header

Про звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2018 року

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА  
ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ
 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
ХХХ сесії VІІ скликання
                                              
Про звіт про виконання районного
бюджету за 9 місяців 2018 року

 

Розглянувши наданий  районною державною адміністрацією звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2018 року районна рада відзначає,  що за звітний період до  загального фонду районного бюджету надійшло 15 295,1 тис.грн. податків і зборів, що становить 103,9 відсотків до уточнених планових призначень районного бюджету на звітний період.
Базова дотація до районного бюджету надійшла в сумі 5 179,5 тис.грн., або стовідсотково до планових призначень на відповідний період.
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету отримана в обсязі 16984,1 тис.грн., що становить 99,4 % плану на відповідний період.
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла в сумі 36 086,6 тис.грн., що склало  100,0  % до плану.
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла в сумі 24 160,6  тис.грн., або 100,0  % до плану.
Субвенція з державного бюджету на здійснення програм соціального захисту населення надійшла в сумі 86 167,1 тис.грн., або 95,9 % до уточнених планових призначень.
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції надійшла в сумі 23 495,3  тис.грн., або 100,0  % до плану.
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції надійшла в сумі 12 166,1  тис.грн., або 100,0  % до плану.
Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла в сумі 1 359,4  тис.грн., або 100,0  % до плану.
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку освітньої, що утворився на початок бюджетного періоду надійшла в сумі 71,5  тис.грн., або 100,0  % до плану.
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти  за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла в сумі 398,9  тис.грн., або 100,0  % до плану.
Інша субвенція  до районного бюджету надійшла в сумі 17 893,9 тис.грн., або 86,5% до планових показників на І півріччя поточного року.
До спеціального фонду районного бюджету надійшло 7414,7 тис.грн., використано в сумі 5874,9 тис. грн.
Враховуючи вищезазначене та висновки і рекомендації спільного засідання депутатських комісій, керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України і ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  районна рада
     ВИРІШИЛА:
     
1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2018 року по доходах (з урахуванням залишків коштів на початок року) і видатках загального фонду у сумі 257 871,8 тис.грн. та 216 037,3 тис. грн., відповідно, з перевищенням доходів над видатками  на суму 41 834,5 тис. грн., доходах і видатках спеціального фонду (з урахуванням залишків коштів на початок року) у сумі 7 414,7 тис.грн. і 5 874,9 тис.грн. згідно додатків 1- 3, які є невід’ємною частиною цього рішення.
 
 
 
Голова районної ради                                                                                      Т.С.Тертична

 

 

Додаток № 1

Узагальнені показники виконання районного бюджету

за 9 місяців 2018 року

(грн.)

Найменування

Уточнений план на 9 місяців

Виконано (касові видатки)

% виконання до плану

Відхилення (+,-)

ДОХОДИ

Податок с доходів фізичних осіб

14 552 280

14 625 560

100,5%

73 280

Надходження коштів від дорогоцінних металів

1 350

1 380

102,2%

30

Інші  надходження

4 900

5 476

111,8%

576

Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

706 600

1 219 676

172,6%

513 076

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

1 000

1 001

100,1%

1

Плата за надання адмінпослуг

25 930

33 490

129,2%

7 560

Податок на прибуток підприємств

3 050

3 220

105,6%

170

Базова дотація

5 179 500

5 179 500

100,0%

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

24 160 600

24 160 600

100,0%

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

36 086 600

36 086 600

100,0%

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету.

16 984 116

16 890 507

99,4%

-93 609

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції.

23 495 300

23 495 300

100,0%

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції.

12 166 071

12 166 071

100,0%

Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.

1 359 392

1 359 392

100,0%

Субвнція з місцевого бюджету за рахунок залишку освітньої субвнції, що утворився на початок бюджетного періоду

71 487

71 487

100,0%

Субвнція з місцевого бюджету за рахунок залишку медичної субвнції, що утворився на початок бюджетного періоду

274 520

-274 520

Інша субвенція

17 893 933

15 477 864

86,5%

-2 416 069

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти  за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

398 882

398 882

100,0%

Субвенція на здійснення програми соціального захисту населення

86 167 077

82 673 617

95,9%

-3 493 460

Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів

434 370

-434 370

Всього доходів районного бюджету

239 966 958

233 849 623

97,5%

-6 117 335

Залишки коштів на 01.01.2018

24 022 185

24 022 185

Всього фінансові ресурси районного бюджету (доходи, залишок)

239 966 958

257 871 808

107,5%

17 904 850

ВИДАТКИ

Видатки районного бюджету по головних розпорядниках коштів та заходи

164 865 952

133 364 550

80,9%

-31 501 402

Субвенція на здійснення програми соціального захисту населення

86 167 077

82 672 755

95,9%

-3 494 322

Інша субвенція

1 059 050

-1 059 050

Разом з урахуванням міжбюджетних розрахунків

252 526 449

216 037 305

85,6%

-36 489 144

Перевищення фінансових ресурсів над видатками

-12 559 491

41 834 503

-333,1%

54 393 994

Залишки коштів на 01.10.2018

39 689 098

39 689 098

Кошти, що передаються до бюджету розвитку (спеціального фонду)

6 018 067

2 145 405

35,6%

-3 872 662

Керуючий справами                                       О.М.Кононович

Додаток № 2

 

Відомості про виконання кошторисів головними розпорядниками коштів та заходів

 

районного бюджету по загальному фонду за 9 місяців 2018 року

 

(грн.)

 

Найменування

Видатки - всього

у тому числі:

 

Заробітна плата з нарахуваннями

Енергоносії

Інші

 

Уточнений план на 9 місяців

касові

% виконання до плану

Уточнений план на 9 місяців

касові

% виконання до плану

Уточнений план на 9 місяців

касові

% виконання до плану

Уточнений план на 9 місяців

касові

% виконання до плану

 
 

Органи місцевого самоврядування

2 729 050

2 208 327

80,9%

2 152 950

1 969 266

91,5%

129 100

95 159

73,7%

447 000

143 902

32,2%

 

Інша діяльність у сфері державного управління

5 100

5 100

 

Місцева пожежна охорона

709 056

639 657

90,2%

645 575

621 965

96,3%

28 062

2 423

8,6%

35 419

15 269

43,1%

 

Освіта

93 201 646

69 711 698

74,8%

76 130 488

57 096 851

75,0%

6 950 619

6 032 779

86,8%

10 120 539

6 582 068

65,0%

 

Охорона здоров'я

60 233 851

53 796 334

89,3%

44 890 515

41 883 093

93,3%

5 332 836

4 186 590

78,5%

10 010 500

7 726 651

77,2%

 

Видатки на здійснення програми соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету

86 167 077

82 672 755

95,9%

86 167 077

82 672 755

95,9%

 

Пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни

12 253

3 291

26,9%

12 253

3 291

26,9%

 

Пільги окремим категоріям громадян с оплати послуг зв'язку

14 625

10 410

71,2%

14 625

 

Заходи державної політики з  питань дітей та їх соціального захисту

79 390

79 390

100,0%

79 390

79 390

100,0%

 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2 523 407

2 285 729

90,6%

2 310 400

2 114 787

91,5%

47 596

24 394

51,3%

165 411

146 548

88,6%

 

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

50 447

46 790

92,8%

50 447

46 790

92,8%

 

Надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг

13 500

13 500

 

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю

49 945

44 944

90,0%

49 945

44 944

90,0%

 

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

33 720

28 290

83,9%

33 720

28 290

83,9%

 

Оздоровлення та відпочинок дітей

224 000

208 992

93,3%

224 000

208 992

93,3%

 

Культура і мистецтво

3 147 190

2 604 975

82,8%

2 449 436

2 129 386

86,9%

443 790

274 151

61,8%

253 964

201 438

79,3%

 

Утримання ДЮСШ

1 314 245

1 264 057

96,2%

956 754

922 147

96,4%

5 093

2 897

56,9%

352 398

339 013

96,2%

 

Заходи з фізичної культури і спорту

149 360

142 760

95,6%

149 360

142 760

95,6%

 

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

149 580

149 580

100,0%

149 580

149 580

100,0%

 

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

18 926

18 926

100,0%

18 926

18 926

100,0%

 

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

46 000

29 400

63,9%

46 000

29 400

63,9%

 

Інші заходи у сфері засобів масової інформації

106 000

91 000

85,8%

106 000

91 000

85,8%

 

Резервний фонд

54 661

54 661

 

Всього профінансовано установ і заходів

251 033 029

216 037 305

86,1%

129 536 118

106 737 495

82,4%

12 937 096

10 618 393

82,1%

108 559 815

98 671 007

90,9%

 

Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів

434 370

434 370

 

Інша субвенція

1 059 050

1 059 050

 

Разом видатки загального фонду з урахуванням міжбюджетних розрахунків

252 526 449

216 037 305

85,6%

129 536 118

106 737 495

82,4%

12 937 096

10 618 393

82,1%

110 053 235

98 671 007

89,7%

 

Керуючий справами                                           О.М.Кононович

 

 

Додаток № 3

Звіт про виконання спеціального фонду районного

бюджету за 9 місяців 2018 року

(грн.)

Найменування

Затверджено по бюджету

Уточнений план на рік

Виконано (касові видатки)

% виконання до уточненого плану

Відхилення від уточ.плану  (+,-)

ДОХОДИ

Власні надходження бюджетних установ всього, із них:

3 515 153

3 935 477

3 935 477

плата за послуги, що надаються бюджетними установами

1 416 703

1 076 383

1 076 383

інші джерела власних надходжень бюджетних установ

2 098 450

2 859 094

2 859 094

Інші надходження спеціального фонду

2 183 454

80 892

80 892

Всього спеціальний фонд доходів

5 698 607

4 016 369

3 935 477

Залишки коштів на 01.01.2018

1 252 956

1 252 956

Кошти, що отримані з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

40 000

6 018 067

2 145 405

35,6%

-3 872 662

Всього доходів спеціального фонду з урахуванням залишку

5 738 607

6 018 067

7 414 730

123,2%

1 396 663

ВИДАТКИ

Видатки бюджетних установ всього, в тому числі:

3 515 153

3 729 467

3 729 467

за рахунок коштів, отриманних як плата за послуги, що надаються бюджетними установами

1 416 703

894 579

894 579

за рахунок коштів, отриманних з інших джерел власних надходжень бюджетних установ

2 098 450

2 834 888

2 834 888

Інші видатки спеціального фонду

40 000

6 018 067

2 145 405

35,6%

-3 872 662

Всього видатки спеціального фонду

3 555 153

6 018 067

5 874 872

97,6%

3 729 467

Залишки коштів на 01.10.2018

1 539 858

1 539 858

Керуючий справами                                  О.М.Кононович

 

Надрукувати