header

Про внесення змін до рішення ХІІ сесії районної ради УІІ скликання від 23 грудня 2016 року № 179 «Про районний бюджет на 2017 рік»

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА  
ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ
 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
ХУІІ сесії VІІ скликання
Про внесення змін до рішення ХІІ
сесії районної ради УІІ скликання
від 23 грудня 2016 року № 179
«Про районний бюджет на 2017 рік»
 
 
Розглянувши пропозиції районної державної адміністрації щодо внесення змін до рішення ХІІ сесії районної ради УІІ скликання від 23 грудня 2016 року № 179 «Про районний бюджет на 2017 рік», рішення ХІІІ сесії Херсонської обласної ради УІІ скликання від 09 червня 2017 року № 485 «Про внесення змін до рішення Х сесії обласної ради УІІ скликання від 29 грудня 2016 року № 358 «Про обласний бюджет на 2017 рік», рішення ХІУ сесії Розо–Люксембурзької сільської ради УІІ скликання від 07 червня 2017 року № 41 «Про внесення змін до рішення Х сесії сільської ради УІІ скликання від 31 січня 2017 року № 34 «Про сільський бюджет на 2017 рік», рішення ХУІІІ сесії Новокам’янської сільської ради УІІ скликання від 19 червня 2017 року № 130 «Про внесення змін до рішення ХІУ сесії сільської ради УІІ скликання від 22 грудня 2016 року № 96 «Про сільський бюджет на 2017 рік»,  рішення ХХІІ сесії Василівської сільської ради УІІ скликання від 19 червня 2017 року № 142 «Про внесення змін до рішення ХУІІ сесії сільської ради УІІ скликання від 21 грудня 2016 року № 104 «Про сільський бюджет на 2017 рік»,  рішення ХІУ сесії Костогризівської сільської ради УІІ скликання від 20 червня 2017 року № 178 «Про внесення змін до рішення Х сесії сільської ради УІІ скликання від 22 грудня 2016 року № 111 «Про сільський бюджет на 2017 рік»,  рішення ХХІІІ сесії Семенівської сільської ради УІІ скликання від 11 липня 2017 року № 205 «Про внесення змін до рішення ХУ сесії сільської ради УІІ скликання від 19 грудня 2016 року № 132 «Про сільський бюджет на 2017 рік», розпорядження голови районної державної адміністрації від 13 липня 2017 року № __ «Про внесення змін до показників районного бюджету, затвердженого на 2017 рік», відповідно до статей 14, 22, 23, 72, 78 та 101 Бюджетного кодексу України, керуючись висновками і рекомендаціями постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування та статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету на 2017 рік згідно з додатком № 1 цього рішення.
2. Збільшити профіцит загального фонду районного бюджету на суму 3 199 045 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2 до цього рішення.
3. Збільшити дефіцит спеціального фонду районного бюджету на суму 3 199 045 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2 до цього рішення.
4. Спрямувати вільний залишок коштів районного бюджету в сумі 1 959 815 гривень, який склався на рахунку загального фонду районного бюджету станом на 01 січня 2017 року, на покриття дефіциту загального фонду районного бюджету, згідно з додатком 2 до цього рішення.
5. Збільшити видаткову частину районного бюджету по бюджетним призначенням головних розпорядників коштів районного бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців (за рахунок коштів міжбюджетних трансфертів), згідно з додатком 3 до цього рішення.
6. Збільшити видаткову частину районного бюджету по бюджетним призначенням головних розпорядників коштів районного бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців (за рахунок вільного залишку коштів районного бюджету), згідно з додатком 4 до цього рішення.
7. Затвердити перерозподіл видатків районного бюджету по бюджетним призначенням головних розпорядників коштів районного бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців (за рахунок субвенції з державного бюджету на державні програми соціального захисту), згідно з додатком 5 до цього рішення.
8. Затвердити зміну цільового призначення залишку невикористаної освітньої субвенції за 2016 рік, а саме: перерозподілити ці кошти на оновлення навчальної та матеріально-технічної бази та оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання.
9. Виключити абзац 15 пункту 10 рішення ХУІ сесії районної ради УІІ скликання від 02 червня 2017 року № 252 «Про внесення змін до рішення ХІІ сесії районної ради УІІ скликання від 23 грудня 2016 року № 179 «Про районний бюджет на 2017 рік».
10. Доручити голові районної ради укласти договори про отримання та використання за цільовим призначенням у 2017 році:
коштів субвенції, що передбачена в бюджеті Розо–Люксембурзької сільської ради для передачі районному бюджету, з сільським головою – на утримання клубного закладу;
коштів субвенції, що передбачена в бюджеті Новокам’янської сільської ради для передачі районному бюджету, з сільським головою – на утримання клубного закладу;
коштів субвенції, що передбачена в бюджеті Василівської сільської ради для передачі районному бюджету, з сільським головою – на утримання дошкільного та клубних закладів;
коштів субвенції, що передбачена в бюджеті Костогризівської сільської ради для передачі районному бюджету, з сільським головою – на утримання дошкільного та клубних закладів;
коштів субвенції, що передбачена в бюджеті Семенівської сільської ради для передачі районному бюджету, з сільським головою – на утримання підрозділу КРПО в с. Семенівка.
11. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації внести відповідні зміни до річного та помісячного розпису районного бюджету. 
12. Додатки 1 – 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування.
 

 

 

Голова районної ради                                                                               Т.С. Тертична

 

 

 

Додаток № 1

Доходи районного бюджету на 2017 рік

грн.

Код

Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

в т.ч. бюджет розвитку

40000000

Офіційні трансферти

1 840 050,0

1 840 050,0

х

х

41000000

Від органів державного управління

1 840 050,0

1 840 050,0

х

х

41030000

Субвенції

1 840 050,0

1 840 050,0

х

х

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

1 762 960,0

1 762 960,0

41035000

Інша субвенція

77 090,0

77 090,0

х

х

в т.ч. з бюджету Семенівської сільської ради на утримання пірозділу КРПО в с. Семенівка

42 600,0

42 600,0

в т.ч. з бюджету Розо-Люксембурзької сільської ради на утримання клубного закладу

7 955,0

7 955,0

в т.ч. з бюджету Василівської сільської ради на утримання дошкільного та клубного закладу

17 193,0

17 193,0

в т.ч. з бюджету Костогризівської сільської ради на утримання дошкільного та клубного закладу

5 834,0

5 834,0

в т.ч. з бюджету Новокам"янської сільської ради на утримання клубного закладу

3 508,0

3 508,0

Всього доходів

1 840 050,0

1 840 050,0

0,0

0,0

Керуючий справами районної ради                                                               В.І.Любак

Додаток № 2

Фінансування районного бюджету  на 2017 рік

                       грн.

Код

Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

в т.ч. бюджет розвитку

200000

Внутрішнє фінансування

1 959 815,0

-1 239 230,0

3 199 045,0

3199045,0

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

1 959 815,0

1 959 815,0

208100

На початок періоду

1 959 815,0

1 959 815,0

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

-3 199 045,0

3 199 045,0

3 199 045,0

600000

Фінансування за активними операціями

1 959 815,0

-1 239 230,0

3 199 045,0

3199045,0

602000

Зміна обсягів бюджетних коштів

1 959 815,0

1 959 815,0

602100

На початок періоду

1 959 815,0

1 959 815,0

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

-3 199 045,0

3 199 045,0

3199045,0

Всього за типом боргового зобов"язання

Керуючий справами районної ради                                                  В.І.Любак

Додаток № 3

Збільшення
видатків районного бюджету  на 2017 рік (за рахунок міжбюджетних трансфертів)

грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1

Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС2

Код ФКВКБ3

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

з них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

0300000

Районна державна адміністрація

42 600,0

42 600,0

28 548,0

83 000,0

83 000,0

83 000,0

125 600,0

0310000

Районна державна адміністрація

42 600,0

42 600,0

28 548,0

83 000,0

83 000,0

83 000,0

125 600,0

0317010

7010

0320

Місцева пожежна охорона

42 600,0

42 600,0

28 548,0

42 600,0

в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету Семенівської сільської ради

42 600,0

42 600,0

28 548,0

42 600,0

0312180

2180

0726

Первинна медична допомога населенню

83 000,0

83 000,0

83 000,0

83 000,0

в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (на капітальний ремонт по заміні вікон та дверей Каховський РЦПМСД АЗПСМ № 3, Херсонська область м. Каховка, вул. Леніна, 15)

83 000,0

83 000,0

83 000,0

83 000,0

1000000

Відділ освіти районної державної адміністрації

1 679 960,0

1 679 960,0

1 679 960,0

1 679 960,0

1010000

Відділ освіти районної державної адміністрації

1 679 960,0

1 679 960,0

1 679 960,0

1 679 960,0

1011020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навачльними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумамаи

1 679 960,0

1 679 960,0

1 679 960,0

1 679 960,0

в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) у приміщеннях Любимівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ДНЗ № 1 за адресою: вул. Шкільна, 52, смт Любимівка, Каховського району, Херсонської області)

501 170,0

501 170,0

501 170,0

501 170,0

в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) у приміщеннях Семенівського НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів-ПНЗ" за адресою: вул. Шкільна, 42, с. Семенівка Каховського району, Херсонської області)

1 178 790,0

1 178 790,0

1 178 790,0

1 178 790,0

7500000

Фінансове управління районної державної адміністрації

34 490,0

34 490,0

34 490,0

7510000

Фінансове управління районної державної адміністрації

34 490,0

34 490,0

34 490,0

7518800

8800

0180

Інші субвенції

34 490,0

34 490,0

34 490,0

в т.ч. бюджету Розо-Люксембурзької сільської ради на утримання клубного закладу

7 955,0

7 955,0

7 955,0

в т.ч. бюджету Новокам"янської сільської ради на утримання клубного закладу

3 508,0

3 508,0

3 508,0

в т.ч. бюджету Костогризівської сільської ради на утримання дошкільного та клубних закладів  

5 834,0

5 834,0

5 834,0

в т.ч. бюджету Василівської сільської ради на утримання дошкільного та клубних закладів  

17 193,0

17 193,0

17 193,0

Всього

77 090,0

77 090,0

28 548,0

1 762 960,0

1 762 960,0

1 762 960,0

1 840 050,0

Керуючий справами районної ради                                                                                                                                                                       В.І.Любак

Додаток № 4

Збільшення
видатків районного бюджету  на 2017 рік (за рахунок спрямування вільного залишку коштів)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1

Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС2

Код ФКВКБ3

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

з них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

0100000

Районна рада

22 080,0

22 080,0

22 080,0

0110000

Районна рада

22 080,0

22 080,0

22 080,0

0110170

0170

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

22 080,0

22 080,0

22 080,0

0300000

Районна державна адміністрація

266 140,0

266 140,0

1 102 490,0

1 102 490,0

1 102 490,0

1 368 630,0

0310000

Районна державна адміністрація

266 140,0

266 140,0

1 102 490,0

1 102 490,0

1 102 490,0

1 368 630,0

0312010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

52 630,0

52 630,0

1 000 000,0

1 000 000,0

1 000 000,0

1 052 630,0

в т.ч. за рахунок вільного залишку коштів районного бюджету

52 630,0

52 630,0

1 000 000,0

1 000 000,0

1 000 000,0

1 052 630,0

0312180

2180

0726

Первинна медична допомога населенню

213 510,0

213 510,0

102 490,0

102 490,0

102 490,0

316 000,0

в т.ч. за рахунок вільного залишку коштів районного бюджету

213 510,0

213 510,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

313 510,0

в т.ч. за рахунок вільного залишку районного бюджету як співфінансування видатків на капітальний ремонт по заміні вікон та дверей Каховський РЦПМСД АЗПСМ № 3, Херсонська область м. Каховка, вул. Леніна, 15

2 490,0

2 490,0

2 490,0

2 490,0

1000000

Відділ освіти районної державної адміністрації

151 610,0

151 610,0

333 595,0

333 595,0

333 595,0

485 205,0

1010000

Відділ освіти районної державної адміністрації

151 610,0

151 610,0

333 595,0

333 595,0

333 595,0

485 205,0

1011020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навачльними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумамаи

124 500,0

124 500,0

333 595,0

333 595,0

333 595,0

458 095,0

в т.ч. як співфінансування видатків по капітальному ремонту (заміна віконних та дверних блоків) у приміщеннях Любимівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ДНЗ № 1 за адресою: вул. Шкільна, 52, смт Любимівка, Каховського району, Херсонської області

102 334,0

102 334,0

102 334,0

102 334,0

в т.ч. як співфінансування видатків по капітальному ремонту (заміна віконних та дверних блоків) у приміщеннях Семенівського НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів-ПНЗ" за адресою: вул. Шкільна, 42, с. Семенівка Каховського району, Херсонської області

231 261,0

231 261,0

231 261,0

231 261,0

в т.ч. за рахунок вільного залишку коштів

124 500,0

124 500,0

124 500,0

1015060

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

27 110,0

27 110,0

27 110,0

1015061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоро"я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (фінансування заходів районної програми розвитку фізичної культури та спорту на 2013-2017 роки)

27 110,0

27 110,0

27 110,0

2000000

Служба у справавх дітей районної державної адміністрації

21 400,0

21 400,0

21 400,0

2010000

Служба у справавх дітей районної державної адміністрації

21 400,0

21 400,0

21 400,0

2013110

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту

21 400,0

21 400,0

21 400,0

2013112

3112

1040

Заходи державної поллітики з питань дітей та їх соціального захисту (фінансування заходів районної програми "Діти Каховщини")

21 400,0

21 400,0

21 400,0

2400000

Відділ культури районної державної адміністрації

62 500,0

62 500,0

62 500,0

2410000

Відділ культури районної державної адміністрації

62 500,0

62 500,0

62 500,0

2414090

4090

0828

Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу

49 000,0

49 000,0

49 000,0

2414060

4060

0824

Бібліотеки

13 500,0

13 500,0

13 500,0

Всього

523 730,0

523 730,0

1 436 085,0

1 436 085,0

1 436 085,0

1 959 815,0

Керуючий справами районної ради                                                            В.І.Любак

Додаток № 5

ПЕРОЗПОДІЛ
видатків районного бюджету  на 2017 рік

(тис. грн.)/грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1

Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС2

Код ФКВКБ3

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

з них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

1500000

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

0,0

0,0

0,0

1510000

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

0,0

0,0

0,0

1513010

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

0,0

0,0

0,0

1513011

3011

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

-700 000,00

-700 000,00

-700 000,00

1513012

3012

1030

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на житлово-комунальні послуги

-61 918,20

-61 918,20

-61 918,20

1513013

3013

1070

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги

-27 978,49

-27 978,49

-27 978,49

1513014

3014

1070

Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п’ятою статті 29 Закону України „Про культуру”, частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням

-64 234,06

-64 234,06

-64 234,06

1513015

3015

1070

Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги

-478 873,27

-478 873,27

-478 873,27

1513016

3016

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

1 333 004,00

1 333 004,00

1 333 004,00

Всього

0,0

0,0

0,0

Керуючий справами районної ради                                                      В.І.Любак

 

 
 

Друк