header

Про виконання програми економічного,соціального та культурного розвитку Каховського району за 9 місяців 2017 року

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА  
ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ
 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
ХХ сесії VІІ скликання
 

 

Про  виконання програми економічного, соціального
та культурного розвитку Каховського району за 9 місяців 2017 року

 

Заслухавши  доповідь     голови райдержадміністрації Салтикова В.М.  «Про хід виконання  програми економічного, соціального та культурного розвитку Каховського району за 9 місяців 2017 року»  районна  рада  відмічає, що впродовж 9 місяців 2017 року робота районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, районних служб та організацій була направлена на виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку Каховського району на 2017 рік ,  що затверджена 25 березня 2017 року на ХV сесії  Каховської районної ради VIІ скликання, рішенням № 198.    
В галузі «Рослинництво» наближається до завершення роботи по збиранню врожаю пізніх культур та  посіву озимих культур.
В галузі «Тваринництво» показники програми погіршилися: в порівнянні з минулим роком  по району зменьшилося  поголів’я ВРХ на 300 голів, птиці на 221 тис.гол., свиней  зменшилось на 1940 голів,  зменшилося  маточне поголів’я корів на 380 голову.
           По сільськогосподарським підприємствам в порівнянні з минулим роком зменшилося поголів’я ВРХ на 135 голів,  свиней на 4432 голів, поголів’я корів на 13 голів та зменшилось птиці на 167,2 тис. голів.
         Виробництво сільськогосподарської продукції зменшилося в розрізі реалізації м’яса та яєць. Реалізація м’яса зменшилась на 19% ( або на 545 тонн), в порівнянні з минулим роком, а  яєць відповідно на 89% (або на 23,6 млн.шт).
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, за  даними Головного управління статистики у Херсонській області, по Каховському району складає  – 5219 грн., що становить 90,3% до середнього рівня по регіону.
Станом на  01.10.2017 року заборгованість із виплати заробітної плати по статистичному колу підприємств в Каховському районі складає 58,2 тис.грн.
Покращився рівень оплати за житлово-комунальні послуги. Загальний рівень оплати за житлово-комунальні послуги (без врахування електроенергії і газу) станом на 01.10. 2017 року становить 88,9 % . Заборгованість населенням  за водопостачання становить  996,791 тис.грн., утримання будинків 16,66 тис.грн , вивіз твердих побутових відходів 14,215 тис.грн..
За підсумками  9  місяців  всі бюджети, які входять до складу бюджетної системи району, забезпечили виконання  взятих зобов’язань звітного періоду поточного року  та досягли росту надходжень у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
У порівнянні з минулим  роком надходження до загального фонду місцевих бюджетів району зросли на 15170,5 тис.грн або на 144,2 % .
Перевиконання надходжень у порівнянні з минулим  роком на 26,7% або на 2079,8 тис грн. по податку на майно,  в частині плати за землю отримано коштів в сумі 8401,5тис. грн, відсоток виконання плану 16,6 %  понад план отримано 1197,2 тис. грн.
Податковий борг за зобов'язаннями платників (без пені) до зведеного бюджету Каховського району станом на 01.10.2017 року складає 8191,2тис.грн.  в т.ч. до місцевих бюджетів – 4306,8 тис. грн.
 Обговоривши дане питання  і враховуючи висновки та рекомендації спільного засідання постійних депутатських комісій  районної ради, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Прийняти до відома  доповідь голови райдержадміністрації Салтикова В.М.  щодо виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку району за 9 місяців 2017 року.
2. Визначити головним завданням районної державної адміністрації, її управлінь та відділів, селищної і сільських рад  забезпечення  виконання Програми  економічного, соціального  та культурного розвитку району на 2017 рік. 
3. Управлінню економічного розвитку та цивільного захисту районної державної адміністрації, рекомендувати керівникам господарств, підприємств усіх форм власності:
3.1Забезпечити виконання показника програми по «виробництву сільськогосподарської продукції».
3.2.Забезпечити виконання програми по вихідному поголів’ю, взяти під контроль маточне поголів’я приділивши особливу увагу питанням заготівлі кормів для тваринництва відповідно до потреби. Не допускати без поважних причин жодного випадку вибраковки, забиття або реалізації відповідної категорії тварин.
3.3.Забезпечити виконання програми по обсягу реалізації промислової продукції (робіт, послуг).
4.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації:
4.1.Щомісячно, разом з Каховським відділенням Новокаховської об’єднаної  державної податкової інспекцією Головного управління ДФС у Херсонській області готувати матеріали голові районної державної адміністрації про заборгованість підприємств і організацій до державного та місцевих бюджетів, для розгляду питання сплати податків на комісії по наповненню бюджету.
5.Рекомендувати селищному та сільським головам :
5.1.Забезпечити своєчасну виплату зарплати працівникам бюджетних установ з урахуванням діючого законодавства.
5.2.Забезпечити своєчасні розрахунки за спожиті енергоносії.
5.3.Забезпечити фінансування в повному обсязі захищених статей бюджету.
5.4.Систематично приймати міри по недопущенню зростання     
дебіторської та кредиторської заборгованості.
6. Керівникам бюджетних установ, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету забезпечити жорсткий контроль за економним та ефективним витрачанням бюджетних коштів, не допускаючи їх нецільового та незаконного витрачання. Проводити своєчасно и повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ згідно діючого законодавства.
7. Рекомендувати  Каховському відділенню Новокаховької об’єднаної державної  податкової  інспекції  Головного управління ДФС у Херсонській області приймати міри щодо зменшення та недопущення зростання податкового боргу за зобов'язаннями платників податків.
8.   Відділу з  житлово-комунального господарства інфраструктури та цивільного захисту управління економічного розвитку та цивільного захисту районної державної адміністрації вжити комплекс заходів щодо забезпечення своєчасних та у повному обсязі розрахунків за спожиті енергоносії за надані житлово-комунальні послуги, а також погашення існуючих боргів.
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну депутатську комісію з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування.

 

 

 

Голова районної ради                                                              Т.С.Тертична
 

 

 

ЗВІТ
Про підсумки виконання програми економічного,соціального та культурного
розвитку Каховського району за 9 місяців 2017 року

 

 

Впродовж 9 місяців 2017 року робота районної державної адміністрації,  органів місцевого самоврядування,  районних служб та організацій  була направлена на виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку району, що затверджена 23 березня 2017 року на  XV сесії Каховської районної ради VIІ скликання, рішенням № 198. Виконання показників Програми представлено в наступній таблиці.
в галузі «Рослинництво».

Показник

Од. виміру.

2016 рік

2017 рік

Відхилення

Площа посіву зернових культур

тис.га

32,7

37,1

+4,4

План

тис.га

36

36,1

+0,1

% виконання

90,8

102,8

Озимі зернові та зернобобові

тис.га

17,6

22,3

+4,7

Озима пшениця

тис.га

16,0

19,6

+3,6

Ярі зернові

тис.га

15,1

14,8

-0,3

Підживлення озимих

тис.га

17,4

25,8

+8,4

Придбано добрив

тон

8,1

8

-0,1

В.ч. азотних

6,1

6,2

+0,1

Оброблено від бур’янів  

тис.га

20,8

22,4

+1,6

Оброблено від шкідників

тис.га

12,0

14

+2

Оброблено від хвороб

тис.га

9,5

10,7

+1,2

Вал

Тис.тон

102

110,7

+8,7

Врожайність ранніх зернових

ц/га

37,9

39,3

+1,4

Насіння під озимі культури

Тис.тон

4,8

4,8

0

Соняшник

Тис.тон

25,3

28,0

+2,7

Соя

Тис.тон

37

28,1

-8,9

Кукурудза

Тис.тон

25,1

35,6

+10,5

Грунт під озимі

Тис.га

25,1

25,7

+0,6

Озимі культури

Тис.га

15,2

18,4

+3,2

 

Потреба в добривах складає 1,1 тис.тонн, господарствами придбано 950 т., (86%). Овочі засіяні на площі 3,9 тис.га. На даний час придбано 120тис.тонн. На зберігання закладено 29,4 тис.тонн.
В галузі «Тваринництво» ситуація за 9 місяців склалося наступним чином:

Утримується

Од. виміру

2016 рік

2017 рік

Відхилення

ВРХ   в т.ч.

голів

5400

5100

-300

с/г підприємства

2216

2081

-135

корів в т.ч.

голів

3480

3100

-380

с/г підприємства

748

735

-13

свиней  в т.ч.

голів

19890

17950

-1940

с/г підприємства

14990

10558

-4432

овець в т.ч.

голів

4300

4300

0

с/г підприємства

2873

2572

-301

птиці  в т.ч.

тис.голів

391,5

170,5

-221

с/г підприємства

171,6

4,4

-167,2

           В порівнянні з минулим роком  по району зменьшилось  поголів’я ВРХ на 300 голів, птиці на 221 тис.гол., свиней  зменшилось на 1940 голів,  зменшилося  маточне поголів’я корів на 380 голови.
              По сільськогосподарським підприємствам в порівнянні з минулим роком зменьшилось поголів’я ВРХ на 135 голів,  свиней на 4432 голів, поголів’я корів на 13 голови та птиці зменшилось на 167,2 тис. голів.
Виробництво  продукції за  9 місяців   2017 року.

 

Показники

Од.

виміру

Всі категорії, господарств

В т. ч. с/ г підприємства

На

1.10.16

На 1.10.17

+ - 1.10.16

%

1.10.16

На

1.10.16

На

1.10.17

+ - 1.10.16

%

1.10.16

Реалізація м'яса

 

тонн

5639

5400

-239

95,8

2865

2320

-545

81

Виробництво молока

 

тонн

14900

13445

-1445

90,3

3487

3633

+146

104,2

Виробництво яєць

млн.

шт.

43,8

31,0

-12,8

71,0

26,5

2,9

-23,6

11

Виробництво вовни

тонн

17,1

17,2

+0,1

100,6

12,9

15,2

+2,3

117,8

Удій на 1 корову

кг

4390

4495

+10,5

102,4

5774

6076

+302

105,2

Приріст ВХР

гр./доба

380

385

+5

101,3

463

537

+74

116

Приріст свиней

гр./доба

395

406

+11

102,8

684

690

+6

101

Настріг

кг

5

5

-

100

6,3

7,6

+1,3

120,6

«Інвестиційний розвиток»
Актуальним завданням економічного розвитку є активізація інвестиційно-інноваційної діяльності та збільшення обсягів залучення інвестицій в економіку району, впровадження дієвих механізмів реалізації інвестиційних проектів.
В розвиток економіки районну за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 164 млн.грн. Обсяг інвестицій на 1 особу складає 5132 грн. (1-ше місце в області).
З метою більше повного висвітлення та представлення інвестиційних майданчиків району прийнята районна Програма підтримки малого та середнього підприємництва. На сайті районної адміністрації створено окрему вкладку «До уваги підприємців» на якому акумулюється інформація стосовно кредитних коштів, спеціальних пропозицій банківських установ, створено торгівельну площадку для представлення власної продукції,  передбачено розміщення інформації щодо міжнародних грантів та технічної допомоги.  
«Оплата праці»
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, за даними Головного управління статистики у Херсонській області, по Каховському району складає – 5219 грн., що становить 90,3% до середнього рівня по регіону (5778).
Станом на  01.10.2017 року заборгованість із виплати заробітної плати по статистичному колу підприємств в Каховському районі має 1 економічне активне підприємство. (Деска Юкрейн – 58,2 тис.грн (20 чол))
        За 9 місяців 2017року проведено 9 засідань тимчасової комісії з  питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій стипендій та інших соціальних виплат. Здійснено 12 виїзних рейди робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення в ході яких обстежено 49 суб’єкт господарювання, зафіксовано 2325 працівників. Порушення виявлені у 20 СГ (2017 неоформлених працівників)
З метою інформування населення щодо соціальних ризиків громадян, які не легалізують свою трудову зайнятість та отримують заробітну плату неофіційно на веб-сайті Каховської районної державної адміністрації опублікована інформація з зазначеного питання: «Одне з ключових завдань на 2017 рік – вищі заробітні плати для українців», «Роз’яснення Мінсоцполітики деяких питань оплати праці на виконання Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», «До відома керівників підприємств та району».
«Оздоровлення дітей». На закупівлю путівок з районного бюджету виділено 224,0 тис.грн. та придбано 44 путівки. Селищною та сільськими радами профінансовано оздоровлення 61 дітей на загальну суму 281,852 тис.грн. На організацію та проведення літнього відпочинку виділено з районного бюджету кошти в сумі 427,9 тис.грн., даною послугою охоплено 1000 дітей пільгових категорій.  
«Пенсійне забезпечення»   Всього по району та місту 19227 пенсіонерів. Середня пенсія 1620,86 грн.(+127,45 грн.). За 9 місяців призначено 500 пенсій, перераховано 1182. На фінансування пенсій за 9 місяців 2017 року спрямовано 355 020 тис.грн., обсяги власних надходжень, що спрямовуються на виплату пенсій ( з урахуванням міста та району) склали 1858,34 тис. грн.
Заборгованість з виплати пенсій відсутня.
«Розрахунки за житлово-комунальні послуги»
Загальний рівень оплати за житлово-комунальні послуги (без врахування електроенергії і газу) становить 88,9 % .
Заборгованість населенням  складає:

Від послуги

Од. виміру

2016 рік

2017 рік

Відхилення

Водопостачання 

тис.грн.                           

1433,375

996,791

-449,1

Утримання будинків

тис.грн                            

11,591

16,662

-1,9

Вивіз твердих побутових відходів

тис.грн

41,554

14,215

-10

                                                               1486,520            1027,668
4582 сімей користуються субсидією.
«Працевлаштування населення» Протягом 9 місяців 2017 року з поданих роботодавцями 935 вакансій 907 були укомплектовані за допомогою Каховського міськрайонного центру зайнятості. Послугами Каховського міськрайонного центру зайнятості скористались 1207 (2016 р – 1051) громадянина.
Однією з найважливіших проблем працевлаштування безробітних є невідповідність професійно-кваліфікаційного складу безробітних потребі робочої сили.  Для вирішення цієї проблеми в Каховському міськрайонному центрі зайнятості існує системна профорієнтаційна робота, професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації незайнятого населення. З початку року пройшли професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації за допомогою центру зайнятості 247 безробітних громадян – мешканців району.
На тимчасові вакансії було подано 144 вакансій які було укомплектовано в повному обсязі. 18 осіб було працевлаштоване на громадські роботи. 22 особи були залучені до тимчасових робіт.
За 9 місяців було компенсовано витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 8 роботодавцям.
 «Надання адміністративних послуг» До Центру з  надання адміністративних послуг звернулося 5634 (2016 р - 4318) громадян, надано 4715 (2016 р - 3953) адміністративні послуги це, переважно послуги відділу Держгеокадастру у Каховському районі, сектору містобудування та архітектури.
Виконання показників зведеного бюджету за 9 місяців 2016 і 2017 років представлено в наступний таблиці
тис.грн

Показники

Бюджетні призначення 2016 рік

Бюджетні призначення 2017 рік

Відхилення, 2017 до 2016

Касові видатки

2016

Касові видатки

2017

Відхилення, 2017 до 2016

Загальний фонд місцевих бюджетів

34354,6

49526,1

Перевиконання плану

8701,6

15170,5

Перевиконання плану, %

121,3

144,2

Зведений бюджет Каховського району

165830,9

252067,1

86236,2

150084,2

220758,2

70673,9

В т.ч районний бюджет, з них:

147288,7

221311,8

74023,0

135658,5

197181,8

61523,3

Освіта

47657,6

79080,9

31423,3

40900,4

63543,5

22643,0

в т.ч. харчування

2726,7

3900,1

1173,4

1324,4

2203,8

879,4

Культура

3362,8

3551,7

188,9

2859,0

3062,9

203,8

Охорона здоров’я

37631,8

54317,2

16685,4

33933,9

47431,2

13497,3

Лікарня

24757,1

36420,8

11663,6

22717,7

31468,8

8,751,1

Центр первинної допомоги

12841,0

17054,7

4213,6

11192,6

15193,4

4000,9

Виплата компенсацій, допоміг та надання пільг і субсидій громадянам

52585,1

76537,1

23952,0

52582,2

76463,8

23881,6

в т.ч. селищний бюджет

2733,6

5205,9

2472,3

1678,9

3354,5

1675,5

в т.ч. сільські бюджети

15808,5

25549,4

9740,8

12746,8

20221,9

7475,1

Надання пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам «Власний дім»

250,0

360,0

110,0

150,0

300,0

150,0

Всі бюджети, які входять до складу бюджетної системи району, забезпечили виконання  взятих зобов’язань звітного періоду поточного року  та досягли росту надходжень у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
    В ході виконання місцевих бюджетів забезпечено фінансування видатків за захищеними статтями витрат, які гарантували безперебійну роботу закладів освіти, охорони здоров’я та культури.
Основними бюджетоутворюючими податками є:

Податок

Од. виміру

Факт 9 міс. 2016

План 9 міс. 2017

Факт 9 міс. 2017

Виконання плану,%

Виконання плану,грн..

Податок на  доходи фізичних осіб

тис.грн

1410,3

17525,5

22208,3

126,7

4682,8

Податку на майно,  в частині плати за землю

тис.грн

6723,6

7204,3

8401,5

116,6

1197,2

Єдиному податку з сільгосвиробників

тис.грн

10427,3

9250,5

10427,3

112,7

1176,8

Надходження до зведеного бюджету Каховського району  від діяльності малого підприємництва складають 55,5 млн. грн.
Податковий борг за зобов'язаннями платників (без пені) до зведеного бюджету Каховського району складає 8191,2 тис.грн  в т.ч. до місцевих бюджетів- 4306,8 тис. грн . в порівнянні з початком  року борг до місцевих бюджетів збільшився на 438,9 тис. грн.  
«Культура» Обсяг здійснених видатків загального фонду на утримання установ культури, проведення заходів та виконання затверджених районних програм, які діють в галузі, склав 3362,7 тис.грн., що становить 105,6% від минулорічного обсягу- 3551,7 тис.грн. За рахунок отриманого фінансування проведено змістовні культурно-масові заходи, присвячені професійним та святковим датам, пропаганді національної культури.
«Охорона здоров’я» На амбулаторному прийомі 321501 хворих (2016 р – 291463), відвідування хворих на дому 23804 (2016 р – 23863). Коефіцієнт народжуваності – 6/1000 осіб, охоплювальність ФАПамі – 88,9 %. Хворі на туберкульоз – 18 осіб, на онкозахворювання – 131 особа. Укомплектованість лікарями складає 57,3%, середнього медичного персоналу – 100%.
В галузі «Освіта» робота проводилась в напрямку реформування, впровадження нових організаційних засад, форм і методів діяльності навчальних закладів.
Забезпечення педагогічними кадрами навчальних закладів району складає 99.8%. Навчально-виховний процес у школах на у 2017/2018 н.р. здійснюють 368 педагогів, у дошкільних навчальних закладах – 98 педагогів. 39 педагогів району підвищують кваліфікацію у Херсонській академії неперервної освіти.
Враховуючи різні форми охоплення дітей дошкільною освітою - показник охоплення дітей дошкільною освітою становить 99 %.
У селах, де відсутні дошкільні заклади, соціально-педагогічний патронат 291 дитини від 3 до 5 років забезпечують працівники дошкільних навчальних закладів. Станом на 01.09.2017 р. черга до дошкільних навчальних закладах складає 23 особи.
Упродовж січня-лютого 2017 року 40 учнів (2016 р - 37) з 13 шкіл приймали участь в обласних олімпіадах та здобули 20 перемог: 7 дипломів ІІ ступеня, 13 дипломів ІІІ  ступеня.
Для виконання основних показників Програми за підсумками року, структурним підрозділам районної державної адміністрації, керівникам бюджетних установ, головам сільських (селищних) рад необхідно вжити всі можливі заходи та докласти зусиль відносно перевиконання.
 
                

Друк