header

Про затвердження висновків незалежної оцінки ринкової вартості дощувальних машин «Фрегат» та внутрішньогосподарських меліоративних систем, які обліковуються на балансі Федорівської сільської ради

КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                                                       
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
ХХХ  сесії VII скликання
 
Про затвердження висновків незалежної
оцінки ринкової вартості дощувальних
машин  «Фрегат» та внутрішньогосподарських
меліоративних систем, які обліковуються на
балансі Федорівської  сільської ради

 

         Розглянувши  лист  Федорівської сільської ради від 07.11.2018 р. № 968, щодо затвердження звітів незалежної оцінки індивідуального  визначеного майна дощувальних машин «Фрегат» в кількості 33 одиниці, меліоративної мережі від № 23 СМК, меліоративної мережі від XVIIа КМК, що знаходиться на балансі Федорівської сільської ради, відповідні звіти з незалежної оцінки майна з рецензіями, враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії з питань управління спільною власністю територіальних громад району,  будівництва, транспорту, водозабезпечення та газифікації населених пунктів району, відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 10.08.1995 р. №629  «Про затвердження методики оцінки вартості об’єктів оренди, Порядку викупу орендарем необоротних матеріальних засобів та порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів», керуючись ст.ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
 
В И Р І Ш И Л А:
        
1.Затвердити висновок незалежної оцінки ринкової вартості дощувальних машин «Фрегат»,  що обліковуються на балансі Федорівської сільської ради і є  спільною власністю територіальних громад Каховського району, в кількості 33 одиниці, а саме:
- ДФ «Фрегат» №22-07301; 1989 р.в.; ринкова вартість – 65820 грн. (шістдесят п'ять тисяч вісімсот двадцять гривень, нуль копійок);
- ДФ «Фрегат» №22-07302; 1989 р.в.; ринкова вартість – 50279 грн. (п'ятдесят тисяч двісті сімдесят дев'ять гривень, нуль копійок);
- ДФ «Фрегат» №22-07303; 1989 р.в.; ринкова вартість – 46622 грн.
(сорок шість тисяч шістсот двадцять дві гривні, нуль копійок);
- ДФ «Фрегат» №22-07304; 1989 р.в.; ринкова вартість – 50279 грн. (п'ятдесят тисяч двісті сімдесят дев'ять гривень, нуль копійок);
- ДФ «Фрегат» №22-07305; 1989 р.в.; ринкова вартість – 50279 грн. (п'ятдесят тисяч двісті сімдесят дев'ять гривень, нуль копійок);
- ДФ «Фрегат» №22-07306; 1989 р.в.; ринкова вартість – 34738 грн. (тридцять чотири тисячі сімсот тридцять вісім гривень, нуль копійок);
- ДФ «Фрегат» №22-07307; 1989 р.в.; ринкова вартість – 42966 грн.
(сорок дві тисячі дев'ятсот шістдесят шість гривень, нуль копійок);
- ДФ «Фрегат» №28582;     1989 р.в.; ринкова вартість – 58506 грн.
(п'ятдесят вісім тисяч п'ятсот шість гривень, нуль копійок);
- ДФ «Фрегат» №22-07308; 1989 р.в.; ринкова вартість – 53631 грн.
(п'ятдесят три тисячі шістсот тридцять одна гривня, нуль копійок);
- ДФ «Фрегат» №22-07309; 1989 р.в.; ринкова вартість – 53631 грн. (п'ятдесят три тисячі шістсот тридцять одна гривня, нуль копійок);
- ДФ «Фрегат» №22-07310; 1989 р.в.; ринкова вартість – 53631 грн. (п'ятдесят три тисячі шістсот тридцять одна гривня, нуль копійок);
- ДФ «Фрегат» №22-07311; 1989 р.в.; ринкова вартість –53631 грн.
(п'ятдесят три тисячі шістсот тридцять одна гривня, нуль копійок);
- ДФ «Фрегат» №22-07312; 1988 р.в.; ринкова вартість –53631 грн.
(п'ятдесят три тисячі шістсот тридцять одна гривня, нуль копійок);
- ДФ «Фрегат» №18914;      1986 р.в.; ринкова вартість –58506 грн.
(п'ятдесят вісім тисяч п'ятсот шість гривень, нуль копійок);
- ДФ «Фрегат» №22-07313; 1986 р.в.; ринкова вартість –58506 грн.
(п'ятдесят вісім тисяч п'ятсот шість гривень, нуль копійок);
- ДФ «Фрегат» №22-07314; 1986 р.в.; ринкова вартість –62407 грн.
(шістдесят дві тисячі чотириста сім гривень, нуль копійок);
- ДФ «Фрегат» №22-07315; 1986 р.в.; ринкова вартість –45830 грн.
(сорок п'ять тисяч вісімсот тридцять гривень, нуль копійок);
- ДФ «Фрегат» №22-07316; 1986 р.в.; ринкова вартість –49730 грн.
(  сорок дев'ять тисяч сімсот тридцять гривень, нуль копійок);
- ДФ «Фрегат» №22-07317; 1986 р.в.; ринкова вартість –33154 грн.
(тридцять три тисячі сто п'ятдесят чотири гривні, нуль копійок );
- ДФ «Фрегат» №22-07318; 1986 р.в.; ринкова вартість –70208 грн.
(сімдесят тисяч двісті вісім гривень, нуль копійок );
- ДФ «Фрегат» №22-07319; 1986 р.в.; ринкова вартість –53631 грн.
(  п'ятдесят три тисячі шістсот тридцять одна гривня, нуль копійок);
- ДФ «Фрегат» №22-07320; 1986 р.в.; ринкова вартість –62407 грн.
(шістдесят дві тисячі чотириста сім гривень, нуль копійок);
- ДФ «Фрегат» №18921;      1986 р.в.; ринкова вартість –70208 грн.
(сімдесят тисяч двісті вісім гривень, нуль копійок);
- ДФ «Фрегат» №22-07321; 1986 р.в.; ринкова вартість –53631 грн.
(п'ятдесят три тисячі шістсот тридцять одна гривня, нуль копійок);
- ДФ «Фрегат» №22-07407; 1986 р.в.; ринкова вартість –53631 грн.
(п'ятдесят три тисячі шістсот тридцять одна гривня, нуль копійок);
- ДФ «Фрегат» №22-07408; 1986 р.в.; ринкова вартість –65820 грн.
(шістдесят п'ять тисяч вісімсот двадцять гривень, нуль копійок);
- ДФ «Фрегат» №18060;      1986 р.в.; ринкова вартість –65820 грн.
(шістдесят п'ять тисяч вісімсот двадцять гривень, нуль копійок);
- ДФ «Фрегат» №18919;      1986 р.в.; ринкова вартість –65820 грн.
(шістдесят п'ять тисяч вісімсот двадцять гривень, нуль копійок);
- ДФ «Фрегат» №18068;      1986 р.в.; ринкова вартість –65820 грн.
(шістдесят п'ять тисяч вісімсот двадцять гривень, нуль копійок);
 - ДФ «Фрегат» №18071;      1986 р.в.; ринкова вартість –63687 грн.
(  шістдесят три тисячі шістсот вісімдесят сім гривень, нуль копійок);
 - ДФ «Фрегат» №18069;      1986 р.в.; ринкова вартість –60335 грн.
(шістдесят тисяч триста тридцять п'ять гривень, нуль копійок );
 - ДФ «Фрегат» №22-07409; 1986 р.в.; ринкова вартість –65820 грн.
(шістдесят п'ять тисяч вісімсот двадцять гривень, нуль копійок);
 - ДФ «Фрегат» № 18323;     1986 р.в.; ринкова вартість –54606 грн.
(п'ятдесят чотири тисячі шістсот шість гривень, нуль копійок);
         Загальна вартість 33 дощувальних машин «Фрегат» складає 1847221грн.  ( один мільйон вісімсот сорок сім тисяч двісті двадцять дві грн.).
        
2.Затвердити висновок оцінки вартості внутрішньогосподарської меліоративної мережі, яка обліковується на балансі Федорівської сільської  ради і є  спільною власністю територіальних громад Каховського району,а саме:
         - від № 23 СМК,  вартістю 1327954,00 грн. (один мільйон триста двадцять сім тисяч дев’ятсот п’ятдесят чотири грн. 00 коп.);
         - від  XVIIа КМК,  вартістю 4390311,00 грн. (чотири мільйона триста дев’яносто тисяч триста одинадцять грн. 00 коп.);
        
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань управління спільною власністю територіальних громад району, будівництва, транспорту, водозабезпечення та газифікації населених пунктів району.

 

Голова районної ради                                                                   Т.С.Тертична
 

Надрукувати