header

Про внесення змін до рішення ХХІ сесії районної ради УІІ скликання від 21 грудня 2017 року № 396 «Про районний бюджет на 2018 рік»

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА  
ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ
 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
ХХУІІ сесії VІІ скликання
Про внесення змін до рішення ХХІ
сесії районної ради УІІ скликання
від 21 грудня 2017 року № 396
«Про районний бюджет на 2018 рік»
 
 
 
Керуючись статтями 14, 23, 24, 72, 78, 101 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від ­­­­­­___ липня 2018 року № __«Про внесення змін до показників районного бюджету, затвердженого на 2018 рік», враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення ХХІ сесії районної ради УІІ скликання від 21 грудня 2017 року № 396 «Про районний бюджет на 2018 рік», а саме:
затвердити зміни у доходах районного бюджету, згідно з додатком 1;
затвердити збільшення видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів в розрізі відповідальних виконавців (за рахунок міжбюджетних трансфертів), згідно з додатком 2;
 
2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації внести відповідні зміни до розпису районного бюджету. 
 
3. Додатки 1 – 2 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
        
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування.
 
 

 

 
Голова районної ради                                                                                Т.С. Тертична
 
 

 

 

Додаток 1

Доходи районного бюджету на 2018 рік

 

 

 

 

 

 

                  грн.

Код

Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

в т.ч. бюджет розвитку

10000000

Податкові надходження

3 050,0

3 050,0

х

х

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

3 050,0

3 050,0

х

х

11020000

Податок на прибуток підприємств

3 050,0

3 050,0

 

 

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

3 050,0

3 050,0

 

 

20000000

Неподаткові надходження

-3 300,0

-3 300,0

х

х

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності  

130,0

130,0

 

 

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держав

130,0

130,0

 

 

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

130,0

130,0

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

-3 430,0

-3 430,0

х

х

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

18 930,0

18 930,0

 

 

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

7 070,0

7 070,0

 

 

22012600

Адміністративний збір за  державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

11 860,0

11 860,0

 

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

-22 360,0

-22 360,0

х

х

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

-22 360,0

-22 360,0

х

х

30000000

Доходи від операцій з капіталом

250,0

250,0

 

х

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

250,0

250,0

 

х

31020000

Надходження  коштів від Державного фонду дорогоцінних металів  і дорогоцінного каміння

250,0

250,0

 

х

40000000

Офіційні трансферти

4 551 700,0

4 551 700,0

х

х

41000000

Від органів державного управління

4 551 700,0

4 551 700,0

х

х

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

4 551 700,0

4 551 700,0

 

 

41051500

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоро"я за рахунок коштів медичної субвенції

4 551 700,0

4 551 700,0

 

 

 

Всього доходів

4 551 450,0

4 551 450,0

0,0

0,0

Керуючий справами районної ради                                                           О.М.Кононович

Додаток 2

РОЗПОДІЛ
видатків районного бюджету  на 2018 рік за головними розпорядниками коштів в розрізі відповідальних виконавців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грн.

 

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1

Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС2

Код ФКВКБ3

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

з них

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

 

 

0210000

 

 

Районна державна адміністрація

4 551 700,0

4 551 700,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 551 700,0

 

0212110

2110

 

Первинна медична допомога населенню

4 551 700,0

4 551 700,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 551 700,0

 

0212111

2111

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

4 551 700,0

4 551 700,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 551 700,0

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок медичної субвенції районного бюджету

3 513 800,0

3 513 800,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 513 800,0

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок медичної субвенції з бюджету Зеленопідської сільської ради ОТГ

299 900,0

299 900,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

299 900,0

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок медичної субвенції з бюджету Роздольненської сільської ради ОТГ

222 600,0

222 600,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222 600,0

 

 

 

 

в т.ч. за рахунок медичної субвенції з бюджету Любимівської селищної ради ОТГ

515 400,0

515 400,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

515 400,0

 

0800000

 

 

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810000

 

 

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0813040

3040

 

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, тимчасової допомоги дітям

-150 000,0

-150 000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-150 000,0

 

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

-150 000,0

-150 000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-150 000,0

 

0813080

3080

 

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, ососбам, які не мають правав на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсінй виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку.

150 000,0

150 000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 000,0

 

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

150 000,0

150 000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 000,0

 

 

 

 

Всього

4 551 700,0

4 551 700,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 551 700,0

 

 

Керуючий  справами районної ради                                               О.М.Кононович

 
 

Друк