header

Про звіт про виконання районного бюджету за 2018 рік

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА  
ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ
 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
ХХХІІІ сесії VІІ скликання
_____________________ № _______                                       
Про звіт про виконання районного
бюджету за 2018 рікРозглянувши наданий  районною державною адміністрацією звіт про виконання районного бюджету за 2018 рік районна рада відзначає, що за звітний період до  загального фонду районного бюджету надійшло 23 440,9 тис.грн. податків і зборів, які зараховуються до загального фонду районного бюджету, що становить 112,6 % до уточнених планових показників розпису районного бюджету на звітний період.

Крім надходжень податків в звітному періоду до загального фонду районного бюджету надходили також міжбюджетні трансферти, загальний обсяг яких склав 261 106,4 тис.грн., або 97,04 % від плану.

Надходження базової дотації – 6 905,9 тис.грн., або стовідсотково до річних планових призначень.

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету отримана в обсязі 22 180,5 тис.грн., що становить 98,0 % річного плану.

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла в сумі 44 601,8 тис.грн., або стовідсотково.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам отримана в сумі 31 582,4  тис.грн., або 100,0 % до річного плану.

Субвенція з державного бюджету на здійснення програм соціального захисту населення надійшла в сумі 101 509,4 тис.грн., або 98,7 % до річних планових призначень.

Надходження субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції склали 20 781,0 тис.грн., або 92,7 % до річного плану.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції отримана в сумі 13 607,7 тис.грн., або 86,2 % до річного плану.

Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла в сумі 1 899,6  тис.грн., або 100,0 % до річних планових показників.

В повному обсязі отримано субвенцію з місцевого (обласного) бюджету за рахунок залишку освітньої, що утворився на початок бюджетного періоду – 71,5 тис.грн.

Субвенція з місцевого (обласного) бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла в сумі 457,3  тис.грн., або 100,0  % до річного плану.

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла в сумі 13,2  тис.грн., або 99,3  % до річного плану.

Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів надійшла в сумі 434,4  тис.грн., або 100,0  % до річного плану.

Інша субвенції районним бюджетом отримано в обсязі 17 061,7 тис.грн., або 87,9% до річних планових показників.

На проведення видатків головних розпорядників коштів районного бюджету використано фінансовий ресурс в обсязі 279 158,3 тис.грн., що становить 91,0 % до планових річних показників. Фінансування проводилось виходячи з планових призначень та потреби головних розпорядників коштів районного бюджету у відповідних витратах. У першочерговому порядку забезпечено видатки на захищені статті (заробітна плата з нарахуваннями, оплата енергоносіїв та комунальних послуг, придбання медикаментів та забезпечення продуктами харчування тощо).

До спеціального фонду районного бюджету надійшло 9 692,7 тис.грн. коштів спеціального призначення, у тому числі на рахунки розпорядників коштів власних надходжень бюджетних установ – 5 830,3 тис.грн. На видатки спрямовано 9 248,8 тис.грн., що становить 84,5 % наявного фінансового ресурсу (з урахуванням використання залишків на початок року).

Враховуючи вищезазначене та висновки і рекомендації спільного засідання депутатських комісій, керуючись статтями 43, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, статтею 80 Бюджетного кодексу України і, районна рада

 
ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2018 рік по доходах (з урахуванням залишків коштів на початок року) і видатках загального фонду у сумі 308 569,5 тис.грн. та 279 158,3 тис. грн., відповідно, з перевищенням доходів над видатками  на суму 29 411,2 тис. грн., доходах і видатках спеціального фонду (з урахуванням залишків коштів на початок року) у сумі 10 945,7 тис.грн. і 9 248,8 тис.грн. згідно додатків 1- 3, які є невід’ємною частиною цього рішення.

 

Голова районної ради                                                                                      Т.С.ТЕРТИЧНА

 

 

Додаток № 1

Узагальнені показники виконання загального фонду районного бюджету

за 2018 рік

(грн.)

Найменування

Уточнений план на рік

Виконано (касові видатки)

% виконання до плану

Відхилення (+,-)

ДОХОДИ

Податок с доходів фізичних осіб

19 701 667

22 095 347

112,1%

2 393 680

Надходження коштів від дорогоцінних металів

1 350

1 479

109,6%

129

Інші  надходження

4 900

5 476

111,8%

576

Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

997 640

1 191 003

119,4%

193 363

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

1 700

1 724

101,4%

24

Плата за надання адмінпослуг

116 530

142 476

122,3%

25 946

Податок на прибуток підприємств

3 050

3 350

109,8%

300

Базова дотація

6 905 900

6 905 900

100,0%

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

31 582 400

31 582 400

100,0%

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

44 601 800

44 601 800

100,0%

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету.

22 624 778

22 180 508

98,0%

-444 270

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції.

22 423 012

20 780 951

92,7%

-1 642 061

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції.

15 792 640

13 607 704

86,2%

-2 184 936

Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.

1 900 300

1 899 628

100,0%

-672

Субвнція з місцевого бюджету за рахунок залишку освітньої субвнції, що утворився на початок бюджетного періоду

71 487

71 487

100,0%

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

13 286

13 198

99,3%

-88

Інша субвенція

19 407 746

17 061 721

87,9%

-2 346 025

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти  за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

457 309

457 309

100,0%

Субвенція на здійснення програми соціального захисту населення

102 850 581

101 509 427

98,7%

-1 341 154

Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів

434 370

434 370

100,0%

Всього доходів районного бюджету

289 892 446

284 547 258

98,2%

-5 345 188

Залишки коштів на 01.01.2018

24 022 185

24 022 185

Всього фінансові ресурси районного бюджету (доходи, залишок)

289 892 446

308 569 443

106,4%

18 676 997

ВИДАТКИ

Видатки районного бюджету по головних розпорядниках коштів та заходи

202 579 426

177 197 974

87,5%

-25 381 452

Субвенція на здійснення програми соціального захисту населення

102 850 581

101 509 427

98,7%

-1 341 154

Інша субвенція

775 550

16 500

2,1%

-759 050

Разом з урахуванням міжбюджетних розрахунків

306 639 927

279 158 271

91,0%

-27 481 656

Перевищення фінансових ресурсів над видатками

-16 747 481

29 411 172

-175,6%

46 158 653

Залишки коштів на 01.01.2019

25 629 639

25 629 639

Кошти, що передаються до бюджету розвитку (спеціального фонду)

6 023 425

3 781 533

62,8%

-2 241 892

Керуючий справами                                         О.М.Кононович

 

Додаток № 2

 

Відомості про виконання видаткової частини

 

районного бюджету по загальному фонду за 2018 рік

 

(грн.)

 

Найменування

Видатки - всього

у тому числі:

 

Заробітна плата з нарахуваннями

Енергоносії

Інші

 

Уточнений план на рік

касові

% виконання до плану

Уточнений план на рік

касові

% виконання до плану

Уточнений план на рік

касові

% виконання до плану

Уточнений план на рік

касові

% виконання до плану

 
 

Органи місцевого самоврядування

3 550 192

3 291 882

92,7%

2 848 350

2 847 060

100,0%

178 000

126 875

71,3%

523 842

317 947

60,7%

 

Інша діяльність у сфері державного управління

10 200

6 000

58,8%

10 200

6 000

58,8%

 

Місцева пожежна охорона

775 559

760 454

98,1%

749 800

735 239

98,1%

3 500

3 364

96,1%

22 259

21 851

98,2%

 

Освіта

110 966 781

91 987 077

82,9%

87 779 058

74 562 875

84,9%

9 190 208

8 532 070

92,8%

13 997 515

8 892 132

63,5%

 

Охорона здоров'я

76 153 773

70 877 301

93,1%

56 049 350

53 605 077

95,6%

7 282 036

6 106 019

83,9%

12 822 387

11 166 205

87,1%

 

Видатки на здійснення програми соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету

102 850 581

101 509 427

98,7%

102 850 581

101 509 427

98,7%

 

Пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни

6 567

6 508

99,1%

6 567

6 508

99,1%

 

Пільги окремим категоріям громадян с оплати послуг зв'язку

19 500

13 811

70,8%

19 500

 

Заходи державної політики з  питань дітей та їх соціального захисту

114 890

114 890

100,0%

114 890

114 890

100,0%

 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

3 368 601

3 246 370

96,4%

3 057 851

2 953 220

96,6%

60 830

48 528

79,8%

249 920

244 622

97,9%

 

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

80 668

80 667

100,0%

80 668

80 667

100,0%

 

Надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг

4 594

4 594

 

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю

74 000

64 248

86,8%

74 000

64 248

86,8%

 

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

39 150

31 910

81,5%

39 150

31 910

81,5%

 

Оздоровлення та відпочинок дітей

224 000

208 992

93,3%

224 000

208 992

93,3%

 

Культура і мистецтво

4 249 321

3 996 773

94,1%

3 107 114

3 101 476

99,8%

685 319

451 682

65,9%

456 888

443 615

97,1%

 

Утримання ДЮСШ

1 706 576

1 651 686

96,8%

1 282 715

1 231 917

96,0%

8 801

4 989

56,7%

415 060

414 780

99,9%

 

Заходи з фізичної культури і спорту

161 100

154 499

95,9%

161 100

154 499

95,9%

 

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

233 000

233 000

100,0%

233 000

233 000

100,0%

 

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

18 926

18 926

100,0%

18 926

18 926

100,0%

 

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

383 600

321 980

83,9%

383 600

321 980

83,9%

 

Інші заходи у сфері засобів масової інформації

131 000

131 000

100,0%

131 000

131 000

100,0%

 

Резервний фонд

307 428

307 428

 

Всього профінансовано установ і заходів

305 430 007

278 707 401

91,3%

154 874 238

139 036 864

89,8%

17 408 694

15 273 527

87,7%

133 147 075

124 383 199

93,4%

 

Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів

434 370

434 370

100,0%

434 370

434 370

100,0%

 

Інша субвенція

775 550

16 500

2,1%

775 550

16 500

2,1%

 

Разом видатки загального фонду з урахуванням міжбюджетних розрахунків

306 639 927

279 158 271

91,0%

154 874 238

139 036 864

89,8%

17 408 694

15 273 527

87,7%

134 356 995

124 834 069

92,9%

 

Керуючий справами                                                      О.М.Кононович

 

 

 

Додаток № 3

Узагальнені показники виконання спеціального фонду районного

бюджету за 2018 рік

(грн.)

Найменування

Затверджено по бюджету

Уточнений план на рік

Виконано (касові видатки)

% виконання до уточненого плану

Відхилення від уточ.плану  (+,-)

ДОХОДИ

Власні надходження бюджетних установ всього, із них:

3 515 153

5 830 287

5 830 287

надходження від плата за послуги, що надаються бюджетними установами

1 416 703

1 614 033

1 614 033

інші джерела власних надходжень бюджетних установ

2 098 450

4 216 254

4 216 254

Інші надходження спеціального фонду

2 183 454

80 892

80 892

Всього спеціальний фонд доходів

5 698 607

5 911 179

5 830 287

Залишки коштів на 01.01.2018

1 252 956

1 252 956

Кошти, що отримані з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

40 000

6 023 425

3 781 533

62,8%

-2 241 892

Всього доходів спеціального фонду з урахуванням залишку

5 738 607

6 023 425

10 945 668

181,7%

4 922 243

ВИДАТКИ

Видатки бюджетних установ всього, в тому числі:

3 515 153

5 467 237

5 467 237

за рахунок коштів, отриманних як плата за послуги, що надаються бюджетними установами

1 416 703

1 229 148

1 229 148

за рахунок коштів, отриманних з інших джерел власних надходжень бюджетних установ

2 098 450

4 238 089

4 238 089

Інші видатки спеціального фонду

40 000

6 023 425

3 781 533

62,8%

-2 241 892

Всього видатки спеціального фонду

3 555 153

6 023 425

9 248 770

153,5%

5 467 237

Залишки коштів на 01.01.2019

1 696 898

1 696 898

Керуючий справами                                   О.М.Кононович

 

Друк