header

Про зміни фінансового плану комунального некомерційного підприємства « Каховська центральна районна лікарня Каховської районної ради» на 2019 рік та викладення його в новій редакції

КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
______  сесії VІІ скликання

______________ № ______   

                                   

Про  зміни  фінансового плану

комунального некомерційного підприємства

« Каховська центральна районна лікарня  Каховської

районної  ради»  на   2019 рік

та викладення його в новій редакції

 

 

Розглянувши лист голови районної державної адміністрації від  30.05.2019р. №01-16-2845/0/19/612-102  щодо зміни  фінансового плану комунального некомерційного підприємства « Каховська центральна районна лікарня Каховської районної  ради»  на 2019 рік, та відповідний лист комунального некомерційного підприємства « Каховська центральна районна лікарня Каховської районної  ради» від 23.05.2019року № 918,  враховуючи  висновки  і рекомендації  постійної  депутатської  комісії  з  питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування,   керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до   фінансового плану комунального некомерційного підприємства « Каховська центральна районна лікарня Каховської районної  ради» на   2019 рік, затвердженого рішенням ХХХІІІ сесії районної ради VІІ скликання від 28.02.2019 року №642, шляхом викладення його в новій редакції  ( додається).

       

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування.

 

 

 

Голова районної ради                                                         Т.С. Тертична

 

 

 

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

 

Код рядка

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Плановий рік (усього)

У тому числі

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

Фінансові результати

Кошти отримані від НСЗУ

001

Кошти місцевих бюджетів

002

50447,1

12715,5

12622,4

12554,6

12554,6

Кошти на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв

003

6790,1

3319,9

1690,6

442,6

1337,0

Кошти отримані від оренди майна

004

36,4

9,1

9,1

9,1

9,1

Інші операційні доходи (мед.огляди)

005

299,6

74,9

74,9

74,9

74,9

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)

006

0

0

0

0

0

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

007

0

0

0

0

0

Інші доходи (фонд спеціального розвитку)

008

9342,9

0

9342,9

0

0

Усього доходів

009

0

0

66916,1

16119,4

23739,9

13081,2

13975,6

Витрати

Витрати на оплату праці

010

35442,0

9005,1

8801,8

8817,5

8817,6

Відрахування на соціальні заходи

011

7761,6

1974,9

1926,6

1930,1

1930,0

Витрати на комунальні послуги та енергоносії

012

6790,1

3319,9

1690,6

442,6

1337,0

Обов’язкові платежі до бюджету

013

Витрати на утримання закладу

014

7337,5

1808,5

1843

1843

1843

Виплата пенсій і допомог

015

192,0

48,0

48,0

48,0

48,0

Інші операційні витрати (поатки та збори)

016

50

50

Придбання основного капіталу

06/1

9342,9

0

9342,9

0

0

Усього витрати

017

0

0

66916,1

16206,4

23652,9

13081,2

13975,6

Фінансові результати діяльності:

Валовий прибуток (збиток)

018

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності

019

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

020

Частка меншості

020/1

Чистий прибуток (збиток), у тому числі:

021

0

0

прибуток

021/1

збиток

021/2

0

ІІ. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини  прибутку:

Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)

022

Розвиток виробництва:

023

Оновлення медичного обладнання

023/1

ІІІ. Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:

024

0

0

6820,4

1705,1

1705,1

1705,1

1705,1

Податок з ДФО

024/1

6300,4

1575,1

1575,1

1575,1

1575,1

Військовий збір

024/2

520,0

130,0

130,0

130,0

130,0

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

024/3

0

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

024/4

0

рентні платежі

024/5

0

ресурсні платежі

024/6

0

інші податки (розшифрувати)

024/7

0

Погашення податкової заборгованості, у тому числі:

025

0

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році

025/1

0

до бюджету

025/2

0

до державних цільових фондів

025/3

0

неустойки (штрафи, пені)

025/4

0

Внески до державних цільових фондів, у тому числі:

026

7700,4

1925,1

1925,1

1825,1

2025,1

Відрахування на соціальні заходи

026/1

7700,4

1925,1

1925,1

1825,1

2025,1

внески до фондів соціального страхування

026/2

0

Інші обов'язкові платежі, у тому числі:

027

0

0

192,0

48,0

48,0

48,0

48,0

місцеві податки та збори

027/1

192,0

48,0

48,0

48,0

48,0

інші платежі (розшифрувати)

027/2

0

                     

Директор

 

КНП «Каховська ЦРЛ»                     _____________________        О.Б.Мазур

Друк