header

Про зміни фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Каховської районної ради» на 2019 рік та викладення його в новій редакції

КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
ХХХІУ  сесії VІІ скликання
______________ № ______   
                                   
Про  зміни  фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
«Каховський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги  Каховської
районної  ради»  на   2019 рік
та викладення його в новій редакції


 

Розглянувши лист голови районної державної адміністрації від 15.04.2019р.№01-19-2480/0/19/619-102  щодо зміни  фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги  Каховської районної  ради»  на 2019 рік та відповідний лист комунального некомерційного підприємства «Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги  Каховської районної  ради» від 12.04.2019 р. №457, враховуючи  висновки  і рекомендації  постійної  депутатської  комісії  з  питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до   фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги  Каховської районної  ради» на   2019 рік, затвердженого рішенням ХХХІ сесії районної ради VІІ скликання від 20.12.2018 року №606, шляхом викладення його в новій редакції  ( додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування.

 

Голова районної ради                                                         Т.С. Тертична

 
 

 

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА  2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні фінансові показники підприємства

І. Формування фінансового результату підприємства

 

Код рядка

Довідка:

Довідка:

Плановий рік (усього)

У тому числі

факт минулого року

фінансовий план поточного року

І  квартал

ІІ  квартал

ІІІ  квартал

ІV квартал

Фінансові результати :

 

Кошти отримані від НСЗУ

001

 

 

28 239,4

7277,2

6987,4

6987,4

6987,4

Кошти місцевих бюджетів

002

 

 

5 286,9

3500,0

595,7

595,6

595,6

Кошти на покриття вартості комунальни послуг та енергоносіїв

003

 

 

1 081,2

650,0

143,8

143,7

143,7

Кошти отримані від оренди майна

004

 

 

40,5

7,7

9,4

11,7

11,7

Інші операційні доходи (розшифрування)

005

 

 

0

 

 

 

 

Дохід від участі в капіталі (розшифрування)

006

 

 

0

 

 

 

 

Інші фінансові доходи (розшифрування)

007

 

 

0

 

 

 

 

Інші доходи (благодійні внески, гранти та дарунки)

008

 

 

78,7

 

78,7

 

 

Усього доходів

009

0

0

34 726,7

11 434,9

7 815,0

7 738,4

7 738,4

Витрати

 

 

Витрати на оплату праці

010

 

 

22 473,5

6 116,3

5 452,4

5 452,4

5 452,4

Відрахування на соціальні заходи

011

 

 

5 032,3

1 406,8

1 208,5

1 208,5

1 208,5

Витрати на комунальні послуги та енергоносії

012

 

 

1 081,2

650,0

143,8

143,7

143,7

Обовязкові платежі до бюджету

013

 

 

7,7

2,3

1,8

1,8

1,8

Витрати на утримання закладу

014

 

 

5 228,5

2 717,2

800,0

850,8

860,5

Витрати на пільгові рецепти декретованої групи населення(ОНКО, УБД, діти інв.,трансплантованні)

015

 

 

617,4

314,9

202,5

50,0

50,0

Інші витрати (розшифрування)

016

 

 

0

 

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

017

 

 

0

 

 

 

 

Усього витрати

018

0

0

34 440,6

11207,5

7809,0

7707,2

7716,9

Фінансові результати діяльності:

 

Валовий прибуток (збиток)

019

0

0

12 253,2

5 318,6

2 362,6

2 286,0

2 286,0

Фінансовий результат від операційної діяльності

020

0

0

6 132,0

3259,5

1008,5

932,0

932,0

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

021

0

0

364,8

227,4

84,7

31,2

21,5

Частка меншості

021/1

 

 

0

 

 

 

 

Фінансовий результат (прибуток, збиток)

022

0

0

364,8

227,4

84,7

31,2

21,5

прибуток

022/1

 

 

364,8

227,4

84,7

31,2

21,5

збиток

022/2

 

 

0

 

 

 

 

ІІ. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини прибутку: 

 

 

 

0

 

 

 

 

Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку) 

023

 

 

 

X

X

X

X

Розвиток виробництва:

023

 

 

364,8

227,4

84,7

31,2

21,5

Оновлення медичного обладнання та матеріально-технічної бази підприємства

023/1

 

 

364,8

227,4

84,7

31,2

21,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету, у тому числі:

024

0

0

4 382,2

1253,8

1042,8

1042,8

1042,8

Податок з ДФО

024/1

 

 

4 045,1

1162,1

961,0

961,0

961,0

Віійськовий збір

024/2

 

 

337,1

91,7

81,8

81,8

81,8

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

024/3

 

 

0

 

 

 

 

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

024/4

 

 

0

 

 

 

 

рентні платежі

024/5

 

 

0

 

 

 

 

ресурсні платежі

024/6

 

 

0

 

 

 

 

Інші податки (розшифрувати)

024/7

 

 

0

 

 

 

 

Погашення податкової заборгованості, у тому числі:

025

 

 

0

 

 

 

 

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:

025/1

 

 

0

 

 

 

 

до бюджету

025/2

 

 

0

 

 

 

 

до державних цільових фондів

025/3

 

 

0

 

 

 

 

неустойки (штрафи, пені)

025/4

 

 

0

 

 

 

 

Внески до державних цільових фондів, у тому числі:

026

 

 

5 032,3

1 406,8

1 208,5

1 208,5

1 208,5

Відрахування на соціальні заходи

026/1

 

 

5 032,3

1 406,8

1 208,5

1 208,5

1 208,5

внески до фондів соцціального страхування

026/2

 

 

0

 

 

 

 

Інші обов’язкові платежі, у тому числі:

027

0

0

7,7

2,3

1,8

1,8

1,8

місцеві податки та збори

027/1

 

 

7,7

2,3

1,8

1,8

1,8

інші платежі (розшифрувати)

027/2

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підприємства                                                       __________________                                                              ____________________

Антоненко О.А.

(посада)                                                                                           (підпис)                                                                                        (ПІБ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друк