮК

 

                                                       

 

ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу освіти Каховської районної

державної  адміністрації   Херсонської області                                  Т. КАЛІНІЧЕНКО

 

 

 

 

Надрукувати