header

Про внесення змін до рішення ХХІ сесії районної ради УІІ скликання від 21 грудня 2017 року № 396 «Про районний бюджет на 2018 рік»

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА  
ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ
 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
ХХХІ сесії VІІ скликання
 
Про внесення змін до рішення ХХІ
сесії районної ради УІІ скликання
від 21 грудня 2017 року № 396
«Про районний бюджет на 2018 рік»
 
 

 

Керуючись статтями 14, 22, 23, 78, 93 та 101 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 17 грудня 2018 року  «Про внесення змін до показників районного бюджету, затвердженого на 2018 рік», враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування районна рада
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни до рішення ХХІ сесії районної ради УІІ скликання від 21 грудня 2017 року № 396 «Про районний бюджет на 2018 рік», а саме:
затвердити зміни у доходах районного бюджету, згідно з додатком 1 до цього рішення;
затвердити розподіл видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів в розрізі відповідальних виконавців, згідно з додатками 2, 3 до цього рішення;
затвердити міжбюджетні трансферти, згідно з додатком 4 до цього рішення;
затвердити розподіл коштів бюджету розвитку районного бюджету, згідно з додатком 5 до цього рішення;
затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію районних програм, згідно з додатком 6 до цього рішення.
 
2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації внести відповідні зміни до розпису районного бюджету. 
 
3. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування.
 
 
 
Голова районної ради                                                         Т.С. Тертична

 

 

Додаток 1

Доходи районного бюджету на 2018 рік

                  грн.

Код

Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

в т.ч. бюджет розвитку

10000000

Податкові надходження

-91 300,0

-91 300,0

х

х

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

-91 300,0

-91 300,0

х

х

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

-91 300,0

-91 300,0

х

х

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

-290 000,0

-290 000,0

х

х

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітної плати

235 700,0

235 700,0

х

х

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

-37 000,0

-37 000,0

х

х

20000000

Неподаткові надходження

91 300,0

91 300,0

х

х

2100000

Доходи від власності  та підприємницької діяльності

700,0

700,0

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об"єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність

700,0

700,0

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об"єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

700,0

700,0

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

90 600,0

90 600,0

х

х

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

90 600,0

90 600,0

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

5 500,0

5 500,0

22012500

Плата за надання адміністративних послуг

63 000,0

63 000,0

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

22 100,0

22 100,0

40000000

Офіційні трансферти

-11 844 071,04

-11 844 071,04

х

х

41000000

Від органів державного управління

-11 844 071,04

-11 844 071,04

х

х

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

-1 910 621,58

-1 910 621,58

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

-9 933 449,46

-9 933 449,46

41051500

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров"я за рахунок коштів медичної субвенції

609 000,00

609 000,00

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

-8 114 688,01

-8 114 688,01

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

-2 427 761,45

-2 427 761,45

х

х

в т.ч. з бюджету Роздольненської сільської ради ОТГ

91 178,00

91 178,00

в т.ч. з бюджету Любимівської селищної ради ОТГ

-2 518 939,45

-2 518 939,45

Всього доходів

-11 844 071,04

-11 844 071,04

0,0

0,0

Керуючий справами районної ради                                                          О.М.Кононович

 

Додаток 2

РОЗПОДІЛ
видатків районного бюджету  на 2018 рік за головними розпорядниками коштів в розрізі відповідальних виконавців

грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1

Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС2

Код ФКВКБ3

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

з них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

0200000

Районна державна адміністрація

700 178,00

700 178,00

6 010,0

-25 000,0

700 178,00

0210000

Районна державна адміністрація

700 178,00

700 178,00

6 010,0

-25 000,0

700 178,00

0218130

8130

0320

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

-48 940,0

-48 940,0

-25 000,0

-48 940,0

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Роздольненської сільської ради ОТГ

-48 940,0

-48 940,0

-25 000,0

-48 940,0

0212010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

840 000,0

840 000,0

840 000,0

в т.ч. за рахунок додаткового обсягу медичної субвенції отриманої з обласного бюджету за рахунок медичної субвенції  з державного бюджету

609 000,0

609 000,0

609 000,0

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з міського бюджету м. Каховка (на відшкодування вартості препаратів інсулінів для забезпечення хворих на цукровий діабет)

231 000,0

231 000,0

231 000,0

0212110

2110

Первинна медична допомога населенню

-101 122,00

-101 122,00

-101 122,00

0212111

2111

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

-101 122,00

-101 122,00

-101 122,00

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з міського бюджету м. Каховка (на забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для лікування дітей з інвалідністю)

-231 000,00

-231 000,00

-231 000,00

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Роздольненської сільської ради ОТГ

129 878,00

129 878,00

0215030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

10 240,00

10 240,00

6 010,00

10 240,00

0215031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (за рахунок іншої субвенції з бюджету Роздольненської сільської ради ОТГ)

10 240,00

10 240,00

6 010,00

10 240,00

0600000

Відділ освіти районної державної адміністрації

-12 544 249,04

-12 544 249,04

-9 408 811,50

-129 097,32

-12 544 249,04

0610000

Відділ освіти районної державної адміністрації

-12 544 249,04

-12 544 249,04

-9 408 811,50

-129 097,32

-12 544 249,04

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

-12 450 022,06

-12 450 022,06

-9 332 915,11

-129 097,32

-12 450 022,06

в т.ч. за рахунок додаткової дотації з бюджету Роздольненської сільської ради ОТГ

119 000,00

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Зеленопідської сільської ради

-25 000,00

в т.ч. за рахунок освітньої субвенції з бюджету Любимівської селищної ради ОТГ

-8 114 688,01

-8 114 688,01

-6 637 945,85

-8 114 688,01

в т.ч. за рахунок додаткової дотації з бюджету Любимівської селищної ради ОТГ

-1 910 621,58

-1 910 621,58

-1 570 632,78

-1 910 621,58

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Любимівської селищної ради

-2 424 712,47

-2 424 712,47

-1 124 336,48

-223 097,32

-2 424 712,47

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

-62 992,54

-62 992,54

-50 294,39

-62 992,54

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Любимівської селищної ради ОТГ

-62 992,54

-62 992,54

-50 294,39

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

-31 234,44

-31 234,44

-25 602,00

-31 234,4

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

-31 234,44

-31 234,44

-25 602,00

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Любимівської селищної ради ОТГ

-31 234,44

-31 234,44

-25 602,00

0800000

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

0810000

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

0813020

3020

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

0813021

3021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

90 000,0

90 000,0

90 000,0

0813022

3022

1030

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

-90 000,0

-90 000,0

-90 000,0

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, тимчасової допомоги дітям

-1 105 000,00

-1 105 000,00

-1 105 000,00

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

-1 905 000,00

-1 905 000,00

-1 905 000,00

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

500 000,00

500 000,00

500 000,00

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, ососбам, які не мають правав на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсінй виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку.

1 105 000,00

1 105 000,00

1 105 000,00

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

800 000,00

800 000,00

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

200 000,00

200 000,00

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

100 000,00

100 000,00

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

5 000,00

5 000,00

Всього

-11 844 071,04

-11 844 071,04

-9 402 801,50

-154 097,32

-11 844 071,04

Керуючий справами районної ради                           О.М.Кононович

 

 

Додаток 3

РОЗПОДІЛ
видатків районного бюджету  на 2018 рік за головними розпорядниками коштів в розрізі відповідальних виконавців

грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1

Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС2

Код ФКВКБ3

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

з них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

0200000

Районна державна адміністрація

-49 000,0

-49 000,0

-49 000,0

-49 000,00

0210000

Районна державна адміністрація

-49 000,0

-49 000,0

-49 000,0

-49 000,00

0212010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

-12 503,0

-12 503,0

-49 000,0

-49 000,0

-49 000,0

-61 503,0

в т.ч. за рахунок доходів районного бюджету (скорочення бюджетних асигнувань на суму допущеного бюджетного правопорушення)

-12 503,0

-12 503,0

в т.ч. за рахунок вільного залишку районного бюджету

-49 000,0

-49 000,0

-49 000,0

-49 000,0

0215030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

12 503,00

12 503,00

12 503,00

0215031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (за рахунок доходів районного бюджету)

12 503,00

12 503,00

12 503,00

0800000

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

-14 000,0

0810000

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

-14 000,0

0813180

3080

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на оплату житлово-комунальних послуг (районна програма поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів) (за рахунок вільного залишку коштів)

-13 406,00

-13 406,00

-13 406,00

0813190

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

13 406,00

13 406,00

13 406,00

0813191

3191

1030

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (районна програма поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів) (за рахунок вільного залишку коштів)

13 406,00

13 406,00

13 406,00

0813240

3240

Інші заклади та заходи

-14 000,00

0813241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

-14 000,00

в т.ч. за рахунок доходів при затвердженні районного бюджету

-4 000,00

в т.ч. за рахунок вільного залишку коштів районного бюджету

-10 000,00

467 721,00

1000000

Відділ культури районної державної адміністрації

-32 390,00

-6 000,00

49 000,00

49 000,00

49 000,00

49 000,00

1010000

Відділ культури районної державної адміністрації

-32 390,00

-6 000,00

49 000,00

49 000,00

49 000,00

49 000,00

1014040

4040

0824

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

450,00

1014030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

-32 840,00

-6 000,00

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закоадів

49 000,00

49 000,00

49 000,00

49 000,00

Всього

-32 390,00

-20 000,00

Керуючий справами районної ради                                                                                                                                                                       М.О.Кононович

 

Додаток 4

Міжбюджетні трансферти  з районного бюджету місцевим  бюджетам  на 2018 рік

грн.

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці 

Субвенції з районного бюджету

                          Субвенція із загального фонду районного бюджету

Субвенція спеціального фонду на:

Інша субвенція (видатки споживання)

Інша субвенція (видатки розвитку)

субвенція на співфінансування інвестиційних проектів (видатки розвитку)

21100000000

Обласний бюджет Херсонської області

22 500,00

753 050,00

434 370,00

Всього

22 500,00

753 050,00

434 370,00

Керуючий справами районної ради                                                                                            О.М.Кононович

 

Додаток 5

Уточнений перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку районного бюджету

грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2

Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС3

Код ФКВКБ4

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки

 Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки

Разом видатків на поточний рік

0100000

Районна рада

964358,0

0110000

Районна рада

964358,0

0110170

0170

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

Капітальні видатки

920950,0

0117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

Реконструкція адміністративної будівлі м. Каховка, вул. Я. Мудрого, 18

135065

100

43408,0

0200000

Районна державна адміністрація

1 826 629,0

0210000

Районна державна адміністрація

1 826 629,0

0212010

2010

1731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Капітальні видатки

1 729 979,0

0212111

2111

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Капітальні видатки

79 000,0

0215031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Капітальні видатки

17 650,0

0600000

Відділ освіти районної державної адміністрації

3 088 880,0

0610000

Відділ освіти районної державної адміністрації

3 088 880,0

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навачльними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумамаи

Капітальні видатки

3 056 880,0

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

Капітальні видатки

32 000,0

0800000

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

50 000,0

0810000

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

50 000,0

0813241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захситу і соціального забезпечення

Капітальні видатки

50 000,0

1000000

Відділ культури районної державної адміністрації

93 558,0

1010000

Відділ культури районної державної адміністрації

93 558,0

1014040

4040

0824

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

Капітальні видатки

7 500,0

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших кдлубних закладів

Капітальні видатки

64 239,0

1017324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

Робочий проект "Реконструкція системи опалення будівлі комунальної установи Каховський районний будтнок культури ім. Фрунзе з влаштуванням автономного джерела теплопостачання" (експертиза проекту)

21 819,0

Всього

6 023 425,0

Керуючий справами районної ради                                                                                                                                                                                                               О.М.Кононович

 

Додаток 6

Уточнений перелік районних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
районного бюджету  у 2018 році

грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2

Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС3

Код ФКВКБ4

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом загальний та спеціальний фонди

0200000

Районна державна адімінстрація

6 645 500,0

250 000,0

6 895 500,0

0210000

Районна державна адімінстрація

6 645 500,0

250 000,0

6 895 500,0

0218830

8830

Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їхповернення

Районна програма індивідуального житлововго будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення "Власний дім" на 2012-2020 роки

250 000,0

250 000,0

0318831

8831

1060

Надання кредиту

250 000,0

250 000,0

0210180

0180

0133

Інша діяльність у сферів державного управління

Районна Програма діяльності районної ради УІІ скликання та Положення про порядок відшкодування витрат депутатам районної ради у разі здійснення депутатських повноважень

10 200,0

10 200,0

0212111

2111

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Районна програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Каховському районі та підтримки комунального некомерційного підприємства Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Каховської районної ради на 2018-2019 роки

6 120 700,0

6 120 700,0

0218220

8220

0380

Заходи та роботи з мобілігаційної підготовки місцевого значення

Районна програма "Призовна дільниця" на 2016-2020 роки

383 600,0

383 600,0

0218420

8420

0830

Інші заходи у сфері засобів масової інформації

Районна програма інформатизації

131 000,0

131 000,0

0600000

Відділ освіти районної державної адміністрації

261 100,0

261 100,0

0610000

Відділ освіти районної державної адміністрації

261 100,0

261 100,0

0611162

1162

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

Районна програма "Надія Каховщини"

100 000,0

100 000,0

0615061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров"я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

Районна програма розвитку фізичної культури та спорту на 2018-2020 роки

161 100,0

161 100,0

0800000

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

514 762,0

514 762,0

0810000

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

514 762,0

514 762,0

0812152

2152

0763

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров"я

Районна програма поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2015-2019 роки

100 000,0

100 000,0

0813140

3140

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, які здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Районна прогорама літнього оздоровлення та відпочинку дітей до 2018 року

224 000,0

224 000,0

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв"язку

Районна програма поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2015-2019 роки

19 500,0

19 500,0

0813180

3180

1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

Районна програма поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2015-2019 роки

4 594,0

4 594,0

0813191

3191

1030

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

Районна програма поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2015-2019 роки

80 668,0

80 668,0

0813192

3192

1030

Надання фінансововї паідтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

Районна програма поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2015-2019 роки

74 000,0

74 000,0

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Районна програма підтримки сім"ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2020 року

12 000,0

12 000,0

0900000

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

114 890,0

114 890,0

0910000

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

114 890,0

114 890,0

0913112

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захситу

Районна програма "Діти Каховщини"

114 890,0

114 890,0

1000000

Відділ культури районної державної адміністрації

205 000,0

205 000,0

1010000

Відділ культури районної державної адміністрації

205 000,0

205 000,0

1014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культурит і мистецтва

Районна програма підготовки та відзначення в 2018 році 95-ї річниці утворення Каховського району

105 850,0

105 850,0

1014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культурит і мистецтва

Районна програма щодо запровадження матеріального стимулювання окремих корлективів та громадян Каховського району

99 150,0

99 150,0

2700000

Управління економічного розвитку та цивільного захисту районної державної адміністрації

233 000,0

233 000,0

2710000

Управління економічного розвитку та цивільного захисту районної державної адміністрації

233 000,0

233 000,0

2717610

7610

0411

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

Районна програма підтримки малого та середнього підприємництва в Каховському районі на 2017-2019 роки

233 000,0

233 000,0

3700000

Фінансове управління районної державної адімінстрації

16 500,0

16 500,0

3710000

Фінансове управління районної державної адімінстрації

16 500,0

16 500,0

3719770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

Районна програма "Розвиток людського капіталу Каховського району" на 2017-2021 роки

16 500,0

16 500,0

Всього

7 990 752,0

250 000,0

8 240 752,0

Керуючий справами районної ради                                О.М.Кононович

 

Надрукувати