header

Про внесення змін до рішення ХХІ сесії районної ради УІІ скликання від 21 грудня 2017 року № 396 «Про районний бюджет на 2018 рік»

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА  
ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ
 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
ХХХ сесії VІІ скликання
Про внесення змін до рішення ХХІ
сесії районної ради УІІ скликання
від 21 грудня 2017 року № 396
«Про районний бюджет на 2018 рік»
 
 
Керуючись статтями 22, 23, 78, 93 та 101 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання розпорядження голови районної державної адміністрації «Про внесення змін до показників районного бюджету, затвердженого на 2018 рік», враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування районна рада
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни до рішення ХХІ сесії районної ради УІІ скликання від 21 грудня 2017 року № 396 «Про районний бюджет на 2018 рік», а саме:
затвердити зміни у доходах районного бюджету, згідно з додатком 1;
затвердити розподіл видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів в розрізі відповідальних виконавців, згідно з додатком 2.
 
2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації внести відповідні зміни до розпису районного бюджету. 
 
3. Додатки 1-2 до рішення є його невід’ємною частиною.
        
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування.
 
 
 
Голова районної ради                                                                                Т.С. Тертична

 

 

 

 

Додаток 1

Доходи районного бюджету на 2018 рік

                  грн.

Код

Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

в т.ч. бюджет розвитку

40000000

Офіційні трансферти

320 000,00

320 000,00

х

х

41000000

Від органів державного управління

320 000,00

320 000,00

х

х

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

320 000,00

320 000,00

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

320 000,0

320 000,0

х

х

в т.ч. з обласного бюджету

320 000,0

320 000,0

Всього доходів

320 000,00

320 000,00

0,0

0,0

Начальник відділу з органзаційної роботи
та загальних питань районної ради                                                                              Н.А.Зубач

Додаток 2

РОЗПОДІЛ
видатків районного бюджету  на 2018 рік за головними розпорядниками коштів в розрізі відповідальних виконавців

грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1

Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС2

Код ФКВКБ3

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

з них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

0200000

Районна державна адміністрація

320 000,00

320 000,00

320 000,00

0210000

Районна державна адміністрація

320 000,00

320 000,00

320 000,00

0218220

8220

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

320 000,00

320 000,00

320 000,00

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету на проведення заходів, пов"язаних з введенням військового стану, зокрема на організацію надання транспортних послуг перевезення військовозобов"язаних, призначених до батальйонів 124 ОБрТро, з місць збору до місць базування, а також у період проведення тактичних навчань для виконання заходів бойововї підготовки, та інші. (районна програма "Призовна дільниця")

320 000,00

320 000,00

320 000,00

Всього

320 000,00

320 000,00

320 000,00

Начальник відділу організаційної роботи
та загальних питань районної ради                                                                               Н.А.Зубач

 

Друк