header

Про внесення змін до статутів районних комунальних установ та закладів

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА
ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ
 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
 
ХХІІ сесії VІІ скликання
                           
 

 

 

Про внесення змін до статутів районних
комунальних установ та закладів

 

 

                      

В зв’язку зі зміною  місцезнаходження Каховської районної комунальної установи «Районний центр по обслуговуванню закладів освіти», Каховського районного методичного центру, Каховського районного центру первинної медико-санітарної допомоги , на підставі листів райдержадміністрації від 14.12.2017р. № 17-01-15/1401, від 14.12.2017р. № 17-01-15/1402 та відповідних клопотань від керівників вищезазначених юридичних осіб, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань депутатської діяльності, етики, законності і взаємодії з правоохоронними органами та засобами масової інформації, керуючись  статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

ВИРІШИЛА:

         1. Внести зміни до статуту Каховської районної комунальної установи «Районний центр по обслуговуванню закладів освіти» (у новій редакції), а саме:

         пункт 1.8. викласти в наступній редакції: « 1.8. Місцезнаходження: 74823, Херсонська область, Каховський район, село Малокаховка, вулиця Шкільна, будинок 52.»

         2. У зв’язку із внесеними змінами викласти та затвердити Статут  Каховської районної комунальної установи «Районний центр по обслуговуванню закладів освіти» в новій редакції ( додається), уповноважити директора вищезазначеної комунальної установи Машкіну Олену Сергіївну підписати його та вчинити необхідні дії згідно чинного законодавства для проведення державної реєстрації змін.

         3. Внести зміни до статуту Каховського районного методичного центру, а саме :

         пункт 1.7. викласти в наступній редакції: « 1.7. Місцезнаходження: 74823, Херсонська область, Каховський район, село Малокаховка, вулиця Шкільна, будинок 52.»

         4. У зв’язку із внесеними змінами викласти та затвердити статут Каховського районного методичного центру  в новій редакції ( додається), уповноважити завідувача методичного центру Тарабанову Яну Василівну підписати Статут в новій редакції та вчинити необхідні дії згідно чинного законодавства для проведення державної реєстрації змін.

         5. Внести зміни до статуту Каховського районного центру первинної медико-санітарної допомоги (нова редакція) шляхом викладення та затвердження його у новій редакції (додається) з врахуванням наступного:

         пункт 1.6. викласти в такій редакції: « 1.6. Місцезнаходження: 74823, Херсонська область, Каховський район, село Малокаховка, вулиця  , будинок  .»

         6. Уповноважити головного лікаря Каховського районного центру первинної медико-санітарної допомоги Антоненка Олександра Андрійовича підписати статут Каховського районного центру первинної медико-санітарної допомоги в новій редакції  та вчинити необхідні дії згідно чинного законодавства для проведення державної реєстрації змін.

         7. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, етики, законності і взаємодії з правоохоронними органами та засобами масової інформації.

  

 

 

 

Голова районної ради                                                                   Т.С. Тертична

 
 

 

 

 СТАТУТ

КАХОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ

«РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ»

(у новій редакції)

 

 Загальні положення

1.1.Каховська районна комунальна установа «Районний центр по обслуговуванню закладів освіти» (далі - Комунальна установа) створена відповідно до рішення сесії Каховської районної ради № 140 від 11.11.2011 року.

Комунальна установа створена на базі майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Каховського району.

Засновником Комунальної установи є Каховська районна рада Херсонської області (далі - Засновник), яка представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» делегує Каховській районній державній адміністрації контроль за виконанням завдань та обов’язків, покладених на установу державою.

1.2. Засновник здійснює фінансування, матеріально – технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, транспортні засоби, встановлює їх статус.

Комунальна установа  як самостійний суб’єкт  господарювання  є закладом із статусом некомерційної (неприбуткової) установи.

Комунальна установа є юридичною особою з дня її реєстрації, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в органах Державного казначейства, гербову печатку, штампи та фірмові бланки зі своїм найменуванням.

1.3. Комунальна установа має право здійснювати виробничу,  господарську та інші види діяльності щодо ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти Каховського району та ОТГ на договірних засадах, організації роботи закладів та установ освіти у сфері матеріально-технічного забезпечення.

1.4. У своїй діяльності Комунальна установа керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексами України, законами України, указами Президента України, постановами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, нормативними актами управління освіти,  науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації, рішеннями сесій та розпорядженнями голови Каховської районної ради, розпорядженнями голови Каховської районної державної адміністрації, наказами начальника відділу освіти Каховської районної державної адміністрації Херсонської області (далі начальник відділу освіти) та цим Статутом.

1.5. Регіон обслуговування: адміністративно-територіальні одиниці Каховського району та ОТГ.

1.6. Повне найменування: Каховська районна комунальна установа «Районний центр по обслуговуванню закладів освіти»

1.7.   Скорочене найменування : КРКУ РЦОЗО.

1.8. Місцезнаходження: 74823, Херсонська область, Каховський район,  село Малокаховка, вулиця Шкільна, будинок 52.

1.9.  Код ЄДРПОУ: 38009062.

 

 1. Мета і предмет діяльності  Комунальної установи

Метою діяльності Комунальної установи є:

2.1. Забезпечення організації бухгалтерського обліку та звітності по виконанню кошторису видатків закладів та установ освіти Каховського району та ОТГ (далі - заклади освіти) на договірних засадах.

2.2. Реалізація державної політики України у сфері матеріально-технічного забезпечення закладів освіти, організація роботи з охорони праці.

 

Предметом діяльності Комунальної установи є:

2 3. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів та установ освіти на договірних засадах.

2.4. Організація роботи закладів та установ освітиу сфері матеріально-технічного забезпечення та з охорони праці і техніки безпеки на договірних засадах.

 

 1. Функції та організаційна структура Комунальної установи

3.1. Комунальна установа самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи із завдань, передбачених цим Статутом, наявності власних можливостей, матеріальних і фінансових ресурсів.

3.2. Головною формою планування та організації діяльності Комунальної установи є власні річні і поточні плани. Річний план затверджується директором Комунальної установи за обов’язковим погодженням з начальником відділу освіти.

Штатний розпис Комунальної установизатверджується головним розпорядником коштів.

3.3. Працівники Комунальної установи приймаються та звільняються директором  комунальної установи.

3.4. Організаційна структура Комунальної установи включає:

Підрозділ централізованої бухгалтерії;

Підрозділ групи централізованого господарського обслуговування закладів освіти.

Підрозділи Комунальної установи діють відповідно до Положення про них, затверджених директором Комунальної установи. 

3.5. Комунальна установа  обслуговує  навчальні заклади та установи  району та ОТГ згідно до укладених договорів.

3.6. Примірну  структуру та граничну чисельність Комунальної установи затверджує Засновник.

 

4.Управління Комунальною установою та повноваження трудового колективу

4.1. Відділ освіти  є головним розпорядником бюджетних коштів Комунальної установи. Начальник відділу освіти безпосередньо здійснює контроль за наступними  напрямками  діяльності комунальної установи, а саме :

 • за обсягами бюджетного фінансування закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;
 • за цільовим використанням Комунальною установою бюджетних коштів та майна;
 • фінансовою та матеріально-технічною діяльністю Комунальної установи;
 • за використанням капітальних вкладень та залучених коштів при будівництві та виконанні ремонтних робіт в закладах  освіти;
 • за організацію фінансового забезпечення навчальних закладів, зміцнення їх матеріальної бази;
 • за організацією харчування дітей у навчальних закладах за рахунок бюджетних та залучених коштів;

Директор Комунальної установи здійснює свою діяльність за обов’язковим погодженням  начальника відділу освіти з наступних питань:

 • оплата рахунків;
 • укладання господарських договорів;
 • затвердження проектів будівництва, кошторисної документації капітальних ремонтів та реконструкцій навчальних закладів;
 • встановлення надбавок, доплат до посадових окладів, надання щорічних основних та додаткових відпусток, надання допомоги на оздоровлення працівникам установи;

- подання особистих заяв Засновнику на відпустку, відрядження, заохочення та надання матеріальної допомоги на оздоровлення.

4.2. Заклад очолює директор, який призначається на посаду рішенням сесії районної ради за поданням начальника відділу освіти. Звільняється директор рішенням сесії  районної ради  або розпорядженням голови районної ради у межсесійний період з послідуючим затвердженням на сесії  за поданням начальника відділу освіти.

4.3. Директор Комунальної установи:

- здійснює керівництво колективом, визначає структуру Комунальної установи, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

- організовує виробничий процес;

- створює необхідні умови для роботи працівників;

- забезпечує дотримання вимог санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Комунальної установи;

- укладає договори, видає доручення в межах своїх повноважень;

- організовує виконання кошторису доходів і видатків закладу, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, у встановленому порядку відкриває рахунки в органах Державного казначейства;

- приймає та звільняє працівників згідно КЗпП України;

- установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам закладу відповідно до чинного законодавства України;

- представляє заклад у всіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед Засновником та відділом освіти за результати його діяльності;

- видає у межах своєї компетенції накази, які обов’язкові для всіх підрозділів та працівників установи, контролює їх виконання;

- застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Комунальної установи;

- затверджує посадові обов'язки працівників Комунальної установи;

- має право першого підпису на фінансових документах;

- звітує про діяльність Комунальної установи перед Засновником та Каховською районною державною адміністрацією;

- з дозволу Засновника надає в оренду фізичним і юридичним особам не експлуатоване майно та вільні площі закладів, які знаходяться на балансі Комунальної установи;

- несе відповідальність за виконання покладених на установу завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна, переданого в користування та оперативне управління  Комунальній установі.

- виконує інші обов’язки відповідно до посадової інструкції, яка затверджується головою районної ради.

4.4. Трудовий колектив Комунальної установи:

4.4.1. Трудовий колектив Комунальної установи складають громадяни, які беруть участь у її діяльності на підставі трудового договору.

4.5. До компетенції зборів (конференції) трудового колективу відносяться:

4.5.1. Створення первинної профспілкової організації або об’єднання профспілок та укладання колективного договору з адміністрацією Комунальної установи.

4.5.2. Погодження правил внутрішнього трудового розпорядку.

4.5.3. Розгляд результатів роботи трудового колективу за рік, обговорення інших важливих питань діяльності Комунальної установи.

4.6. Збори трудового колективу проводяться в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік.

 

 1. Фінансово-господарська діяльність Комунальної установи

5.1. Фінансово – господарську діяльність Комунальна установа здійснює на підставі кошторису, затвердженого головним розпорядником коштів.

5.2. Джерелами формування кошторису Комунальної установи є:

- кошти районного бюджету;

- капітальні вкладення, субвенції, дотації з бюджетів усіх рівнів;

- добровільні внески фізичних і юридичних осіб;

- кошти від надання платних послуг та інших видів господарської діяльності;

- кошти від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання, автотранспорту та іншого майна;  

- доходи, майно від сумісної діяльності;

- інші джерела, не заборонені законами України.

5.3. Кошти Комунальної установи зберігаються на її рахунках в органах Державного казначейства і знаходяться в повному її розпорядженні.

5.4. Комунальна установа в процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

- представляти бюджетні установи в установленому порядку з питань, що  відносяться до компетенції бухгалтерської служби, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях, судах незалежно від  форми власності;

-  розвивати власну матеріальну базу;

- бути користувачем рухомого і нерухомого майна, розпоряджатися майном згідно з чинним законодавством;

- мати у своєму розпорядженні автотранспортні засоби;

- виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству та цього Статуту.

5.5. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в Комунальній установі здійснюється в порядку, визначеному засновником та нормативно-правовими актами України.

5.6.Отримані доходи або їх частина не розподіляється між Засновником, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) , членами органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

5.7. Доходи Комунальної установи  використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Комунальної установи, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності визначених цим Статутом.

 

6. Матеріально-технічна база Комунальної установи

6.1. Матеріально-технічна база Комунальної установи включає: основні фонди та обігові кошти, інші матеріальні і нематеріальні активи, цінності, вартість яких відображується  в балансі установи.

6.2. Усе майно є спільною  комунальною власністю територіальних громад Каховського району та закріплюється за Комунальною установою на правах оперативного управління, відповідно до чинного законодавства України та укладеного договору з Засновником.

6.3. Відчуження Комунальною установою основних засобів, списання та передача майна здійснюються тільки за рішенням Засновника. Комунальна установа має право передавати в оренду належне йому на праві оперативного управління майно у встановленому чинним законодавством порядку тільки за рішенням Засновника.

6.4. Збитки, завдані Комунальній установі внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до законодавства України.

 

 

7. Реорганізація або ліквідація Комунальної установи7.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Комунальної установи приймається Засновником відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Ліквідація Комунальної установи проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником. Порядок і строки проведення ліквідації визначаються згідно з чинним законодавством України.

7.3. Під час реорганізації або ліквідації Комунальної установи працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

7.4 У разі реорганізації або ліквідації Комунальної установи її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховуються до доходу бюджету відповідно до рішення Засновника.

 

8.Прикінцеві положення

8.1. Статут Комунальної установи затверджується Засновником, зміни та доповнення до нього вносяться Засновником за пропозицією:

- голови районної ради або його заступника;

- президії постійних комісій районної ради;

- директора Комунальної установи;

- трудового колективу.

Зміни і доповнення до Статуту набирають чинності з моменту їх державної реєстрації відповідно до запису до Єдиного державного реєстру юридичних і фізичних осіб - підприємців.

 

 

Директор

комунальної установи                                                                О.С.Машкіна

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ
 
КАХОВСЬКОГО РАЙОННОГО
МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ
(у новій редакції)

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Каховський районний методичний центр (далі – Методичний центр) є комунальною установою, яка відповідно до чинного законодавства здійснює методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти району, підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
Методичний центр створений рішеннямХІХ сесії Каховської районної ради VІІ скликання на базі майна спільної власності територіальних громад  Каховського району.
1.2.Засновником Методичного  центру є Каховська районна рада (далі - Засновник), яка представляє спільні інтереси територіальних громад Каховського району та на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» делегує Каховській районній державній адміністрації Херсонської області функції управління та контролю за виконанням завдань та обов’язків, покладених на Методичний  центр.
Відповідно до статті 15 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»  Методичний  центр перебуває в управлінні Каховської районної державної адміністрації Херсонської області.
Засновник здійснює фінансування, матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, транспортні засоби, встановлює їх статус.
1.3. Методичний  центрпідпорядковується Засновнику з усіх питань діяльності,  відділу освіти Каховської районної державної адміністрації Херсонської області (далі - Відділ освіти) в межах делегованих повноважень, а в частині  науково-методичного  забезпечення Комунальному вищому навчальному закладу «Херсонська академія неперервної освіти» (далі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»).
1.4. У своїй діяльності Методичний  центр  керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексами України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, розпорядчими документами управління освіти, науки і молоді Херсонської обласної державної адміністрації, рішеннями сесій Каховської районної ради, розпорядженнями голови Каховської районної ради та голови Каховської районної державної адміністрації, наказами начальника Відділу освіти, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.
1.5. Повне найменування:  Каховський районний методичний центр.
1.6.  Скорочене найменування : КРМЦ.
1.7. Місцезнаходження: 74823, Херсонська область, Каховський район,  село Малокаховка, вулиця Шкільна, будинок 52.
 

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ

2.1. Методичний  центр є методичною установою в галузі освіти, самостійним неприбутковим суб'єктом некомерційного господарювання.
 
2.2. Методичний  центр є бюджетною установою.
2.3. Методичний  центр є юридичною особою з дня її державної реєстрації, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в територіальних органах Державної казначейства,  печатку  та фірмові бланки зі своїм найменуванням.
2.4. Методичному  центру забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
2.5. Методичний  центр має право укладати договори, набувати майнові і особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем в суді. 
2.6.  Методичний  центр обслуговує  дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні навчальні заклади, позашкільні навчальні заклади Каховського району (далі - заклади освіти ), які є у підпорядкуванні Відділу освіти та на договірних умовах комунальні заклади освіти об’єднаних територіальних громад (далі - ОТГ).
2.7. Примірна структура та гранична чисельність Методичного  центру та зміни до неї,  затверджується Засновником за погодженням  Відділу освіти. 
 

3. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ

3.1. Методичний центр  здійснює методичну діяльність з метою вдосконалення організації відповідної фахової освіти і кваліфікації педагогічних, керівних працівників навчально-виховних закладів району та ОТГ, забезпечення діяльності закладів освіти Каховського району та ОТГ, розвиток їхньої  творчої ініціативи у міжкурсовий період.
 
3.2. Організація     діяльності  Методичного  центру ґрунтується на принципах:
-  демократизму і гуманізму;
- рівності умов   для  кожного  педагогічного  працівника  щодо повної реалізації його  духовного,  творчого  та  інтелектуального потенціалу;
-  безперервності фахового вдосконалення;
- науковості, гнучкості  і  прогностичності  методичної роботи з педагогічними кадрами;
- незалежності від політичних партій,  громадських і релігійних організацій.
 
3.3. Функції Методичного  центру:
3.3.1. Цільові:
- прогностична - враховує перспективи розвитку освітньої галузі і  спрямована  на використання  в  педагогічній практиці сучасних  психолого-педагогічних   досягнень   та    інноваційних технологій;
-  компенсаторна - передбачає надання  педагогічним  працівникам інформації,  яка  не  була  отримана  ними  під час здобуття вищої педагогічної освіти;
-  інформаційно-коригувальна -    спрямована   на   корекцію   й оновлення  інформації,  яка постійно  змінюється   у   результаті розвитку   науки   та   впровадження   інформаційно-комунікаційних технологій.
 
3.3.2. Організаційні:
-   трансформаційна - відбір  і  методичне  опрацювання  сучасних  досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх  трансформування в педагогічну практику навчальних закладів;
-   діагностична -  систематичний  моніторинг навчально-виховного процесу, рівня знань, умінь і навичок учнів у навчальних закладах,  їх навчальних досягнень і вихованості,  а також професійного рівня  педагогічних працівників;
-  моделююча -  моделювання  змісту,  форм  і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників;
-  інформаційно-аналітична -     вивчення     й     узагальнення перспективного педагогічного  досвіду  для  його  застосування  у навчально-виховному  процесі  та  удосконалення професійного рівня педагогічних кадрів;
-  організаційно-координувальна -     координація  діяльності  методичних  формувань педагогів району, методичних кабінетів навчальних закладів;
- соціальна -  створення  належного   психологічного   клімату, вивчення   і розв'язання конфліктних  ситуацій  у  педагогічних колективах навчальних закладів.
  
 

4. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ

4.1. Діяльність Методичного  центру  здійснюється за такими основними напрямами:
4.1.1. Методичне забезпечення    системи    дошкільної    та загальної середньої освіти;
4.1.2. Трансформування наукових   ідей   у   педагогічну   практику, методична підтримка  інноваційної  діяльності  в  освітній галузі,  наукові пошуки та експериментальна робота,  яку проводять  педагогічні працівники навчальних закладів району;
4.1.3. Інформаційно-методичний супровід    навчальних   закладів   і педагогічних працівників;- консультування педагогічних  працівників  з проблем сучасного розвитку освіти, організації   навчально-виховного    процесу, досягнень психолого-педагогічних наук.
4.1.4. Організаційно-методична підтримка діяльності та підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників закладів освіти Каховського району та ОТГ.
4.1.5.  Діяльність Методичного центру  в реалізації  інклюзивного навчання спрямована на:
- виявлення, психолого-педагогічне вивчення,  оцінку  труднощів та  потенційних можливостей розвитку дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку,  мають ознаки  ризику  виникнення труднощів  пізнавальної  діяльності і поведінки;
- підготовку висновку та рекомендацій щодо розвитку, змісту, форм і методів навчання з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності дитини;
- консультування батьків (осіб, які їх замінюють), педагогічних працівників, з питань вибору можливих форм і методів навчання, у тому числі інклюзивного (інтегрованого), у поєднанні з реабілітаційними заходами, соціальної  адаптації та інтеграції у суспільне життя дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;
- облік, систематизацію та аналіз даних  про  кількість  дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, за освітніми потребами з урахуванням видів порушень в районі з метою надання  пропозицій органам управління освітою щодо створення належних умов та вжиття заходів для реалізації права таких дітей на здобуття освіти, забезпечення її гнучкості та різноманітності у місцях проживання;
- надання методичної допомоги педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів з питань інклюзивного (інтегрованого) навчання та створення оптимальних умов  для реалізації потенційних можливостей, розвитку здібностей, обдарувань, здобуття якісної освіти дітьми з особливими освітніми потребами;
- просвітницьку діяльність серед населення в цілях профілактики виникнення порушень у психічному  розвитку  дітей,  труднощів  у навчанні та формуванні особистості.
4.2. Основними  завданнями  діяльності Методичного  центру є:
4.2.1. Створення   умов  розвитку  педагогічної  майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників,  удосконалення форм і методів  підвищення їх кваліфікації,  в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;
4.2.2. Координація   діяльності   методичних   кабінетів   при навчальних  закладах району та ОТГ,  районних   методичних об'єднань   і   методичних   формуваньпедагогів, ресурсних центрів і творчих груп;
4.2.3. Моніторинг  якості  загальної  середньої освіти району та ОТГ,  рівня  навчальних досягнень учнів,  у тому числі дітей з особливими потребами.
4.2.4. Моніторинг  стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку,  набуття ними життєвого  досвіду  та  вироблення  вмінь   і  навичок,  необхідних  для  подальшого  навчання;  стану організації педагогічного процесу і  методичної  роботи  в цих закладах;
4.2.5. Здійснення  організації  апробації  та   моніторингових досліджень  навчально-методичного  забезпечення дошкільної освіти, підручників,  навчальних посібників та іншої навчальної літератури  для загальноосвітніх навчальних закладів;
4.2.6. Патронаж  навчальних   закладів,   які   мають   статус експериментальних  майданчиків,  і  надання  їм методичної допомоги;
4.2.7. Вивчення  потреб  і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам,  у  тому  числі  в період  підготовки  їх до атестації;  участь у роботі атестаційних комісій,  надання на звернення Відділу освіти, оцінки  якості  навчально-виховної  роботи  педагогічних  працівників,  що атестуються;
4.2.8. Організація  і  методичне забезпечення роботи з резервом   кадрів закладів освіти району та ОТГ;
4.2.9. Впровадження сучасних  освітніх  систем  і  технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання;
4.2.10. Проведення I етапу Всеукраїнського  конкурсу  "Учитель року", інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання  переможцям  допомоги  щодо  підготовки  їх  до  участі  в наступних етапах змагань;
4.2.11. Взаємодія    з    районними  науковими відділеннями  Малої  академії  наук  України та іншими учнівськими товариствами,  участь у проведенні олімпіад з  базових  дисциплін,
конкурсів-захистів  науково-дослідницьких  робіт,  турнірів  тощо; організація підготовки команд та окремих  учнів  до  участі  їх  у наступних етапах змагань;
4.2.12. Вивчення,  узагальнення та впровадження в  педагогічну практику  досвіду  використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу;
4.2.13. Формування  електронної бази даних щодо перспективного педагогічного  досвіду  та  інноваційної  діяльності  педагогічних колективів    і    окремих    працівників,   створення   сучасних методичних  матеріалів,  фондів  навчальної,   довідкової, методичної,  психолого-педагогічної, популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань;
4.2.14. Проведення  масових заходів,  спрямованих на поширення інформації  щодо   дослідно-експериментальної,   науково-пошукової роботи  та  інноваційної  діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних працівників;
4.2.15. Висвітлення  в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів   та   окремих   педагогічних працівників, кращі досягнення учнів, вчителівта проблем розвитку освіти в Каховському  районі.
 
4.3. Методичний  центр самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи із завдань, передбачених цим Статутом, наявності власних можливостей, матеріальних і фінансових ресурсів.
Головною формою планування та організації діяльності Методичного  центру є власні річні і поточні плани роботи. Річний план роботи затверджується  завідувачем  Методичного центру за погодженням з начальником Відділу освіти
 
4.4. Методичний центр щорічно звітує про свою діяльність перед Засновником та районною державною адміністрацією, КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» (у частині методичного забезпечення системи загальної середньої, дошкільної освіти та позашкільної освіти).
 
4.5. Методичний  центр у процесі реалізації покладених на нього  завдань взаємодіє з  науковцями КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», іншими науковими установами, обласним центром практичної   психології   і соціальної  роботи;  вищими навчальними закладами,   творчими спілками,   громадськими   установами   та організаціями тощо.
 
4.6. Колегіальним    органом    керівництва   Методичним  центром є методична рада, положення про яку затверджується Відділом освіти.
 
4.7. Для вирішення актуальних проблем методичного забезпечення навчально-виховного процесу при  Методичному  центрі можуть створюватися методичні об”єднання, творчі групи, ресурсні центри, методичні лабораторії як форми методичної роботи в районі.
 
 
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ  МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ
 
5.1. Методичний  центр має право:
-  затверджувати, за згодою Засновника та начальника Відділу освіти  Правила внутрішнього трудового розпорядку, Регламент роботи Методичного  центру;
- планувати  інформаційно-методичну, організаційну та господарську діяльність, самостійно визначати зміст та конкретні форми своєї роботи відповідно до мети та завдання, що вказані у цьому Статуті;
- самостійно визначати в межах своєї компетенції взаємовідносини з юридичними та фізичними особами, зарубіжними партнерами;
-  організовувати у встановленому порядку методичні  семінари, конференції. практикуми,  наради, виставки та інші  заходи і брати у них участь;
-  здійснювати у встановленому чинним законодавством порядку співробітництво з науково - методичними  центрами області, іншими установами і організаціями, здійснювати  обмін та взаємне стажування працівників,  брати участь у міжнародних науково-методичних заходах;
- укладати угоди про співпрацю та реалізацію спільних програм і проектів, установлювати прямі зв'язки з партнерами за кордоном, міжнародними освітніми організаціями, закладами освіти, науковими установами зарубіжних країн у встановленому чинним законодавством порядку.
-  здійснювати некомерційну господарську діяльність, відкривати в порядку, визначеному законодавством, рахунки в установах банків;
-  здійснювати іншу діяльність, спрямовану на виконання завдань цього Статуту, яка не суперечить діючому законодавству  України.
5.2. Методичний  центр зобов’язаний:
- планувати, організовувати роботу відповідно до положень Конституції України, Господарського та Цивільного кодексів України, Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України,; нормативних  документів Міністерства освіти і науки України, розпорядчих документів управління освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації, рішень сесій Каховської районної ради, розпоряджень голови Каховської районної ради та голови Каховської державної адміністрації, наказів начальника Відділу освіти, іншим нормативно-правовими актам.
- звітувати перед Засновником  та Відділом освіти у порядку, передбаченому чинним законодавством;
- забезпечувати цільове використання закріпленого за  Методичним  центром майна  та виділених бюджетних коштів;
- забезпечувати надання послуг, визначених цим Статутом, в обсягах та якості, що відповідають напрямкам діяльності та укладеним  договорам;
- створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальних  норм, правил та норм охорони праці, техніки безпеки;
- здійснювати заходи з удосконалення організації роботи ;
- здійснювати заходи з удосконалення організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи  Методичного  центру, забезпечувати своєчасні розрахунки з працівниками Методичного  центру.
 

6. УПРАВЛІННЯ МЕТОДИЧНИМ ЦЕНТРОМ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

6.1.Контроль за реалізацією Методичним центром державної політики в галузі освіти здійснює Каховська районна державна адміністрація Херсонської області відповідно до повноважень, делегованих їй Каховською районною радою.
 
Відділ освіти  є головним розпорядником бюджетних коштів Методичного  центру. Начальник Відділу освіти безпосередньо здійснює контроль за напрямками  діяльності Методичного  центру.
 
 Завідувач Методичного  центру здійснює свою діяльність за обов’язковим погодженням  начальника Відділу освіти з наступних питань:
- оплату рахунків;
- укладання договорів;
- встановлення надбавок, доплат до посадових окладів, надання щорічних основних та додаткових відпусток, надання допомоги на оздоровлення працівникам Методичного  центру;
- подання особистих заяв на ім’я голови районної ради для отримання розпорядження на відпустку, відрядження, заохочення та надання матеріальної допомоги на оздоровлення.
 
6.2. Методичний центр очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади рішенням сесії районної ради за поданням начальника Відділу освіти та попереднім погодженням КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». У випадках, прямо визначених чинним законодавством, допускається звільнення завідувача розпорядженням голови  районної ради за поданням начальника Відділу освіти та попереднім погодженням КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» з послідуючим затвердженням  такого розпорядження на сесії районної ради.
 
6.3.Кваліфікаційні вимоги до завідувача Методичного центру:
-  Повна вища педагогічна освіта.
- Стаж педагогічної роботи не менше 3 років.
- Знання відповідних галузевих нормативних актів.
 
6.4.Завідувач Методичного центру в межах повноважень:
- здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;
- організовує виробничий процес;
- створює необхідні умови для роботи працівників;
-забезпечує дотримання вимог санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
- розпоряджається в установленому законодавством порядку майном і коштами Методичного центру;
- укладає договори, видає доручення в межах своїх повноважень;
- організовує виконання кошторису доходів і видатків Методичного центру, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, у встановленому порядку відкриває рахунки в органах Державного казначейства;
- приймає та звільняє працівників згідно КЗпП України;
- установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам  відповідно до чинного законодавства України;
- представляє заклад у всіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності, відповідає перед Засновником та Відділом освіти за результати діяльності установи;
- є членом колегії з питань освіти Відділу освіти;
- видає в межах своєї компетенції накази, які є обов’язковими для всіх працівників, контролює їх виконання;
- несе юридичну відповідальність за діяльність Методичного центру  відповідно до чинного законодавства.
- застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Методичного центру ;
- затверджує посадові обов'язки працівників Методичного центру ;
- має право першого підпису на фінансових документах;
- несе відповідальність за виконання покладених на Методичний центр  завдань, результати діяльності.
- виконує інші обов’язки відповідно до посадової інструкції, яка затверджується головою районної ради.
 
 6.5.Трудовий колектив Методичного центру складають його працівники, які беруть участь у його діяльності на підставі трудового договору.
 
6.6.Органом самоврядування трудового колективу є загальні збори трудового колективу  Методичного центру.
 
6.7.До компетенції зборів трудового колективу відносяться:
- розгляд та затвердження проектів колективного договору, звітів про його виконання;
- погодження правил внутрішнього трудового розпорядку;
-розгляд результатів роботи трудового колективу за рік, обговорення інших важливих питань    діяльності Методичного центру;
- участь у матеріальному та моральному стимулюванні продуктивної праці.
 
6.8.Збори трудового колективу проводяться в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Про їх проведення члени трудового колективу сповіщаються усними та письмовими повідомленнями. Позачергові загальні збори скликаються трудовим колективом Методичного центру якщо цього вимагають інтереси колективу.

6.9.Ініціатором скликання загальних зборів трудового колективу може виступати Засновник Методичного центру або уповноважений ним орган.

 
6.10.Загальні збори трудового колективу можуть бути скликані на вимогу 2/3 штатного списку трудового колективу  Методичного центру.
 
6.11.Загальні збори трудового колективу визнаються правомочними, якщо в них беруть участь більш ніж 2/3 штатного списку членів трудового колективу Методичного центру. Рішення приймають більшістю голосів присутніх.
 
6.12.Відповідно до покладених на Методичний центр завдань працівники мають право:
-за погодженням з Відділом освіти одержувати від закладів освіти  району  та ОТГ необхідні матеріали для виконання функцій відповідно до вимог цього Статуту;
-залучати спеціалістів для опрацювання та розробки прогнозних показників розвитку освіти, статистичних даних, тощо і здійснювати контроль за дотриманням та достовірністю статистичних та інших даних, що подаються відповідними закладами і установами до Відділу освіти.
 
6.13.Працівники Методичного центру зобов´язані дотримуватися вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку та сумлінно виконувати обов´язки визначені в Посадових інструкціях.

 

7. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ

7.1.Фінансова діяльність та господарське забезпечення діяльності Методичного центру здійснюється на підставі власного кошторису, затвердженого Відділом освіти. Джерелами формування кошторису Методичного центру є кошти районного бюджету та спеціального фонду.
 
7.2. Методичний центр має право:
- розвивати власну матеріальну базу;
- бути користувачем рухомого і нерухомого майна, розпоряджатися майном в межах чинного законодавства;
- мати у своєму розпорядженні автотранспортні засоби;
- виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.
 
7.3. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в Методичному центрі здійснюється в порядку, визначеному нормативно-правовими актами України.
 
 

8. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ 

8.1.Матеріально-технічна база Методичного центру включає: основні фонди та обігові кошти, інші матеріальні і нематеріальні активи, цінності, вартість яких відображається в балансі закладу.
 
8.2.Доходи (прибутки) Методичного центру використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених даним Статутом та чинним законодавством.
 
8.3. Відчуження Методичним центром основних засобів, списання, передача в оренду належне йому на праві оперативного управління майно здійснються у встановленому чинним законодавством порядку тільки за рішенням Засновника з відповідним погодженням начальника Відділу освіти.
 
8.4.Збитки завдані Методичному центру внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними і фізичними особами та збитки завдані внаслідок діяльності Методичного центру, відшкодовуються відповідно до законодавства України.
 
 

9. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ

9.1.Припинення діяльності Методичного центру здійснюється шляхом  реорганізації  або ліквідації.
 
9.2.Реорганізація та ліквідація Методичного центру може здійснюватися:
-  за рішенням Засновника за поданням голови Каховської районної державної адміністрації Херсонської області;
-  на підставі рішення господарського суду;
-  в інших випадках, передбачених діючим законодавством України.
 
9.3.У випадку реорганізації Методичного центру його майно, права та обов'язки переходять до правонаступників.
 
9.4.Ліквідація Методичного центру проводиться ліквідаційною комісією, яка створюється Засновником  або за рішенням суду - згідно з діючим законодавством.
 
9.5.У разі припинення Методичного центру його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу відповідного бюджету.
 
9.6.Ліквідація Методичного центру вважається завершеною, а  комунальна установа «Каховський районний методичний  центр» такою, що припинила свою діяльність з моменту внесення запису про це до єдиного державного реєстру.
 
9.7.При реорганізації і ліквідації Методичного центру працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань праці.
 
 

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1.Положення цього Статуту набирають чинності з моменту його державної реєстрації.
 
10.2. Статут, зміни і доповнення до нього затверджуються рішенням Засновника за погодженням  Відділу освіти і підлягають реєстрації в установленому порядку.
Зміни і доповнення до Статуту набирають чинності з моменту їх державної реєстрації відповідно до запису у єдиному державному реєстрі.
 
10.3.Питання, не врегульовані даним Статутом, вирішуються в порядку, визначеному чинним законодавством України.
 
 

 

 

 
Завідувач методичного центру                                       Я.В.Тарабанова

Друк