header

Про внесення змін до рішення ХХІ сесії районної ради УІІ скликання від 21 грудня 2017 року № 396 «Про районний бюджет на 2018 рік»

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА  
ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ
 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
ХХІІ сесії VІІ скликання

 

 
Про внесення змін до рішення ХХІ
сесії районної ради УІІ скликання
від 21 грудня 2017 року № 396
«Про районний бюджет на 2018 рік»
 
 
 
 
Керуючись статтями 23, 78, Бюджетного кодексу України, статтями 43 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання розпорядження голови районної державної адміністрації «Про внесення змін до показників районного бюджету, затвердженого на 2017 рік», враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни до рішення ХХІ сесії районної ради УІІ скликання від 21 грудня 2017 року № 396 «Про районний бюджет на 2018 рік», а саме:
1.1. Затвердити зміни у доходах районного бюджету, згідно з додатком 1.
1.2. Затвердити:
збільшення видатків районного бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів в розрізі відповідальних виконавців (за рахунок міжбюджетних трансфертів), згідно з додатком 2.
перерозподіл видатків районного бюджету на 2018 рік за головними розпорядниками коштів в розрізі відповідальних виконавців (за рахунок субвенції на фінансування державних програм соціального захисту населення), згідно з додатком 3.
1.3. Внести зміни у додаток № 1 рішення, а саме: змінити код класифікації доходів бюджету «41054000» на «410539000».
1.4. Внести зміни у додаток № 3 рішення, а саме:
– в таблиці змінити код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів «0813046», код ТПКВКМБ «3047», код ФКВКБ «1040» на код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів «0913047», код ТПКВКМБ «3047», код ФКВКБ «1040»;
– доповнити таблицю кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів «0613240», кодом ТПКВКМБ «3240», найменуванням головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків, згідно з типовою відомчою ТПКВКМБ «Інші заклади та заходи»;
– змінити код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів «0611170», код ТПКВКМБ «1170», код ФКВКБ «0990», найменуванням головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків, згідно з типовою відомчою ТПКВКМБ «Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років» та код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів «0613242», код ТПКВКМБ «3242», код ФКВКБ «1090», найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків, згідно з типовою відомчою ТПКВКМБ «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».
– виключити з розподілу видатків на комунальні послуги та енергоносії по спеціальному фонду видатки в сумі 5 000 грн. по КПКВКМБ 0212110 «Первинна медична допомога»,  КПКВКМБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги».
1.5. Здійснювати у 2018 році делеговані Роздольненською сільською радою повноваження по фінансуванню державних програм соціального захисту населення, а саме: надання пільг та субсидій населенню, виплату державних допомог сім’ям з дітьми.
 
2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації внести відповідні зміни до розпису районного бюджету. 
 
3. Додатки 1 – 3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування.
 

 

 
Голова районної ради                                                                             Т.С. Тертична

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Доходи районного бюджету на 2018 рік

                  грн.

Код

Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

в т.ч. бюджет розвитку

40000000

Офіційні трансферти

47 938 517,0

47 938 517,0

х

х

41000000

Від органів державного управління

47 938 517,0

47 938 517,0

х

х

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

8 292 600,0

8 292 600,0

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

8 292 600,0

8 292 600,0

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

39 645 917,0

39 645 917,0

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

21 915 600,0

21 915 600,0

41051500

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоро"я за рахунок коштів медичної субвенції

8 167 100,0

8 167 100,0

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

9 563 217,0

9 563 217,0

х

х

в т.ч. з бюджету Розолюксембурзької сільської ради

161 000,0

161 000,0

в т.ч. з бюджету Коробківської сільської ради

315 300,0

315 300,0

в т.ч. з бюджету Любимівської селищної ради

6 362 549,0

6 362 549,0

в т.ч. з бюджету Роздольненської сільської ради

2 724 368,0

2 724 368,0

Всього доходів

47 938 517,0

47 938 517,0

0,0

0,0

Керуючий справами районної ради                                                             В.І.Любак

Додаток 2

РОЗПОДІЛ
видатків районного бюджету  на 2018 рік

грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1

Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС2

Код ФКВКБ3

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

з них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

0200000

Районна державна адміністрація

8 564 381,0

8 564 381,0

123 332,0

8 564 381,0

0210000

Районна державна адміністрація

8 564 381,0

8 564 381,0

123 332,0

8 564 381,0

0218130

8130

0320

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

134 914,0

134 914,0

96 440,0

134 914,0

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Роздольненської сільської ради

134 914,0

134 914,0

96 440,0

134 914,0

0212010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

6 690 900,0

6 690 900,0

6 690 900,0

в т.ч. за рахунок медичної субвенції з бюджету Любимівської селищної ради

4 672 800,0

4 672 800,0

4 672 800,0

в т.ч. за рахунок медичної субвенції з бюджету Роздольненської сільської ради

2 018 100,0

2 018 100,0

2 018 100,0

0212110

2110

Первинна медична допомога населенню

1 705 758,0

1 705 758,0

1 705 758,0

0212111

2111

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

1 705 758,0

1 705 758,0

1 705 758,0

в т.ч. за рахунок медичної субвенції з бюджету Любимівської селищної ради

1 030 800,0

1 030 800,0

1 030 800,0

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Любимівської селищної ради (в т.ч. на забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для окремих груп населення та за певними захворюваннями)

55 500,0

55 500,0

55 500,0

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Любимівської селищної ради (для придбання лікарських засобів для імуносупресивної терапії для хворих з трансплантованими органами)

96 000,0

96 000,0

96 000,0

в т.ч. за рахунок медичної субвенції з бюджету Роздольненської сілської ради

445 400,0

445 400,0

445 400,0

в т.ч. за рахунок додаткової дотації з бюджету Роздольненської сільської ради зав рахунок додаткоої дотації з державного бюджету

78 058,0

78 058,0

78 058,0

0215030

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

32 809,0

32 809,0

26 892,0

32 809,0

0215031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (за рахунок іншої субвенції з бюджету Роздольненської сілської ради)

32 809,0

32 809,0

26 892,0

32 809,0

0600000

Відділ освіти районної державної адміністрації

38 610 515,0

38 610 515,0

27 842268,0

1 536 597,0

38 610 515,0

0610000

Відділ освіти районної державної адміністрації

38 610 515,0

38 610 515,0

27 842268,0

1 536 597,0

38 610 515,0

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

38 161 080,0

38 161 080,0

27 488529,0

1 536 597,0

38 161 080,0

в т.ч. за рахунок освітньої субвенції з бюджету Любимівської селищної ради за рахунок освітньої субвенції державного бюджету

15 720 200,0

15 720 200,0

12 885409,0

15 720 200,0

в т.ч. за рахунок додаткової дотації з бюджету Любимівської селищної ради за рахунок додаткової дотації з державного бюджету

4 486 200,0

4 486 200,0

3 677 206,0

4 486 200,0

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Любимівської селищної ради

5 490 898,0

5 490 898,0

3 014 321,0

237 252,0

5 490 898,0

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджетів сільських рад

476 300,0

476 300,0

88 589,0

476 300,0

в т.ч. за рахунок освітньої субвенції з бюджету Роздольненської сільської ради за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

6 195 400,0

6 195 400,0

5 078 200,0

6 195 400,0

в т.ч. за рахунок додаткової дотації з бюджету Роздольненської сільської ради за рахунок додаткової дотації з державного бюджету

3 728 342,0

3 728 342,0

1 707 058,0

1 038 451,0

3 728 342,0

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Роздольненської сільської ради

2 063 740,0

2 063 740,0

1 037 746,0

260 894,0

2 063 740,0

0611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

121 659,0

121 659,0

88 350,0

121 659,0

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Любимівської селищної ради

51 752,0

51 752,0

36 000,0

51 752,0

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Роздольненської сільської ради

69 907,0

69 907,0

52 350,0

69 907,0

0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

73 900,0

73 900,0

60 573,0

73 900,0

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Любимівської селищної ради

73 900,0

73 900,0

60 573,0

73 900,0

0611160

1160

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

253 876,0

253 876,0

204 816,0

253 876,0

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

253 876,0

253 876,0

204 816,0

253 876,0

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Любимівської селищної ради

126 778,0

126 778,0

102 408,0

126 778,0

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Роздольненської сільської ради

127 098,0

127 098,0

102 408,0

127 098,0

0800000

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

757 621,0

757 621,0

591 900,0

19 000,0

757 621,0

0810000

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

757 621,0

757 621,0

591 900,0

19 000,0

757 621,0

0813240

3240

Інші заклади та заходи

757 621,0

757 621,0

591 900,0

19 000,0

757 621,0

0813241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

757 621,0

757 621,0

591 900,0

19 000,0

757 621,0

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Любимівської селищної ради

467 721,0

467 721,0

367 680,0

11 000,0

467 721,0

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Роздольненської сільської ради

289 900,0

289 900,0

224 220,0

8 000,0

289 900,0

1000000

Відділ культури районної державної адміністрації

6 000,0

6 000,0

6 000,0

1010000

Відділ культури районної державної адміністрації

6 000,0

6 000,0

6 000,0

1014030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

6 000,0

6 000,0

6 000,0

в т. ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Роздольненської сільської ради

6 000,0

6 000,0

6 000,0

Всього

47 938 517,0

47 938 517,0

28 557500,0

1 555 597,0

47 938 517,0

Керуючий справами районної ради                                                                                                                                                                       В.І.Любак

 

Додаток 3

Перерозподіл
видатків районного бюджету  на 2018 рік за головними розпорядниками коштів в розрізі відповідальних виконавців

         грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1

Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС2

Код ФКВКБ3

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

з них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

0800000

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

0810000

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

0813040

3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, тимчасової допомоги дітям

-1 822 920

-1 822 920

-1 822 920

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

-1 822 920

-1 822 920

-1 822 920

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, ососбам, які не мають правав на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсінй виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку.

1 822 920

1 822 920

1 822 920

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

1 809 900

1 809 900

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

13 020

13 020

Всього

Керуючий справами районної ради                                                                               В.І.Любак

Друк