header

Про Положення про постійні комісії Каховської районної ради VІІ скликання

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА  
ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
ІІ сесії VІІ скликання

Про Положення про постійні комісії

Каховської районної ради VІІ скликання

       

         У відповідності п.15 ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

         1. Положення про постійні комісії Каховської районної ради VІІ скликання затвердити (додається).

         2. Контроль за дотриманням виконання Положення покласти на голів постійних комісій районної ради.

         3. Рішення ІІ сесії районної ради VІ скликання від 26.11.2010 р. № 6 «Про положення про постійні комісії Каховської районної ради» вважати таким, що втратило чинність.

Голова районної ради                                                Т.С.Тертична

 

Додаток

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про постійні комісії Каховської районної ради

        

І. Загальні положення

         1.1. Постійні комісії районної ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів.

         1.2. В районній раді утворюються такі постійні депутатські комісії:

         - з питань депутатської діяльності, етики, законності і взаємодії з правоохоронними органами та засобами масової інформації;

         - з питань управління спільною власністю територіальних громад району, будівництва, транспорту, водозабезпечення та газифікації населених пунктів району;

         - з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування

         - з питань агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних і природних ресурсів;

         - з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

         1.3. Постійні комісії створюються для попереднього розгляду і підготовки питань на сесію районної ради, що належить до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її президії. За дорученням керівництва районної ради та власної ініціативи комісії також розглядають питання щодо стану справ у відповідних галузях народного господарства.

         1.4 Робота постійних комісій районної ради проводиться у відповідності з планами, що затверджуються районною радою.

         1.5. Засідання постійної комісії районної ради скликається її головою в міру необхідності, але не менше одного разу на три місяці і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина членів від загального складу комісії. Порядок денний засідання розробляється її головою.

         1.6. Депутат районної ради, член комісії зобов’язаний бути присутнім на її засіданні.

         Якщо депутат не може прибути на засідання комісії, він зобов’язаний повідомити про це голову комісії / письмово, усно, по телефону/.

         1.7. Постійна комісія може проводити спільні засідання з іншими постійними комісіями районної ради, відповідними комісіями сільських та селищною рад району, депутатськими групами районної ради.

         В такому разі протоколи засідань підписуються головами комісій і керівниками депутатських груп.

         1.8. В роботі постійних комісій беруть участь запрошені: заступники голови райдержадміністрації, керівники її відділів, управлінь та організацій району з правом дорадчого голосу.

         1.9. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішення ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з числа членів комісії із залученням представників громадськості, працівників підприємств та організацій.

         1.10. Про роботу комісії її голова звітує перед радою, та не менш, як раз на рік подає письмову інформацію про підсумки роботи голові ради або заступнику голови ради.

         1.11. Робота постійних комісій районної ради висвітлюється в засобах масової інформації.

ІІ. Функціональна спрямованість постійних комісій районної ради

         2.1. Постійна комісія з питань депутатської діяльності, етики, законності і взаємодії з правоохоронними органами та засобами масової інформації:

         - розглядає і готує проект Регламенту роботи Каховської районної ради VІІ скликання, готує висновки та рекомендації про внесення змін до нього, виконує повноваження по здійсненню контролю за дотриманням цього нормативного регуляторного акту в роботі ради;

         - попередньо розглядає висновки щодо проектів соціальних програм, або окремих їх розділів, які стосуються питань законності і  правопорядку;

         - готує висновки про відкликання депутата районної ради за народною ініціативою,про дострокове припинення повноважень депутата, голови та заступника голови районної ради;

         - готує рекомендації з питань депутатської діяльності, додержання норм депутатської етики, роботи депутата у раді, виборчих округах, виконання депутатами рішень ради та її органів, заслуховує звіти депутатів про їх роботу у раді і постійних комісіях;

         - готує висновки і рекомендації з питань щодо виконання в районі програми по запобіганню та протидії корупції;

         - взаємодіє з радником – консультантом голови районної ради, який є уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в виконавчому апараті районної ради, щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, здійснення заходів запобігання та виявлення корупції та врегулювання конфлікту інтересів;

         - вивчає проекти рішень районної ради та при необхідності надає висновки антикорупційної експертизи щодо відповідності проекту рішення ради антикорупційному законодавству

         - забезпечує вимоги законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях належно від форм власності;

         - готує рекомендації щодо прийняття рішень з питань децентралізації та адміністративно-територіального устрою в межах і порядку визначених законом;

         - розглядає і готує пропозиції щодо прийняття рішень про звернення до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад

району у сфері їх спільних інтересів, а також повноважень районної ради;

         - розглядає інформацію Каховського міжрайонного прокурора та начальника Каховського відділу Головного управління національної поліції в Херсонській області про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку на території району та взаємодії з правоохоронними органами, готує пропозиції щодо розгляду цих питань на сесію районної ради;

         - контролює стан виконання районних цільових програм з питань призову на військову службу, підтримки Збройних сил України та розвитку цивільного захисту населення;

         - готує висновки і рекомендації щодо прийняття рішень ради про затвердження статутів або положень районних комунальних підприємств, закладів та установ і внесення до них змін;

         - на підставі основних положень статуту КП «Редакція газети «Каховська зоря» взаємодіє з головним редактором та колективом цієї газети з питань перспективних напрямів діяльності редакції, проблем творчого характеру і стану роботи з кадрами;

         - спільно з іншими комісіями ради погоджує тарифи на послуги, що реалізуються газетою та інші питання;

         - готує висновки і рекомендації щодо приймання рішень про акредитацію засобів масової інформації в Каховській районній раді;

         - здійснює контроль за виконанням рішень ради сьомого скликання та попередніх скликань  з питань що належать до компетенції комісії.

         2.2. Постійна комісія з питань управління спільною власністю територіальних громад району, будівництва, транспорту, водозабезпечення та газифікації населених пунктів району:

         - сумісно з  апаратом районної ради веде облік майна та розглядає питання щодо управління, реорганізації та ліквідації підприємств спільної власності територіальних громад району, створення спільних підприємств до статутних фондів яких передається майно, що є у спільній власності територіальних громад району;

         - розглядає і готує висновки з питань надання в оренду цілісних майнових комплексів, індивідуально визначеного майна;

         - розглядає за дорученням районної ради, сільських та селищної рад питання про передачу під заставу, придбання та відчуження майна об’єктів спільної власності територіальних громад району;

         - здійснює повноваження по управлінню акціями, частинами господарських товариств, що перебувають у спільній власності територіальних громад району;

         - контролює ефективність використання майна спільної власності територіальних громад району, приймає участь в її інвентаризації і готує висновки з цього питання;

         - розглядає і готує висновки щодо списання, приймання – передачі та відчуження основних засобів з балансу установ підприємств та закладів, які користуються спільною власністю територіальних громад району;

         - розглядає і вносить пропозиції до районної ради щодо затвердження планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів на території району, індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Власний дім», розроблення містобудівної документації, створення  і ведення містобудівного кадастру;

         - розглядає і готує пропозиції органам виконавчої влади щодо затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту в районі;

         - контролює хід виконання районних програм забезпечення населення питною водою, будівництва підвідних, розподільчих газових мереж та газифікації населених пунктів району, програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства району;

         - попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення на керівні посади комунальних установ, підприємств, організацій, закладів, а також звільнення з цих посад;

         - здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень ради VІІ та попередніх скликань і з питань що належать до компетенції комісії.

         2.3. Постійна комісія з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування:

         - розглядає проекти програм соціально-економічного розвитку району, місцевого бюджету і внесення змін до нього;

         - розглядає і готує висновки щодо проектів районних програм комплексного розвитку та підвищення конкурентоспроможності економіки району, створення страхового фонду документації району, діяльності та утримання Каховської районної пожежної охорони, діяльності районної ради VІІ скликання і Положення про порядок відшкодування витрат депутатами районної ради у разі здійснення депутатських повноважень та інших проектів цільових програм з питань що належать до компетенції комісії і контролює хід їх виконання;

         - контролює та розглядає на своїх засіданнях наповнення доходної частини районного бюджету, оподаткування підприємств та організацій – платників до районного бюджету, проводить роботу по виявленню внутрігосподарських резервів і додаткових доходів бюджету;

         - розглядає питання та вносить пропозиції про використання резервного фонду районного бюджету та коштів позабюджетних фондів районної ради;

         - розглядає звіти про хід виконання програми соціально-економічного розвитку району та районного бюджету, готує висновки і рекомендації, вносить ці питання на розгляд сесії районної ради, на яких її очільники виступають на них з доповідями та співдоповідями з цих питань;

         - вивчає за дорученням голови або заступника голови ради діяльність відділів, управлінь та інших органів виконавчої влади з питань виконання програм соціально-економічного розвитку та районного бюджету;       

         - одержує від керівників відділів, управлінь та інших органів виконавчої влади, підприємств, органів і установ, що належать до спільної власності територіальних громад району або дотується з районного бюджету, необхідні матеріали і документи на інформацію, яка забезпечує контроль за надходженням, розподілом і використанням коштів районного бюджету;

         - здійснює контроль за виконанням програм соціально-економічного розвитку району та районного бюджету, виконанням цільових програм , що належать до компетенції комісії, виконанням рішень рад стосовно програм соціально-економічного розвитку району і районного бюджету, подає за результатами перевірок рекомендації на розгляд виконавців, а в необхідних випадках – на розгляд ради;

         - здійснює контроль за регуляторними актами, виконує повноваження по здійсненню державної регуляторної політики відповідно до чинного законодавства України, крім Регламента роботи Каховської районної ради  VІІ скликання.

         2.4. Постійна комісія з питань агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та раціонального використання земельних і природних ресурсів:

         - розглядає за дорученням ради або за власною ініціативою проекти програм щодо розвитку в районі агропромислового комплексу, земельної реформи, соціального розвитку села, звіти про виконання цих програм;

         - сприяє реалізації в районі державної політики в галузі охорони та використання земель, контролює стан виконання районної програми щодо охорони земель, сприяє організації землеустрою та затвердженню землевпорядних проектів;

         - розглядає проекти внесення змін до районної програми екологічного стану навколишнього середовища та підвищення рівня соціально-екологічного розвитку Каховського району, здійснює контроль за її виконанням, забезпечує реалізацію в районі екологічної політики України;

         - контролює стан виконання районних програм щодо зайнятості населення, розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

         - про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів районного значення, а також про скасування такого дозволу;

         - про встановлення правил користування водозабірними спорудами призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях;

         - про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду районного значення та інших територій, що підлягають особливій охороні, внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками історії або культури, які охороняються законом, прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами «сезону тиші» з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;

         - про передачу земельних ділянок у власність або у користування з відповідних земель спільної власності територіальних громад для всіх потреб(ст.122 Земельного кодексу України);

         - про надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування згідно порядку відображеному у с. 123 Земельного кодексу України;

         - про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення, розташованих на території району (ст. 23 Закону України «Про оцінку земель»);

         - про затвердження з урахуванням екологічних вимог проектів планування і забудови населених пунктів, їх генеральні плани та схеми промислових вузлів;

         - здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень рад VІІ та попередніх скликань з питань що належать до компетенції комісії.        

         2.5. Постійна комісія з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення :

         - розглядає проекти програм щодо розвитку освіти, заслуховує звіти про їх виконання;

         - сприяє закладам освіти в забезпеченні здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти, діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих та науково-просвітницьких організацій;

         - контролює забезпечення регулярного безкоштовного підвезення до місць навчання і додому школярів;

         - вивчає та готує питання про стан справ у галузі освіти і за результатами аналізу готує висновки та рекомендації;

         - вирішує питання про створення умов для розвитку культури, відродження осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художньої самодіяльності;

         - сприяє створенню умов для занять фізичною культурою і спортом;

         - сприяє роботі творчих колективів, громадських організацій які діють у сфері культури, фізкультури і спорту, забезпеченні охорони пам’яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання;

          - вивчає та готує питання про стан справ у галузі культури, спорту, за результатами аналізу та розгляду питань готує висновки та рекомендації;

         - розглядає проекти районних програм щодо питань медицини та охорони здоров’я, соціального захисту населення, готує з цих питань висновки і рекомендації на розгляд сесії районної ради;

         - контролює питання доступності медичного обслуговування у лікувальних закладах району, забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами і виробами медичного призначення;

         - сприяє роботі районній організації ветеранів війни, праці та Збройних сил України;

         - надає пропозиції щодо видатків районного бюджету на освіту, охорону здоров’я, соціальний захист населення, культуру, фізкультуру і спорт району, які вносять на розгляд сесії районної ради;

         - здійснює контроль за виконанням прийнятих районних програм і рішень  VІІ та попередніх скликань з питань що належать до компетенції комісії:

1. стимулювання творчої молоді району;

2. розвитку декоративно – ужиткового мистецтва в районі;

3. «Надія Каховщини»;

4. стимулювання кращих педагогічних працівників у галузях дошкільної, загальної, середньої та позашкільної освіти району у новій редакції;

5. стимулювання кращих медичних працівників у галузі охорони здоров’я району

6.  «Репродуктивне здоров’я нації на 2011-2015 роки» ;

7. боротьби з онкологічними захворюваннями на 2011 – 2016 роки;

8. «Права дитини в дії» ;

9. щодо запровадження матеріального стимулювання окремих  колективів та громадян Каховського району;

10.  літнього оздоровлення та відпочинку дітей ;

11. розвитку фізичної культури та спорту на 2013-2017роки;

12. «Молодь Каховщини» на 2013- 2015 роки;

13. розвиток архівної справи у районі на 2014-2016 роки;

14. протидії захворюванню на туберкульоз на 2014 – 2016 роки;

15. інформатизації в Каховському районі на 2014-2016 роки;

16.  підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2017 року;

17.  профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та підлітків на 2014-2019 роки;

18.  поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2015 - 2019 роки.

 

Керуючий справами районної ради                                              В.І.Любак

Друк