header

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Каховської районної ради» на 2019 рік

КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ

ХХХ  сесії VІІ скликання

                                   

Про затвердження фінансового плану

комунального некомерційного підприємства

«Каховський районний центр первинної

медико-санітарної допомоги  Каховської

районної  ради» на 2019 рік

 

         Розглянувши лист комунального некомерційного підприємства «Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги  Каховської районної  ради» від 14.11.2018 р. № 818, враховуючи  висновки  і рекомендації  постійної  депутатської  комісії  з  питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування,   керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги  Каховської районної  ради» на 2019 рік  ( додається).

       

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування.

 

 

 

Голова районної ради                                                         Т.С. Тертична

 

 

 

коди

                                                                                                                                 

Рік

2019

Підприємство 

КНП "Каховський РЦПМСД"

за ЄДРПОУ

38740016

Організаційно-правова форма

комунальне підприємство

за КОПФГ

150

Територія

Каховський район

за КОАТУУ

65104700000

Орган  управління   

Каховська районна рада

за СПОДУ

Галузь    

медицина

за ЗКГНГ

Вид  діяльності   

діяльність лікарняних закладів

за  КВЕД 

86.10

Одиниця виміру:

тис. гривень

Форма власності

комунальна

Штатна чисельність працівників

301,25

Місцезнаходження 

м.Каховка вул. М.Жука, 36

Телефон

(05536) 2-12-01

Прізвище та ініціали керівника 

Антоненко О. А.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА  2019 рік

Основні фінансові показники підприємства

І. Формування фінансового результату підприємства

Код рядка

Довідка:

Довідка:

Плановий рік (усього)

У тому числі

факт минулого року

фінансовий план поточного року

І  квартал

ІІ  квартал

ІІІ  квартал

ІV квартал

Фінансові результати :

Кошти отримані від НСЗУ

001

26 329,4

7277,2

7277,2

5887,5

5887,5

Кошти місцевих бюджетів

002

14 979,7

3500,0

4000,0

4000,0

3479,7

Кошти на покриття вартості комунальни послуг та енергоносіїв

003

1 638,8

650,0

300,0

300,0

388,8

Кошти отримані від оренди майна

004

31,1

7,7

7,8

7,8

7,8

Інші операційні доходи (розшифрування)

005

0

Дохід від участі в капіталі (розшифрування)

006

0

Інші фінансові доходи (розшифрування)

007

0

Інші доходи (розшифрування)

008

0

Усього доходів

009

0

0

42 979,0

11 434,9

11 585,0

10 195,3

9 763,8

Витрати

Витрати на оплату праці

010

24 465,2

6 116,3

6 116,3

6 116,3

6 116,3

Відрахування на соціальні заходи

011

5 627,0

1 406,8

1 406,7

1 406,8

1 406,7

Витрати на комунальні послуги та енергоносії

012

1 638,8

650,0

300,0

300,0

388,8

Обовязкові платежі до бюджету

013

9,2

2,3

2,3

2,3

2,3

Витрати на утримання закладу

014

9 251,6

2 717,2

3 217,2

1 817,2

1 500,0

Витрати на пільгові рецепти декретованої групи населення(ОНКО, УБД, діти інв.,трансплантованні)

015

1 259,8

314,9

315,0

315,0

314,9

Інші витрати (розшифрування)

016

0

Податок на прибуток від звичайної діяльності

017

0

Усього витрати

018

0

0

42 251,6

11207,5

11357,5

9957,6

9729,0

Фінансові результати діяльності:

Валовий прибуток (збиток)

019

0

0

18 513,8

5 318,6

5 468,7

4 079,0

3 647,5

Фінансовий результат від операційної діяльності

020

0

0

11 238,8

3259,5

3759,7

2369,9

1849,7

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

021

0

0

727,4

227,4

227,5

237,7

34,8

Частка меншості

021/1

0

Фінансовий результат (прибуток, збиток)

022

0

0

727,4

227,4

227,5

237,7

34,8

прибуток

022/1

727,4

227,4

227,5

237,7

34,8

збиток

022/2

0

ІІ. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини прибутку: 

0

Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку) 

023

X

X

X

X

Розвиток виробництва:

023

727,4

227,4

227,5

237,7

34,8

Оновлення медичного обладнання та матеріально-технічної бази підприємства

023/1

727,4

227,4

227,5

237,7

34,8

ІІІ. Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету, у тому числі:

024

0

0

5 015,2

1253,8

1253,8

1253,8

1253,8

Податок з ДФО

024/1

4 648,4

1162,1

1162,1

1162,1

1162,1

Віійськовий збір

024/2

366,8

91,7

91,7

91,7

91,7

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

024/3

0

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

024/4

0

рентні платежі

024/5

0

ресурсні платежі

024/6

0

Інші податки (розшифрувати)

024/7

0

Погашення податкової заборгованості, у тому числі:

025

0

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:

025/1

0

до бюджету

025/2

0

до державних цільових фондів

025/3

0

неустойки (штрафи, пені)

025/4

0

Внески до державних цільових фондів, у тому числі:

026

5 627,0

1 406,8

1 406,7

1 406,8

1 406,7

Відрахування на соціальні заходи

026/1

5 627,0

1 406,8

1 406,7

1 406,8

1 406,7

внески до фондів соцціального страхування

026/2

0

Інші обов’язкові платежі, у тому числі:

027

0

0

9,2

2,3

2,3

2,3

2,3

місцеві податки та збори

027/1

9,2

2,3

2,3

2,3

2,3

інші платежі (розшифрувати)

027/2

0

Керівник підприємства                                                       __________________                                                              ____________________

Антоненко О.А.

(посада)                                                                                           (підпис)                                                                                        (ПІБ) 

Надрукувати