header

Про затвердження Положення про преміювання керівників Каховських районних комунальних установ

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА
ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
ХХІІ сесії VІІ скликання
                           
 
Про  затвердження Положення про
преміювання керівників  Каховських
районних комунальних установ
 

 

 

                  З метою посилення стимулювання відповідального та професійного ставлення керівників Каховських районних комунальних установ до виконання своїх посадових обов’язків, ініціативного і творчого підходу до вирішення поставлених завдань, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань депутатської діяльності, етики, законності і взаємодії з правоохоронними органами та засобами масової інформації, відповідно до Закону України «Про оплату праці», Постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30 серпня 2002 року № 1298 та відповідних профільних підзаконних нормативно-правових актів, наказів тощо, керуючись  статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада
 

ВИРІШИЛА:

        
1. Затвердити Положення про преміювання керівників Каховських районних комунальних установ  згідно з додатком.
        
2. Керівникам Каховських районних комунальних установ  забезпечити роботу щодо приведення відповідних документів та положень про преміювання очолюваних  комунальних установ у відповідність до даного рішення та забезпечення його виконання.
         
3. Дане рішення набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення на сайті Каховської районної ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, етики, законності і взаємодії з правоохоронними органами та засобами масової інформації.

 
            
 
 
 
Голова районної ради                                                           Т.С.Тертична

 

 

 

Додаток  

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання керівників  Каховських районних комунальних установ
 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
        
1.1. Це Положення розроблене з метою посилення стимулювання відповідального та професійного ставлення керівників Каховських районних комунальних установ до виконання своїх посадових обов’язків, ініціативного і творчого підходу до вирішення поставлених завдань,  підвищення ефективності та якості індивідуальної праці та оцінки особистого вкладу в загальні результати роботи, забезпечення належного рівня трудової та виконавської дисципліни, встановлення єдиних критеріїв оцінювання роботи та преміювання керівників Каховських районних комунальних установ ( далі – керівників комунальних установ).
        
1.2. Під Каховськими районними комунальними установами в цьому Положенні розуміються бюджетні неприбуткові комунальні установи, організації та заклади, створені Каховською районною радою в установленому порядку, які повністю або частково утримуються за рахунок місцевого бюджету.
        
1.3. Преміювання керівників комунальних установ  здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в загальний результат за підсумками роботи у звітному періоді з урахуванням фактично відпрацьованого часу.
        
1.4. Преміювання керівників комунальних установ здійснюється у межах коштів, передбачених на преміювання в кошторисі, економії фонду оплати праці з врахуванням вимог положення про преміювання відповідної установи.
 
ІІ. ПОКАЗНИКИ ПРЕМІЮВАННЯ ТА РОЗМІР ПРЕМІЙ.
          
2.1. Премія - це грошова виплата/винагорода керівнику комунальної установи, за умови відсутності порушень норм чинного законодавства та даного Положення, за:
              
- виконання основних показників роботи комунальної установи та особистий вклад у загальні результати роботи;
              
- розробку, реалізацію та впровадження районних програм, проектів, грантів та інноваційних ідей;
              
- якісне і вчасне виконання рішень сесій районної ради, розпоряджень
голови районної ради, планів роботи установи, доручень та завдань керівництва районної ради та розпорядчих документів голови Каховської районної державної адміністрації, виданих в межах делегованих повноважень;
              
- проявлену ініціативу та креативність при виконанні посадових обов’язків, відданість своїй справі;
              
- постійне вдосконалення організації своєї роботи і роботи очолюваної установи,  підвищення професійної кваліфікації;
             
- своєчасну і якісну підготовку контрольних документів, комплекту документації та проектів питань, які виносяться на розгляд сесії районної ради.
        
2.2.  Керівникам комунальних установ може бути зменшено розмір премії частково або повністю за :
         
- неналежне або невчасне виконання посадових обов’язків, а також повноважень, передбачених статутом відповідної комунальної установи;
         
-  допущення в установі порушень  законодавства з  питань оплати праці, охорони праці, техніки безпеки, фінансової дисципліни, інших норм чинного законодавства;
         
- наявність вмотивованих скарг громадян щодо низької якості наданих послуг у відповідній комунальній установі;
          
- неналежне або несвоєчасне виконання рішень сесій районної ради, розпоряджень голів районної ради та райдержадміністрації, доручень та завдань керівництва району, головного розпорядника коштів.
        
2.3. Керівник комунальної установи, який допустив порушення трудової дисципліни і притягнутий до дисциплінарної відповідальності, позбавляється премії на термін дії дисциплінарного стягнення.
 
ІІІ. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТИ ПРЕМІЙ.        
        
3.1. Преміювання керівника комунальної установи здійснюється за розпорядженням  голови районної ради на підставі подання відповідного головного розпорядника коштів Каховської районної державної адміністрації, яке містить обґрунтування преміювання та визначення його розміру, в межах фонду оплати праці установи з врахуванням положення про преміювання відповідної установи.
 
3.2. Преміювання може проводитись за результатами роботи за місяць або квартал, за рік, до державних і професійних свят, ювілейних дат та визначних подій.
 
3.3. Загальний розмір премій, що нараховується керівникам комунальних установ, розраховується виходячи з фонду преміювання, та визначається у відсотках до посадових окладів з урахуванням усіх доплат та надбавок, визначених законодавством, відповідно до фактично відпрацьованого часу.
         
3.4. Нарахування та виплату премії для керівників комунальних установ здійснюють   бухгалтерії відповідних установ.
        
3.5. Виплата премії проводиться разом із виплатою заробітної плати звітного періоду.
 
ІV. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.
4.1. Спори з питань преміювання керівників комунальних  установ вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

 

 

Керуючий справами районної ради                                                В.І.Любак

Друк