header

Про внесення змін до районної програми поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2015-2019 роки

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА
ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
ХУІІ сесії VІІ скликання
                           
Про внесення змін до районної
програми поліпшення
життєзабезпечення, реабілітації,
соціального захисту людей похилого
віку та інвалідів на 2015-2019 роки

 

 

Розглянувши лист голови районної державної адміністрації від 08.06.2017 року № 16-01-10/552 про внесення змін до районної програми організації харчування окремих  категорій дітей у навчальних закладах Каховського району та відповідне розпорядження голови районної державної адміністрації від 02.06.2017 року № 198, враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до рішення XXXVII сесії VI скликання від 20 березня 2015 року № 602 «Про районну програму поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального  захисту  людей  похилого віку  та  інвалідів  на  2015-2019 роки » 
(далі – Програма), а саме:
       1.1. Розділ  IV. «Фінансове  забезпечення  Програми»  викласти в новій редакції  згідно  додатку 1.
       1.2. Розділ І.« Поліпшення  соціально-побутових умов » Заходів  Програми  викласти  в  новій  редакції  згідно додатку 2.    
       2.Контроль  за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення.
  
    
 
Голова районної ради                                                                     Т.С.Тертична
 
 
 
 
 
                                                                                    
 
Додаток 1

 

Фінансова потреба
для здійснення заходів районної програми поліпшення життєзабезпечення, реабілітації,
соціального захисту людей похилого віку та інвалідів
на 2015 – 2019 роки
в 2017 році

 

№ з/п

Назва розділів та пунктів

заходів програми

Бюджет

Обсяг фінансування

на 2017 рік

(тис. грн.)

1

2

3

4

3

Розділ І, пункт 5

Забезпечити надання пільг:

районний

67,00

5.1.Військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції та членам їх сімей - 50%, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО – 100% знижка плати за житлово-комунальні послуги в межах норм, передбачених чинним законодавством відповідно до «Порядку надання пільг військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО за рахунок коштів районного бюджету»;

районний

20,00

5.2. З оплати послуг зв’язку (за встановлення і користування квартирним телефоном) ветеранам війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, на яких поширюється чинність Закону, особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ відповідно до Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», багатодітним сім’ям відповідно до Закону України «Про охорону дитинства»

районний

40,00

 

5.3. З оплати послуг зв’язку (встановлення і користування квартирним телефоном) у розмірі 50 відсотків вартості послуг інвалідам І групи всіх категорій та сім’ям, які виховують дітей-інвалідів до 18 років

районний

7,00

 
 
 
Керуючий справами районної ради                                      В.І.Любак
     

 

                                                                                                                                                         

Додаток 2
 
Пункт 5 розділу І Заходів районної програми поліпшення життєзабезпечення, реабілітації,
соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2015 – 2019 роки (проект)

 

з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Районний бюджет

1

2

3

4

5

І. Поліпшення соціально-побутових умов

5.

Забезпечити надання пільг:

5.1. Військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції та членам їх сімей - 50%, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО – 100% знижка плати за житлово-комунальні послуги в межах норм, передбачених чинним законодавством відповідно до «Порядку надання пільг військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО за рахунок коштів районного бюджету»

2017-2019 роки

Управління районної державної адміністрації: фінансове, соціального захисту населення

20,00 тис.грн

5.2. З оплати послуг зв’язку (за встановлення і користування квартирним телефоном) ветеранам війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, на яких поширюється чинність Закону, особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ відповідно до Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», багатодітним сім’ям відповідно до Закону України «Про охорону дитинства»

2017-2019 роки

Управління районної державної адміністрації: фінансове, соціального захисту населення

40,00 тис.грн

5.3. З оплати послуг зв’язку (встановлення і користування квартирним телефоном) у розмірі 50 відсотків вартості послуг інвалідам І групи всіх категорій та сім’ям, які виховують дітей-інвалідів до 18 років

З липня 2017 року по грудень 2019 року

Управління районної державної адміністрації: фінансове, соціального захисту населення

7,00 тис.грн

 

Керуючий справами районної ради                                                                                              В.І.Любак

Друк