header

Про районну програму « Розвиток людського капіталу Каховського району» на 2017-2021 роки

УКРАЇНА

 

КАХОВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

_____ сесії VІІ скликання

 

_____________ № ____

 

 Про районну програму

« Розвиток людського капіталу

Каховського району»  на 2017-2021 роки

 

 

          З метою підтримки та створення необхідних умов для розвитку, накопичення людського капіталу Каховського району та забезпечення потреб регіонального ринку праці у фахівцях з гостродефіцитних спеціальностей, розглянувши листголови Каховської районної державної адміністрації від 20.07.2017 р. № 17-01-15/743та розпорядження  голови райдержадміністрації від 13.07.2017р.№ 249 про проект районної програми  « Розвиток людського капіталу Каховського району» на 2017-2021 роки»,враховуючи  висновки  і рекомендації  постійної  депутатської  комісії  з  питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я  та  соціального  захисту  населення,   керуючись  ст.43 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

                         ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити районну програму «Розвиток людського капіталу Каховського району» на 2017 – 2021 роки (додаток 1).
  2. Рекомендувати сільським та селищній радам після затвердження Програми, передбачати у бюджетах кошти на реалізацію її заходів.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію районної ради з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

 

 

Голова районної ради                                                       Т.С.Тертична

 

 

 

                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                    рішенням ____ сесії Каховської

                                                                                                    районної ради VІІ скликання

                                                                                                   ___________ 2017 р.№____

 

ПРОГРАМА

«Розвиток людського капіталу Каховського району» на 2017 – 2021 роки

І. Загальна характеристика

1.

Ініціатор розроблення Програми

Районна державна адміністрація

2.

Розробник Програми

Відділ освіти районної державної адміністрації

3.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ освіти районної державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми

Відділ культури районної державної адміністрації, Каховська ЦРЛ та Каховський РЦ ПМСД, фінансове управління РДА.

5.

Учасники Програми

Відділи освіти, культури районної державної адміністрації, Каховська ЦРЛ та Каховський РЦ ПМСД, фінансове управління РДА, міськрайонний центр зайнятості, вищі навчальні заклади області.

6.

Термін реалізації Програми

2017 – 2021 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Обласний, районний, бюджети сільських та селищної рад.

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, тис. грн

1250,000 тис. грн (один мільйон двісті п'ятдесят тисяч гривень), у тому числі:

2017 рік 250,000 тис. грн.

2018 рік – 250,000 тис. грн.

2019 рік – 250,000 тис. грн.

2020 рік – 250,000тис. грн.

2021 рік – 250,000 тис. грн.

 

з них коштів обласного бюджету, тис. грн

62,500 тис. грн.

 

районного бюджету, тис. грн

125,000 тис. грн.

 

 

сільських, селищних бюджетів, тис. грн

62,500 тис. грн.

9.

Основні джерела фінансування Програми

Обласний, районний, бюджети сільських та селищної рад.

 

 

  1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

На сьогодні розвиток людського капіталу стає стратегічною ціллю. Створення умов для розвитку людського капіталу передбачає доступну освіту,  здатну забезпечити підготовку кадрів для ринку праці Каховського району та самих кадрів соціальними гарантіями.

Саме на формування людського капіталу, його розвиток та забезпечення Каховського району кваліфікованими фахівцями і кадрами спрямована Програма.

За останні роки в Каховському районі загострився ряд проблем: скорочення чисельності випускників шкіл, неспроможність їх сплачувати за здобуття вищої освіти, старіння кадрів та їх нестача.

Фактично виник гострий дефіцит кваліфікованих фахівців – педагогів, медиків, працівників культури.

З розвитком процесу децентралізації та розширенням повноважень місцевих територіальних громад існує потреба в кадрах на рівні об’єднаних територіальних громад, до повноваження яких, у тому числі, віднесено кадрове забезпечення.

Саме тому впровадження регіонального замовлення на підготовку фахівців з гостродефіцитних спеціальностей, зокрема в галузі освіти, культури, медицини є найважливішою складовою у формуванні людського капіталу Каховського району.

Прогнозний показник виконання регіонального замовлення становить 25 фахівців з гостродефіцитних спеціальностей, що сприятиме зменшенню наявної кількості вакансій в районі, підвищенню якості надання освітніх послуг у загальноосвітніх навчальних закладах.

 

III. Мета Програми

 

Метою Програми є створення необхідних умов для розвитку, накопичення людського капіталу Каховського району та забезпечення потреб регіонального ринку праці у фахівцях з гостродефіцитних спеціальностей.

 

  1. Досягнення мети та строки виконання Програми

 

Програма реалізовується в один етап – з 2017 по 2021 роки.

Досягнення мети Програми можливе шляхом:

- фінансування здобуття вищої освіти за рахунок обласного, районного, бюджетів сільських, селищної рад для абітурієнтів із Каховського району;

- впровадження регіонального замовлення на гостродефіцитні спеціальності;

- проведення профорієнтаційних заходів серед молоді Каховського району;

- сприяння формуванню висококваліфікованих фахівців;

- збільшення частки населення з вищою освітою;

- надання у вищих навчальних закладах області якісної освіти випускникам шкіл з 140 - 160 балами за результатами ЗНО за рахунок коштів обласного, районного, бюджетів сільських, селищної рад з подальшим працевлаштуванням їх за місцем проживання.

 

  1. Основні результативні показники Програми

 

У результаті впровадження Програми очікується:

- зменшення міграції молоді до інших областей України;

- зменшення в найближчому майбутньому дефіциту кадрів у районі;

-  зменшення значних міграційних втрат населення продуктивного віку та високого професійно-кваліфікаційного рівня.

 

  1. Система контролю за ходом виконання Програми

 

Контроль та управління за ходом реалізації заходів Програми здійснюватиметься скоординованими діями співрозробників Програми.

Відділ освіти Каховської районної державної адміністрації щопівроку (до 10 липня та 10 січня) інформує про стан реалізації Програми управління освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації.

 

VII. Фінансове забезпечення виконання Програми

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок обласного, районного та бюджетів сільських, селищної рад. У тому числі за рахунок обласного бюджету – 25%, районного бюджету – 50%, бюджетів сільських, селищної рад- 25%.

Фінансування та підготовка фахівців в обраних ВНЗ буде здійснюватися на підставі укладання 5-сторонньої угоди цивільно-правого характеру між:

- обласною державною адміністрацією;

- районною державною адміністрацією;

- сільською, селищною радою;

- навчальним закладом;

- абітурієнтом або уповноваженою ним особою.

Однією з умов укладання угоди на навчання є обов’язковість відпрацювання випускником, фінансування здобуття вищої освіти якого було здійснено в рамках Програми, не менше 3 років на території Каховського району.

Пріоритет при відборі місця роботи буде надано сільській або селищній раді, де мешкає абітурієнт та від якої направлявся на навчання.

У рамках угоди на навчання кожна зі сторін бере на себе солідарну участь та відповідальність щодо формування людського капіталу. Зокрема, районна державна адміністрація бере на себе гарантію щодо забезпечення молодого фахівця першим робочим місцем на території Каховського району, сільська або селищна рада бере зобов’язання по забезпеченню його житлом.

Районна державна адміністрація щороку передбачає у проекті районного бюджету кошти на виконання завдань, визначених Програмою.

 

 

  

Керуючий справами районної ради                               В.І.Любак

Надрукувати