header

Про заходи щодо реалізації районної програми інформатизації у 2019 році

КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА
 ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

ХХХІІІ  сесії VІІ скликання
 

_____________ № ____

Про заходи щодо реалізації районної
програми інформатизації у 2019 році

 

 

             Розглянувши лист Каховської  районної державної адміністрації  від   30.01.2019 р. № 01-19-1579/0/19/612-2.1 та відповідне розпорядження голови райдержадміністрації від 30.01.2019 р. № 27 «Про заходи щодо реалізації районної програми інформатизації у 2019 році», враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності, етики, законності і взаємодії з правоохоронними органами та засобами масової інформації, керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити заходи щодо реалізації районної програми інформатизації, затвердженої рішенням XVІ  сесії  районної ради VII скликання  від 02.06.2017 року  № 249, на 2019 рік  згідно додатку.

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної    ради з питань депутатської діяльності, етики, законності і взаємодії з   правоохоронними органами та засобами масової інформації.

 

Голова районної ради                                                             Т.С.Тертична

 

 

 Додаток  

                            

ЗАХОДИ

щодо реалізації районної програми інформатизації у 2019 році

 

з/п

Зміст заходу

Виконавці

Термін виконання

Обсяг фінансу-вання /грн./

1

2

3

4

5

І.Розвиток інформаційного простору Каховського району

1.1.

Координація в консультативній формі дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, друкованих та електронних ЗМІ, громадських організацій, та громадськості для розвитку та розширення інформаційного простору, а також сприяння демократичним процесам у сфері інформування  про соціально вважливі заходи, які здійснюються місцевими органами влади

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації ( далі РДА), структурні підрозділи РДА

 Протягом року

-

1.2

Проведення зустрічей, інтерв’ю, консультацій з представниками засобів масової інформації з метою надання інформації щодо діяльності райдержадміністрації, різні аспекти життя району в цілому та конкретних галузях зокрема, виконання програм, заходів, роз’яснення норм чинного законодавства тощо для можливого подальшого висвітлення інформації в ЗМІ

Протягом року

-

1.3

Забезпечення оперативного інформування населення району про діяльність керівництва країни, щодо стратегії розвитку України в цілому та району зокрема,  запровадження реформ (як на рівні країни, так і на рівні регіону), соціально-економічного та суспільно-політичного життя, ходу

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату РДА, структурні підрозділи РДА

Протягом року

-

реалізації державних та районних програм через офіційний веб сайт райдержадміністрації, мережу Інтернет, друковані, електронні засоби масової інформації різних форм власності відповідно до укладених договорів

-

1.4.

Сприяння інформуванню населення та розміщенню тематичних матеріалів (патріотичного, спортивного, соціального, військово-патріотичного, а також з питань інформаційної безпеки, енергоефективності та енергозбереження, проведення реформ тощо) на сторінках місцевих засобів масової інформації

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату РДА, структурні підрозділи РДА

Протягом року

-

1.5.

Модернізація  та підтримка офіційного сайту  районної державної адміністрації з метою приведення його у відповідність із сучасними стандартами інформаційного маркетингу

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату РДА

Протягом року

15 000

1.6.

Забезпечення виготовлення друкованої, поліграфічної продукції  з соціально значущих питань, звернень керівництва району з нагоди державних свят та визначних подій тощо (банери, біг- борди, листівки, плакати, запрошення, соціальної реклами)

Розповсюдження їх серед населення, розміщення у друкованих виданнях, на об’єктах зовнішньої реклами (біг-борди, інформаційні дошки тощо) в закладах соціальної сфери, транспорті

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату РДА, структурні підрозділи РДА

Протягом року

9 000

1.7.

Формування у інформаційному просторі сталого позитивного іміджу Каховського району шляхом забезпечення виготовлення різноманітної інформаційної, рекламно-презентаційної продукції, спрямованої на створення позитивного іміджу  та презентації району щодо туристичних, інвестиційних та інших можливостей; розміщення їх ї на об’єктах зовнішньої реклами, мережі Інтернет тощо

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату РДА, відділ культури РДА, управління економічного розвитку  та цивільного захисту РДА

Протягом року

49 000

1.8

Популяризація української книги шляхом проведення книжкових виставок, презентації книжок, виставково-ярмаркових заходів, інших тематичних заходів. Сприяння в організації розповсюдження вітчизняної книжкової продукції.

Відділ культури РДА

Протягом року

-

1.9

Сприяння випуску українських видань місцевих авторів, які зображують місце і роль держави у творенні економічного, наукового, духовного потенціалу, розповідають про відомих сучасників, популяризують працю та патріотизм

Відділи РДА: культури, освіти, організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату РДА

Протягом року

-

1.10

Участь у пілотному проекті «Радіо громад» на території області  з метою збільшення кількості місцевих радіо мовників

Виконкоми місцевих рад

Протягом року

-

Всього за розділом

2019

73000

ІІ. Розвиток громадянського суспільства

Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організацій громадянського суспільства

2.1

Створення бази даних існуючих та реально активно працюючих організацій громадянського суспільства за видами і напрямками діяльності

Громадська рада при райдержадміністрації за інформаційної підтримки райдержадміністрації, структурні підрозділи РДА

Постійно

-

2.2

Забезпечення розгляду на нарадах, засіданнях громадської ради,  виконкомів місцевих рад питання про стан розвитку громадянського суспільства з визначенням кола проблем та затвердженням конкретних заходів щодо їх розв’язання

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату РДА, виконкоми місцевих рад

Протягом року

-

2.3

Проведення публічних звітів про стан виконання заходів щодо розвитку громадянського суспільства

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату РДА

Грудень

-

Забезпечення ефективних процедур участі громадськості під час формування та реалізації державної, регіональної  політики, вирішення питань місцевого значення

2.4

Проведення консультації з громадськістю з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку держави,  реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, відповідно до порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року №996

Керівники структурних підрозділів РДА, виконкоми місцевих рад

Протягом року

-

2.5

Залучення представників громадських  організацій до участі у засіданнях колегій районної державної адміністрації, інших консультативно-дорадчих органів, виконкомів місцевих рад, постійних комісій районної ради з розгляду питань, пов’язаних з інтересами працюючих і захистом трудових прав громадян тощо

Керівники структурних підрозділів РДА, виконкоми місцевих рад

Постійно

-

2.6

Проведення публічні обговорення програми економічного, соціального та культурного розвитку району; бюджету району

Структурні підрозділи РДА: відділ економіки та агропромислового розвитку, фінансове управління, виконкоми місцевих рад

Протягом року

-

2.7

Сприяння інститутам громадянського суспільства та громадській раді при райдержадміністрації у проведенні громадської та антикорупційної експертизи діяльності органів виконавчої влади, відповідно до порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року № 976

Структурні підрозділи РДА

Постійно

-

2.8

Сприяння роботі громадської ради при райдержадміністрації, залучення до роботи комісій, оргкомітетів, інших консультативно-дорадчих органів представників інститутів громадянського суспільства

Структурні підрозділи РДА

Постійно

-

2.9

Проведення єдиних днів інформування населення району з питань історії, впровадження реформ, соціально-економічного розвитку регіону тощо

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату РДА, виконкоми місцевих рад

Протягом року

-

2.10

Здійснення заходів правової освіти громадян, спрямованих на сприяння розвитку громадянського суспільства, популяризацію серед населення участі громадян у діяльності інститутів громадянського суспільства

Громадська рада при РДА, відділи РДА: юридичний; освіти

Постійно

-

2.11

Надання населенню правових консультацій з питань застосування норм чинного законодавства України під час реєстрації (реєстрації змін) громадських формувань та з питань регулювання діяльності громадських формувань (за запитом інституту громадянського суспільства)

Місцевий центр надання безоплатної вторинної правової допомоги;

 центр надання адміністративних послуг

Постійно

-

2.12

Сприяння участі представників громадськості та організацій громадянського суспільства району у масових заходах з відзначення державних свят та пам’ятних історичних подій

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату РДА

Виконкоми місцевих рад

Постійно

-

2.13

Оприлюднення в засобах масової інформації або на  офіційному веб- сайті райдержадміністрації звітів про роботу районної державної адміністрації  із зверненням громадян; щодо забезпечення доступу до публічної інформації

Відділи апарату РДА:організаційної роботи та з питань внутрішньої політики, юридичний

Постійно

-

2.14

Створення належних умов для участі молодих громадян через громадські організації та об’єднання у розробленні і реалізації в районі державної молодіжної політики та програм, що стосуються молоді

Відділ освіти РДА, виконкоми місцевих рад

Постійно

-

Стимулювання участі організацій громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку району

2.15

Активізація використання механізму соціальних замовлень для надання неприбутковими недержавними організаціями соціальних послуг населенню

Управління соціального захисту населення РДА, Каховський районний центр надання соціальних послуг(за згодою)

Постійно

-

2.16

Забезпечення фінансової підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства за рахунок коштів районного та місцевих бюджетів відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049

Фінансове управління РДА, управління соціального захисту населення РДА, виконкоми місцевих рад

Протягом року

-

2.17

Забезпечення надання фінансової підтримки за рахунок місцевих бюджетів громадським організаціям інвалідів та ветеранів, їх спілкам, молодіжним і дитячим громадським організаціям

Управління районної державної адміністрації: соціального захисту населення, фінансове,

відділ освіти РДА,

виконкоми місцевих рад

Протягом року

-

2.18

Здійснення матеріально-технічного забезпечення  діяльності громадської ради при райдержадміністрації

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату РДА, Громадська рада при РДА

Протягом року

2 900

2.19

Сприяти діяльності центру допомоги учасникам антитерористичної операції при райдержадміністрації в організації проведення волонтерських акцій, наданні ефективної допомоги українським військовим та у вирішенні питань соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату РДА, управління соціального захисту населення РДА, Каховський районний центр надання соціальних послуг (за згодою), міськрайонний центр зайнятості (за згодою)

Протягом року

11 000

Підтримка волонтерства та благодійництва

2.20

Сприяння розвитку в районі волонтерської діяльності щодо соціальної допомоги, соціальної підтримки, соціальної реабілітації, соціальної профілактики, охорони здоров’я, охорони навколишнього середовища, у сфері фізичної культури і спорту тощо

Управління соціального захисту населення, відділ освіти РДА, служба у справах дітей РДА, Каховський районний центр надання соціальних послуг (за згодою)

Постійно

-

2.21

Організація та проведення в районі за участі громадськості всеукраїнської акції «Зробимо Україну чистою», заходів з благоустрою

Відділ з питань житлово-комунального господарства, інфраструктури та цивільного захисту  РДА, виконкоми місцевих рад

Щороку

-

2.22

Здійснення за участю волонтерів моніторингу потреб громадян у соціальних послугах з метою надання своєчасної соціальної підтримки особам/сім’ям різних категорій, які перебувають у складних життєвих обставинах, створення відповідного банку даних

Управління соціального захисту населення, РДА, Каховський районний центр надання соціальних послуг (за згодою)

Постійно

-

2.23

Відзначення Міжнародного Дня волонтера. Популяризація благодійництва в інтересах Української армії в його різноманітних формах, інформування громади про найкращі приклади благодійної діяльності, заохочення до благодійності

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, районні служби, організації, установи, виконкоми місцевих рад, місцеві ЗМІ

2019

-

Всього за розділом

2019

13 900

Всього

2019

86 900

 

Керуючий справами районної ради                                                                                                         О.М.Кононович

Друк